Урок №24. Тема
НазваУрок №24. Тема
Дата конвертації30.03.2013
Розмір98.2 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Математика > Урок
УРОК №24.

ТЕМА: Призначення й використання основних математичних, статистичних і логічних функцій табличного процесора.

Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером.

Практична робота № 9.

Аналіз даних з використанням функцій табличного процесора.

Тема: Призначення й використання основних математичних, статистичних і логічних функцій табличного процесора.

Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером.

Практична робота № 9. Аналіз даних з використанням функцій табличного процесора.

Мета: Актуалізувати знання учнів про графічний аналіз рядів даних, різновиди діаграм, способи їх створення та налаштування. Подати новий навчальний матеріал про призначення й використання основних математичних. Статистичних та логічних функцій табличного процесора. Закріпити даний матеріал під час виконання практичної роботи.

Тип уроку: Комбінований урок.
План викладу:

Актуалізація опорних знань учнів.

Вивчення нового навчального матеріалу.

 1. Використання функцій у формулах.

 2. Математичні функції.

 3. Статистичні функції.

 4. Логічні функції.

 5. Математичні та статистичні функції з умовами.

 6. Функції дати та часу.

 7. Фінансові функції.

 8. Текстові функції.

Практична робота № 9. Аналіз даних з використанням функцій табличного процесора.

Домашнє завдання.
Актуалізація опорних знань учнів:

 1. Назвіть типи діаграм в Excel 2007.

 2. Назвіть і опишіть об’єкти діаграм в Excel 2007.

 3. Який аналіз числових даних з електронної таблиці можна виконати, використовуючи діаграми?

 4. Опишіть різні способи побудови діаграм.

 5. Опишіть можливі операції редагування діаграм.

 6. Опишіть можливі операції форматування діаграм.


Вивчення нового навчального матеріалу:

 1. Використання функцій у формулах.

Формули в Excel 2007 можуть містити числа, тексти, посилання на клітинки, знаки дій, дужки та функції. За допомогою функцій можна спростити запис багатьох формул. Крім того, багато обчислень взагалі не можна виконати без використання функцій. Наприклад, обчислення значення арифметичного квадратного кореня, знаходження значення синуса або тангенса та ін.

Excel 2007 має вбудовану бібліотеку функцій, до якої входять більше 300 різноманітних функцій. Усі вони розподілені на категорії: математичні, статистичні, логічні, фінансові, текстові та ін.

Функція має ім’я і результат, є функції з аргументами і без аргументів. Функції з аргументами розподіляють на функції: з одним аргументом, з кількома аргументами, з нефіксованою кількістю аргументів, з необов’язковими аргументами.

^ Аргументом функції може бути число, текст (його потрібно брати в подвійні лапки), вираз, посилання на клітинку або діапазон клітинок, результат іншої функції.

Під час використання функцій у формулі спочатку вказується її ім’я, а потім, якщо функція має аргументи, у дужках вказується список аргументів через крапку з комою. Якщо функція не має аргументів, то в дужках після імені функції нічого не вказується.

Приклади використання функцій з різною кількістю аргументів різних типів (таблиця).

Вставити функцію в формулу можна кількома способами:

 • Використати список функцій кнопки категорії функції у групі Бібліотека функцій вкладки Формули на Стрічці.

 • Виконати Формули – Бібліотека функцій – Вставити функцію або вибрати кнопку Вставлення функцій Рядка формул.

 • Увести безпосередньо в клітинку або в рядок формул.
 1. Математичні функції.

Ознайомимося з конкретними функціями, їхнім призначенням і деякими їхніми особливостями. Розпочнемо з математичних функцій (таб.):

Якщо в клітинці D3 знаходиться градусна міра кута, то для обчислення синуса цього кута потрібно градусну міру перевести в радіанну. Тобто формула для обчислення синуса кута, виміряного в градусах, виглядатиме так: = SIN(RADIANS(D3)).

Увести таку формулу можна, наприклад, так (рис.):

1. Зробити поточною клітинку, у якій буде знаходитися ця формула.

2. Вибрати кнопку Вставлення функції.

3. Вибрати у вікні Вставлення функції ім’я функції SIN, після чого вибрати кнопку ОК.

4. Відкрити список поля Функції.

5. Якщо в списку, що відкрився, є ім’я функції RADIANS, то вибрати його, якщо ні, вибрати в цьому списку Інші функції та у вікні Вставлення функції вибрати ім’я функції RADIANS. Після чого вибрати кнопку ОК.

6. Вибрати клітинку D3.

7. Вибрати кнопку ОК у вікні Аргументи функції. 1. Статистичні функції.

Розглянемо деякі функції, що належать до категорій статистичних, їхнє призначення та результат (таб).


 1. Логічні функції.

В Excel 2007 можна використовувати вирази, які містять знаки порівняння: > (більше), < (менше), = (дорівнює), <> (не дорівнює), >= (більше або дорівнює), <= (менше або дорівнює). Наприклад, А2+15 = В4-1, SUМ(A2:С10)>100 та ін. Такі вирази є прикладами так званих логічних виразів.

Якщо рівність або нерівність правильна (істинна), то вважають, що відповідний логічний вираз має значення TRUE (англ. true — істина). А якщо рівність або нерівність неправильна (хибна), то вважають, що відповідний логічний вираз має значення FALSE (англ. false - хибність).

Функція, результат якої дорівнює TRUE або FALSE, називається логічною.

Серед функцій табличного процесора Excel 2007 є логічні функції. Це функції IF (англ. if - якщо), AND (англ. and - і), OR (англ. or - або), NOT (англ. not не) та ін.

Логічні функції використовуються у формулах тоді, коли табличний процесор повинен виконувати різні операції залежно від істинності або хибності певного логічного виразу.

Розглянемо тепер логічні функції AND, OR, NOT (табл.).


 1. Математичні та статистичні функції з умовами.

Excel 2007 має й такі функції, які обчислюють суму, середнє арифметичне, кількість не всіх значень з діапазонів клітинок, а лише тих, які задовольняють певну умову (табл.).


 1. Функції дати та часу.


Функції Дати та часу використовуються для одержання поточної або довільної дати, поточного або довільного часу. Часто результати цим функцій використовуються як аргументи інших функцій, зокрема в інших функціях дати та часу, фінансових функціях та ін. Деякі з цих функцій наведено в таблиці.


 1. Фінансові функції.

Фінансові функції використовуються ДЛЯ обчислення банківських відсотків на на вклади, розмірів виплат під час погашення кредитів, для визначення поточної вартості інвестицій, відсоткової ставки та ін.

Розглянемо приклади деяких фінансових функцій Excel 2007 (табл.)


 1. Текстові функції.

Ми вже неодноразово зазначали, що Excel 2007 в основному використовується для роботи з числами. Однак він має можливості для роботи й з текстами. Для опрацювання текстів Excel 2007 має набір функцій, які можна використати для визначення довжини тексту, номера позиції першого входження символу и текст, частини тексту, що задовольняє певну умову та ін.

Аргументами текстових функцій можуть бути тексти, які потрібно вводити и подвійних ланках, посилання на клітинки з текстом, посиланння на клітинки з числом (більшість з цих функцій сприймають числа як текст) та ін.

Розглянемо приклади деяких текстових функцій Excel 2007 (табл.).

Практична робота № 9.

Аналіз даних з використанням функцій табличного процесора.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

Створити електронну книгу «Практична робота №12», у папці Excel, та виконати в ній наступні дії:

Завдання 1.

 1. Створити електронну таблицю здачі підсумкових державних атестацій такого виду:

  Прізвище

  Укр.мова

  Історія України

  Інформатика

  Укр. літ.

  Англ. мова

  Середній бал

  Сума балів

 2. Заповнити таблицю даними учнів свого класу.

 3. Обчислити середній бал та суму балів.

 4. Зберегти таблицю у свою папку (лист Атестація).

Завдання 2.

 1. Створіть таблицю до даної задачі і заповніть таблицю довільними даними:

Фірма, керівником якої ви є, має філіали в декількох містах України. У таблиці повинні міститися дані про діяльність фірми в цих містах протягом чотирьох місяців. В даній таблиці визначіть обсяги продажу: максимальні, мінімальні і вцілому по Україні.

 1. Збережіть дану таблицю (лист Моя фірма).

Завдання 3.

 1. Обчислити значення виразу , якщо 0≤х≤2, Δх=0,4.

 2. Розв’язати квадратне рівняння , ввівши свої значення змінних a, b,c.

 3. Збережіть дані обчислення (листи Функція, Квадратне рівняння).

Завдання 4.

 1. Створити електронну таблицю за наведеними даними:

  Назва підприємства

  Термін, роки

  Ефект від капіталовкладень терміном

  Не більше 10 років, грн..

  Більше 10 років, грн..
  х

  F(x)

  ЦУМ

  17  Універмаг “Україна”

  9  Магазин “Смак”

  10  Супермаркет “Край”

  12 2. Обчислити ефект капіталовкладень за формулою:

 1. Збережіть дану таблицю (лист Капіталовкладення).

Завдання 5.

 1. Створити електронну таблицю за наведеними даними.

 2. Обчислити внески із заробітної плати в Пенсійний фонд за формулами:

, якщо z<200 та y2=z*0,02, якщо z≥200.

Прізвище та ініціали

Оклад, грн.

Внески в Пенсійний фонд
Z

Y1

Y2

Власик А.Т.

156Хоменко П.М.

180Остапчук В.В.

380Кузьменко В.І.

321Лук΄янчук С.А.

256Ільчук Ю.Б.

267 1. Збережіть дану таблицю (лист Пенсійний фонд).

Домашнє завдання:

 1. Вивчити конспект.

 2. Опрацювати матеріал §3.6 на ст. 164-177. (Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько).

 3. Завершити виконання завдань практичної роботи.

Схожі:

Урок №24. Тема iconУрок Тема. Система охолодження Урок Тема. Система мащення Урок Тема....
Опис досвіду II. Інформаційна картка
Урок №24. Тема iconУрок №7. Тема
Тема: Підсумковий урок з тем «Інформація. Інформаційні процеси та системи», «Апаратне забезпечення інформаційних систем»
Урок №24. Тема iconУрок №8 Тема. Урок контролю знань учнів
Учні відповідають на поставлені вчителем запитання І демонструють відповідь на пк
Урок №24. Тема iconУрок №17. Тема
Тема: Підсумковий урок з теми «Системне програмне забезпечення. Службове програмне забезпечення»
Урок №24. Тема iconУрок засвоєння нових знань. Урок-пам'ять, урок-спогад. Обладнання....
Тема. Олександр Довженко. «Україна в огні» – твір про трагедію українського народу в Другій світовій війні
Урок №24. Тема iconУрок №7 Тема. Підсумковий урок за темами: «CorelDraw» та «Турбо Паскаль»
Для чого призначений інструмент Вільна форма?Як його використати. Продемонструйте
Урок №24. Тема iconУрок №1 Тема: Основні принципи будови та функціонування
Урок №1 Тема: Основні принципи будови та функціонування World Wide Web, протокол нттр, адресація в мережі
Урок №24. Тема iconУрок 15 Тема. Підсумковий урок з тем: «Модульcrt розгалуження І вибір», та
Будь-яка програма, записана на мові Паскаль, завжди закінчується службовим словом
Урок №24. Тема iconУроку з математики у супроводі ікт тема: «числові функції»
Комбінований урок з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (урок проводиться у комп’ютерному класі з мультимедійним...
Урок №24. Тема iconУрок №25. Тема
Тема: Сортування й фільтрування даних в таблицях. Використання розширених фільтрів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка