Урок №25. Тема
Скачати 102.37 Kb.
НазваУрок №25. Тема
Дата конвертації04.04.2013
Розмір102.37 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Математика > Урок
УРОК №25.

ТЕМА: Сортування й фільтрування даних в таблицях. Використання розширених фільтрів.
Тема: Сортування й фільтрування даних в таблицях. Використання розширених фільтрів.

Мета: Актуалізувати знання учнів про призначення й використання основних математичних, статистичних та логічних функцій табличного процесора. Подати новий навчальний матеріал про сортування й фільтрування даних в таблицях, використання розширених фільтрів. Закріпити даний матеріал під час виконання практичних завдань.

Тип уроку: Комбінований урок.
План викладу:

Актуалізація опорних знань учнів.

Вивчення нового навчального матеріалу.

 1. Сортування даних.

 2. Фільтрування.

 3. Розширений фільтр.

Практичні завдання.

Домашнє завдання.
Актуалізація опорних знань учнів:

 1. Назвіть категорії функцій в Excel 2007.

 2. Скільки аргументів може мати функція? Дані яких типів можуть бути аргументами?

 3. Опишіть, як вставити функцію в формулу.

 4. Опишіть загальний вигляд, кількість аргументів, результат і наведіть приклад використання однієї із математичних функцій.

 5. Опишіть загальний вигляд, кількість аргументів, результат і наведіть приклад використання однієї із статистичних функцій.

 6. Опишіть загальний вигляд, кількість аргументів, результат і наведіть приклад використання однієї із логічних функцій.

 7. Опишіть загальний вигляд, кількість аргументів, результат і наведіть приклад використання однієї із функцій дати і часу.

 8. Опишіть загальний вигляд, кількість аргументів, результат і наведіть приклад використання однієї із фінансових функцій.

 9. Опишіть загальний вигляд, кількість аргументів, результат і наведіть приклад використання однієї із текстових.


Вивчення нового навчального матеріалу:

 1. Сортування даних.

Дані в електронній таблиці можна сортувати, тобто змінювати порядок їхнього розташування в рядках або в стовпцях. Якщо дані відсортовані, то швидше можна знайти необхідні значення, ефективніше здійснити аналіз, усвідомити закономірності та ін.

Сортування даних може проводитися за зростанням, або за спаданням.

В Excel2007 сортування даних за зростанням відбувається за такими правилами:

 • Символи упорядковуються в порядку розміщення їхніх кодів у таблиці кодування.

 • Числа і дати упорядковуються від найменшого значення до найбільшого, і вони розташовуються перед текстами, причому спочатку розташовуються числа.

 • Тексти упорядковуються таким чином: спочатку вони упорядковуються за першими символами, потім ті тексти, у яких першу символи збіглися, упорядковуються за їх другими символами і т. д.

 • Логічне значення тse розміщується перед значенням True.

 • Порожні клітинки завжди розміщуються останніми.

Під час сортування даних за спаданням порядок розташування буде зворотний, за винятком порожніх клітинок, які завжди розташовуються останніми.

Приклади розміщення значень різних типів після сортування даних за зростанням і за спаданням наведено на малюнку.

Якщо виділити діапазон клітинок в одному стовпці електронної таблиці і виконати Основне – Редагування – Сортування і фільтр – Сортування від найменшого до найбільшого (Сортування від А до Я) або Сортування від найбільшого до найменшого (Сортування від Я до А), то дані у виділеному діапазоні будуть відсортовані у вибраному порядку. Це ж саме можна зробити вбором відповідних кнопок на вкладці Дані в групі Сортування і фільтр.

Якщо виділити зв’язний діапазон клітинок з кількох стовпців і виконати вказані вище дії, то дані у виділеному діапазоні будуть відсортовані у вибраному порядку за даними в першому з виділених стовпців.

Якщо замість виділення зв’язного діапазону клітинок зробити одну з його клітинок поточною і виконати вище вказані дії, то дані цього діапазону клітинок будуть відсортовані у вибраному порядку за даними у поточному стовпці цього діапазону.

Якщо перед сортуванням даних виділити тільки частину зв’язного діапазону і виконати вище вказані дії, то відкриється вікно Попередження сортування, у якому можна розширити виділений діапазон клітинок до всього зв’язного діапазону або сортувати дані тільки в межах виділеного діапазону клітинок, після чого вибрати кнопку Сортування.

Команди Сортування від найменшого до найбільшого Сортування від найбільшого до найменшого змінюються на команди Сортування від А до Я і Сортування від Я до А відповідно у випадках, коли поточна клітинка зв’язного діапазону або перший стовпець виділеного діапазону містить текст.

Команди сортування даних не можна застосовувати до незв’язного діапазону.

Можна відсортувати дані в довільному виділеному діапазоні клітинок за значеннями не в одному, а в кількох стовпцях:

 • спочатку дані сортуються за значеннями в першому з вибраних стовпців;

 • сортування даних за значеннями в кожному наступному з вибраних стовпців відбувається лише для тих рядків електронної таблиці, у яких значення в усіх попередніх вибраних для сортування стовпцях збігаються;

 • кожний з вибраних для сортування стовпців називається рівнем сортування.

Щоб відсортувати дані у виділеному діапазоні клітинок за значеннями в кількох стовпцях, необхідно:

1). Виділити потрібний зв’язний діапазон клітинок.

2). Виконати Дані – Сортування й фільтр – Сортувати або Основне – Редагування – Сортування й фільтр – Настроювання сортування.

3). Встановити у списку поля Сортувати за ім’ям першого стовпця, за значеннями в якому потрібно відсортувати рядки діапазону, у списку поля Сортувати за – Значення, а в списку поля Порядок – порядок сортування.

4). З потреби визначити умову сортування за значеннями в іншому стовпці, вибравши команду Додати рівень або Копіювати рівень і встановивши в поля рядка Потім за значення параметрів сортування за значеннями у вибраному стовпці.

5). Якщо у виділений діапазон увійшов рядок заголовка але позначка прапорця Дані з заголовка не встановлена, встановити її.

6). Вибрати кнопку ОК.

У вікні сортування можна виділити будь-який з рівнів сортування і видалити його із списку для сортування, вибравши кнопку Видалити рівень, або перемістити його вище або нижче у списку, використавши для цього відповідні кнопки. Крім того, можна в списку поля Порядок вибрати режим сортування в порядку користувацького списку.

Сортувати можна не тільки рядки електронної таблиці, а й стовпці. За замовчуванням встановлюється режим сортування рядків. Для змінення цього режиму сортування потрібно у вікні сортування вибрати кнопку Параметри і у вікні Параметри сортування вибрати потрібний перемикач у групі Сортувати. Там же можна визначити, чи враховувати регістр під час сортування.


 1. Фільтрування.

Якщо багато клітинок електронної таблиці заповнені різноманітними даними, то візуально вибрати ті, дані в яких потрібно проаналізувати, роздрукувати, скопіювати, змінити тощо, досить важко. Excel 2007 має засоби відбору тих даних, які відповідають певним умовам. Одним із таких засобів є фільтрування.

Фільтрування – це вибір даних у клітинках електронної таблиці, що відповідають певним умовам.

Після фільтрування даних в таблиці відображаються лише ті рядки, дані в яких відповідають умовам фільтрування. Усі інші тимчасово приховуються.

Якщо встановити курсор у довільну клітинку заповненого даними діапазону клітинок і виконати Основне – Редагування - Сортування і фільтр - Фільтр або Дані - Сортування і фільтр - Фільтр, то біля правої межі кожної клітинки першого рядка цього діапазону клітинок з’являться кнопки відкриття списку. Таким чином встановлюється режим, у якому можна здійснювати фільтрування.

У цих списках знаходяться:

- команди сортування даних за значеннями даного стовпця;

- команда Фільтрування за кольором;

- команда Видалити фільтр із;

- команда відкриття меню команд для встановлення умов фільтрування;

- прапорець Виділити все;

- прапорці для значень у клітинках даного стовпця.

У списку Фільтри чисел команди Дорівнює, Не дорівнює, Більше, Більше або дорівнює, Менше, Менше або дорівнює, Між відкривають вікно Користувацький авто фільтр, у якому можна встановити умову фільтрування: просту або складену з двох простих, поєднаних логічними операціями І чи АБО.

У вікні Користувацький авто фільтр у полях, розташованих ліворуч, умови можна вибирати лише зі списків, а в полях розташованих праворуч, значення можна вибирати як зі списків, так і вводити з клавіатури.

Фільтрування можна здійснювати послідовно для кількох стовпців таблиці. Тоді кожний наступний фільтр буде застосовуватися тільки для тих рядів таблиці, які відображаються після застосування всіх попередніх фільтрів.

Щоб відмінити фільтрування, можна:

- виконати Дані – Сортування і фільтр – Очистити;

- виконати – Основне – Редагування – Сортування і фільтр – Очистити;

- виконати команду Видалити фільтр із у списку стовпця, за даними якого було проведено фільтрування;

Щоб взагалі відмінити режим, у якому можна проводити фільтрування, потрібно повторно виконати одну із команд, яка встановлює цей режим.


 1. Розширений фільтр.

Способи фільтрування, розглянуті вище, дають змогу виконати фільтрування не для всіх випадків. Так, наприклад, розглянутими способами не можна виконати фільтрування за умовою, яка є об’єднанням умов фільтрування двох стовпців логічною операцією АБО. Використання фільтрування за такою та іншими складеними умовами можна з використанням так званого розширеного фільтра.

Для встановлення розширеного фільтра і виконання фільтрування за таким фільтром необхідно:

1. Скопіювати у вільні клітинки електронної таблиці назви тих стовпців, за даним яких буде здійснюватися фільтрування.

2. Увести в клітинки під назвами стовпців умови фільтрування.

3. Виконати Дані – Сортування і фільтр – Додатково.

4. У вікні Розширений фільтр:

- вибрати один з перемикачів для вибору області розташування результату фільтрування;

- увести в поле Вихідний діапазон адресу діапазону клітинок, дані в яких повинні фільтруватись;

- увести в поле Діапазон умов адресу діапазону клітинок, у яких розташовані скопійовані назви стовпців і умови;

- Якщо був вибраний перемикач скопіювати результат до іншого розташування, увести в поле Діапазон для результатів адресу діапазону клітинок, де має міститися результат фільтрування.

- вибрати кнопку ОК.
Практичні завдання:

Завдання 1:

 1. Створіть список працівників Вашої фірми. Для створення списку використайте один із відомих способів.

 2. Використовуючи створений список створіть таблицю:Прізвище

Ім`я

Посада

Адреса

Вік

1

Миколів

Роман

Президент

Л.Українки 1

25

2

Мельник

Сергій

Продавець

Куліша 3

20

3

Головатюк

Володимир

Продавець

Валова 3

23

4

Масник

Андрій

Менеджер

Куліша 4

27

5

Тильний

Сергій

Координатор

Валова 7

20

6

Капітанчук

Василь

Продавець

Озерна 5

30

7

Хомін

Ігор

Менеджер

Миру 6

36

8

Гайда

Василь

Референт

Зелена 56

25

9

Загорянський

Андрій

Шофер

Лісова 66

21

10

Гура

Андрій

Бухгалтер

С.Бандери 34

24
 1. Посортувати таблицю:

а) використовуючи кнопки на вкладці Дані;

б) за допомогою вкладки Основне.
Завдання 2:

 1. Побудувати таблицю-перелік на 10 учнів, у якій висвітлити такі дані про кожного учня:  Прізвище

  Ім`я

  Клас

  Адреса

  День народження

  Середній бал

 2. Відсортувати дані за:

а) прізвищами;

б) днями народжень;

в) успішністю.

3. Кожну відсортовану таблицю зберегти на одному листі з даною.
Завдання 3:

 1. Відкрийте таблицю Завдання 1.

 2. Знайдіть записи, де ім`я починаються з літери В.

 3. Відшукати у базі даних референта.

 4. Використовуючи фільтр, виведіть список працівників, які є продавцями.

 5. Використовуючи фільтрування по умові, виведіть список працівників, яким не більше 21 року, але менше 24.


Домашнє завдання:

 1. Вивчити конспект.

 2. Опрацювати матеріал §3.8 на ст. 194-202. (Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько).

 3. Завершити виконання практичних завдань.

Схожі:

Урок №25. Тема iconУрок Тема. Система охолодження Урок Тема. Система мащення Урок Тема....
Опис досвіду II. Інформаційна картка
Урок №25. Тема iconУрок №7. Тема
Тема: Підсумковий урок з тем «Інформація. Інформаційні процеси та системи», «Апаратне забезпечення інформаційних систем»
Урок №25. Тема iconУрок №8 Тема. Урок контролю знань учнів
Учні відповідають на поставлені вчителем запитання І демонструють відповідь на пк
Урок №25. Тема iconУрок №17. Тема
Тема: Підсумковий урок з теми «Системне програмне забезпечення. Службове програмне забезпечення»
Урок №25. Тема iconУрок засвоєння нових знань. Урок-пам'ять, урок-спогад. Обладнання....
Тема. Олександр Довженко. «Україна в огні» – твір про трагедію українського народу в Другій світовій війні
Урок №25. Тема iconУрок №7 Тема. Підсумковий урок за темами: «CorelDraw» та «Турбо Паскаль»
Для чого призначений інструмент Вільна форма?Як його використати. Продемонструйте
Урок №25. Тема iconУрок №1 Тема: Основні принципи будови та функціонування
Урок №1 Тема: Основні принципи будови та функціонування World Wide Web, протокол нттр, адресація в мережі
Урок №25. Тема iconУрок 15 Тема. Підсумковий урок з тем: «Модульcrt розгалуження І вибір», та
Будь-яка програма, записана на мові Паскаль, завжди закінчується службовим словом
Урок №25. Тема iconУроку з математики у супроводі ікт тема: «числові функції»
Комбінований урок з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (урок проводиться у комп’ютерному класі з мультимедійним...
Урок №25. Тема iconУрок №16. Тема
Тема: Форматування та записування дисків. Стискання, архівування та розархівування даних
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка