Шкала Оцінка проектуючих умінь педагога (2,1,0)
Скачати 48.62 Kb.
НазваШкала Оцінка проектуючих умінь педагога (2,1,0)
Дата конвертації17.10.2013
Розмір48.62 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Математика > Документы
Шкала

Оцінка проектуючих умінь педагога (2,1,0):


 1. Планування системи уроків з теми.

 2. Підбір необхідного фронтального та демонстраційного матеріалу ( експеримент) з теми.

 3. Скласти календарний план вивчення матеріалу на півріччя ( рік).

 4. Планування позаурочної роботи з предмету ( узгодження вивчення матеріалу курсу).

 5. Підібрати систему задач і вправ з нового матеріалу до відповідних розділів програми.

 6. Встановити міжпредметні зв’язки по всьому курсу.

 7. Розподілити матеріал повторення , яке сприяє систематизації знань учнів.

 8. Виділити вузлові поняття і закономірності в новому матеріалі.

 9. Передбачити можливі труднощі учнів у засвоєнні теми.

 10. Визначити раціональні види діяльності учнів під час засвоєння нового матеріалу.

 11. Передбачити характер труднощів для учнів.

 12. Визначити методи ведення уроку.

 13. Сформулювати найбільш ефективні проблеми організації навчальної роботи на різних етапах уроку.

 14. Спланувати систему самостійних робіт і домашніх завдань з теми.Шкала

Оцінка конструктивних умінь педагога (2,1,0):

 1. Відібрати необхідний матеріал на один урок; виділити в ньому головне, суттєве.

 2. Визначити місце і характер демонстраційного матеріалу ( експерименту) на уроці.

 3. Раціонально розподілити час на окремих етапах уроку.

 4. Планувати логічні переходи від одного етапу уроку до другого.

 5. Визначити характер керівництва роботою учнів під час вивчення нового матеріалу на кожному етапі уроку.

 6. Вибрати найбільш раціональні види навчальної роботи класу і окремих учнів в період засвоєння нового матеріалу.

 7. Визначити характер діяльності різних груп учнів під час опотування.

 8. Передбачити можливі труднощі учнів в тих чи інших видах діяльності: усна відповідь, розв’язання задач, лабораторна робота, домашнє завдання, спостереження за ходом експерименту і т.д.

 9. Передбачити можливі труднощі від простих до більш складних.

 10. Розташувати вправи в порядку збільшення їх складності для учнів.


Шкала

Оцінка ступеня володіння педагогом уміння формувати в учнів розумову самостійність (2,1,0):


 1. Навчати учнів розуміти текст і викладати текст своїми словами.

 2. Навчання поділяти текст на логічні частини і складати план.

 3. Навчати робити вступ до відповіді, проводити співставлення, робити висновки.

 4. Навчати систематизувати матеріал.

 5. Навчати користуватись першоджерелами і використовувати їх у відповіді.

 6. Навчати учнів самостійно виготовляти наочні посібники з предмету:

6.1.вичленяти із тексту логічну структуру матеріалу, яку можна систематизувати;

6.2. формувати прийоми виготовлення посібників;

6.3. формувати шляхи застосування наочних посібників під час вивчення теми.

7. Навчати будувати логічно закінчену розповідь з обгрунтуванням свого відношення до фактів, які наводяться:

7.1. залучати додатковий матеріал для обгрунтування викладу;

7.2. формулювати пізнавальну задачу і робити висновки:

7.3.вивчати учбовий матеріал в порівняннях, зіставленнях;

7.4. висловлювати особисту думку щодо фактів і подій.

8. Навчати самостійно формулювати питання в зв язку з вивченням нового матеріалу і накреслювати план пошуку відповідей на них.

9. Навчати проводити елементарні дослідження в поцесі розв’язування пошукових задач ( на підставі кількох документіва, джерел спостереження, висунення гіпотези, пошуку шляхів її перевірки, провести порівняння, зробити узагальнення, висновки).

10. Навчати самостійно формулювати і розв’язувати задачі ( в т.ч. пов’язані з громадським життям, екологічними проблемами.).


^ Шкала

Оцінка як педагог організовує взаємодію учнів з інформацією, викладеною в підручниках, книгах, інструкціях (2,1,0):

 1. Звичайно сам викладає весь програмний матеріал, який є в підручниках і навчальних посібниках.

 2. Всі інструкції з виконання того чи іншого завдання педагог робить сам.

 3. Намагається сам перевірити і оцінити якість виконаної роботи.

 4. Викладає лише деяку частину програмового матеріалу, другу його частину учні вивчають самостійно за підручником на підставі інструкцій педагога.

 5. Учні самостійно вивчають за підручниками або за іншими джерелами весь програмовий матеріал з того чи іншого питання. Педагог проводить інструктаж, як краще це зробити.

 6. Там, де є письмові інструкції і довідники про виконання того чи іншого завдання, педагог звертає увагу учнів до них і навчає користуватися ними.

 7. Застосовувати уміння учнів користуватись довідковою літературою для формування у них навичок самооцінки.

 8. Широко використовує завдання на взаємний контроль і взаємну оцінку якості роботи.^ Шкала

Характеристика особливостей пізнавальної діяльності педагога

(2- чітко, яскраво виражено,1- має місце,0- відсутнє):

 1. Знайомить учнів з найновішими досягненнями в області своєї науки.

 2. Методичні рекомендації легко застосовує в своїй практичній діяльності.

 3. Враховує в свойї діяльності рекомендації педагогічної теорії.

 4. Під час навчання учнів спирається на психологічну теорію.

 5. Слідкує за подіями в літературі і науці звертає увагу учнів до них.

 6. Навчає учнів застосовувати теоретичні знання на практиці.

 7. Враховує в своїй діяльності досвід колег, передовий ППД.

 8. Виступає з доповідями про свій досвід роботи.

 9. Уміє аналізувати педагогічну ситуацію і розраховує вплив на учнів.

 10. Знає їхні індивідуальні сильні і слабкі сторони. В діяльності спирається на сильні сторони своїх знань і здібностей.

 11. Знає свій предмет.

 12. Знає особливості позаурочної роботи.Шкала

Характеристика особливостей пізнавальної діяльності педагога

(2- чітко, яскраво виражено,1- має місце,0- відсутнє):

 1. Знайомить учнів з найновішими досягненнями в області своєї науки.

 2. Методичні рекомендації легко застосовує в своїй практичній діяльності.

 3. Враховує в свойї діяльності рекомендації педагогічної теорії.

 4. Під час навчання учнів спирається на психологічну теорію.

 5. Слідкує за подіями в літературі і науці звертає увагу учнів до них.

 6. Навчає учнів застосовувати теоретичні знання на практиці.

 7. Враховує в своїй діяльності досвід колег, передовий ППД.

 8. Виступає з доповідями про свій досвід роботи.

 9. Уміє аналізувати педагогічну ситуацію і розраховує вплив на учнів.

 10. Знає їхні індивідуальні сильні і слабкі сторони. В діяльності спирається на сильні сторони своїх знань і здібностей.

 11. Знає свій предмет.

 12. Знає особливості позаурочної роботи.

Схожі:

Шкала Оцінка проектуючих умінь педагога (2,1,0) iconУрок фізики у 7 класі «Фізичні величини»
Обладнання: набір вимірювальних приладів (метр, лінійка, терези, важки, годинник, секундомір, метроном, термометри, динамометри,...
Шкала Оцінка проектуючих умінь педагога (2,1,0) icon3. оцінка вогневої підготовки
Оцінка за виконання вправ стрільб визначається за результатами виконання внс (вкс). Оцінка за знання основ І правил стрільби та матеріальної...
Шкала Оцінка проектуючих умінь педагога (2,1,0) iconПлан Особливості роботи педагога-організатора в умовах табірного...
План-щоденник як одна з форм особистого плану педагога-організатора; їх різновиди
Шкала Оцінка проектуючих умінь педагога (2,1,0) iconКонспект уроку з фізики на тему: «шкала електромагнітних випромінювань....

Шкала Оцінка проектуючих умінь педагога (2,1,0) icon        соціального педагога сзш №18
Міністерства освіти науки України, Положення про Центр практичної психології І соціальної роботи управління освіти Чернівецької міської...
Шкала Оцінка проектуючих умінь педагога (2,1,0) iconПосадова інструкція педагога соціального (код кп 2340) (
Ця посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права та відповідальність педагога соціального загальноосвітнього навчального...
Шкала Оцінка проектуючих умінь педагога (2,1,0) iconОцінка завдання – для студентів 6402 „Правознавство” Кожне з завдань...
Хів розв’язання проблеми, формулювання висновків. Посилання на літературні джерела (не менше 20, з яких принаймні 10 – іншомовні)...
Шкала Оцінка проектуючих умінь педагога (2,1,0) iconСамостійна курація хворих на амбулаторному прийомі
Луганського державного медичного університету: д мед н., професор Л. В. Шкала, доценти: М. М. Клодченко, Г. Ф. Левченко, О. М. Трофименко,...
Шкала Оцінка проектуючих умінь педагога (2,1,0) iconЩий рівень усного мовлення, зокрема, умінь правильно
У школах з російськомовними учнями викладання на уроках української мови одним з досить складних завдань є формування, а точніше...
Шкала Оцінка проектуючих умінь педагога (2,1,0) iconЛекція спритність. Методики розвитку спритності. Якості: «координація рухів»
Слово „спритно” проплив дистанцію чи пробіг тисячу метрів, явно не на своєму місці. З іншого боку оцінка рухів, як „складних” більшою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка