Сучасні підходи до організації навчання
НазваСучасні підходи до організації навчання
Сторінка4/4
Дата конвертації06.03.2013
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Математика > Документы
1   2   3   4
^

Хід уроку


 1. Організаційний момент

 2. Актуалізація опорних знань

На сьогоднішньому уроці ми продовжуємо вивчати можливості прикладної програми Power Point. Та спершу пригадаємо те, що вже вивчили.

 1. Для того призначена програма Power Point?

 2. Що собою являє презентація, з чого вона складається?

 3. Як і де можна використовувати презентації?

 4. Як почати роботу з Power Point?

 5. Відкрийте презентацію PREZ_KOMP 2 ( з папки Додатки).

 6. Як задати фон оформлення слайду?

 7. Як можна ввести текст?

 8. Як вставити малюнок, фотографію?

 9. Як створити новий слайд?

 10. Як розпочати перегляд презентації?

 11. Як розпочати перегляд, починаючи з поточного слайду?

 12. Як збільшити малюнок, текст?

Учні відповідають, демонструючи на комп’ютері свої вміння.


 1. Мотивація навчальної діяльності

Тема, яку ми маємо сьогодні розглянути, звучить так: „Використання анімації та гіперпосилань у презентаціях”. Отже, на уроці ви навчитесь використовувати анімацію та гіперпосилання при створенні освітніх презентацій.

Сьогодні у нас нестандартний урок, девізом якого є вислів
“Навчаючи інших, навчайся сам”.

На уроці ми будемо працювати за методом, який називається “АЖУРНА ПИЛКА”.

Такий вид діяльності на уроці дає можливість вам працюва­ти разом, щоб вивчити значну кількість інформації за короткий проміжок часу, а також заохочує вас допомагати один одному вчитися навчаючи.

Під час роботи на уроці ви по­винні бути готовими працювати в різних групах.

Спочатку ви працюватимете в «домашній» групі.

У нас є дві домашні групи, кожна з яких на минулому уроці отримала певне завдання. І група вивчала тему “^ Використання анімації”, а друга – “Використання гіперпосилань”(назви тем вивішені на дошці; теоретичний матеріал кожна група отримала на попередньому уроці).
^

ДОМАШНІ ГРУПИ


1. Кожна група отримує завдання, вивчає його та обговорює свій матеріал.

2. Вам потрібно переконатися, що кожний член групи розуміє зміст матеріалу.

Потім ви об’єднаєтеся в іншій групи, де будете виступати в ролі «експертів» з тієї теми, що вивчалася в вашій «домашній» групі, та отри­муєте інформацію від представників іншої групи.

^ «ЕКСПЕРТНІ» ГРУПИ. По черзі кожен з вас має якісно і в повному обсязі донести інформацію до членів іншої групи та сприйняти нову інформацію від представників другої групи.

В останній частині заняття ви знову повернетесь в свою «до­машню» групу, а саме: ви об’єднаєтеся в пари.

^ «ДОМАШНІ» ПАРИ

1. В домашніх парах ви маєте поділитися з членом своєї «домашньої» групи новою інфор­мацією, яку ви отримали від представників іншої групи.

2. Виконуєте завдання, закріплюючи свої знання та навички з нової теми.

4. Робота в домашніх групах

Отже, кожна група отримує завдання з певної теми, опрацьовує, обговорює його, ставить запитання.

І група. “Використання анімації

План обговорення та пояснення:

   1. Що таке анімація?

   2. .Як викликати інструменти для настройки анімації?

   3. Як задати ефект анімації для об’єкта (малюнку тексту, слова тощо)?

 1. Які є ефекти анімації?

 2. Як змінити швидкість ефекту?

 3. Як змінити, знищити ефект?

 4. Як змінити порядок ефектів?

 5. Як переглянути ефекти?

 6. Як задати анімацію для зміни слайдів (для усіх, для вибраного)?

ІІ група. “Використання гіперпосилань
План обговорення та пояснення:

1.Що таке гіперпосилання?

2.Як задати гіперпосилання?

3.На що може бути гіперпосиланя (на інший слайд, іншу презентацію, файл)?

4.Покажіть на прикладах гіперпосилання на інший слайд.

5.Покажіть на прикладах гіперпосилання на іншу презентацію (файл).

6.Як вставити кнопки керування?

7.Які бувають кнопки керування?

8.Як можна налаштувати перехід по кнопці?

І група Завдання. Задати анімацію для об’єктів, презентації Передісторія.

ІІ група Завдання. Створити гіперпосилання для презентації Передісторія.

5. Робота в експертних групах

Кожен з вас отримав фігурку певного кольору. Об’єднайтеся в експертні групи за формою фігури. Ті, хто отримав круги, сідають за 1-ий комп’ютер, ті, що отримали квадрат – за 2-ий, а в кого трикутник – за третій (біля комп’ютерів є зображення відповідної фігури).

Працюєте в групах. Використовуйте план пояснення зі своєї теми та демонструйте кожен крок на прикладі вказаної презентації. Кожен працює в ролі експерта по своїй темі, в також в ролі слухача по новій для нього темі.

6. Робота в домашніх парах

А зараз ви об’єднаєтеся в пари, в межах своєї домашньої групи. Об’єднуйтесь в пари за кольором фігурок. В кого червоні фігурки утворюють пару і т.д. (має утворитися 6 домашніх пар)

І група “Покоління ЕОМ” (Гіперпосилання)

ІІ група “Руслана”. Додатково “Ділова документація” (Анімація)

Ви маєте обмінятися інформацією, отриманою в експертних групах. Виконати завдання.

7. Підсумок уроку.

Отже, що ви вивчили на уроці?

Чи відповідає девіз нашому уроку?

Чи сподобалася вам така форма роботи? Чому?

Понад 2400 років Конфуцій сказав:

^ Те, що я чую, я забуваю.

Те, що я бачу я пам’ятаю.

Те, що я роблю , я розумію”.

А ви сьогодні не тільки чули й бачили нове, але працювали, навчаючи інших. Отже, я надіюся, що цей матеріал ви не тільки добра запам’ятали й зрозуміли, а й стали справжніми експертами.

То чи є ефективною така форма роботи?

Д/з Обрати тему для створення власної презентації, підшукати матеріал.

Література
1. О.Померун, Л.Пироженко, Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання.

Київ „А.С.К.” 2005

2. Онищук В.А. Урок в современной школе. – М., 1982.

3. Освітні технології: Навч.-метод. Посіб. / О.М.Пєхота, А.З.Кіктенко,

О.М.Любарська та ін.; За заг. ред. О.М.Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001

4. Г.П.Бевз. Алгебра: Проб. підруч. для 7 – 9 кл. серед. шк. – 2-ге вид. – К.:

Освіта, 1997

5. А.В.Погорєлов Геометрія: Підр. для 7 – 11 кл. серед. шк. – 2-ге вид. – К.:

Освіта, 1992

6. А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонський, Ю.М.Рабінович, М.С.Якір. Збірник задач і

завдань для тнматичного оцінювання з алгебри для 8 кл. – Харків,

Гімназія, 2001

7. Лукавецький В.І., Маланюк М.П. Завдання з математики для 4 і 5 класів:

Методичний посібник – Київ: Радянська школа, 1987. – 207 с.

8. В. І. Лукашик. Збірник запитань і завдань з фізики: Навч. посібник для учнів

7 – 8 кл. серед. шк. – 2-е вид., перероб. – К. : Рад. шк. ; 1991 – 208 с.

9. Є. В. Коршак та ін. Фізика 8 кл. : Підручник для серед. загальноосвіт. шк. –

Київ; Ірпінь: ВТФ „Перун”, 1999 – 192 с. іл.

 1. І. І. Соколов. Методика викладання фізики в середній школі. Державне

учбово-пет. вид. ; „Радянська школа”. Київ – 1952.


1   2   3   4

Схожі:

Сучасні підходи до організації навчання iconПлан вступ 1 Розділ І. Сучасні підходи до організації навчання й...
Сучасний період розвитку суспільства, оновлення всіх сфер його соціального І духовного життя потребує якісно нового рівня освіти,...
Сучасні підходи до організації навчання iconСучасні погляди на патогенез сепсису, особливості клініки, перебігу,...
Мета: удосконалити знання лікарів-інтернів про сучасні підходи трактування патогенезу до критеріїв клініко-параклінічної діагностики,...
Сучасні підходи до організації навчання iconТема. Сучасні погляди на патогенез лейкемії. Особливості перебігу...
Мета: удосконалити знання лікарів-інтернів про сучасні погляди на патогенетичні механізми розвитку, особливості клініки, перебігу...
Сучасні підходи до організації навчання iconЛекція №3 тема: Рак стравоходу І шлунка
Сучасні підходи до формування груп підвищеного ризику, епідеміологія, клінічна симптоматика, методи діагностики та сучасні принципи...
Сучасні підходи до організації навчання iconІнформатика, січень, 2012 Руденко В. Д. Сучасні підходи до вивчення...
Руденко В. Д. Сучасні підходи до вивчення інформатики. Методичні рекомендації для вчителя
Сучасні підходи до організації навчання iconСучасні підходи до організації життєдіяльності дітей у дошкільному віці
Головна мета національної дошкільної освіти – створити сприятливі умови для особистісного становлення І творчої самореалізації кожної...
Сучасні підходи до організації навчання iconСучасні теоретики менеджменту розрізняють такі концепції І підходи...
Сучасні теоретики менеджменту розрізняють такі концепції І підходи до розвитку науки управління: поведінкова концепція, системний...
Сучасні підходи до організації навчання iconСучасні підходи до організації корекційної та виховної діяльності...
Концепції спеціальної освіти осіб з особливостями психофізичного розвитку в Україні на найближчі роки І перспективу” (1996), “Концепції...
Сучасні підходи до організації навчання iconВикористання комп’ютерної програми «Живий звук» у роботі над розвитком...
Сучасні підходи до навчання дітей з порушеннями слуху передбачають урахування технічного забезпечення навчально-корекційного процесу....
Сучасні підходи до організації навчання iconОсвітянський курс практичного лікаря
Сучасні підходи до лікування хворих з гострим ім. Член-кор. Амн україни, проф. В. З. Нетяженко (Київ)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка