Уроках математики
НазваУроках математики
Дата конвертації07.03.2013
Розмір55.8 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Математика > Урок
КРЕАТИВНІСТЬ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Рекомендаційний бібліографічний список літератури

(48 назв за 1990-2011 рр.)

Укладач: зав.сектору інформаційно-бібліографічного відділу

О.Б.Поліщук
Проблема формування творчої особистості займає чільне місце в будь-якій педагогічній системі. Внутрішня особистісна тенденція до творчого вирішення проблем у психолого-педагогічній літературі отримала назву «креативність». З психологічної точки зору креативність – це тісно пов’язана з іншими рисами в цілісну систему властивість особистості.

Сьогодні в Україні створюється нова школа, де учень повноцінно живе, проектує своє майбутнє, свій шлях, враховуючи власні можливості, ставлячи перед собою завдання самовдосконалення, самовиховання, самоосвіти. При цьому особливого значення набуває креативність особистості, її здатність до творчого нестандартного мислення, вміння ефективно вирішувати складні проблеми власної життєдіяльності.

До проблеми креативності неодноразово звертались дослідники та, незважаючи на це, вона залишається найменш розгаданою частиною людської активності. Креативність пов'язана з різними аспектами людської особистості.

Креативність – це творчі можливості людини, які виявляються у сприйнятливості до нового у дивергентному мисленні, тобто у знаходженні неочікуваних рішень, у здатності до пошукових дій.

Даний список літератури складений на основі перегляду систематичного каталогу і систематичної картотеки статей бібліотеки КДПУ.

Список включає 48 джерел (книги, статті із журналів, газет) українською та російською мовами. Охоплює період з 1990 по 2011 рр. Матеріали в списку розташовано за алфавітом прізвищ авторів і назв праць. Нумерація суцільна.

Рекомендований викладачам, студентам, аспірантам, а також тим, хто цікавиться точними науками. 1. Абдулаєва Н.П. Формування творчої особистості учня у процесі позакласної роботи з математики / Н.П.Абдулаєва // Обдарована дитина. – 2010. – № 2. – С. 18-21.

 2. Аніконова М. Активізація творчої діяльності учнів на уроках математики / Маргарита Аніконова // Математика. – 2009. – № 23 (червень). – С.1-6.

 3. Бабіна І.В. Майстерня як одна з форм організації творчої діяльності учнів початкових класів на уроках математики / І.В.Бабіна // Початкове навчання та виховання. – 2005. – № 2. – С. 2-4.

 4. Балдіна Л.М. Розвиток творчої компетентності учнів на уроках математики / Л.М.Балдіна // Математика в школах України. – 2006. – № 29. – С. 14-16.

 5. Белоусова Л. Творческое обучение: 5-6 классы / Л.Белоусова // Математика. – 2001. – № 26. – С. 1-3.

 6. Велдбрехт Д.О. Розвиток креативних здібностей учнів через систему креативних вправ / Д.О.Вельдбрехт, Н.Г.Токар // Математика в школах України. – 2007. – № 29. – С. 2-6.

 7. Вознесенська Л.М. Розвиток творчої особистості учнів засобами математичних ігор / Л.М.Вознесенська // Математика в школах України. – 2008. – № 14-15. – С. 34-37.

 8. Гісь О. Розвиток творчого мислення дітей молодшого шкільного віку / О.Гісь / Математика в школі. – 1999. – № 1. – С. 37-38.

 9. Горчакова І. Роль і місце моделювання та наочності у формуванні еврістичної діяльності учнів / І.Горчакова // Математика в школі. – 2002. – № 1. – С. 37-40.

 10. Давід Д.О. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики / Д.О.Давід // Математика. – 2006. – № 45 (грудень). – С. 1-6.

 11. Давід О.В. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики засобами диференційованого навчання в аспекті гуманізації навчально-виховного процесу / О.В.Давід // Математика в школах України. – 2006. – № 5. – С. 2-5.

 12. Демчук І. Елементи творчої кінезіології на уроках у 2 класі / І.Демчук // Початкова школа.– 2011. – № 1. – С. 15-17.

 13. 51(07)

Д 76 Друзь Б.Г. Творчі вправи з математики для початкових класів: посібник для вчителів / Борис Григорович Друзь. – К.: Радянська школа, 1988. – 144 с.

 1. Коннова В.А. Задания творческого характера на уроках математики / В.А.Коннова // Начальная школа. – 1995. – № 12. – С. 55-57.

 2. Косоромова Ю. Використання творчих завдань на уроках математики / Ю.Косоротова // Психолог. – 2004. – № 21-22. – С. 89-94.

 3. Крамаренко А.В. Проблеми творчого розвитку учнів / А.В.Крамаренко // Математика. – 2004. – № 27-28. – С.1-6

 4. Крисинська І.В. Розвиток творчих здібностей дітей / І.В.Крисинська // Математика. – 2004. – № 27-28. – С. 6-13.

 5. Кушнір В. Дослідження та розвиток творчості під час вивчення математики / Василь Кушнір, Анна Ольшанецька, Інна Дворак // Математика в школі. – 2009. – № 6. – С. 3-9.

 6. Кушнір В. Інноваційні підходи до розвитку творчих здібностей математично обдарованих учнів / В.Кушнір, Г.Кушнір, Н.Рожкова // Шлях освіти. – 2009. – № 4. – С. 9 17.

 7. Кушнір В. Конструювання математичних об’єктів як чинник формування творчості / Василь Кушнір, Григорій Кушнір // Математика в школі. – 2010. – № 12. – С. 26-32.

 8. Кушнір В. Особливості творчості у розв’язуванні задач / Василь Кушнір, Григорій Кушнір // Математика в школі. – 2010. – № 10. – С. 8-17.

 9. Лактіонова Р.О. Робота вчителя з формування основних груп компетентності: продуктивна творча компетентність / Р.О.Лактіонова, Г.П.Стеценко // Математика в школах України. – 2007. – № 25. – С. 7-11.

 10. Макаров С. Формування творчих здібностей учнів у процесі розв’язування задач різними засобами / С.Макаров // Математика в школі. – 2003. – № 9. – С. 28-31.

 11. Макушенко Т.Г. Розвиток творчого мислення учнів на уроках математики / Т.Г.Макушенко // Математика в школах України. – 2004. – № 6. – С. 17-23.

 12. Малицька Л.В. Розвиток здібностей учнів на уроках математики / Л.В.Малицька // Математика в школах України. – 2007. – № 15. – С. 16-21.

 13. Манина О.В. Уроки логики как средство развития интеллектуальных и творческих способностей младших школьников / О.В.Манина // Начальная школа. – 2008. – № 4. – С. 63-65.

 14. Мельничук А.Ю. Розвиток творчих здібностей (математика) / А.Ю.Мельничук // Бібліотечка вчителя початкової школи. – 2003. – № 11. – С. 83-104.

 15. Мойсеєнко Л.А. Психологія розуміння творчих математичних задач на різних етапах їх розв’язування / Л.А.Мойсеєнко // Педагогіка і психологія. – 2001. – № 3-4. – С. 117-124.

 16. Москаленко О. Створення креативного середовища у процесі навчання математики учнів 5-6 класів / О.Москаленко, М.Філімонова // Математика в школі. – 2007. – № 9-10. – С. 15-20.

 17. Ошорко К. Розвиток творчих здібностей особистості. З досвіду роботи вчительки математики / К.Ошорко // Математика. – 2006. – № 20 (травень). – С. 3-5.

 18. Пичугин С.С. К вопросу о развитии творческих способностей младших школьников на уроках математики / С.С.Пичугин // Начальная школа . – 2006. – № 5. – С. 41-48.

 19. Плюхіна Н. Формування вміння вчитися як один із факторів розвитку творчих здібностей учнів (на прикладі уроку математики) / Н.Плюхіна // Початкова школа. – 1997. – № 12. – С. 8-9.

 20. Попович О. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики / О.Попович // Математика. – 2005. – № 13. – С. 1-2; 12-15.

 21. Пушкіна З.П. Активізація розумової активності та розвиток творчої ініціативи на уроках математики / З.П.Пушкіна // Математика в школах України. – 2005. – № 5. – С. 2-6.

 22. Рейнгард О.Р. Розвивати творчі здібності учнів / О.Р.Рейнгард // Математика. – 2004. – № 37. – С. 22-24.

 23. Саламатова Г.И. Воображение как компонент творчества при изучении математики / Г.И.Саламатова // Начальная школа. – 2004. – № 9. – С. 47-48.

 24. Слєпкань З. Формування творчої особистості учня в процесі навчання математики / З.Слєпкань // Математика в школі. – 2003. – № 1. – С. 6-10.

 25. Слєпкань З. Формування творчої особистості учня в процесі навчання математики / З.Слєпкань // Математика в школі. – 2003. – № 3. – С. 7-14.

 26. Танабаш Л.Ю. Креативність або творчі здібності / Л.Ю.Танабаш // Математика в школах України. – 2004. – № 11. – С. 8-10.

 27. Тихонова Н.Б. Обучение составлению эвристических алгоритмов как способ развития творческих способностей младших школьников / Н.Б.Трошина, Т.С.Трошина // Начальная школа. – 2004. – № 9. – С. 16-20.

 28. Федорова Н. Розвиток творчих здібносте й учнів у школі-лабораторії / Н.Федорова // Математика в школі. – 1998. – № 4. – С. 30-32.

 29. Чашечникова О. Вплив особливостей оперування навчальним матеріалом на розвиток творчого мислення учнів / Ольга Чашечникова // Математика в школі. – 2011. – № 3. – С. 38-45.

 30. Чашечникова О. Створення творчого середовища у процесі навчання математики / Ольга Чашечникова // Математика. – 2006. – № 18 (травень). – С. 3 8.

 31. Шалапай Т.І. Нестандартні завдання з математики – засіб розвитку творчих здібностей молодших школярів / Т.І.Шалапай // Бібліотечка вчителя початкової школи. – 2001. – № 17. – С. 33-40.

 32. Швець В. Формування і розвиток здібностей учнів 5-6 класів під час навчання математики / Василь Швець // Математика в школі. – 2010. – № 5. – С. 19-24.

 33. Шило А. Засоби розвитку математичних здібностей учнів початкових класів / А.Шило // Початкове навчання та виховання. – 2004. – № 19-21. – С. 45-59.

 34. Эрдниев Б. О технологии творческого обучения математики / Б.Эрдниев // Математика в школе. – 1990. – № 6. – С. 15-19.

 35. Яхимович О. Математичні казки як засіб мовної творчості / О.Яхимович // Початкова освіта. – 2002. – № 13. – С. 7-9.

Схожі:

Уроках математики iconУроках математики
Проблема, над якою працюю: «Формування в учнів просторового уявлення та логічного мислення на уроках математики»
Уроках математики iconУроках математики у початкових класах
Використання комп`ютерних технологій навчання на уроках математики у початкових класах
Уроках математики iconУроках математики в початковій школі
Значення позакласної роботи з математики з молодшими школярами полягає в наступному
Уроках математики iconКонспект уроку з геометрії у 7 класі. Вчителя математики: Гадяцької...
Проблема: Застосування особистісно орієнтованих та біоадекватних технологій на уроках математики
Уроках математики iconУроках інформатики та математики
Яковишина Аліна Володимирівна, вчитель математики та інформатики Калюсецької зош І-ІІ ступенів
Уроках математики iconУроках математики
Однією з особливостей викладання шкільного курсу математики є необхідність використання саме інформаційних технологій, які дійсно...
Уроках математики iconУроках математики
Метою педагогічної діяльності педагога є забезпе­чення необхідного рівня засвоєння систематизова­них знань з математики через розвиток...
Уроках математики iconУроках математики
Вступ
Уроках математики icon«Проектне навчання на уроках математики»»

Уроках математики iconУроках математики
Сценарії уроків для формування математичних знань І залученні їх у практичній діяльності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка