Урок №8. Тема
Скачати 85.04 Kb.
НазваУрок №8. Тема
Дата конвертації07.03.2013
Розмір85.04 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Математика > Урок
УРОК №8.

ТЕМА: Використання стилів, правила стильового оформлення документів різних типів. Поняття про схему документа. Автоматичне створення змісту документа.


Тема: Використання стилів, правила стильового оформлення документів різних типів. Поняття про схему документа. Автоматичне створення змісту документа.

Мета: Актуалізувати знання учнів про роботу з редактором формул. Подати новий навчальний матеріал про використання стилів, правила стильового оформлення документів різних типів, схему документа, автоматичне створення змісту документа. Закріпити даний навчальний матеріал під час виконання практичних завдань.

Тип уроку: Комбінований урок.
План уроку:

Актуалізація опорних знань учнів.

Вивчення нового навчального матеріалу.

 1. Стилі. Правила стильового оформлення документів різних типів.

 2. Робота із структурою документа.

 3. Автоматичне створення змісту документа.

Практичні завдання.

Домашнє завдання.
Актуалізація опорних знань учнів:

 1. Як вставити в текстовий документ формулу з колекції формул?

 2. Опишіть спосіб створення в текстовому документі формули, яка відсутня в колекції формул.

 3. Які набори спеціальних символів використовуються у формулах? Як вибрати потрібний символ?


Вивчення нового навчального матеріалу:

 1. Стилі. Правила стильового оформлення документів різних типів.

На попередніх уроках вам доводилося неодноразово створювати нові текстові документи та оформлювати їх належним чином, встановлюючи потрібні значення властивостей для об’єктів різних типів – тексту, таблиць, рисунків тощо. Якщо документ великий і має значну кількість різноманітних об’єктів, то форматування кожного окремого об’єкта може зайняти багато часу. Для прискорення оформлення документа і його об’єктів зручно використовувати стилі.

Стиль – це набір значень властивостей об’єктів певного типу, який має ім’я.

Наприклад, стиль абзаців визначає спосіб вирівнювання абзацу на сторінці, відступи від поля, міжрядковий інтервал тощо; стиль таблиць – колір і шаблон ліній меж таблиці, ширину стовпців і висоту рядків та спосіб обтікання таблиці текстом тощо.

Текстовий процесор Word 2007 за замовчуванням має власну бібліотеку професійно розроблених стилів, так звані експрес-стилі, в яких значення властивостей об’єктів підібрані гармонійно, з урахуванням основних вимог дизайну. Такі стилі розроблені для всіх типів об’єктів текстового документа – тексту, таблиць, графічних зображень та ін. Використання стилів дає змогу однією дією одразу змінити значення кількох властивостей об’єкта.

Колекцію стилів користувач може доповнювати новими стилями, створюючи їх на основі вже існуючих або наново. Під час збереження документа з ним автоматично зберігаються і застосовані стилі, тобто при подальших відкриттях документа вигляд його буде такий самий.

Стильове оформлення може бути застосовано не тільки до окремих об’єктів, а й до всього текстового документа як єдиного цілого. Для цього в системі Microsoft Office 2007 використовується такий засіб як теми документа.

Тема документа – це набір узгоджених між собою стилів оформлення об’єктів текстового документа, який має ім’я.

Кожна тема визначає стиль оформлення тексту, таблиць і графічних зображень у документі, встановлюючи значення таких властивостей: колір і шрифт для текстових об’єктів, ефекти для ліній і заливок таблиць та графічних зображень.

У Word 2007 є колекція вбудованих тем, список яких можна відкрити, виконавши Розмітка сторінки Теми Теми.

^ Правила стильового оформлення документів різних типів.

Готуючи офіційні документи різних видів (накази, довідки, заяви, листи тощо), слід дотримуватися єдиних вимог до їхнього оформлення, структури та змісту, які встановлюються нормативними актами – державними стандартами. На сьогодні в Україні застосовуються кілька основних стандартів оформлення документів, які постійно поповнюються. Наприклад, ДСТУ 4163-2003 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів». Згідно з цим стандартом:

- службові документи оформляються на папері формату А4 (210 - 297 см) та А5 (210 - 148 см);

- окремі види документів можуть оформлюватися на папері формату A3 (297 - 420 см) і А6 (105 - 148 см);

- мінімальні розміри полів складають: ліве – 30 мм; праве – 10 мм; верхнє і нижнє – по 20 мм;

- шрифт основного тексту – Times New Roman, розмір 12–14 пт, міжрядковий інтервал – 1–1,5 рядка, відступ першого рядка абзацу – 1,25 см;

- зображення емблеми організації або товарний знак розміщується біля лівого поля на одному рівні з назвою організації.

Крім того, в стандарті визначаються структура та правила оформлення списків, таблиць, дат, нумерації та інших об’єктів.

Крім державних вимог до оформлення документів, існують відомчі стандарти – вимоги до оформлення наукових праць, наукових статей, тез доповідей на наукових конференціях, шкільних підручників тощо. Ці правила публікуються у відомчих актах і заздалегідь доводяться до відома авторів документів. Вони можуть дещо відрізнятися від оформлення офіційних документів і враховувати також поліграфічні особливості видання.

Окремі організації для внутрішніх документів можуть розробляти свій власний корпоративний або фірмовий стиль оформлення документів – відповідним чином підібрані кольорова гама та шрифти символів, визначені правила оформлення абзаців документа, вид і розміщення логотипа організації тощо. Відповідно до цих вимог розробляються фірмові бланки та шаблони документів, на їх основі співробітники набагато швидше можуть підготувати потрібні документи.

Також слід дотримуватися загальних правил стильового оформлення текстів:

- основний текст документа бажано оформлювати в одному форматі, інший формат використовувати для виділення заголовків, окремих смислових фрагментів;

- кількість різних кольорів і шрифтів у документі не повинна перевищувати трьох;

- розмір символів, міжрядковий інтервал слід підбирати такими, щоб текст читався легко, без напруження очей;

- кольорова гама повинна відповідати призначенню документа – вітальна листівка може бути оформлена яскравими, насиченими кольорами, а простий лист варто оформлювати в більш спокійних тонах;

- однотипну структуровану інформацію доцільно подавати в таблицях;

- графічні зображення в документі (рисунки, діаграми, схеми) повинні доповнювати зміст тексту, роз’яснювати або ілюструвати його окремі моменти;

- графічні зображення (фотографії, рисунки, схеми) також потрібно оформлювати в єдиному стилі;

- на всіх сторінках робити однакове тло і поля, якщо інше не вимагається змістом документа тощо.


 1. Робота із структурою документа.

Багатосторінкові документи (реферати, курсові роботи, брошури, книжки тощо) зручно ділити на структурні частини – розділи, параграфи, пункти тощо, створюючи таким чином ієрархічну структуру документа.

Структура документа – це ієрархічна схема розміщення складових частин документа.

Форматування багатосторінкових документів у Word 2007 передбачає використання спеціальних стилів з іменами Заголовок 1, Заголовок 2, ..., Заголовок 9, які дають змогу автоматизувати створення ієрархічної структури документа.

Для цього потрібно: 1. Виділити назву структурної частини документа. 2. Вибрати на вкладці Основне в групі Стилі такий стиль заголовка, який відповідає рівню структурної частини в ієрархічній схемі документа. 3. Повторити пункти 1–2 цього алгоритму для заголовків усіх структурних частин документа.

Для перегляду структури документа, відформатованого таким чином, використовується режим перегляду Структура, який встановлюється вибором кнопки Структура в Рядку стану або на вкладці Вигляд у групі Режими перегляду документа.

У цьому режимі зовнішній вигляд документа відрізняється від його вигляду в режимі Розмітка сторінки, у якому ви звикли працювати. У режимі Структура текст відображається у згорнутому вигляді, і на екран виводяться тільки заголовки структурних частин та основний текст. Для кращої візуалізації ієрархічної структури рівні тексту документа мають різний відступ від лівого поля. Біля кожного рівня тексту є відповідна позначка.

Вмикання режиму Структура зумовлює появу на Стрічці додаткової вкладки Структура, елементи керування якої дають змогу редагувати документ, працюючи з його структурними частинами, а не із самим текстом.

Основна зручність перегляду документа в режимі Структура полягає в тому, що є можливість налаштовувати відображення будь-якого рівня тексту, приховуючи при цьому ті рівні, які займають нижчий рівень в ієрархії. Для цього потрібно на вкладці Структура в групі Структурні знаряддя вибрати потрібний рівень зі списку Показати рівень. Якщо необхідно розгорнути вміст деякої окремої структурної частини документа, слід двічі клацнути на значку біля відповідного заголовка. Повторення цих дій приховає вкладений текст.

Якщо вкладений текст має великий шрифт чи занадто довгий текст, що заважає роботі, можна відключити відображення форматування (зняти позначку прапорця Показати форматування тексту), а також відображення всіх рядків тексту, крім першого рядка абзаців (установити позначку прапорця Показати лише перший рядок). У цьому режимі також можна редагувати текст документа.


 1. Автоматичне створення змісту документа.

Якщо для кожного із заголовків багатосторінкового документа його рівень визначено з використанням відповідних стилів заголовків, то текстовий процесор Word 2007 дає змогу автоматично створити зміст такого документа. Для цього програма здійснює посторінковий поділ документа і для кожного структурного елемента документа визначає номер сторінки, з якої ця частина документа розпочинається. Отримані дані оформлюються у вигляді таблиці, у яку вносяться назви заголовків і відповідні номери сторінок.

^ Зміст документа – це перелік назв структурних частин документа, впорядкований відповідно до його ієрархічної схеми, із зазначенням відповідних номерів сторінок.

Виконується ця операція в режимі перегляду Розмітка сторінки. Для автоматичного створення змісту документа необхідно виконати такий алгоритм:

1. Установити курсор у тому місці документа, де потрібно розмістити зміст.

2. Виконати Посилання Зміст Зміст.

3. Вибрати в списку вбудованих зразків потрібний варіант оформлення змісту.

Створений зміст можна використовувати для швидкого переміщення до потрібних структурних частин документа, пошуку необхідних розділів, підрозділів тощо. Для цього слід у змісті документа вибрати потрібний заголовок, тримаючи натиснутою клавішу Ctrl.
Практичні завдання:

1. Відкрийте вказаний учителем файл. Відформатуйте об’єкти текстового документа з використанням таких стилів:

Заголовки – стиль Назва.

Текстові фрагменти – стиль Слабке виокремлення.

Списки – маркований з маркером .

Т аблиці – стиль Середня заливка 1 Акцент 3.

Рисунок – стиль Металева рамка.

Збережіть документ у власній папці.

2. Відкрийте вказаний учителем файл. Відформатуйте об’єкти текстового документа з використанням таких стилів:

Заголовки – Строгий.

Текстові фрагменти – стиль Виділення.

Списки – нумерований а)...

Таблиці – стиль Кольорова таблиця 2.

Рисунок – стиль Металевий овал.

Збережіть документ у власній папці.

3. Створіть нову тему оформлення документів, установивши значення властивостей за власним бажанням, і застосуйте її для оформлення вказаного вчителем текстового документа. Збережіть документ у власній папці.

4. Відкрийте вказаний учителем документ. Відформатуйте документ, використовуючи такі стилі:

Заголовки 1 рівня – стиль Заголовок 1.

Заголовки 2 рівня – стиль Заголовок 2.

Заголовки 3 рівня – стиль Заголовок 3.

Інші фрагменти тексту – стиль Звичайний.

Перегляньте структуру відформатованого документа. Збережіть документ у власній папці.

^ 5*. Відкрийте вказаний учителем документ. Перегляньте його в режимі Структура. Упорядкуйте розділи документа за їхніми номерами. За необхідності встановіть потрібні рівні для фрагментів тексту. Збережіть документ у власній папці.

6. Відкрийте вказаний учителем документ. Створіть на початку документа його зміст. Збережіть документ у власній папці.
Домашнє завдання:

 1. Вивчити конспект.

 2. Опрацювати матеріал на ст. 50-59. (Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько).

 3. Завершити виконання практичних завдань.

Схожі:

Урок №8. Тема iconУрок Тема. Система охолодження Урок Тема. Система мащення Урок Тема....
Опис досвіду II. Інформаційна картка
Урок №8. Тема iconУрок №7. Тема
Тема: Підсумковий урок з тем «Інформація. Інформаційні процеси та системи», «Апаратне забезпечення інформаційних систем»
Урок №8. Тема iconУрок №8 Тема. Урок контролю знань учнів
Учні відповідають на поставлені вчителем запитання І демонструють відповідь на пк
Урок №8. Тема iconУрок №17. Тема
Тема: Підсумковий урок з теми «Системне програмне забезпечення. Службове програмне забезпечення»
Урок №8. Тема iconУрок засвоєння нових знань. Урок-пам'ять, урок-спогад. Обладнання....
Тема. Олександр Довженко. «Україна в огні» – твір про трагедію українського народу в Другій світовій війні
Урок №8. Тема iconУрок №7 Тема. Підсумковий урок за темами: «CorelDraw» та «Турбо Паскаль»
Для чого призначений інструмент Вільна форма?Як його використати. Продемонструйте
Урок №8. Тема iconУрок №1 Тема: Основні принципи будови та функціонування
Урок №1 Тема: Основні принципи будови та функціонування World Wide Web, протокол нттр, адресація в мережі
Урок №8. Тема iconУрок 15 Тема. Підсумковий урок з тем: «Модульcrt розгалуження І вибір», та
Будь-яка програма, записана на мові Паскаль, завжди закінчується службовим словом
Урок №8. Тема iconУроку з математики у супроводі ікт тема: «числові функції»
Комбінований урок з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (урок проводиться у комп’ютерному класі з мультимедійним...
Урок №8. Тема iconУрок №25. Тема
Тема: Сортування й фільтрування даних в таблицях. Використання розширених фільтрів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка