Урок Тема. Основи, їх склад І назви. Класифікація основ
Скачати 103.65 Kb.
НазваУрок Тема. Основи, їх склад І назви. Класифікація основ
Дата конвертації05.03.2013
Розмір103.65 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Математика > Урок
Урок

Тема. Основи, їх склад і назви. Класифікація основ.

Мета:розширити знання учнів про класифікацію й номенклатуру

неорганічних речовин на прикладі основ;

розвивати вміння і навички розпізнавання речовин основних

класів неорганічних сполук, складання формул неорганічних

сполук;

виховувати бажання та інтерес до вивчення науки хімії, вміння

дотримуватись правил техніки безпеки під час роботи в

кабінеті хімії.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Методи і прийоми:ігрові елементи, критичне мислення, робота на дошці, самостійна робота, робота з картками.

Обладнання. Картки з формулами оксидів, кислот, солей, основ.

^ Хід уроку

І.Актуалізація опорних знань учнів.

1.Гра «Впізнай сполуку» (Робота з картками, за якими учні визначають формули оксидів, кислот, солей. При цьому пояснюють свій вибір,повторюють визначення оксидів,кислот, солей)

^ 2.Робота на дошці «Назви сіль»

KCl, CuSO4, Ba(NO3)2, K2CO3, Na3PO4, K2S, KI, NaBr, Na2SiO3.

3. «Склади формули солей»

Ферум(ІІІ)хлорид –

Барій нітрат –

Кальцій карбонат –

Натрій сульфіт –

Ферум(ІІ)сульфіт –
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Вчитель показує учням формули основ і пропонує віднести їх до однієї з груп вивчених неорганічних сполук. Разом з учнями робить висновок про існування ще одного класу неорганічних сполук і пропонує самостійно сформулювати визначення основ.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Основи – складні речовини, в молекулах яких атоми металів сполучені з однією або кількома гідроксогрупами.

Загальна формула основ Ме(ОН)n.

ОН – гідроксогрупа, І – одновалентна

Наприклад: NaOH, Ca(OH)2, Al(OH)3

Назви основ: NaOH – Натрій гідроксид

Fe(OH)2 – Ферум(ІІ) гідроксид

Fe(OH)3 – Ферум (ІІІ) гідроксид

Робота за схемою «Класифікація основ»

^ Основи

Розчинні – луги Нерозчинні

LiOH, NaOH, KOH, Cu(OH)2, Fe(OH)3, Mg(OH)2

Ba(OH)2, Ca(OH)2.

Хімічний експеримент «Дія лугів на індикатори»

Лакмус – синій,

Фенолфталеїн – малиновий,

Метилоранж – жовтий

ІѴ. Закріплення вивченого матеріалу.

Робота в групах.

Група А. Виписати основи і назвати їх:

Cu(OH)2, Na2O, KOH, PbO, Cl2, NaCl, KMnO4, Zn(OH)2, HNO3, AgNO3,

Група Б. Розділити зазначені речовини за класами і назвати їх.

Група В. Скласти формули основ утворених елементами: Cr (III), Pb(II), Ag(I), Zn(II), Al(III)/

Ѵ.Домашнє завдання. Опрацювати параграф 6, №6. Вивччити луги, основи.

ѴІ.Підведення підсумків уроку.

Урок

Тема. Фізичні та хімічні властивості основ: взаємодія основ з

кислотами, кислотними оксидами. Реакція нейтралізації.

Мета: познайомити учнів з фізичними властивостями основ;

розглянути хімічні властивості лугів та основ; сформувати

уявлення про реакцію нейтралізації;

розвивати навички експериментальної роботи шляхом

виконання лабораторних дослідів;

виховувати обережність, організованість і дисциплінованість,

необхідних на уроках хімії.

^ Тип уроку: комбінований

Методи і прийоми: хімічний експеримент, робота на дошці, з картками, елементи гри.

Обладнання. Таблиця «Дія індикаторів в розчинах», штатив з пробірками, реактиви.

Хід уроку

І.Актуалізація опорних знань учнів.

^ 1.Робота за схемою «Основні класи неорганічних сполук»

2. Робота з картками «Впізнай сполуку і дай назву»

3. Гра «Хто швидше» Продовжити рівняння реакцій:

K2O + H2O = Na2O + H2O =

N 2O5 + H2O = P2O5 + H2O =

Mg + HCl = Zn + H2SO4 =

Cu + HCl = Ag + H2 SO4 =

K2O + HCl = CaO + HNO3 =

^ 4. Гра «Подумай» Які з наведених речовин реагуватимуть між собою:

Fe, H2SO4, BaO, H2O ?

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Основи – тверді речовини, основи нерозчинні у воді, розчинні основи – луги. Луги милкі на дотик, роз’їдають багато матеріалів, спричинюють опіки шкіри і слизових оболонок, вражають очі.

NaOH - Їдкий натр, KOH - їдкий калі.

Працювати з лугами слід обережно, при попаданні на шкіру змити водою і обробити розчином оцтової кислоти, промити водою.

Які ж хімічні властивості мають основи?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Дослідимо хімічні властивості основ та лугів під час проведення лабораторних дослідів. Працюємо в групах, проводимо дослід, пояснюємо результат і спостереження всьому класу.

^ 1група Лабораторний дослід №2. Дія розчину лугу на індикатори.

2група Лабораторний дослід №3 Взаємодія лугу з кислотами.

3група Лабораторний дослід №4 Взаємодія лугів з розчинами солей.

(Учні працюють самостійно, демонструють і пояснюють, записують спостереження і рівняння хімічних реакцій)

^ Доповнення вчителя

Реакція нейтралізації – реакція між кислотою і основою, в результаті якої утворюється сіль і вода.

Наприклад:

2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O

Cu(OH)2 + 2HCl = CuCl2 + 2H2O

Основа + кислота = сіль + вода

Взаємодія лугів з кислотними оксидами.

SO3 + 2NaOH = Na2SO4 + H2O
Висновок: луги – розчинні основи, хімічно активні сполуки.

ІѴ. Закріплення вивченого матеріалу.

Робота з підручником. Схема 2, ст..71, впр.102

Ѵ. Домашнє завдання. Опрацювати параграф 11, впр.103,109*
Урок

Тема. Поняття про амфотерні основи.

Мета: розглянути поняття амфотерності як здатності сполук

проявляти двоїсті властивості: властивості кислот і основ;

розширити знання учнів про властивості основ і кислот на

прикладі амфотерних сполук;

розвивати вміння і навички складання рівнянь хімічних

реакцій;

виховувати вміння самостійно здобувати знання,

дисциплінованість та організованість.

^ Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Методи і прийоми: елементи гри, демонстрація, самостійна робота.

Обладнання: штатив з пробірками, реактиви, картки.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань.

^ 1.Хімічна розминка «Терміни» Які речовини називаються оксидами, кислотами, солями, основами, індикаторами ?

2.Робота на дошці «Впізнай сполуку» Подані формули сполук розподілити за класами неорганічних сполук.

H2SO4, CaCO3, Cu(OH)2, P2O5, LiOH , NaCl, Ba(OH)2 , FeO, HNO3.

^ 3. Гра «Хто швидше»

А) Mg(OH)2 + HCl = Б) Ba(OH)2 + CO2 =

Fe(OH)3 = CuCl2 + KOH =

SO3 + NaOH = NaOH + H3PO4 =

В) З якими з поданих речовин реагуватиме Ca(OH)2 : HNO3, CO2, FeO ?

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Хімічні елементи здатні утворювати оксиди та основи, що одночасно проявляють властивості основ і кислот – двоїсті властивості. Які ж це оксиди та основи?
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Пояснення вчителя з демонстрацією дослідів.

Речовини здатні виявляти основні і кислотні властивості називаються амфотерними.

Амфотерні оксиди та основи (кислоти)

ZnO Zn(OH)2 H2ZnO2

Al2O3 Al(OH)3 H3AlO3

BeO Be(OH)2 H2BeO2

Cr2O3 Cr(OH)3 H3CrO3

Демонстрація: Доказ амфотерності цинк гідроксиду

1.Амфотерні основи, як основи, взаємодіють з кислотами.

Zn(OH)2 + 2HCl = ZnCl2 + 2H2O

2.Амфотерні основи, як кислоти, взаємодіють з лугами.

2NaOH + H2ZnO2 = Na2ZnO2 + 2H2O

3.Амфотерні основи розкладаються при нагріванні.

Zn(OH)2 = ZnO + H2O
Увага! Амфотерні оксиди взаємодіють з кислотними і основними оксидами при нагріванні.

^ ZnO + CaO = CaZnO2

ZnO + SiO2 = ZnSiO3
ІѴ. Закріплення вивченого матеріалу.

Робота в групах.

Проаналізувати властивості амфотерних основ:

Al(OH)3, Cr(OH)3, Be(OH)2
Ѵ. Домашнє завдання. Опрацювати параграф 13, №121, №125

^ Урок

Тема. Розкладання нерозчинних основ в процесі нагрівання.

Мета: закріпити знання учнів про хімічні властивості основ;

розвивати вміння і навички проведення хімічного експери-

менту, складання рівнянь хімічних реакцій на прикладі

хімічних властивостей лугів і нерозчинних основ;

виховувати організованість, самостійність та відповідальність.

^ Тип уроку: урок закріплення знань та вмінь

Обладнання: штатив з пробірками, реактиви, картки з формулами.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань учнів.

^ 1.Хімічна розминка «Впізнай сполуку» Назвати сполуку і аргументовано довести її належність до основ, кислот, солей, оксидів.(Робота за картками)

2.Гра «Поміркуй» З якими з наведених сполук реагуватиме NaOH:

CuCl2, HNO3, Ca(OH)2, SO2, BaO .

3.Гра «Хто швидше!» Продовжити рівняння реакцій:

Fe(OH)3 + HNO3 =

SO3 + KOH =

Fe2O3 + HCl =

MgCl2 + NaOH =

^ 4. Гра «Ланцюжок» Здійснити хімічне перетворення:

CuO – CuCl2 – Cu(OH)2 – Cu(NO)2 ?

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

Основи нерозчинні в воді при нагріванні розкладаються. Цю властивість основ ми дослідимо в процесі виконання лабораторного досліду.

Лабораторний дослід №5 ^ Розклад нерозчинної основи при нагріванні.

2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O

Основа = оксид + вода

Cu(OH)2 = CuO + H2O

ІІІ. Закріплення вивченого матеріалу.

Робота з підручником.

Виконання вправ наведених в підручнику: ст.72 – 73.

Вправа №!02.

Вправа №104

Вправа №105

ІѴ. Домашнє завдання та оцінювання роботи учнів.

Параграф 11, №106, №108

^ Урок

Тема. Правила безпеки під час роботи з лугами. Використання

лугів, основ.

Мета: закріпити і поглибити знання про хімічні властивості класів

неорганічних сполук на прикладі властивостей основ;

розвивати навички й уміння складання рівнянь хімічних

реакцій, здійснення розрахунків за хімічними рівняннями;

повторити правила техніки безпеки під час роботи з лугами;

ознайомити учнів з сферами використання основ;

виховувати обережність та відповідальність учнів під час

роботи в хімічному кабінеті.

^ Тип уроку: узагальнення знань та вмінь

Методи і прийоми: випереджуюче навчання, самостійна робота,

робота з картками, робота з схемою.

Обладнання: Схема «Використання основ», картки з завданнями.

^ Хід уроку

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

На сьогоднішньому уроці ми повторимо і узагальнимо наші знання про основи, повторимо правила техніки безпеки під час роботи з лугами, познайомимося з сферами використання лугів та основ.

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

1.Виступ учнів-лаборантів «Правила техніки безпеки під час роботи з лугами»

2.Захист учнів-дослідників схеми «Використання основ»

3.Самостійна робота учнів за картками «Основи»

Зразок:

1.Виписати формули основ та лугів, назвати їх.

2.Продовжити рівняння реакцій «Хімічні властивості основ та лугів»

3.Задача.

ІІІ . Домашнє завдання. Повторити параграфи 11, 13. Виконати вправи:№121, №125, №124.

Схожі:

Урок Тема. Основи, їх склад І назви. Класифікація основ iconТема : Основи, їх склад І назви. Класифікація основ
Форми роботи : групова робота,робота з опорною схемою,демонстраційний експеремент
Урок Тема. Основи, їх склад І назви. Класифікація основ iconУроку: навчальна
«Кислоти: їх склад, назви. Класифікація. Оксигеновмістні І безоксигенові. Фізичні властивості. Поширеність у природі»
Урок Тема. Основи, їх склад І назви. Класифікація основ iconУрок №24. Тема
Тема: Основи роботи з текстом. Програмні засоби готування текстових документів: призначення та класифікація. Знайомство з текстовим...
Урок Тема. Основи, їх склад І назви. Класифікація основ iconУрок №22 Тема: Призначення, можливості І класифікація систем обробки...
Дидактична: доповнити та узагальнити знання учнів про призначення, основні можливості систем обробки текстів; ознайомити з середовищем...
Урок Тема. Основи, їх склад І назви. Класифікація основ iconТема: Упорядкування І пошук даних в електронній таблиці
Упорядкувати назви міст (філій) за спаданням сумарних обсягів продажу. Упорядкувати назви міст за алфавітом. Визначити назви філій,...
Урок Тема. Основи, їх склад І назви. Класифікація основ iconУрок №28. Тема
Тема: Поняття комп’ютерної графіки. Растрові та векторні зображення та їх властивості. Колірні системи. Огляд І класифікація сучасних...
Урок Тема. Основи, їх склад І назви. Класифікація основ iconУрок 1 Тема уроку. Склад, властивості, застосування найважливі
Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь І на-вичок І творчого застосування їх на практиці. Форми роботи: фронтальна....
Урок Тема. Основи, їх склад І назви. Класифікація основ iconУрок № Тема
Типова архітектура персонального комп’ютера. Класифікація та призначення апаратних засобів: пристроїв введення, виведення, зберігання...
Урок Тема. Основи, їх склад І назви. Класифікація основ iconУрок Тема. Система охолодження Урок Тема. Система мащення Урок Тема....
Опис досвіду II. Інформаційна картка
Урок Тема. Основи, їх склад І назви. Класифікація основ iconУрок №19. Тема
Тема: Основи роботи в локальній мережі. Робочі групи та домени. Перевірка під’єднання до мережі. Мережне оточення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка