Положення про навчальний кабінет математики
Скачати 104.87 Kb.
НазваПоложення про навчальний кабінет математики
Дата конвертації05.05.2013
Розмір104.87 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Математика > Документы
Положення про навчальний кабінет математики

Положення про кабінет математики розроблено на підставі Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 року за № 601 «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів».

 1. Загальні положення.

Положення про навчальний кабінет математики розроблено відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» (651-14) та інших законодавчих актів України.

Кабінет математики – це класна кімната закладу зі створеним навчальним середовищем, оснащеним сучасними засобами навчання та шкільним обладнанням.

 1. Мета, завдання та основні форми організації навчального кабінету.

  1. Основна мета створення навчального кабінету математики полягає у забезпеченні оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу та реалізації завдань відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року за № 24.

  2. Завданням функціонування навчального кабінету математики є створення передумов для:

 • організації індивідуального та диференційованого навчання;

 • реалізації практично-дійової і творчої складових змісту навчання;

 • забезпечення в старшій школі профільного і поглибленого навчання;

 • організації робот гуртків і факультативів;

 • проведення засідань шкільних методичних об’єднань учителів математики;

 • індивідуальної підготовки вчителя до занять і підвищення його науково-методичного рівня.

 1. Матеріально-технічне забезпечення навчального кабінету математики.

  1. Комплектація кабінету математики обладнанням здійснюється відповідно до типових переліків навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та обладнання загального призначення для загальноосвітніх закладів.

  2. Шкільні меблі та їх розміщення у кабінеті мають відповідати санітарно-гігієнічним правилам та нормам (п.8.2. ДСанПіН 5.5.2.0-08-01 (у0063588-01)і здійснюватися відповідно до вимог ДБН В.2.2.-3.97 «Будинки та споруди навчальних закладів».

У кабінеті математики встановлюються шкільні меблі: парти, учнівські столи та стільці.

Шкільні меблі мають шість розмірів за ростовими групами та маркуванням їх у вигляді ліній відповідного кольору.

Зріст учнів до 115 см (1 група) – лінія оранжевого кольору, 115-130 см (2 група) –фіолетового, 130-145 (3 група) – жовтого, 146-160 см (4 група) – червоного, 161-175 см (5 група)- зеленого і більше 175 см (6 група) – блакитного.

Парти (столи учнівські) повинні бути тільки стандартні, при цьому стіл і стілець мають бути однієї групи (п.8.2. Сан Пін 5.5.2.008-01(у0063588-01).

У кабінеті математики слід передбачити наявність меблів двох-трьох розмірів з перевагою одного з них або трансформативні столи зі зміною висоти згідно з антропометричними даними школярів.

У кабінеті повинна бути нанесена кольорова мірна вертикальна лінія для визначення учням необхідного розміру меблів(п.8.2. ДСан Пін 5.5.2.008-01 (у0063588-01).

  1. У кабінеті математики розміщується класна дошка різних видів: на одну, три або п’ять робочих площ у розгорнутому або складеному вигляді.

Середній щит класної дошки на три або п’ять робочих площ може бути використаний для демонстрації екранно-звукових засобів навчання на навісному екрані.

На окремих робочих площах може бути нанесено графічну сітку для побудови графіків. Одна із робочих площин може мати магнітну основу з кріпленням для демонстрації навчально-наочних посібників (таблиць, карт, моделей-аплікацій тощо)

Робочі площі на звороті дошки можуть бути покриті білим кольором для нанесення написів за допомогою спеціальних фломастерів.

Поряд із класною дошкою розміщують демонстраційні креслярські інструменти.

  1. Усі матеріальні цінності кабінету обліковуються в інвентарній книзі встановленого зразка, яка повинна бути прошнурована, пронумерована та скріплена печаткою. (додаток 1)

  2. Облік та списання морально та фізично застарілого обладнання, навчально-наочних посібників проводиться відповідно до інструкцій, затверджених Міністерством фінансів України.

  3. Кабінети математики мають бути забезпечені:

 • аптечкою з набором медикаментів для надання першої медичної допомоги;

 • первинними засобами пожежегасіння відповідно до Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України

(z0800-98).

  1. Вимоги пожежної безпеки для всіх навчальних приміщень визначаються НАПБ В.01.050-98/920 Правилами пожежної безпеки для закладів. установ і організацій системи освіти України, затвердженим спільним наказом Міносвіти України і Головного управління Державної пожежної охорони МВС України від 30.09.98 3 348/70 (z0800-98), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.12.98 за № 800/3240 (зі змінами і доповненнями).

 1. Навчально-методичне забезпечення навчальних кабінетів математики.

  1. Навчально-методичне забезпечення кабінетів математики складається з навчальних програм, підручників, навчальних та методичних посібників (не менше одного примірника кожної назви) з предмета, типовими переліками навчально-наочних посібників та обладнання загального призначення, зразків навчально-наочних посібників, навчального обладнання у кількості відповідно до вимог зазначених переліків.

  2. Розподіл та збереження засобів навчання і навчального обладнання здійснюються згідно з вимогами навчальних програм та розділами.

  3. У кабінеті математики створюється тематична картотека дидактичних та навчально-методичних матеріалів, навчально-наочних посібників. Навчального обладнання, розподілених за темами та розділами навчальних програм. Картки розміщуються в алфавітному порядку.

  4. Додатково кабінети математики можуть бути оснащені:

 • підручниками та навчальними посібниками для кожного учня;

 • фаховим журналами;

 • інформаційними збірниками Міністерства освіти і науки України;

 • бібліотечкою суспільно-політичної, науково-популярної, довідково-інформаційної і методичної літератури;

 • матеріалами перспективного педагогічного досвіду, розробками відкритих уроків та виховних заходів;

 • інструментами і матеріалами для відновлення і виготовлення саморобних засобів навчання.

 1. Оформлення навчальних кабінетів математики:

  1. На вхідних дверях кабінету математики повинен бути відповідний надпис на табличці з назвою кабінету: «Кабінет математики».

  2. Для оформлення кабінетів математики передбачено створення навчально-методичних експозицій змінного та постійного характеру.

  3. До постійних експозицій кабінету математики належать:

 • державна символіка;

 • портрети видатних учених;

  1. У секційних шафах кабінету математики демонструються прилади тощо.

  2. До експозицій змінного характеру належать:

 • виставка кращих робіт учнів;

 • матеріали до теми наступних уроків, орієнтовні завдання тематичного оцінювання, державної атестації;

 • додаткова інформація відповідно до навчальної програми;

 • результати експериментальної та дослідницької роботи учнів;

 • результати учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів тощо.

Матеріали експозицій оновлюються при переході до вивчення нової теми.

  1. Для розташування експозицій використовуються змінні пластинчасті, перфоровані або решітчасті стенди, що розміщують на стінах.

  2. Кабінет математики загальноосвітнього навчального закладу повинен бути забезпечений настінним термометром або психрометром.

 1. Керівництво навчальним кабінетом математики.

  1. Роботою кабінету математики керує завідувач, якого призначає директор з числа досвідчених учителів наказом по загальноосвітньому закладу.

  2. Завідувач кабінету математики несе відповідальність за упорядкування, зберігання й використання навчально-наочних посібників, обладнання та інших матеріальних цінностей.

  3. До обов’язків завідувача кабінету належать:

 • складання перспективного плану оснащення кабінету;

 • забезпечення умов для проведення уроків;

 • сприяння оновленню та удосконаленню матеріальної бази кабінету;

 • систематизація та каталогізація матеріальних об’єктів;

 • забезпечення дотримання в кабінеті правил електричної та пожежної безпеки, чистоти, порядку тощо;

 • систематичне ведення інвентарної книги із занесенням до неї відповідних змін про нові надходження, витрати та списання матеріальних цінностей.

  1. Перспективний план оснащення кабінету математики засобами навчання та шкільним обладнанням складає завідувач кабінету за погодженням із директором закладу, у разі необхідності (закупівля і встановлення нового складного обладнання) – з місцевим органом управління освітою, органами державної санітарно-епідемічної служби та пожежної охорони.^ Додаток 1 до п.4.6. розділу 4 Положення

Форма інвентарної книги

№ з/п

Назва предмета

Інвентарний номер

Коли придбано

Кількість і вартість

Час і причина списанняДодаток 2

Типовий перелік

навчального обладнання для кабінетів математики

загальноосвітніх навчальних закладів

^ Перелік обладнання кабінету математики відповідає діючим навчальним планам і програмам, затвердженим МОН України. Обладнання кабінету математики має санітарно-гігієнічні висновки, відповідає методичним вимогам та рекомендоване для використання в навчальних закладах. Перелік містить наступні розділи: класний інструмент, моделі, друковані матеріали та технічні засоби навчання.

Код

Назва

Кількість
на клас


Класний інструмент

М1

Лінійка класна

2

М2

Трикутник класний (45º, 45º)

2

М3

Трикутник класний (30º, 60º)

2

М4

Транспортир класний

2

М5

Циркуль класний

3

М6

Набір класного інструменту

2

М7

Рулетка

15

М8

Крейда біла

15

М9

Крейда кольорова

15

Моделі

М10

Набір Частини цілого на колі. Прості дроби

1

М11

Тригонометричний круг

1

М12

Набір стереометричний

1

М13

Набір геометричних моделей

1

М14

Набір геометричних фігур з розверткою

1

^ Друковані матеріали

М15

Портрети видатних математиків світу

1

М16

Дидактичний матеріал "Алгебра" 8 клас

30

М17

Дидактичний матеріал "Алгебра" 9 клас

30

М18

Комплект таблиць "Алгебра 10-11 класи"

1

М19

Комплект таблиць "Алгебра 7–9 класи"

1

М20

Комплект таблиць "Геометрія 10–11 класи"

1

М21

Комплект таблиць

1

^ Технічні засоби навчання

М22

Комп`ютер вчителя

1

М23

Інтерактивна дошка

1

М24

Мультимедійний проектор

1

Додаток 3

Планування роботи кабінету

Робота навчального кабінету планується на підставі перспек­тивного плану розвитку кабінету. Його складають, як правило, на рік, і зазначають конкретні завдання всім вчителям, котрі викладають певну дисципліну. Планування роботи кабінету доцільно проводити за такими розділами:

^ Навчально-методична робота

Необхідно спланувати роботу зі створення такої навчально-методичної документації: оснащення технічними програмовими педагогічними засобами навчання (складання диктантів, підбір матеріалів для слайдів, кодопозитивів, діафільмів, відеофільмів, відеокамери, навчальних програм для мультимедіа); підбір методичних статей; розробки уроків учителів, а також навчальної, довідкової і методичної літератури, розробка і своєчасне оновлення тематичних контрольних робіт; розробка матеріалів до стендів, плакатів, до оснащення методичного куточка або видання вісника; робота щодо систематизації матеріалів навчально-методичного комплексу в кабінеті.

^ Вдосконалення матеріаль­но-технічної бази кабінету

Цей розділ передбачає при­дбання технічних і сучасних електронних педагогічних за­собів навчання, ремонт ТЗН, оформлення стендів, виготов­лення демонстраційних моде­лей, таблиць, плакатів, діаграм. Виготовлення слайдів, діафіль­мів, кодопозитивів, проведення відеозйомки різних матеріалів; поповнення кабінету навчаль­ною, довідковою і методичною літературою.

^ Позакласна робота з уч­ням

Передбачає такі заходи: прове­дення консультацій і додаткових занять; організація роботи гуртків, факультативів, наукового товариства учнів, ініціативних груп з організації творчих справ на базі кабінету; проведення олімпіад, інтелектуальних марафонів, конференцій, вікторин, командних змагань, конкурсів; випуск стінгазет, інформаційних листків, бюлетенів; виступ на тематичних лінійках і в радіогазетах.

Бібліографічна робота

Рекомендується спланувати роботу зі створення, систематизації та поповнення карток кабінету (наочних посібників, технічних і програмових педагогічних засобів навчання, методичних розробок, статей, навчальної, довідкової та методичної літератури).


Схожі:

Положення про навчальний кабінет математики iconПоложення про навчальний кабінет фізики та астрономії загальноосвітнього навчального закладу
Положення про навчальний кабінет фізики астрономії (далі кабінет фізики) розроблено на основі “Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх...
Положення про навчальний кабінет математики iconПоложення про навчальний кабінет зарубіжної літератури
Положення про навчальний кабінет зарубіжної літератури (далі кабінет) роз­роблено відповідно до Закону України «Про загальну середню...
Положення про навчальний кабінет математики iconПостанова від 12 березня 2003 р. N 305 Київ Про затвердження Положення...
Відповідно до статті 13 Закону України "Про дошкільну освіту" Кабінет Міністрів України постановляє
Положення про навчальний кабінет математики iconПро затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад
Відповідно до статті 11 Закону України "Про професійно-технічну освіту" Кабінет Міністрів України постановляє
Положення про навчальний кабінет математики iconКабінет міністрів україни постанова
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. №1240 “Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний...
Положення про навчальний кабінет математики iconПоложення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу
Дошкільний навчальний заклад надає приміщення, яке відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, здійснює його оснащення, забезпечує...
Положення про навчальний кабінет математики iconКабінет міністрів україни постанова від 19 серпня 2002 р. N 1201...
Відповідно до статті 18 Закону України "Про аварійно-рятувальні служби" Кабінет Міністрів України постановляє
Положення про навчальний кабінет математики iconКабінет міністрів україни постанова від 9 червня 1997 р. N 574 Київ...
Відповідно до статей 81, 86 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє
Положення про навчальний кабінет математики iconКабінет міністрів україни постанова від 16 вересня 2009 р. N 976...
Відповідно до статті 89 Лісового кодексу України ( 3852-12 ), статей 39 І 40 Закону України "Про мисливське господарство та полювання"...
Положення про навчальний кабінет математики iconТипове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу
Методичний кабінет дошкільного навчального закладу (далі методичний кабінет) є центром методичної допомоги педагогічним працівникам...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка