Досвід система тестів як один з найважливіших засобів активізації розумової діяльності учнів І розвитку їхніх творчих здібностей виконала
Скачати 135.21 Kb.
НазваДосвід система тестів як один з найважливіших засобів активізації розумової діяльності учнів І розвитку їхніх творчих здібностей виконала
Дата конвертації23.09.2013
Розмір135.21 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Математика > Документы


Досвід

СИСТЕМА ТЕСТІВ ЯК ОДИН З НАЙВАЖЛИВІШИХ

ЗАСОБІВ АКТИВІЗАЦІЇ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

І РОЗВИТКУ ЇХНІХ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ
Виконала:

Жукова Оксана Борисівна,

учитель математики

ЗОШ № 4

Категорія: вища

Мелітополь -2013


1

1
Немаловажне значення для реалізації особистісно-орієнтованого підходу має організація обліку навчальних досягнень учнів. Якщо вчитель під час вивчення теми використовував різні типи завдань, методи їх розв’язань, то і облік навчальних досягнень повинний бути таким же різноманітним по формі, але при цьому треба ураховувати індивідуальні особливості дітей.

Учителя дуже часто під час тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів дають завдання за варіантами, а потім дивуються результатам. Звичайно так працювати легко: і програма виконується, і оцінки ніби справедливі з’являються. Але на таких уроках досконало не враховуються особливості як «сильних», так і «слабких» учнів. Завдання розраховані на «середнячка». І навіть якщо ми на один ряд посадимо сильних, а на другий – слабких дітей, і дамо різне завдання, ми все одно не будемо реалізовувати особистісно-орієнтований підхід в навчанні.

Дуже важливо під час обліку навчальних досягнень учнів дати учню можливість вибору завдань різної складності, які запропонував йому вчитель. Деякі вчителі, які добре знають своїх учнів, навіть пишуть для кожного учня окрему картку з завданням на контрольний урок.

Для поліпшення стану математичної освіти, згідно з «Регіональною програмою моніторингу математичної та мовної освіти» кабінет математики Головного управління освіти і науки склав «Систему операційних дій та механізмів, спрямованих на розв’язання проблеми якості математичної освіти», яка включає проведення контролюючого оцінювання навчальних досягнень учнів і проблемного моніторингу за напрямками щодо розвитку творчих здібностей школярів та впливу самоосвітньої діяльності учнів на якість освіти.

Моніторинг якості освіти перш за все передбачає виявлення тенденції у динаміці якісних змін навчальних досягнень учнів, а також перевірку факторів творчого мислення, а саме:

 • швидкість - кількість варіантів, рішень, ідей;

 • оригінальність - нестандартний підхід до розв’язування задач, використання різних варіантів розв’язання, які не зустрічаються в інших учнях;

 • гнучкість – здатність переходу від одного аспекту проблеми до іншого.

Комплексне дослідження творчих здібностей дає можливість учителю виявити домінуючі здібності кожного школяра, одержати інформаційний матеріал щодо рівня розвитку креативності мислення кожного учня, вибору змісту навчання, методів, способів розв’язання математичних задач. Перед учителем стала проблема вибору завдань для формування творчих здібностей учнів.

Саме тому я у своїй роботі приділяю серйозну увагу засобам організації контролю, його змісту. У своїй практиці велику увагу приділяю удосконаленню форм і методів контролю.

Серед засобів перевірки знань, умінь і навичок тестовий контроль, на мою думку, займає особливе місце.

Сьогодні тести активно використовуються в освітньому процесі. А коли ж з'явився перший тест? Історія виникнення та використання тестування як діагностичного методу йде в глиб століть. Є відомості, що вже з III тисячоліття до н.е. в країнах Стародавнього Сходу використовувалися системи конкурсних випробувань інтелектуального характеру, призначені для відбору персоналу на урядові посади.

Широкий розвиток застосування тестів в освітньому процесі отримало за кордоном. У шкільній практиці тести почали застосовуватися Ф. Галтоном в 1892 році. У 1894 році вперше в школах з'явилися тести успішності (для перевірки знань, умінь і навичок учнів з окремих навчальних дисциплін - першими стали застосовуватися тести для перевірки правопису). Американець В.А. Макколл розділив тести на педагогічні (Educational Test) і психологічні (Intelligence Test). Макколл обґрунтував мету використання педагогічних тестів - об'єднання в групи учнів, що засвоюють рівний за обсягом матеріал з однаковою швидкістю. Однак основоположником педагогічних вимірювань вважається американський психолог Е. Торндайк (1874 -1949). Йому приписують розробку першого педагогічного тесту. http://testobr.narod.ru/pic/torndik.jpg

Педагогічна тестологія - це прикладна методична теорія наукової педагогіки. Ключовими поняттями тестології, як однієї з методичних теорій, є вимір, тест, зміст і форма завдань, надійність і валідність результатів вимірювання. Психологи, технологи, інженери, медики, педагоги використовують термін «тестування», розуміючи під ним іспит для виявлення властивостей об'єкта, застосовуваний у сполученні з визначеною методикою виміру й оцінкою результатів.

Його відрізняє, насамперед, об'єктивність результатів перевірки: завдяки наявності еталона, кожен, хто перевіряє приходить до того самого результату. Можливість автоматизації перевірки і зменшення часу виконання учнями самих операцій контролю приводить до зниження часу контрольної діяльності учнів і вчителя, що дає можливість збільшити частоту і регулярність контролю.

Тест дозволяє провести більш широкий і більш глибокий контроль за засвоєнням матеріалу на ту або іншу тему або по ряду тем. Це особливо важливо в тих випадках, коли необхідно виявити «стелю» знань у групі учнів, визначити серед них лідерів і відстаючих. Тест виявляє загальну картину засвоєння матеріалу і дає можливість для індивідуальної роботи, як із устигаючими, так і з тими, хто відстає.

Тест благотворно впливає на розвиток інтуїції і логічного мислення. Адже учень знаходиться перед вибором - знайти відповідь або вгадати її. Багато хто вгадує, діючи методом виключення: відкидають неможливі варіанти і потім перевіряють, що залишилося. Це необхідно враховувати при складанні тесту – варіанти відповідей не повинні бути очевидно абсурдними.

Дуже важливо, що крім контролю тест реалізує і функцію навчання. Саме тому серед варіантів відповіді повинний бути правильний. У цьому випадку учень, принаймні, бачить правильну відповідь. У контрольних тестах це не обов'язково. У них можливий такий варіант відповіді: «результат не визначений».

І, нарешті, найважливіше – тест легко піддається комп'ютеризації. Здається, не треба перелічувати переваг комп'ютерного тесту - аналізу. Учителеві буде набагато легше працювати, коли машина почне показувати йому повну картину положення справ у класі: що засвоєно добре, а що недостатньо, що потрібно повторити ще раз і з ким саме. Комп'ютер допоможе спланувати роботу вчителя більш раціонально.

Однак не треба ідеалізувати можливості тестів. Вони не в змозі виявити всі особливості тих, яких навчають. Люди, звичайно, різні. Є швидко міркують, їм з тестами працювати легко. Але є і «тугодуми», яким потрібно багато часу на міркування. Таких учнів тест ставить у дуже невигідне положення. Тому тести не повинні цілком заміняти «класичний» контроль. Лише розумна комбінація тестової форми з традиційними формами контролю дасть об'єктивний результат.

Розглянемо найбільш популярну класифікацію тестових завдань. Вибір типу тестового завдання визначається, перш за все, цілями, відповідно до яких проводиться тестування, характером матеріалу, засвоєння якого необхідно виявити, віковими особливостями учнів. Тестові завдання можна розділити на дві групи:


 • Множинний вибір - учню необхідно вибрати один або кілька правильних відповідей з наведеного списку.

 • Альтернативний вибір - учень повинен відповісти «так» чи «ні».

 • Встановлення відповідності - учню пропонується встановити відповідність елементів двох списків.

 • Встановлення послідовності - учень повинен розташувати елементи списку в певній послідовності.

 • Вільне викладення - учень повинен самостійно сформулювати відповідь; ніякі обмеження на них у завданні не накладаються.

 • Доповнення - учень повинен сформулювати відповіді з урахуванням передбачених у завданні обмежень. Ці тести в основному спрямовані на перевірку міцності оволодіння обов'язковим матеріалом і розумінням змісту вивченого на рівні відтворення, тобто мається на увазі формулювання визначень, теорем, правил.

Дані тести можна використовувати і для комплексних перевірочних робот, коли одна частина роботи складена з тестових завдань, а інша – із задач, що вимагають письмового оформлення рішення.

Консультування в ході контролю необхідно в тих випадках, коли допущені помилки, неясності тощо. Обробка тестів зводиться до виявлення відповідності відповідей учнів еталонним відповідям тестів і оцінювання. Аналіз результатів контролю проводиться на основі виставлених оцінок, реєстрації витрати часу на виконання тестового контролю і спостережень за учнями в ході контролю. Якщо більшість учнів дали неправильні відповіді за тестами, то це свідчить про необхідність надання їм допомоги. Оголосивши поставлені оцінки, учитель проводить бесіду за результатами контролю. Можна залучити як помічників самих учнів. Це розвантажить учителя і підвищить ефективність його педагогічної діяльності.

^ ТЕСТ ІЗ ВИБОРОМ ВІДПОВІДІ

Тема. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

ВАРІАНТ 1

 1. Назвіть від'ємник: (157 + 23) – 62 : 2.

Відповіді: а)157 + 23; б)62; в)62 : 2.

 1. Спростіть вираз 315 – р + 125.

Відповіді: а)440 – р; б)439р; в)190 + р.

 1. Коренем якого з наступних рівнянь є число 7?

Відповіді: а)15х = 105; б)7 + х = 0; в)3(х + 5) = 21.

 1. Якщо різниця (х – 18) є натуральне число, то яке значення може приймати х?

Відповіді: а)18; б)13; в)20.

 1. Виконай дії: 104460 + (30040 – 3567).

Відповіді: а)131933; б)130933; в)132133.

 1. Автомобіль їде зі швидкістю 60 км/год. Який шлях він пройде за р годин? Складіть вираз для розв’язання задачі і знайдіть його значення якщо р = 3 год.

Відповіді: а)180 км; б)20 км; в)63 км.

 1. Розв’яжіть за допомогою рівняння задачу: якщо до деякого числа додати 12 і отриману суму помножити на 3, то отримаємо 96. Яке число задумане?

Відповіді: а)20; б)60; в)44.

 1. Маса бідона з молоком 32 кг, маса бідона без молока 2 кг. Чому дорівнює маса бідона, заповненого молоком наполовину?

Відповіді: а)16 кг; б)17 кг; в)15 кг.

ВАРІАНТ 2

 1. Виконайте віднімання: 30064 – 4369.

Відповіді: а) 26795; б) 25695; в) 25795.

 1. Точка А лежить між точками С и D. Знайдіть довжину відрізка СD, якщо АС = 3 см і АD = 28 мм.

Відповіді: а) 31 мм; б) 58 мм; в) 2 мм.

Знайдіть значення виразу: (835 – а) + у, якщо а = 183 , у = 23. Відповіді: а) 923; б) 675; в) 663.

 1. Виберіть із запропонованих рівностей вірні:

Відповіді: а) 1·0 = 1; б) 15·3 = 15+15+15; в) 24 – 4(2+3) = 100:2

 1. Вирішіть рівняння (х – 98) + 14 = 169.

Відповіді: а) 253; б) 57; в) 243.

 1. Ластик коштує 6 грн., ручка 15 грн., а лінійка 12 грн. Скільки потрібно заплатити за х ластиків, 2 ручки і 3 лінійки? Складіть вираз для розв’язання задачі.

Відповіді: а) 6х + 66; б) 6х + 27; в) 72х.

 1. Знайдіть периметр квадрата, якщо площа квадрата дорівнює площі прямокутника і дорівнює 64 см.

Відповіді : а) 32 см; б) 36 см; в) 128 см.

 1. Два брати пішли в школу. Коли вони пройшли 240 м, старший брат згадав, що залишив вдома альбом, і повернувся, а молодший продовжував свій шлях. Старший брат взяв альбом і негайно ж пішов у школу. Коли він прийшов на те місце, з якого повертався додому, молодший брат у цей час входив у школу. Яка відстань від будинку до школи? (швидкість руху обох братів однакова.)

Відповіді: а) 480 м; б) 720 м; в)760 м.


У порівнянні з іншими формами контролю знань тестування має свої переваги і недоліки.

Переваги

• Тестування є більш якісним і об'єктивним способом оцінювання.

• Тестування дозволяє провести більш широкий і більш глибокий контроль за засвоєнням матеріалу на ту або іншу тему або по ряду тем.

• Тестування - більш справедливий метод, воно ставить всіх учнів в рівні умови, як у процесі контролю, так і в процесі оцінки, практично виключаючи суб'єктивізм викладача.

• Тестування благотворно впливає на розвиток інтуїції і логічного мислення.

• Тестування реалізує і функцію навчання.

• Тестування легко піддається комп'ютеризації. Комп'ютер допоможе спланувати роботу вчителя більш раціонально.

• Тестування це більш точний інструмент.

Недоліки

• Розробка якісної тестової роботи - тривалий, трудомісткий процес.

• Дані, одержувані учителем в результаті тестування, хоча і включають в себе інформацію про прогалини у знаннях з конкретних розділах, але не дозволяють судити про причини цих прогалин.

• Тест не дозволяє перевіряти і оцінювати високі, продуктивні рівні знань, пов'язані з творчістю, тобто імовірнісні, абстрактні і методологічні знання.

• Широта охоплення тем у тестуванні має і зворотний бік. Учень при тестуванні не має достатньо часу для глибокого аналізу теми.

• Тестовий контроль не сприяє розвиткові усної і письмової мови учнів.

• У тестуванні присутній елемент випадковості. Наприклад, учень, не відповів на просте запитання, може дати правильну відповідь на складніший. Причиною цього може бути, як випадкова помилка в першому питанні, так і вгадування відповіді у другому. Це спотворює результати тесту і призводить до необхідності врахування ймовірнісної складової при їх аналізі.

Саме останній з наведених вище недоліків спонукав провести невелике дослідження. Мені стало цікаво, який в середньому бал може отримати учень, відповідаючи на питання тесту навмання. 50 учням було запропоновано сім тестів на різні теми, які відрізнялися кількістю питань та типом тестових завдань. Оскільки досліджувалася саме імовірнісна складова тесту, учні відповідали не замислюючись над суттю питання. Контрольним виміром кожного тесту був відсоток правильно виконаних завдань. Контрольні значення коливалися в межах від 8% до 45%. Середнє значення, отримане за результатами всіх вимірювань дорівнює 21%.
Таким чином, учень відповідаючи навмання, може розраховувати лише на трійку, в кращому випадку. Звичайно, випадковість виключити не можна, але визначальною вона не є.

На жаль, елемент випадковості і інтуїції неминучий, розробник тесту повинен передбачати таку ситуацію. Щоб звести до мінімуму можливість вгадати правильно, скористайтеся наступними порадами. Отже, якщо учень не знає справжнього правильної відповіді, у своєму виборі він буде діяти наступним чином:

 • віддавати перевагу більш розгорнутій, більш обґрунтованій відповіді і уникати коротких, менш розгорнутих відповідей. Учитель при розробці тесту знань може цим скористатися і зробити вірну відповідь короткою;

  • якщо відповіді утворюють послідовність (наприклад, на питання скільки ребер має тетраедр: а) 3, б) 4, в) 5, г) 6), учень прагне дати середню відповідь, припускаючи, що правда в золотій середині. І помилиться, тому що тетраедр має 6 ребер, а автор завдання подбав про те, щоб поставити вірну відповідь скраю;

  • вибирати більш наукоподібні відповіді, які містять маловідомі або іноземні слова;

  • обирати відповіді, що нагадують за стилем написання щось дуже знайоме, що асоціюється з відомою частиною даної теми або розділу.

 Неоднозначне ставлення педагогів до використання тестового контролю відомо. А як ставляться до тестів учні? Для відповіді на це питання я запропонувала учням з 6-го по 11-й клас невелику анкету:

1.Щоб відповісти на запитання тесту я вибираю відповідь…

А). навмання, Б). осмислено

2. Якби я міг (могла) вибирати завдання письмової роботи, то вважав (воліла) за краще вибрати…

А). у тестовій формі, Б). з розгорнутою відповіддю

3. Я вважаю, що оцінка за тест з даної теми оцінює мої знання

А). об'єктивно Б). занижена, В). завищена

Результати виявилися передбачувані.

Більша половина учнів (75%) осмислено вибирають відповідь на запитання тесту, не розраховуючи на вдачу.

Більшість учнів (92%) воліли б тест письмовій роботі з розгорнутою відповіддю. Можливо це підтверджує одне з побоювань, яке висловлюють деякі дослідники, що при вибіркових відповідях учень звикає працювати з готовими формулюваннями і виявляється не в змозі викладати одержувані знання грамотною мовою.

Що ж до об'єктивності оцінки, то тут думки розділилися. 65% учнів опитування погодилися з тим, що отримують об'єктивну оцінку своїх знань при відповіді на тест, 15% вважають, що тест завищує оцінку та 20% - що занижує.

 Наведені вище недоліки говорять про те, що абсолютизувати можливості тестової форми вимірювання та контролю знань не слід. Не всі необхідні характеристики засвоєння знань і умінь можна отримати засобами тестування. Наприклад, такі показники, як уміння конкретизувати свою відповідь прикладами, знання фактів, уміння зв’язко, логічно і доказово висловлювати свої думки, деякі інші характеристики знань, умінь, навичок, діагностувати тестуванням неможливо. Це означає, що тестування має обов'язково поєднуватися з іншими формами і методами перевірки і контролю знань учнів.

Але незважаючи на зазначені мінуси тестування як методу педагогічного контролю, його позитивні якості багато в чому говорять про доцільність використання такої технології в навчальному процесі.
Список використаної літератури

1. Кадневский В.М. История тестов. – М.: Народное образование, 2004. – 464 с.

2. Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий. – М.: Центр тестирования, 2002. – 240 с.

3. Ащепкова Л.Я. Конструирование тестовых заданий и обработка результатов тестирования. – Владивосток: ДГУ, 2003. – 50 с.

4. Челышкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов: Учебное пособие. – М.: Логос, 2002. – 432 с.

5. Аванесов В.С. Форма тестовых заданий – М.: Центр тестирования, 2005 – 156 с.

6. Бахрушин В.Є. Математичні основи моделювання систем. – Запоріжжя: КПУ, 2009. – 224 с.

8. Безпалько, В.П. Складові педагогічної технології. - М.: Педагогіка, 1989. - 190 с.: Іл.

9. Майоров А.Н. Теорія і практика створення тестів для системи освіти. - М., "Інтелект центр", 2001. - 296 с.

10. Михайловичу, Е.А. Технологія стандартизації дидактичних тестів. / / Шкільні технології. - 2001. № 5. - С. 36 - 54.

11. Челишкова М. Б. Теорія і практика конструювання педагогічних тестів. Уч. Посібник. - М.: Логос, 2002.

12. Орел Є., Прохоров А. Створення тестів і комп'ютерне тестування. / / Комп'ютер Прес. - 2006 р. № 7

Інтернет:

http://festival.1september.ru/ Фестиваль «Відкритий урок»:

1). Тімаєва В.С., "Тестування як метод контролю якості засвоєння навчального матеріалу учнями".

2). Абзалова Н.І., "Використання тест - контролю на уроках математики".Схожі:

Досвід система тестів як один з найважливіших засобів активізації розумової діяльності учнів І розвитку їхніх творчих здібностей виконала iconФормування інтелектуальної культури молодших школярів
Розвиток творчих здібностей має бути невід'ємною умовою змісту усіх навчальних предметів початкової школи, органічно доповнювати...
Досвід система тестів як один з найважливіших засобів активізації розумової діяльності учнів І розвитку їхніх творчих здібностей виконала iconДосвіду
Організація дослідницької діяльності та розвиток творчих здібностей учнів на уроках
Досвід система тестів як один з найважливіших засобів активізації розумової діяльності учнів І розвитку їхніх творчих здібностей виконала iconПлан вступ розділ 1 театралізована діяльність, як засіб розвитку...
Гра- драматизація як засіб розвитку акторських здібностей дітей. Зміст роботи по розвитку акторських здібностей дітей засобами гри...
Досвід система тестів як один з найважливіших засобів активізації розумової діяльності учнів І розвитку їхніх творчих здібностей виконала iconОрганізаційні форми виховної роботи Поняття позакласної та позашкільної виховної роботи
Важлива роль у вихованні учнів, розширенні й поглибленні їхніх знань, розвиткові творчих здібностей належить спеціально організованій...
Досвід система тестів як один з найважливіших засобів активізації розумової діяльності учнів І розвитку їхніх творчих здібностей виконала iconМетодичні рекомендації щодо проведення контролю знань
Усе це в сукупності створює сприятливі умови для розвитку пізнавальних здібностей учнів І активізації їхньої самостійної роботи на...
Досвід система тестів як один з найважливіших засобів активізації розумової діяльності учнів І розвитку їхніх творчих здібностей виконала iconЗадачами даної роботи є
Усе це в сукупності створює сприятливі умови для розвитку пізнавальних здібностей учнів І активізації їхньої самостійної роботи на...
Досвід система тестів як один з найважливіших засобів активізації розумової діяльності учнів І розвитку їхніх творчих здібностей виконала iconЖурналістика як система засобів масової інформації”
Усе те, що має, чим багате суспільство, що необхідно для його життя І розвитку, люди створюють своєю працею. Вони вступають один...
Досвід система тестів як один з найважливіших засобів активізації розумової діяльності учнів І розвитку їхніх творчих здібностей виконала iconПрограма для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів...
Навчання в класах із поглибленим вивченням фізики значною мірою має сприяти розвитку здібностей учнів з урахуванням їхніх інтересів,...
Досвід система тестів як один з найважливіших засобів активізації розумової діяльності учнів І розвитку їхніх творчих здібностей виконала iconРозвиток творчих здібностей, формування естетичних смаків дошкільника
Перетворення, що відбуваються в суспільстві, породжують в освіті нові вимоги до підготовки дітей до школи. Одним з них є розвиток...
Досвід система тестів як один з найважливіших засобів активізації розумової діяльності учнів І розвитку їхніх творчих здібностей виконала iconОрганізації та проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу Левеня-2012-2013”
Франка з метою популяризації ідей фізики та підтримки талановитих школярів, розвитку їх інтелектуальних здібностей, активізації творчої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка