І. вступ підвищення рівня професійної майстерності вчителя є основним завданням на всіх етапах розвитку школи. Сучасній школі сьогодні потрібний учитель, який
Скачати 167.61 Kb.
НазваІ. вступ підвищення рівня професійної майстерності вчителя є основним завданням на всіх етапах розвитку школи. Сучасній школі сьогодні потрібний учитель, який
Дата конвертації19.12.2013
Розмір167.61 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Математика > Документы
І. ВСТУП

Підвищення рівня професійної майстерності вчителя є основним завданням на всіх етапах розвитку школи. Сучасній школі сьогодні потрібний учитель, який міг би оновлювати, удосконалювати зміст своєї діяльності. Впоратися з цим завданням можна тільки за умови добре організованої і спланованої роботи методичних об'єднань, так як в системі роботи методоб'єднання одним з провідних напрямів його діяльності є підвищення педагогічної майстерності вчителя без відриву від основного місця роботи.

Аналізуючи роботу методичного обєднання вчителів початкових класів в 2012/2013 н. р., необхідно відзначити його цілеспрямованість у вирішенні навчально-виховних завдань, визначених проблемою школи: «Формування потреби, умінь і навичок самостійної роботи учнів у навчально – виховному процесі – одна з важливих умов розвитку творчої особистості».

У минулому навчальному році члени ШМО вчителів початкових класів працювали над вирішенням поставлених завдань перед школою в сучасних умовах з урахуванням рівня організації навчально-виховного процесу учнів початкових класів. Основною метою було виявлення та максимальний розвиток індивідуально значущих позитивних задатків кожного учня, формування інтересу до пізнання, бажання та вміння навчатись, надання особистості можливості визначитися та реалізуватися в тій галузі діяльності, яка найбільше відповідає її потенціальним здібностям.

Для здійснення цієї роботи вирішувалися слідуючі завдання:

1. Вивчення й впровадження в педагогічну практичну діяльність досягнень педагогічної науки.

2. Вивчення та аналіз навчальних планів, програм, підручників, методичних рекомендацій щодо змісту, форми і методів проведення уроків, виховних заходів.

3. Удосконалення контрольно-оцінювальної роботи вчителів при проведенні різних видів оцінювання.

4. Удосконалення роботи над розвитком особистісних підходів щодо активізації як пізнавальної діяльності.

5. Поновлення і забезпечення навчальних кабінетів виготовленими наочними посібниками, роздатковим матеріалом, зміцнення навчально-матеріальної бази.

Вчителі початкових класів, працюючи над проблемою "Використання елементів інноваційних та проектних технологій у початкових класах", провели 4 засідання, на яких були опрацьовані методичні рекомендації щодо організації навчально - виховного процесу у початковій школі та щодо оформлення записів у шкільних журналах, підготовлені матеріали для шкільних предметних олімпіад з української мови та математики, матеріали контрольних зрізів, розроблені диференційовані завдання з математики по темі "Складання і розв'язування задач з логічним навантаженням".

Вчителі початкових класів впроваджують у навчальний процес передові педагогічні технології: інтегроване навчання, інтерактивні технології.

На засіданнях методичних об’єднань педагоги обговорювали питання вивчення та аналізу стану викладання, рівня та якості навчальних досягнень школярів з окремих предметів, рівня вихованості учнів та шляхи вдосконалення виховного процесу, розглядалися питання застосування нових педтехнологій, обмінювались власним досвідом, знайомились з новинками методичної літератури. Дієвою формою обміну досвідом було проведення відкритих уроків, відкритих виховних годин, заходів, свят. Як правило це були нестандартні уроки, нестандартні форми проведення заходів.

Члени МО обговорили результати предметних районних олімпіад, де учень 4 класу Цендра Яким (учитель Шефер Л.М.) та учениця 3 класу Цендра Дарина (учитель Погорєла Т.М.) здобули IIІ місця на районній предметній олімпіаді з математики, а учениця 4 класу Маркевічус Юлія (учитель Шефкр Л.М.) – ІІІ місце з української мови, звернули увагу на результати контрольних зрізів та виробили рекомендації по подоланню недоліків. Слід відмітити участь учнів 2-4 класів у Міжнародному математичному конкурсі "Кенгуру" (Маркевічус Юлія, Швед Юлія, Цендра Яким – учні 4 класу; Цендра Дарина, Ткач Діана, Ровінська Єлизавета. Ужва Кирило – учні 3 класу; Бурмак Михайло, Ясінська Анна, Тонян Владислав, Чугурян Олег – учні 2 класу ) та у Всеукраїнському природничому інтерактивному конкурсі "Колосок", де «Золотий сертифікат» отримали Дроботенко Руслана, Швед Валентин, Когут Захар, Цендра Яким (учні 4 класу), а «Срібні колоски» - Студзінський Віталій (4 клас), Цендра Дарина, Ткач Діана, Ужва Кирило (учні 3 класу), Бурмак Михайло, Чугурян Олег, Філюк Владислав (учні 2 класу).

Систематично обговорювалися новинки методичної літератури, що друкувалися в фаховому журналі "Початкова школа". Вчителі Прошко О.В., Кращенко О.В. та Шефер Л.М. отримали Сертифікати, які засвідчували, що їхні уроки розміщені на порталі «Учительський журнал on – lain. Велику увагу було приділено проведенню ДПА учнів 4 класу з математики та української мови та читання, розроблені «пілотні» тестові завдання з цих предметів.

Учні 3 та 4 класів в цьому році прийняли участь у Міжнародному конкурсі юних знавців української мови, але призових місць, на жаль, не вибороли.

Вчителі та вихователі підвищили свій методично-науковий рівень. Посилили увагу на те, що у своїй роботі користувалися ефективними формами навчання. З цією метою застосовувалися інтерактивні технології навчання. За програмою „Intel Навчання для майбутнього” вчителі Погорєла Т.М., Кращенко О.В. успішно завершили 64-годинний курс і отримали сертифікати з використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до Державного стандарту освіти України. Це дало можливість проводити уроки з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Учні початкових класів продовжували вивчали курс за вибором «Скарбниця знань. Шукачі скарбів». Це дало можливість учням творчо працювати на уроках, зосередити увагу на тому, що найбільш зацікавило дитину, сприяло підвищенню культури спілкування.

Невід’ємною частиною значної кількості уроків стало використання інтерактивних технологій, де значне місце займають такі технології як: „Мікрофон”, „Робота в парах”, „Акваріум”, „Робота в малих та великих групах”, „Ротаційні трійки” тощо.

Належну увагу вчителі приділяли проведенню екскурсій, спостереженню за природою, залучали дітей до різноманітної трудової діяльності.

Вчителі початкових класів велику увагу приділяли виготовленню роздаткового матеріалу для диференційованих завдань, поповненню матеріальної бази кабінетів. Для підвищення свого фахового рівня було здійснено підписку фахових видань «Початкова школа», «Початкове навчання і виховання», «Початкова освіта», «Розкажи онуку», «Вихователю ГПД усе для роботи».

Протягом навчального року в школі проводилася акція „Дай руку першокласнику” в ході якої були проведені заходи: створена творча група „Школа майбутнього першокласника”, де вчителі початкових класів опрацювали нормативні документи. Була проведена лекція для батьків та вчителів „Адаптація дитини до школи”, виготовлено інформаційний куточок для батьків, проведено батьківські збори майбутніх першокласників на тему „Ваша дитина йде у 1 клас”, неодноразово проводився День відкритих дверей, консультації та анкетування для батьків майбутніх першокласників, створена сторінка «Дай руку, першокласнику» на шкільному веб-сайті.

Але ще не належному рівні налагоджено роботу із дошкільним навчальним закладом з питань взаємовідвідування навчальних занять вчителів та вихователів, не на достатньому рівні здійснювався аналіз програм дошкільного закладу.

Протягом 2012/2013 н. р. вчителі початкових класів проводили відкриті уроки з предметів.

У новому 2013/2014 н. р. всю роботу методоб'єднання вчителів початкових класів буде спрямовано на виконання науково-методичної проблеми «Формування пізнавальної активності учнів початкових класів шляхом використання інтерактивних технологій».

З цією метою діяльність вчителів початкових класів буде спрямована на виконання таких завдань:

 • здійснення інформаційно-нормативного, методичного забезпечення вчителів;

 • удосконалення науково-теоретичного, психолого-педагогічного, загально-дидактичного, методичного забезпечення вчителів;

 • створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької й теоретичної діяльності вчителів початкових класів;

 • впровадження найефективніших технологій, методик і технік навчання та виховання молодших школярів;

 • вивчення, впровадження перспективного педагогічного досвіду;

 • створення умов самореалізації особистісно-орієнтованого навчання у всіх видах діяльності, їх духовного та інтелектуального розвитку молодших школярів.

^ Головна мета: виявлення та максимальний розвиток індивідуально значущих позитивних задатків кожного учня, формування інтересу до пізнання, бажання та вміння навчатися, надання особистості можливості визначатися та реалізовуватися в тій галузі діяльності, яка найбільше відповідає її потенційним здібностям.


^ ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ ШКІЛЬНОГО

МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
І засідання (серпень 2013 р.)

Тема: Засідання „круглого столу” з методичних питань
Зміст

Форма роботи

Відповідальні

1

Аналіз роботи методоб’єднання вчителів початкових класів за минулий рік та обговорення плану роботи на 2013/2014 н. р.

Аналіз

Голова ШМО Сувора С.В..

2

Аналіз навчальних програм, підручників для початкової школи на 2013/2014 н. р.

Аналіз

ЗД з н-в роботи Погорєла Т.М.

3

Опрацювання інструктивно-методичних матеріалів МОН України на 2013/2014 н. р.

Інформація

Голова ШМО Сувора С.В..

4

Про впровадження нового Державного стандарту початкової освіти у Володимирівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів.

Інформація

ЗД з н-в роботи Погорєла Т.М.

5

Розподіл доручень між членами ШМО початкових класів

Інформація

Голова ШМО Сувора С.В..

6

Про атестацію вчителів початкових класів.

Інформація

ЗД з н-в роботи Погорєла Т.М.

^ Робота між засіданнями (І)Зміст роботи

Термін виконання

1

Вивчати, вдосконалювати та впроваджувати кращий педагогічний досвід освітян Петрівського району;

Протягом І семестру

2

Підготуватися до навчально-ділової гри «Творча обдарованість»

До грудня 2013

3

Відвідати уроки:

 • математики «Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Розв'язування задач» (2 клас, Тузніченко В.І.)

16 жовтня 2013

 • математики «Склад числа 6. П'ятикутник, шестикутник. Поняття «зліва», «справа» (1 клас, Сувора С.В.)

29 листопада 2013

 • природознавства «Узагальнення знань учнів про різноманітність тварин. Звірі. Урок-дослідження»(3 клас, Кращенко О.В.)

4 грудня 2013

 • письма «Письмо великої букви «Б» (1 клас, Сувора С.В.)
10 грудня 2013

 • української мови «Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми, прикметники з прямим і переносним значенням» (4 клас, Погорєла Т.М.)

16 грудня 2013

4

Відвідати виховний захід «Подорож до світу маленьких казок В.О. Сухомлинського

30 вересня 2013

5

Провести шкільні олімпіади з базових дисциплін

Жовтень 2013

6

Провести моніторинг контрольних зрізів з математики та української мови в 3 і 4 класах

Грудень
ІІ засідання (грудень 2013 р.)

Тема: Шляхи впровадження інтерактивних технологій у навчально-виховному процесі.
Зміст

Форми роботи

Відповідальні

1

Навчально-ділова гра „Творча обдарованість”

Гра

Члени ШМО

2

Використання інноваційних технологій на уроках

Майстер-клас

Кращенко О.В.

3

Обговорення відкритих уроків вчителів, які атестуються

Аналіз

ЗД з н-в роботи Погорєла Т.М.

4

Обговорення результатів шкільних та районних олімпіад з базових дисциплін

Інформація

ЗД з н-в роботи Погорєла Т.М.

5

Моніторинг навчальних досягнень учнів початкових класів за І семестр

Моніторинг

ЗД з н-в роботи Погорєла Т.М.


^ Робота між засіданнями (ІІ)Зміст роботи

Термін виконання

1

Підготуватися до науково-практичної конференції „Діяльність вихователя і вчителя в інноваційному режимі: методика, пошук, здобутки, перспективи”

До березня 2014

2

Опрацьовувати матеріалів учителів, що атестуються (Погорєла Т.М.)

До березня 2014

3

Відвідати уроки:

 • української мови «Складання казки за уявою на тему «Як подорожує краплина води» (2 клас, Тузніченко В.І.)


19 лютого 2014

 • математики «Дія множення. Переставний, сполучний і розподільний закони множення» (4 клас, Погорєла Т.М.)

20 лютого 2014

 • математики «Вправи на знаходження частини числа. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі на знаходження частини від числа» (3 клас, Кращенко О.В.)

12 березня 2014

4

Опрацювати методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації у 4 класі

Січень 2014

5

Зробити вибірку педагогічної літератури з питань „Урок – основна організаційна форма реалізації принципів розливального навчання”.


Січень-лютий

6

Підготувати завдання для творчих конкурсів „Кожна дитина – талановита”

Січень-лютийІІІ засідання (березень 2014)
Тема: „Перспективність і наступність у роботі дошкільної, початкової і середньої освіти”Зміст

Форми роботи

Відповідальні

1

Аналіз діючих програм дошкільної і початкової освіти

Аналіз

Вихователі ДНЗ «Сонечко»,

Голова ШМО Сувора С.В.

2

Науково-практична конференція „Діяльність вихователя і вчителя в інноваційному режимі: методика, пошук, здобутки, перспективи”

Конференція

Члени ШМО початкових класів та

МО ДНЗ «Сонечко»

3

Підготовка учнів до державної підсумкової атестації

Інформація

ЗД з н-в роботи Погорєла Т.М.

4

Аналіз матеріалів вчителів, які атестуються

Аналіз

Члени ШМО

5

Огляд методичної, психолого-педагогічної преси

Інформація

Тузніченко В.І.


^ Робота між засіданнями (ІІІ)Зміст роботи

Термін виконання

1

Підготуватися до студії „Педагогічні відкриття”. Звіти вчителів про самоосвітню діяльність

Квітень 2014

2

Відвідати уроки:

 • читання «Хто дбає, той і має. Л.Українка. Біда навчить» (4 клас, Гирик В.І.)


16 квітня 2014

 • природознавства «Організм людини. Шкіра- захисник організму. Гігієна шкіри» (4 клас, Гирик В.І.)

14 травня 2014

3

Провести моніторинг контрольних зрізів з математики та української мови в 3 і 4 класах

Квітень-травень 2014

4

Провести моніторинг навчальних досягнень учнів початкових класів

Квітень-травень 2014

5

Провести ДПА у 4 класі

Травень 2014

6

Перевірити техніку читання в учнів початкових класів

Квітень 2014

^ IV засідання (травень 2014)

Тема: Студія „Педагогічні відкриття”
Зміст

Форми роботи

Відповідальні

1

Студія „Педагогічні відкриття”. Звіти вчителів про самоосвітню діяльність

Педагогічна студія

Члени ШМО

2

Бліц опитування „Сучасні проблеми з використанням інтерактивних технологій”

Бліц-опитування

Практичний психолог

Каценко М.В.

3

Звіт керівника методичного об'єднання за 2013/2014 навчальний рік

Звіт

Голова ШМО Сувора С.В.

4

Про результати моніторингу контрольних зрізів учнів початкових класів

Моніторинг

ЗД з н-в роботи Погорєла Т.М.

5

Про результати моніторингу навчальних досягнень учнів початкових класів

Моніторинг

ЗД з н-в роботи Погорєла Т.М.

6

Про результати ДПА учнів 4 класу

Моніторинг

ЗД з н-в роботи Погорєла Т.М.

7

Панорама методичних перспектив. Обговорення пропозицій щодо планування роботи шкільного методоб'єднання вчителів початкових класів на 2014/2015 н.р.

Методична панорама

Члени ШМО


Схожі:

І. вступ підвищення рівня професійної майстерності вчителя є основним завданням на всіх етапах розвитку школи. Сучасній школі сьогодні потрібний учитель, який iconНа Донеччині ІІ відбувся обласний (відбірковий) етап Всеукраїнського...
Та переробної промисловості з метою удосконалення та підвищення рівня І якості професійної майстерності та виявлення кращих за професією...
І. вступ підвищення рівня професійної майстерності вчителя є основним завданням на всіх етапах розвитку школи. Сучасній школі сьогодні потрібний учитель, який iconКонкурсу «Учитель року 2012»
«Майстер-клас як ефективна технологія вивищення професійної компетенції, фахової майстерності та методичної культури вчителя»
І. вступ підвищення рівня професійної майстерності вчителя є основним завданням на всіх етапах розвитку школи. Сучасній школі сьогодні потрібний учитель, який iconНаказ по володимирівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів петрівської...
З метою забезпечення розвитку освіти, школи, розвитку особистості учня, вчителя у Володимирівській загальноосвітній школі І ііі ступенів...
І. вступ підвищення рівня професійної майстерності вчителя є основним завданням на всіх етапах розвитку школи. Сучасній школі сьогодні потрібний учитель, який iconПоложення про Всеукраїнський конкурс «Учитель року»
Всеукраїнський конкурс «Учитель року» є одним із заходів реалізації Державної національної програми «Освіта» («Україна XXI століття»)...
І. вступ підвищення рівня професійної майстерності вчителя є основним завданням на всіх етапах розвитку школи. Сучасній школі сьогодні потрібний учитель, який iconАналіз функціональних обов язків педагогічних працівників птнз І...
Методичні аспекти організації підвищення кваліфікації педагогів професійної школи на підставі диференціойваного підходу
І. вступ підвищення рівня професійної майстерності вчителя є основним завданням на всіх етапах розвитку школи. Сучасній школі сьогодні потрібний учитель, який iconУправління освіти І науки
України в 2009-2012 роках від 26. 11. 2008 №556, з метою піднесення ролі фізичного виховання, виявлення творчих здібностей вчителів...
І. вступ підвищення рівня професійної майстерності вчителя є основним завданням на всіх етапах розвитку школи. Сучасній школі сьогодні потрібний учитель, який iconАналітична довідка про підсумки проведення декади початкової школи
Згідно з Планом роботи школи, з метою підвищення фахової майстерності вчителів, обміну досвідом з 25. 02. 13 до 01. 02. 13 в школі...
І. вступ підвищення рівня професійної майстерності вчителя є основним завданням на всіх етапах розвитку школи. Сучасній школі сьогодні потрібний учитель, який iconУмови проведення ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2010»
Конкурс проводиться з метою виявлення І підтримки творчої праці вчителів, підвищення їх професійної майстерності, популяризації педагогічних...
І. вступ підвищення рівня професійної майстерності вчителя є основним завданням на всіх етапах розвитку школи. Сучасній школі сьогодні потрібний учитель, який iconПлан роботи методичного об ’
Основним завданням виховної роботи була І залишається спрямованість на підвищення рівня вихованості, загальної культури дітей, поєднання...
І. вступ підвищення рівня професійної майстерності вчителя є основним завданням на всіх етапах розвитку школи. Сучасній школі сьогодні потрібний учитель, який iconУ дніпропетровській області
Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015рр підвищення методичного рівня, професійної компетентності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка