Календарне планування 7 клас (1 год )
Скачати 63.74 Kb.
НазваКалендарне планування 7 клас (1 год )
Дата конвертації17.05.2013
Розмір63.74 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Математика > Документы

Календарне планування 7 клас (1 год )


№ п/п

Зміст навчального матеріалу
Дата проведення

1

ВСТУП (3 год). Вступний інструктаж з Т.Б. під час занять з хімії.. Хімія — природнича наука. Хімія в нав­колишньому світі. Короткі відомості з історії хімії.

Інструкція з Т.Б.* №
2

Правила поведінки учнів у хімічному ка­бінеті. Ознайомлен­ня з обладнанням ка­бінету хімії та лабо­раторним посудом.

Демонстрації: 1. Взаємодія натрій гідрогенкарбонату з розчином оцтової кислоти.

2. Утворення амоній хлориду («дим без вогню»).

3. Зміна забарвлення індикаторів у різному середовищі.

Інструкція з Т.Б. №
3

. Правила техніки безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами; будова полум'я.

ПР №1 Інструкція з Т.Б. №
ТЕМА 1. Початкові хімічні поняття (17 год). Тема 1.1. Речовини та їх склад (10 год).

4

Речовини. Чисті ре­човини і суміші.5

Атоми, молекули, йони. Хімічні еле­менти, їхні назви і символи.6

Поняття про періо­дичну систему хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Атомна одиниця ма­си. Відносна атомна маса хімічних елемен­тів.7

Багатоманітність речовин. Прості й складні речовини. Метали й неметали.

Д 9. Зразки металів і неметалів.

ЛД№1: Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин.

Інструкція з ТБ №
8

Хімічні формули ре­човин. Валентність хімічних елементів. Складання формул бі­нарних сполук за ва­лентністю елементів.9

Визначення валент­ності за формулами бінарних сполук.10

Відносна молекуляр­на маса речовини, її обчислення за хіміч­ною формулою. Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою.

Розв’язування задач №1:
11

Ма­сова частка елемента в речовині.12

Обчислення масової частки елемента в речовині.

Розв’язування задач №2:
13


ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Проміжне оцінювання й коригування знань учнів.^ Тема 1.2. Хімічні явища (7 год).

14

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реак­ції та явища, що їх супроводжують.

Д №4-8: Хімічні реакції, що супроводжуються: виділенням газу; випаданням осаду; зміною забарвлення; появою запа­ху; тепловим ефектом.

Інструкція з Т.Б. №
15

Дослідження фізичних і хімічних явищ.

ПР №2: Інструкція з Т.Б. №.
16

Фі­зичні й хімічні влас­тивості речовини.

ЛД №2: Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Інструкція з Т.Б. №
17

Як вивчають хімічні сполуки і явища. Спостереження й експеримент у, хімії. Закон як форма на­укових знань.

ЛД№3: Проведення хімічних реакцій. Інструкція з Т.Б. №
18

Закон збереження маси речовин.

Д 10. Дослід, що ілюструє закон збереження маси речовин.


Інструкція з Т.Б. №
19

Хі­мічні рівняння.20

ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів. КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1ТЕМА 2. Прості ре­човини метали і не­метали ( 14 год). Тема 2.1. Кисень (8 год).

21

Оксиген. Кисень, склад його молекули, фізичні властивості.
22

Добування кисню в лабораторії. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор.

Д 11. Добування кисню з калій перманганату.

12. Добування кисню з гідроген пероксиду.

13. Збирання кисню витісненням води.

14. Виявлення кисню.

Інструкція з Т.Б. №
23

Хімічні властивості кисню: взаємодія з вугіллям, сіркою, фосфором. Реакція сполучення.

Д15. Спалювання неметалів (фосфору, вуглецю, сірки) у повітрі та кисні.

Інструкція з Т.Б. №
24

Добування кисню в лабораторії та вивчення його властивостей.

ПР№3: Інструкція з Т.Б.

25

Поняття про оксиди, окиснення, горіння. Умови виникнення й припинення горіння.26

Поширеність та колообіг Оксигену в природі. Застосуван­ня кисню, його біо­логічна роль.27

Розв’язування вправ на складання хімічних рівнянь.28

ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Проміжне оцінювання й коригування знань учнів.Тема 2.2. Властивості заліза (5 год).

29

^ Ферум. Залізо. Фізич­ні властивості заліза.

ЛД №4: Вивчення фізичних властивостей заліза. Інструкція з Т.Б. №
30

Хімічні властивості заліза: взаємо­дія з киснем, сіркою.

Д 16. Взаємодія заліза з сіркою.

17. Спалювання заліза в кисні.

Інструкція з Т.Б.


31

Розв’язування розрахункових задач.32

Поширеність Феруму в природі. Засто­сування заліза. Руйнування (іржавіння) заліза в природних умовах.33

Коригування знань учнів.34

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №235

повторенняСхожі:

Календарне планування 7 клас (1 год ) iconКалендарне планування з риторики 2 клас

Календарне планування 7 клас (1 год ) iconТематично календарне планування Інформатика 9 клас
Поняття про інформаційну культуру та інформативну компетентність. Об’єкти та їх властивості
Календарне планування 7 клас (1 год ) iconКалендарно тематичне планування з геометрії
Усього 70 год, І семестр — 32 год, 2 год на тиждень, II семестр — 38 год, 2 год на тиждень
Календарне планування 7 клас (1 год ) iconКалендарне планування уроків з англійської мови в 1 класі. За підручником О. Д. Карп’юк
Календарне планування уроків з англійської мови в 1 класі. За підручником О. Д. Карп’юк. 1 семестр ( 1 година навчання )
Календарне планування 7 клас (1 год ) iconКалендарно тематичне планування з алгебри І початків аналізу
Усього 105 год, І семестр — 48год, 3 год на тиждень, II семестр — 57год, 3 год на тиждень
Календарне планування 7 клас (1 год ) iconОрієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська...
Поглиблення І систематизація найважливіших відомостей з синтаксису, пунктуації, лінгвістики тексту І стилістики (9 год)
Календарне планування 7 клас (1 год ) iconКалендарне планування з англійської мови за підручником О. Д. Карп’юк

Календарне планування 7 клас (1 год ) iconХміль О. М. Календарне планування з української мови та літератури на І семестр

Календарне планування 7 клас (1 год ) iconМета. Матеріал до уроку
Календарне планування уроків за «Читанкою» (післябукварна частина) (В. О. Науменко)
Календарне планування 7 клас (1 год ) iconКалендарно-тематичний план Українська мова. 10 клас Рівень стандарту...
Вступ. Функції мови І мовлення: комунікативна, когнітивна (пізнавальна), кумулятивна (культороносна), естетична, експресивна. Роль...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка