1. Моделювання як метод пізнання
Скачати 310.43 Kb.
Назва1. Моделювання як метод пізнання
Сторінка1/5
Дата конвертації01.01.2014
Розмір310.43 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Математика > Документы
  1   2   3   4   5
Бродський Я. С., Великодний С. І., Павлов О. Л.

Приложение 2

Основи математичного моделювання


Застосування математики до опису і дослідження процесів і явищ дійсності приводить нас до необхідності знайти відповідь на питання “А в чому полягає сутність розв’язання прикладної задачі за допомогою математики?”. Цьому і присвячено даний розділ.

Усім доводилось застосовувати математику до розрахунку швидкості руху туристів, заповнення басейну, знаходження часу виконання роботи та ін. Ці застосування передбачають заміну реальних об’єктів і відношень між ними математичними об’єктами і відношеннями між ними (функціями, рівняннями, геометричними фігурами).

Для цього необхідно виділити суттєві характеристики реальних об’єктів і відношень між ними, проігнорувавши несуттєві. І саме їх замінити математичними об’єктами і зв’язками між ними. Цей процес заміщення називають математичним моделюванням.
^

1. Моделювання як метод пізнання


Життя кожної людини невід’ємно пов’язане з моделями і моделюванням. У дитинстві людина широко використовує матеріальні моделі – іграшки. Поступово знайомиться із знаково-символьними моделями. Серед них важливе місце займають рисунки, схеми. В процесі навчання учень оволодіває ідеальними моделями, їх створенням, перетворенням і застосуванням. І взагалі, все свідоме життя людина здійснює діяльність, яка визначається її цілями. А ціль – це певна модель бажаного результату. Таким чином, без перебільшення можна стверджувати, що моделі і моделювання є необхідною умовою життєдіяльності людини.

Слово “модель” походить від латинського слова “modelium”, що означає “міра”, “образ”, “спосіб” і вживається для позначення об’єкту, що має певну схожість з іншим об’єктом, який у відношенні до моделі є оригіналом. У тлумачних словниках можна знайти понад десяти різних значень терміну “модель”. Безумовно, це значення залежить від сфери застосування терміну. Але навіть і в межах однієї сфери існують суттєві розбіжності.

Типовим прикладом такого тлумачення терміну “модель” у методології наукового пізнання (в науці про методи наукового пізнання) є наступне означення:

Моделлю називається деякий об’єкт (об’єкт – замісник), який у певних умовах може замінити даний об’єкт (об’єкт – оригінал), відтворюючи його (оригінала) властивості і характеристики, причому, має певні переваги для пізнання.

Модель – це матеріальний або ідеальний об’єкт, який у процесі пізнання заміщує даний об’єкт (об’єкт – оригінал), що досліджується, і зберігає деякі важливі для даного дослідження типові його риси..

Можна було б продовжити перелік таких означень. Спільним у них є те, що модель – це один об’єкт, оригінал – другий, і в моделі відображені певні властивості і характеристики оригіналу. У цьому полягає сутність поняття моделі. Які властивості і характеристики зберігаються, як відображені, з чого складається модель – це другорядні питання. Вони конкретизуються у видах моделей, способах їх конструювання і застосування.

Процес побудови моделі та її застосування називають моделюванням (загально пізнавальний аспект). Моделюванням називають і прийом діяльності, за допомогою якого здійснюється побудова моделі (психологічний аспект). Моделювання – загальний метод наукового пізнання (методологічний аспект).

Модель створюється для того, щоб

1) пізнати якийсь об’єкт: яка його структура, основні властивості, зв’язки і відношення, закономірності функціонування і взаємодії з навколишнім середовищем;

2) навчитись керувати об’єктом у відповідності до заданих цілей і критеріїв;

3) прогнозувати прямі і непрямі наслідки реалізації впливів на об’єкт на основі розроблених прийомів керування.

Класифікація моделей може бути здійснена за різними основами.

За призначенням моделі розділяють на дослідницькі і робочі (автомат, іграшка, макет, протез тощо). Дослідницькі моделі розрізняють за характером досліджень: теоретичні (ідеальні моделі) і експериментальні (предмети).

Моделі бувають: дескриптивні; оптимізаційні; прогностичні; функціональні; структурні.
^

Моделі застосовують для того, щоб


  1. зрозуміти будову об’єкту;

  2. управляти об’єктом чи процесом;

  3. прогнозувати розвиток об’єкту чи процесу.

Метод моделювання як один з найважливіших методів пізнання використовується з давніх здавен. Наприклад, користуючись певною моделлю речовини, люди прагнули за допомогою цих моделей обґрунтувати фізичні властивості речей. Але практично до ХХ століття метод моделювання, його основні поняття і прийоми не фіксувались. Свідоме застосування цього методу розпочалось у ХХ столітті. У певній мірі це пов’язане з широким впровадженням у практику наукового експерименту.

Побудова адекватної моделі можлива лише при наявності достатньої кількості конкретних даних і уявлень про механізми процесів. А це, в свою чергу. Потребує певних експериментальних досліджень. Таким чином, моделювання починається зі збору інформації про реальний об’єкт: його властивості, закономірності поведінки при різних зовнішніх умовах, про процеси, які відбуваються в ньому. Потім формулюється ціль дослідження, його основні завдання. Далі виявляються суттєві і несуттєві характеристики. На основі проведеного аналізу створюється модель, яка потім досліджується, перевіряється її, встановлюються граничні застосування моделі.
  1   2   3   4   5

Схожі:

1. Моделювання як метод пізнання iconМетодика навчання математики
Слово «метод» грецького походження І в перекладі означає шлях дослідження, спосіб пізнання
1. Моделювання як метод пізнання iconКурсова робота
Зміни функцій, без сумніву, ведуть до змін структури. Тому функціональний метод пізнання є вихідним
1. Моделювання як метод пізнання icon1 опис засобів моделювання складних динамічних систем
Найбільш повне дослідження загальносистемних проблем виходить у результаті моделювання об'єктів за допомогою сучасних технологій,...
1. Моделювання як метод пізнання iconПоняття про художній метод Художній (творчий) метод
У той період деякі теоретики прямо переносили філософський метод в область художньої творчості. Це було спрощення: не враховувалася...
1. Моделювання як метод пізнання iconСловник Аналіз
Аналіз 1) метод наукового дослідження (пізнання) явищ та процесів, в основ якого лежить вивчення складових частин, елементів системи,...
1. Моделювання як метод пізнання iconПлан : Вступ : 3 Пізнання як творчічть. Проблеми істини 3 Пізнавальна...
Основною метою вивчення цієї теми є більш доцільне ознайомлення з пізнанням, як творчістю, з проблемами істини, з об”єктивними І...
1. Моделювання як метод пізнання icon«Моделі та моделювання» (2 години)
Урок Поняття моделі та моделювання. Класифікація моделей. Інформаційна модель
1. Моделювання як метод пізнання iconВчення Ф. Бекона про "ідоли" та метод пізнання
Веруламського, віконта Сент-Алабамського. Двірцеві інтригі, заздрощі, наклепи призвели до його утисків. Він був ув’язнений в Тауер,...
1. Моделювання як метод пізнання iconКлючові слова: проектна технологія, метод проектів проектна діяльність,...
Метод проектів не є принципово новим у світовій педагогіці. Він виник ще у 20-і роки минулого сторіччя в США. Метод ще має назву...
1. Моделювання як метод пізнання iconПлан вступ Розділ 1 Сутність поняття «пізнання» та його рівні Розділ 2
Об'єкт пізнання — це те, на що спрямовується на основі практики пізнавальна діяльність суб'єкта. Пізнання дійсності є процесом постійної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка