Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Скачати 323.12 Kb.
НазваНавчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Сторінка4/5
Дата конвертації02.03.2013
Розмір323.12 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Математика > Документы
1   2   3   4   5

11 клас


(70 год, 2 год. на тиждень, резервний час – 8 год.)

^ Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Тема 5. Похідна та її застосування

(24 год.).

Модуль дійсного числа та його властивості.

Границя функції в точці.

[Основні теореми про границі.]

Неперервність функції в точці та на проміжку.

Задачі, що приводять до поняття похідної. Означення похідної. Геометричний та фізичний зміст похідної. Таблиця похідних.

Похідна суми, добутку і частки функцій. Похідна складеної функції. [Похідні вищих порядків].

Застосування похідної до дослідження функцій та побудови графіків: ознаки сталості, зростання, спадання функції; екстремуми функції; найбільше і найменше значення функції на відрізку. Рівняння дотичної до графіка функції у заданій точці.

Розв’язування задач прикладного змісту.


Формулює означення модуля дійсного числа та його властивості.

^ Описує поняття границі функції в точці та неперервності функції, спираючись на наочно-інтуїтивні уявлення про ці поняття.

Пояснює геометричний та фізичний зміст похідної.

Формулює означення похідної функції в точці, правила диференціювання, достатні умови зростання і спадання функції, необхідні і достатні умови екстремуму функції.

Знаходить кутовий коефіцієнт і кут нахилу дотичної до графіка функції в даній точці.

^ Називає похідні основних елементарних функцій.

Знаходить похідні функцій, користуючись таблицею похідних і правилами диференціювання.

Застосовує похідну для знаходження проміжків монотонності і екстремумів функції.

Обчислює найбільше і найменше значення функції на відрізку.

Розв’язує нескладні прикладні задачі на знаходження найбільших і найменших значень реальних величин.

Досліджує властивості функцій за допомогою похідної.

Будує графіки функцій на основі їх властивостей.

^ Тема 6. Показникова та логарифмічна функції (18 год.).

Степінь з довільним дійсним показником.

Властивості та графік показникової функції.

Логарифми та їх властивості. Натуральний логарифм.

Властивості та графік логарифмічної функції.
Формула переходу від однієї основи логарифмів до іншої.

Похідні показникової, логарифмічної, степеневої функцій.

Показникові та логарифмічні рівняння і нерівності та їх системи.


Формулює означення показникової та логарифмічної функцій, їх властивості, означен-ня логарифму та властивості логарифмів.

^ Будує графіки показникових і логарифмічних функцій і на них ілюструє властивості функцій.

Застосовує показникові та логарифмічні функції до опису найпростіших реальних процесів.

Перетворює нескладні показникові та логарифмічні вирази.

Знаходить похідні показникових, логарифмічних, степеневих функцій, застосовує похідні для дослідження властивостей цих функцій і побудови їх графіків.

Розв’язує нескладні показникові та логарифмічні рівняння і нерівності.

^ Тема 7. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики (20 год.).

Випадковий дослід і випадкова подія. Відносна частота події. Ймовірність події. Операції над подіями. Ймовірності суми та добутку подій.
Незалежність подій.

Схема Бернуллі.

Елементи комбінаторики. Перестановки, розміщення, комбінації (без повторень). [Біном Ньютона].

Дискретна випадкова величина, закон її розподілу. Математичне сподівання дискретної випадкової величини. Вибіркові характеристики: розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення. Графічне представлення інформації про вибірку. Уявлення про закон великих чисел. Вибірковий метод у статистиці.

Розрізняє види сполук і знаходить їх число за відповідними формулами.

^ Оцінює ймовірність події за її відносною частотою та навпаки.

Обчислює ймовірність події, користуючись її означенням і найпростішими властивостями, комбінаторними схемами.

^ Складає закон розподілу випадкової величини у найпростіших випадках.

Обчислює математичне сподівання випадкової величини за законом її розподілу.
^ Пояснює зміст середніх показників та характеристик вибірки.

Оцінює числові характеристики випадкової величини за її вибірковими характеристиками та навпаки.

1   2   3   4   5

Схожі:

Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconУ 5 класі Інформатика вивчатиметься за програмою «Інформатика. Навчальна...
«Інформатика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (автори Жалдак М.І., Морзе Н. В., Ломаковська...
Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconНавчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх...
Навчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconНавчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–12 класах загальноосвітніх навчальних закладів фізико-математичного та екологічного...
Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconНавчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–12 класах загальноосвітніх навчальних закладів фізико-математичного та екологічного...
Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconНавчальна програма для учнів 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10 класі старшої школи в загальноосвітніх навчальних закладах математичного, фізичного...
Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconСкладено відповідно до діючих програм
«Математика. Навчальна програма для учнів 5 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів». Київ, 2010 р
Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconВитяг з додатку 2 до листа
«Інформатика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (автори Жалдак М.І., Морзе Н. В., Ломаковська...
Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconНавчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Для цих профілів математика є базовим (обов’язковим для вивчення) предметом, близьким до профільних навчальних дисциплін – хімії,...
Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconНавчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Для цих профілів математика є базовим (обов’язковим для вивчення) предметом, близьким до профільних навчальних дисциплін – хімії,...
Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconНавчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка