Закономір
Скачати 133.09 Kb.
НазваЗакономір
Дата конвертації04.03.2013
Розмір133.09 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Математика > Закон
Види навчальних завдань на уроках з основ здоров’я

Залежно від навчального матеріалу вчитель на уроках з основ здоров’я може використовувати різноманітні види відкритих завдань, які відповідають певним вимогам:

 • відповідати навчальній програмі, меті та завданням уроку;

 • бути цікавими, оригінальними, творчими;

 • мати різний рівень складності;

 • відповідати віковим особливостям учнів;

 • бути коректними;

 • передбачати різні види навчальної діяльності: розмірковування, порівняння, узагальнення, винесення судження, спостереження, прогнозування тощо.

Необхідно також звернути увагу на важливість формулювання завдань. Педагогічними орієнтирами при їх складанні є запитання типу: “Що буде, якщо?”, “Як би ви діяли?”, “Звідки з’явилося?”, “Запропонуй свій вихід із ситуації, що склалася” тощо. Слова, з яких починаються запитання, вказують, на який когнітивний рівень – знання, розуміння, застосування, аналіз, оцінка дане запитання розраховане. Ієрархічну класифікацію когнітивних рівнів за Д.Бенксом наведено у таблиці.
Іерархічна класифікація когнітивних рівнів: ключові слова

Знання

Розуміння

Застосування

Аналіз

Синтез

Оцінка


Визначи-

ти

Порівняти

Застосувати

Проаналізу-вати

Створити

Вибрати

Описати

Знайти різ-

Ницю

Побудувати

Розбити на

категорії

Вивести


закономір-

ність

Вибрати

Виявити

Пояснити

Сконструю-

вати

Класифіку-

вати

Розробити

Оцінити

Назвати

Передбачи-

ти

Продемонст-

рувати

Знайти від-

мінності


Сформулю-

вати

Винести

судження

Згадати

Перефразу-

вати

Розробити


-

Запропону-

вати

Вибрати

Вказати

-

Розв’язати

-

Узагальни-

ти

-


Наприклад:

 1. Назвіть основні причини вживання наркотичних речовин підлітками.

 2. Сформулюйте відмінності між ВІЛ та СНІДом.

 3. Поясніть, що означає „золоте правило” моралі: „Стався до інших так, як ти хочеш, щоб ставилися до тебе”.

 4. Запропонуйте вихід із становища. На рейки метро упала ваша рукавичка. Обґрунтуйте свої дії.

 5. Розробіть алгоритм дій в ситуації, коли ви раптом відчули запах диму в салоні автобуса.

Досить поширеним на уроках з основ здоров’я є використання тестових завдань, які уможливлюють оперативну перевірку знання фактичного матеріалу; дозволяють надійно та валідно оцінити знання й уміння школярів; в тестових завданнях розробники можуть максимально відобразити зміст всього предмету, включаючи легкі, репродуктивні завдання, а також складні.

Серед тестових завдань за класифікацією, прийнятою у науковій літературі, на уроках найчастіше використовуються завдання “закритої” форми, коли необхідно вибрати одну або декілька правильних відповідей з набору запропонованих, а також завдання відкритої форми з декількома правильними відповідями. При відповіді на відкрите завдання учень дописує пропущене слово. Завдання складається так, щоб відповідь була однозначною. Для завдань відкритої форми доречне використання слова: “Доповніть”.

Пропонуємо різні види навчальних завдань за тематикою програми предмета “Основи здоров’я” для учнів різних класів, за результатами виконання яких можна робити висновок про навчальні досягнення учнів.
5 клас.
1. Закінчіть прислів’я:

Хто здоров, той ліків ... (не потребує)

Веселий сміх – ... (здоров’я)

Як на душі, так і ... (на тілі)

Здоров’я входить золотниками, а виходить ... (пудами)

Поясніть смисл наведених прислів’їв.
2. Додайте необхідні слова до загального ланцюжка.

Здорові зуби, _________________ , здорова шкіра, __________________ — це здоров’я тіла.

Добра посмішка, _____________________, щире серце, _______________ — це здоров’я душі.

Любов до ближнього, ____________________, віра, __________________ — це здоров’я духу.
3.Доберіть кілька визначень поняття “здоров’я”. Поясніть їх сутність.

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
4. Подумайте, як взаємопов’язані між собою складові здоров’я. Яка, на ваш погляд, складова здоров’я найважливіша? Аргументуйте відповідь.
5. Напишіть міні-твір на тему: “Як бути здоровим?” Свої роздуми підтверджуйте висловлюваннями фахівців з питань здоров’я людини або близьких вам людей.
6.Заповніть таблицю.


Види небезпек

Причини виникнення

Наслідки впливу на людину

 • за джерелами виникнення


природніантропогенні (техногенні)

 • за характером впливу на людину
шкідливі

ті, що травмують


7. Заповніть таблицю, використовуючи приклад.

Вплив катастроф природного походження на життєдіяльність людини

Надзвичайна ситуація

Причин виникнення

Ознаки катастрофи

Вплив на життєдіяльність людини

1. Землетрус

Сейсмічна активність земної кори

Коливання земної кори, відчуваються підземні поштовхи різної сили. При значних коливаннях утворюються тріщини, провали земної поверхні.

Залежно від сили, землетруси призводять до руйнування будівель, комунікацій, що може супроводжуватися людськими жертвами, різними травмами, пожежами, промисловими аваріями. Землетруси можуть спровокувати виникнення цунамі, селів тощо.

2. Обвал3. Ураган4. Льодохід5. Снігопад6. Лісова пожежа
8. Складіть список усіх необхідних речей (“рятувальний рюкзак”), які потрібно взяти з собою у випадку швидкої евакуації через загрозу повені.
6 клас.

1. Назвіть різні речовини, які входять до складу продуктів харчування.

 1. __________________________________________________

 2. __________________________________________________

 3. __________________________________________________

 4. __________________________________________________

 5. __________________________________________________

 6. __________________________________________________


2. Розгляньте схему і додайте дані, яких не вистачає.

3. Заповніть пропуски у тексті.

Харчування, яке забезпечує повноцінний розвиток, називають ______________________ . Щоб бути здоровими, підлітки мають вживати в їжу білки, ______________________________________________________

________________________________________________________________. Співвідношення цих речовин 1 : ____ : _____ . Кратність харчування підлітка складає _____________________ раз на день, з інтервалом _______________ години. Необхідно більше вживати в їжу _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ . Для збереження свого здоров’я слід утримуватися від надмірного вживання _______________________________________________________ ________________________________________________________________

________________________________________________________________. Правильно харчуватися, значить бути _____________________________ !
4.Заповніть таблицю.


Вітаміни

Значення для організму

Вміст у продуктах

Добова норма для підлітків

Вітамін А (ретинол)

Необхідний для розвитку і зросту, здоров’я шкіри і волосся, нормального зору, гарного обміну речовинВітамін С (аскорбінова кислота)

Сприяє підвищенню стійкості організму до інфекцій, зміцнює стінки кровоносних судин, приймає участь в утворенні енергії в клітинахВітамін D

(кальциферол)

Сприяє росту і формуванню кісток скелета, зубів особливо в дитячому віці, підтримує нормальну роботу нервової системиВітамін Е

(токоферол)

Попереджує або гальмує процеси старіння в організмі, забезпечує захист від шкідливої дії токсичних речовинВітамін В1

(тіамін)

Необхідний для нормального функціонування нервової системи. Особливо важливий при значних фізичних і розумових навантаженнях


Вітамін В2

(рібофлавін)


Визначає фізичний розвиток дітей та підлітків, забезпечує оптимальне використання жирів і вуглеводів в організмі. Необхідний для доброго нічного і кольорового зору.Вітамін В6

(піридоксин)

Бере участь у забезпеченні нормальної роботи нервової системи
5. Напишіть, що ви щодня їсте на:

сніданок ________________________________________________________

_______________________________________________________________________
обід ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

підвечірок ________________________________________________________

_______________________________________________________________________

вечерю _________________________________________________________

_______________________________________________________________________
Зробіть висновок щодо правильності вашого харчування.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Складіть такий денний харчовий раціон, який можна було б вважати раціональним і таким, якого ви можете дотримуватись, щоб він відповідав всім принципам раціонального харчування. Ознайомте з цим раціоном батьків і намагайтесь виправити своє харчування, якщо у цьому є потреба.

сніданок ________________________________________________________

_______________________________________________________________________
обід ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

підвечірок ________________________________________________________

_______________________________________________________________________

вечерю _________________________________________________________

_______________________________________________________________________

7 клас.

1. Заповніть таблицю.

Вплив стресу на організм людини


Позитивний

(позитивний стрес)

Негативний

(негативний стрес)

1. Сприяє мобілізації організму в складній ситуації

2. ___________________________

3. ___________________________


1. Може призвести до розладів нервової системи

2. ______________________________

3. ______________________________2. Дайте визначення поняттям: “емоції”, “почуття”, “настрій”.
3. Пригадайте і запишіть свої відчуття, коли ви відчували:
страх ___________________________________________________________

________________________________________________________________

сором __________________________________________________________

________________________________________________________________

радість __________________________________________________________

_________________________________________________________________

стрес ___________________________________________________________

________________________________________________________________
4. Що ви порадите людині, яка знаходиться у стресовому стані?

5. Розподіліть на шкалі слова, різним ступенем пов’язаних з поняттям “конфлікт”, так, щоб відстань між кожним словом і терміном “конфлікт” відбивало їх смислову близькість. Наприклад, слово, яке за смислом найближче до слова “конфлікт”, повинне бути і ближче до нього розташоване.

Слова:

диспут, сутичка, розбрат, зіткнення, розлад, лайка, сварка, бій, незгода, дискусія, розрада, скандал, неполадки, розходження, бійка, нелади, рукопашна, суперечка, колотнеча, розмова, бесіда.
Шкала
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(наприклад:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

зіткнення дискусія)
Слово, яке знаходиться на першому місці, отримує 10 балів, а на десятому – 1 бал. Обговоріть одержані результати.
6. Напишіть два правила запобігання конфліктам, які є важливими для вас.

1) ________________________________________________________

2) ________________________________________________________
7. Опишіть свої почуття та дії в наведених ситуаціях.

Ситуація

Мої почуття

Мої вчинки

 1. Мене образили, сказавши погане слово, або прізвисько ...

 2. Про мене сказали неправду, наговорили на мене...

 3. На мене звели наклеп...

 4. Зламали мій плейєр...

 5. Я відповідаю в класі неправильно, а всі сміються з мене...

 6. Глузують з того, як я одягнений...

 7. Я з розмовляю з однокласником, а він не слухає...8. Як в ситуації, коли у квартирі від замикання в мережі загорілися електричні дроти, ось-ось може початися пожежа, можуть діяти люди з різним темпераментом – холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік? Що ви порадите таким людям? Зробіть власні висновки щодо ваших порад.

Реакція сангвініка:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Реакція холерика:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Реакція флегматика:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Реакція меланхоліка:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8 клас.

1. Знайдіть інформацію про те, що таке корисні і шкідливі звички. Порівняйте результати їх впливу на здоров’я.

 1. Заповніть таблицю з прикладами корисних і шкідливих звичок. Використовуйте власний досвід.

Корисні звички

Шкідливі звички

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.
 1. Допишіть речення.

Курці поділяються на дві групи: активні курці та ______________ курці.

Активні курці – це ті, хто __________________________________________

_______________________________________________________________ .

Пасивні курці – _________________________________________________

_______________________________________________________________ .
4. Чому реклама сигарет, на ваш погляд, така приваблива, цікава? Поясніть.
5. Заповніть схему впливу куріння на різні системи і органи нашого організму.


Шкідливий вплив
дихальну систему
Паління

впливає на:


серцево-судинну систему6. Доберіть інформацію про нещасні випадки, що сталися з людьми у нетверезому стані. Зробіть висновки.

7. Порахуйте:

Одна пляшка пива містить 5% алкоголю. Скільки грамів алкоголю міститься в цій пляшці? ______________. Чи вплине це на твоє здоров’я?
8. Спробуйте знайти алгоритм дій в таких ситуаціях:
а) На дискотеці пропонують наркотики. Ти відмовляєшся. У відповідь звучить: “Ти що, маленький? Всі так роблять!”

б) Твій друг каже: “Якщо ти мій друг, доведи це: закури це зі мною!”

в) Хлопець каже дівчині, з якою зустрічається: “Якщо ти до мене добре відносишся, то покуриш разом зі мною цієї найкращої травички”.

9. Створіть свій міні-проект “Життя – без наркотиків!”

10. Прокоментуйте дані досліджень Інституту охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України.

а) На думку старшокласників, на формування шкідливих звичок впливає:

 • безконтрольність з боку батьків (65%);

 • надмірна опіка батьків (10%);

 • конфлікти в родині (35%);

 • вплив компанії однолітків (40%);

 • приклад батьків (15%);

 • прагнення розслабитися (15%);

 • слідування моді у молодіжній тусовці (15%);

 • слабка сила волі (15%).

б) Критичним віком набуття досвіду куріння для юнаків є 12 років, дівчат — 14 років; вживання алкоголю — відповідно 13-14 років та 12-13 років. Досвід вживання наркотичних речовин школярі починають набувати з 14-15 років.

11. Творчий проект “Ми з другом проти наркотиків”

Розкрийте своїм друзям шкідливість вживання наркотиків, використавши дані про поширення вживання наркотиків у вашому населеному пункті.

Підготувала Т.Є. Бойченко

Схожі:

Закономір iconЗакономір­н
Математичні задачі економічного змісту як засіб реалізації прикладної спрямованості математики в класах економічного профілю
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка