Календарні плани з алгебри І початків аналізу
Скачати 229.3 Kb.
НазваКалендарні плани з алгебри І початків аналізу
Сторінка1/2
Дата конвертації31.01.2014
Розмір229.3 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Математика > Документы
  1   2
ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Медвинської ЗОШ

І – ІІІ ступенів

________________ Н. В. Ткаченко

__ . 09.2013 р.

СХВАЛЕНО

Рішення методичної ради

Протокол №1 від __ . 09. 2013 р.

Календарні плани з алгебри і початків аналізу

10 клас

(вчитель – Ткаченко Н. В.)

(Усього 70 год, І семестр — 32 год, 2 год на тиждень, II семестр — 38 год, 2год на тиждень)

п/п

Тема

Дата

Примітка
І СЕМЕСТР

^ ТЕМА 1. ФУНКЦІЇ, РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ

(12 год)

+ 1 год з резерву

1

Повторення вивченого в 7 – 9 класах. Діагностична контрольна робота.

02.09
2

Множини, операції над множинами. Числові множини.

05.09
3

Множина дійсних чисел

09.09
4

Числові функції.. Область визначення, область значень функції

12.09
5

Способи задання числових функцій. Графік функції. Властивості та графіки основних видів функцій

16.09
6

Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень відомих графіків функцій

19.09
7

Властивості функцій: нулі функції; проміжки знакосталості функції; проміжки зростання, спадання, сталості функції; парність, непарність функції; найбільше і найменше значення функції

23.09
8

Обернена функція

26.09
9

Рівносильні перетворення рівнянь. Рівняння-наслідки

30.09
10

Рівносильні перетворення нерівностей, метод інтервалів

03.10
11

Застосування властивостей функцій до розв'язування рівнянь

07.10
12

Розв'язування рівнянь і нерівностей

10.10
13

Контрольна робота № 1 по темі «Функції, рівняння і нерівності»

14.10
п/п

Тема

Дата

Примітка

^ ТЕМА 2. СТЕПЕНЕВА ФУНКЦІЯ

(14 год)

14

Аналіз контрольної роботи. Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості

17.10
15

Корінь n-го степеня. Арифметичний квадратний корінь

21.10
16

Перетворення коренів. Дії над коренями

24.10
17

Ірраціональні рівняння

04.11
18

Розв'язування ірраціональних рівнянь

07.11
19

Розв'язування систем ірраціональних рівнянь

11.11
20

Розв'язування ірраціональних рівнянь і систем ірраціональних рівнянь. Самостійна робота

14.11
21

Степінь з раціональним показником

18.11
22

Перетворення виразів, які містять степінь з раціональним показником

21.11
23

Степінь з раціональним показником, його властивості

25.11
24

Степеневі функції, їхні властивості та графіки. Функція

у =nхта її графік

28.11
25

Моделювання реальних процесів за допомогою степеневих функцій. Розв'язування вправ. Самостійна робота

02.12
26

Корінь n-го степеня. Степінь з раціональним показником. Степенева функція

05.12
27

Контрольна робота № 2 по темі «Корінь n-го степеня. Степінь з раціональним показником. Степенева функція»

09.12
^ ТЕМА 3. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ
3.1. Тригонометричні функції числового аргумента.Тригонометричні тотожності

(20 год)

(13год)

28

Аналіз контрольної роботи. Синус, косинус, тангенс, котангенс кута.

12.12
29

Радіанне вимірювання кутів

16.12
30

Тригонометричні функції числового аргументу і деякі їхні властивості

19.12
31

Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу

23.12

32

Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу. Самостійна робота

26.12
ПОГОДЖУЮ

Заступник директора школи з НВР

______________ Т. Т. Неборак

__.09.2013 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Медвинської ЗОШ

І – ІІІ ступенів

________________ Н. В. Ткаченко

__ . 01.2014 р.

СХВАЛЕНО

Рішення методичної ради

Протокол №___ від __ . 01. 2014 р.

Календарно – тематичні плани з алгебри і початків аналізу

10 клас

(вчитель – Ткаченко Н. В.)

(Усього 70 год, І семестр — 32 год, 2 год на тиждень, II семестр — 38 год, 2год на тиждень)

п/п

Тема

Дата

Примітка
ІІ СЕМЕСТР33

Формули зведення34

Формули додавання35

Тригонометричні тотожності:формули додавання36

Тригонометричні тотожності: формули подвійного кута37

Тригонометричні тотожності: формули подвійного кута38

Тригонометричні формули перетворення суми і різниці тригонометричних функцій на добуток. Тригонометричні формули перетворення добутку тригонометричних функцій на суму.39

Розв'язування вправ на перетворення тригонометричних виразів. Самостійна робота40

Контрольна робота № 3 по темі «Тригонометричні функції числового аргументу. Тригонометричні тотожності»3.2. Тригонометричні функції та їхні властивості.

(7 год)

41

Аналіз контрольної роботи. Періодичність тригонометричних функцій42

Властивості тригонометричних функцій43

Властивості та графіки тригонометричних функцій44

Побудова графіків тригонометричних функцій. Властивості тригонометричних функцій. Гармонічні коливання45

Тригонометричні функції, їхні властивості та графіки46

Розв'язування вправ. Самостійна робота47

Контрольна робота № 4 по темі «Тригонометричні функції та їхні властивості»п/п

Тема

Дата

Примітка

^ ТЕМА 4. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ
(16 год)

48

Аналіз контрольної роботи. Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс49

Обернені тригонометричні функції: означення; властивості, графіки50

Найпростіші тригонометричні рівняння51

Найпростіші тригонометричні рівняння52

Основні способи розв’язування тригонометричних рівнянь. Розв’язування тригонометричних рівнянь способом розкладання на множники53

Розв’язування тригонометричних рівнянь за допомогою тригонометричних формул та способом розкладання на множники54

Розв’язування тригонометричних рівнянь, що зводяться до квадратних55

Розв’язування однорідних рівнянь56

Розв’язування тригонометричних рівнянь виду

asinx + bcosx = c57

Розв’язування тригонометричних дробово-раціональних рівнянь і систем тригонометричних рівнянь58

Розв’язування рівнянь. Самостійна робота59

Найпростіші тригонометричні нерівності. Розв’язування найпростіших тригонометричних нерівностей60

Розв’язування тригонометричних нерівностей61

Розв’язування тригонометричних рівнянь і нерівностей. Самостійна робота62

Найпростіші тригонометричні рівняння і нерівності63

Контрольна робота № 5по темі «Найпростіші тригонометричні рівняння і нерівності»^ РЕЗЕРВ ЧАСУ І ПОВТОРЕННЯ
(8 год)

- 1 год.

64

Аналіз контрольної роботи. Метод інтервалів

Рівняння, що містять знак модуля65

Розв’язування нерівностей з модулями


Розв’язуваннярівнянь з параметрами66

Розв’язуванняірраціональних рівнянь методом заміни


Розв’язуванняірраціональних рівнянь з використанням властивостей відомих функцій і оцінки значення лівої та правої частин рівняння67

Розв’язуванняірраціональних нерівностей. Універсальний метод розв’язуванняірраціональних нерівностей (метод інтервалів)68

Контрольна робота № 6 «Підсумкова»


  1   2

Схожі:

Календарні плани з алгебри І початків аналізу iconОрієнтовне тематичне поурочне планування з алгебри І початків аналізу для 11 класу

Календарні плани з алгебри І початків аналізу iconУ разі сумісного вивчення алгебри І початків аналізу та геометрії...
Рівень стандарту. У разі сумісного вивчення алгебри І початків аналізу та геометрії у 10-му класі розподіл навчального часу на вивчення...
Календарні плани з алгебри І початків аналізу iconУрок однієї формули. Розв’язування вправ з теми: «Співвідношення...
Посібник для використання знань з тригонометрії в курсі алгебри та початків аналізу в профільному класі
Календарні плани з алгебри І початків аналізу iconКалендарно тематичне планування з алгебри І початків аналізу
Усього 105 год, І семестр — 48год, 3 год на тиждень, II семестр — 57год, 3 год на тиждень
Календарні плани з алгебри І початків аналізу iconКонспект уроку алгебри та початків аналізу в 10 класі. Тема уроку:...
Навчальна мета: Вчитися застосовувати набуті знання до практичного розв’язування вправ, стимулювати учнів до вибору І самостійного...
Календарні плани з алгебри І початків аналізу iconКалендарні плани з алгебри
Усього 70 год, І семестр — 32 год, 2 год на тиждень, II семестр — 38 год, 2 год на тиждень
Календарні плани з алгебри І початків аналізу iconРозділ 2 Використання методів навчання при вивченні деяких змістових...
Яснювально-ілюстративний метод можна використовувати на будь-якому уроці, а не лише при поясненні нового, складного матеріалу. Цей...
Календарні плани з алгебри І початків аналізу iconКалендарні плани з фізики
Фізика як природнича наука. Фізичні тіла І фізичні явища. Механічні,теплові,електричні,магнітні та оптичні явища
Календарні плани з алгебри І початків аналізу iconОрієнтовне календарно-тематичне планування для 5 класу математика
Календарні плани, що пропонуються, є орієнтовними, тому кожен учитель може вносити корективи з урахуванням конкретних умов: рівня...
Календарні плани з алгебри І початків аналізу iconСтановлення інститутів державної влади в добу гетьманату б. Хмельницького: дефініція понять
Остання заувага актуалізує потребу ретроспективного аналізу початків національного державотворення, які сягають часів гетьманату...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка