Програма підготовки молодших спеціалістів з дисципліни архітектура еом
Скачати 120.13 Kb.
НазваПрограма підготовки молодших спеціалістів з дисципліни архітектура еом
Дата конвертації28.03.2013
Розмір120.13 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Математика > Документы
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ГОРЛІВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТА


Затверджую:

Директор технікуму

__________П.Я.Гродзинський

_____________________2008

ПРОГРАМА

ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З ДИСЦИПЛІНИ

Архітектура ЕОМСпеціальність 5.04030101 „ Прикладна математика ”

2008
Програма з дисципліни „ Архітектура ЕОМ ” спеціальності 5.04030101 „Прикладна математика”. Складена згідно освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста , стандарт вищої освіти СВО ________________ затвердженого Міністерством освіти і науки України 03.07.2001

Розроблена Леверя М.П., викладачем Горлівського технікуму Донецького Національного Університету , 2008 р.
Нормативний зміст навчання , вимоги до змісту , обсягу та рівня підготовки молодшого спеціаліста з спеціальності 5.04030101 „Прикладна математика” з дисципліни „Архітектура ЕОМ”


Для викладачів підготовки молодшого спеціаліста з спеціальності 5.04030101 „Прикладна математика”

Рецензент:

викладач Східноукраїнського

національного університету

ім. В.Даля коледж Лотков Б.Г.


Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії прикладної математики Горлівського технікуму Донецького Національного Університету.

Протокол №_______ від ”_____” _____________2008 р.
Голова комісії І. П. Сошина
^ Орієнтований тематичний план

з дисципліни „ Архітектура ЕОМ”

п/

пНайменування блоків

змістовних модулів

Шифр блоків

та модулів

Кількість годин

Загальний

обсяг

Всього аудиторних

занять


з них

Лекцій

Лабораторних,

практичних

занять

Семінарських

занять

Самостійна

робота

1.

Структура обчислювальної системи

ПН.18

36

16

6

8

2

20

1.1

Представлення інформації в ПЕОМ

ПФ.С.10.ПП.Н.184.01

18

6

2

4
12

1.1.1


1.1.2

Вступ. Мета. Задачі курсу. Інформація , форми інформації. Системи числення.

Переведення чисел з однієї системи числення до іншої. Дії над числами в різних системах числення.
6


12

2


4

2

4
4


8

1.2

Арифметичні та логічні основи побудови ЕОМ.

ПФ.С.16.ПП.Н.240.01

18

10

4

4

2

8

1.2.1

1.2.2

1.2.3
1.2.4
1.2.5

Логічні основи побудови ЕОМ. Основні поняття логіки.

Булева алгебра. Закони алгебри логіки. Логічні елементи.

Складання та вирішення логічних виразів на ЕОМ .

Побудова схем на логічних елементах.

Структура обчислювальної техніки.


4

4

4
4
2

2

2

2
2
2

2

2
2
22

2

2

2
22.

Апаратна організація ЕОМ

ПН.19

45

18

8

8

2

27

2.1

Класифікація ЕОМ

СВ.Д.19. ПП.О.264.01

6

2

24


п/

п

Найменування блоків

змістовних модулів

Шифр блоків

та модулів

Кількість годин

Загальний

обсяг

Всього

аудиторних

занять


з них

Лекцій

Лабораторних,

практичних

занять

Семінарських

занять

Самостійна

робота

2.1.1

Функціональна схема ЕОМ
6

2

24

2.2

Основні компоненти ПЕОМ.

ПФ.С.10.ПП.Н.189.01


16


6


4


2
10

2.2.1
2.2.2

Внутрішнє обладнання системного блоку.

Системи материнської плати.
6
10

2
4

2
22


4
6

2.3

Периферійне обладнання.

ПФ.С.16.

ПР.О.241.01


18


8


2


4


2


10

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4

Периферійне обладнання.

Підключення обладнання до системного блоку.

Наладка комп’ютерної системи.

Апаратна організація ЕОМ.
4
6
6
2

2
2
2
2

22
22

2
4
42.4

Дистанційна передача даних між ПК.

ПФ.С.16.

ПР.О.241.02


5


2
2

3
РАЗОМ
81

34

14

16

4

47


Зміст програми.

Блок ПН.18. Структура обчислювальної системи.

Модуль ПФ.С.10.ПП.Н.184.01 Представлення інформації в ПЕОМ.

Вступ. Мета. Задачі, зміст курсу. Інформація та її форми .Кількість інформації. Системи числення. Правила перекладу чисел, дії в різних системах числення.

Лабораторна робота №1. Переклад чисел з однієї системи числення до іншої. Дії над числами в різних системах числення.

Уміти : виконувати підготовчі операції, пов’язані зі здійсненням обчислювального процесу.

Модуль ПФ.С.16.ПП.Н.240.01 Арифметичні та логічні основи побудови ЕОМ. Логічні основи побудови ЕОМ. Основні поняття логіки. Застосування логіки виразів на ЕОМ. Логічні елементи.

Лабораторна робота №2. Застосування логічних виразів.

Лабораторна робота №3. Побудова схем на логічних елементах.

Семінар Структура обчислювальної техніки.

Уміти : виконувати підготовчі операції, пов’язані зі здійсненням обчислювального процесу. Проводити тестові перевірки і профілактичні огляди технічних засобів обчислювальної техніки та периферійного обладнання з метою своєчасного виявлення несправностей та їх ліквідації.

Блок ПН.19. Апаратна організація ЕОМ.

Модуль СВ.Д.19.ПП.О.264.01. Класифікація ЕОМ. Функціональна схема ЕОМ. Складові частини ЕОМ

Уміти : визначати параметри технічних засобів для функціонування інструментальних програмних засобів. Вести спостереження за роботою ЕОМ. Проводити тестові перевірки і профілактичні огляди технічних засобів обчислювальної техніки та периферійного обладнання з метою своєчасного виявлення несправностей та їх ліквідації. Визначати потребу в енергетичних ресурсах, розхідних матеріалах

Модуль ПФ.С.10.ПП.Н.189.01 Основні компоненти ЕОМ. Внутрішнє обладнання системного блоку. Системи материнської плати.

Лабораторна робота №4. Вивчення складових частин материнської плати .

Семінар. Внутрішнє обладнання системного блоку.

Уміти : забезпечувати ефективну роботу обчислювальної техніки, периферійного обладнання. Дотримуватись техніко –експлуатаційних вимог, конструктивних особливостей, правил технічної експлуатації ПЕОМ і периферійного обладнання. Вести спостереження за роботою ЕОМ. Брати участь у проведенні профілактичного обслуговування.

Модуль ПФ.С.16.ПР.О.241.01 Периферійне обладнання. Пристрої вводу - виведення інформації.

Лабораторна робота №5. Периферійне обладнання.

Лабораторна робота №6. Підключення обладнання до системного блоку.

Лабораторна робота №7. Налагодження комп’ютерної системи.

Семінар Апаратна організація ЕОМ.

Уміти : визначати параметри технічних засобів для функціонування інструментальних програмних засобів. Забезпечувати ефективну роботу обчислювальної техніки, периферійного обладнання. Дотримуватись техніко –експлуатаційних вимог, конструктивних особливостей, правил технічної експлуатації ПЕОМ і периферійного обладнання. Вести спостереження за роботою ЕОМ. Брати участь у проведенні профілактичного обслуговування. Проводити нескладне регулювання і налагодження елементів, блоків ПЕОМ і периферійного обладнання. Організовувати нагромадження і систематизацію показників нормативної і довідкової, а також архівної інформації, яка неодноразово використовується в обчислювальних процесах.

Модуль ПФ.С.16.ПР.О.241.02 Дистанційна передача даних між ПК. Комунікації, мережі.

Лабораторна робота №7. Передача даних між ПК

Уміти : визначати параметри технічних засобів для функціонування інструментальних програмних засобів. Дотримуватись техніко –експлуатаційних вимог, конструктивних особливостей, правил технічної експлуатації ПЕОМ і периферійного обладнання. Організовувати нагромадження і систематизацію показників нормативної і довідкової, а також архівної інформації, яка неодноразово використовується в обчислювальних процесах

Список літератури:


  1. Коляда А.Я. Курс информатики 10-11кл., Донецк, 2000

  2. Симонович С.В. Информатика. Базовый курс., Харьков, 2001

  3. Семакин С.В. Информатика., Киев, 2000

  4. Еджесова П.Я. Информатика. Информационные технологии.,

Киев, 2000

5. Скеплан Л. Персональне ЕОМ PC і XT. Програмування на

мові Асемблера., Москва, 1991

6. Абель Пітер мова Асемблеру для ЕОМ PC і XT., Москва,

1992

7. Сван Т. Освоєння Turbo Assembler., Київ, 1996

Схожі:

Програма підготовки молодших спеціалістів з дисципліни архітектура еом iconОсновні терміни. Архітектура еом
Архітектура еом – це опис сукупності пристроїв та блоків еом І зв’язків між ними. Поняття архітектури тісно пов’язане з принципами...
Програма підготовки молодших спеціалістів з дисципліни архітектура еом iconПоложення про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою
Атестація молодших спеціалістів з медичною освітою проводиться з метою підвищення їх кваліфікації, професійного рівня, вона спрямована...
Програма підготовки молодших спеціалістів з дисципліни архітектура еом iconНавчальна програма нормативної дисципліни «ринок фінансових послуг»...
Ринок фінансових послуг: Навчальна програма нормативної дисципліни для спеціальності 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та...
Програма підготовки молодших спеціалістів з дисципліни архітектура еом iconТема заняття
Ладоня В. О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших спеціалістів вищих навчальних закладів. К.: Вища школа, 2001
Програма підготовки молодших спеціалістів з дисципліни архітектура еом iconТема заняття
Ладоня В. О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших спеціалістів вищих навчальних закладів. К.: Вища школа, 2001
Програма підготовки молодших спеціалістів з дисципліни архітектура еом iconРобоча навчальна програма нормативної дисципліни «ринок фінансових...
Ринок фінансових послуг: Робоча навчальна програма нормативної дисципліни для спеціальності 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка...
Програма підготовки молодших спеціалістів з дисципліни архітектура еом iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Нові вимоги до підготовки спеціалістів, розвиток І використання наукового потенціалу вузів вимагають залучення майбутніх спеціалістів...
Програма підготовки молодших спеціалістів з дисципліни архітектура еом iconРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни
«Архітектура комп’ютерів» для студентів спеціальності №05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем І мереж»
Програма підготовки молодших спеціалістів з дисципліни архітектура еом iconДніпродзержинський державний технічний універсітет
Робоча програма складена на основі “Освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів з напрямку
Програма підготовки молодших спеціалістів з дисципліни архітектура еом iconВідповідно до наказу монмсу №969/922/ 216 від 21. 10. 2010. пункт 4
У дипломних проектах ( роботах ) молодших спеціалістів бакалаврів включати окремий розділ ‘ Охорона праці ‘, спеціалістів І магістрів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка