Діагностична контрольна робота з математики у 7–х класах
Скачати 237.74 Kb.
НазваДіагностична контрольна робота з математики у 7–х класах
Сторінка1/3
Дата конвертації31.01.2014
Розмір237.74 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Математика > Документы
  1   2   3
Діагностична контрольна робота з математики

у 7–х класах

Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових завдань.

У І частині контрольної роботи запропоновано п’ять завдань з вибором однієї правильної відповіді, що відповідають початковому та середньому рівням навчальних досягнень учнів. До кожного завдання подано три варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Завдання вважається виконаним правильно, якщо учень записав тільки літеру, якою позначено правильний варіант відповіді. Правильна відповідь за кожне із п’яти завдань оцінюється одним балом.

ІІ частина контрольної роботи складається з двох завдань, що відповідають достатньому рівню навчальних досягнень учнів. Розв’язання повинно мати короткий запис без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного із завдань цього блоку оцінюється двома балами.

ІІІ частина контрольної роботи складається з одного завдання, що відповідає високому рівню навчальних досягнень учнів, розв’язання якого повинно мати розгорнутий запис з обґрунтуванням. Правильне розв’язання завдання оцінюється трьома балами. Сума балів нараховується за правильно виконані учнем завдання відповідно максимально можливій кількості запропонованих балів для кожного блоку (5; 4; 3–всього 12балів). Контрольна робота розрахована на 45 хвилин. Роботи виконуються у зошитах або на окремих аркушах. При виконанні роботи необхідно вказати номер завдання, текст завдань переписувати не обов’язково.

Примітка. У тексти завдань можна вносити корективи: збільшити (зменшити) кількість завдань або посилити (послабити) ступінь складності. Корективи обов’язково обґрунтувати.
Зразок підпису роботи

Діагностична контрольна робота з математики
учня (учениці) _7_ класу

______________________________

назва навчального закладу

______________________________

прізвище ім’я в родовому відмінку
Варіант _____


^ Звіт з математики

Область_________________________________________
Табл.1. Кількісний звіт

Кількість учнів

Писали


Результати

І рівня

ІІ рівня

ІІІ рівня

ІV рівня

кількість

%

кількість

%

кількість

%

кількість

%
Табл.2. ^ Якісний звіт


Всього

учнів


Писало учнів


Правильна відповідь завдань у %

Кількість набраних балів у %

Кількість набраних балів у %

Кількість набраних балів у %

Кількість

учнів

%

1

2

3

4

5

6 завдання

7 завдання

8 завдання

0

1

2

0

1

2

0

1

2

3
^ Аналітичний звіт.

Відзначити який матеріал засвоєно якісно.

Які допущені помилки. Причини виникнення помилок та шляхи їх подолання.

Примітка. Якщо до тексту завдань були внесені корективи,то необхідно надіслати змінені тексти з обґрунтуванням необхідності такого кроку.
Директор підпис прізвище, ініціали
Печатка

Виконавець

Варiант 1

І частина (5 балів)

^ Завдання 1 - 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Виберіть правильну відповідь. Правильна відповідь кожного

завдання оцінюється одним балом.
1. Із чисел 129; 98; 27; 613; 546; 12 вкажіть ті, які діляться на 3 та 9 одночасно.

А) 98; Б) 129; В) 546; Г) 27.
2. Порівняйте дроби та .

А) ; Б) ; В) ; Г) порівняти не можна.
3. Виконайте множення .

А) ; Б) ; В) ; Г) .
4. Яка з рівностей правильна:

А) 52% = 5,2; Б) 52% = 0,52; В) 52% = 52; Г) 52% = 0,052.
5. Яка з позначених на координатній площині точок А, В, С, D

має координати (0; 2)?

А) т. В; Б) т. А; В) т. С; Г) т. D.


ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 повинно мати короткий запис рішення без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється двома балами.

  1. Знайдіть значення виразу
  1. Розв’яжіть рівняння – 3 (2,1х  – 4) – 4,2 = 1,2 (–5х + 0,5).


ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання завдання 8 повинно мати розгорнутий запис рішення з обґрунтуванням кожного етапу. Завдання оцінюється трьома балами
8. Вантажівка рухалася 4 год зі швидкістю 62,5 км/год, потім 2,5 год – зі швидкістю 53,4 км/год, і 1,5 год — зі швидкістю 82,2 км/год. Знайдіть середню швидкість вантажівки.

Варiант 2

І частина (5 балів)

^ Завдання 1 - 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Виберіть правильну відповідь. Правильна відповідь кожного

завдання оцінюється одним балом.
1. Із чисел 5300; 323; 175; 10062; 99145 вкажіть ті, які діляться на 5 та 10 одночасно.

А) 5300; Б) 323; В) 175; Г) 99145.
2. Розв'яжіть рівняння .

А) ; Б) ; В) ; Г) .
3. Назвіть рівні відношення:

А) 10 : 2 і 15 : 3; Б) 20 : 4 і 45 : 5; В) 3 : 1 і 12 : 6; Г) 5 : 3 і 6 : 2.
4. Порівняйте числа – 8,1 і – 8,12.

А) – 8,1 < – 8,12; Б) – 8,1 > – 8,12;

В) – 8,1 = – 8,12; Г) порівняти не можливо.
5. Яка з позначених на координатній площині точок А, В, С, D

має координати (2; 0)?

А) т. В; Б) т. А;

В) т. С; Г) т. D.

ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 повинно мати короткий запис рішення без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється двома балами.

6. Знайдіть значення виразу
7. Розв’яжіть рівняння (– 4х – 3)  (5х + 0,5) = 0.
ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання завдання 8 повинно мати розгорнутий запис рішення з обґрунтуванням кожного етапу. Завдання оцінюється трьома балами.
8. Мандрівник йшов 2 год зі швидкістю 6,3 км/год, їхав велосипедом 3 год зі швидкістю 12,6 км/год і плив човном 4 год зі швидкістю 9,9 км/год. Знайдіть середню швидкість мандрівника.

Варiант 3

І частина (5 балів)

^ Завдання 1 - 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Виберіть правильну відповідь. Правильна відповідь кожного

завдання оцінюється одним балом.

  1. Запишіть усі числа, кратні 5, які задовольняють нерівності 9 < x < 34.


А) 10; 15; 20; 25; 30; Б) 10; 15; 25; 30; В) 10; 25; 30; Г) 15; 25; 30.
2. Яка з рівностей є правильна?

А) ; Б) ; В) ; Г) .
3. Знайдіть число, 2500% якого дорівнює 500.

А) 0,2; Б) 5; В) 20; Г) 50.
4. Якщо a = 5, то значення виразу 2a2 + 10 дорівнює:

А) – 40; Б) 40; В) – 60; Г) 60.
5. Скільки відрізків зображено на малюнку?

А) 3; Б) 4;

В) 5; Г) 2.
ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 повинно мати короткий запис рішення без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється двома балами.

6. Обчисліть
7. Знайдіть корені рівняння (5у – 7)  (4у – 0,8) = 0.
ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання завдання 8 повинно мати розгорнутий запис рішення з обґрунтуванням кожного етапу. Завдання оцінюється трьома балами.
8. За 36 днів 40 курчат з’їдають 360 кг комбікорму. Скільки комбікорму треба для 25 курчат на 24 дні?

Варіант 4

І частина (5 балів)

^ Завдання 1 - 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Виберіть правильну відповідь. Правильна відповідь кожного

завдання оцінюється одним балом.
1.Із чисел 129; 98; 27; 613; 545; 12 вкажіть ті, які діляться на 2 та 3 одночасно.

А) 27; Б) 12; В) 545; Г) 98.
2. Сума чисел та дорівнює:

А) ; Б) ; В) ; Г) .
3. Знайдіть довжину кола, радіус якого 10 см (π ≈ 3,14).

А) 62,8 см; Б) 6,28 см; В) 3,14 см; Г) 314 см.
4. Які натуральні числа розміщені на координатній прямій між числами – 3,75 і ?

А) 0; 1; 2; 3; 4; 5; Б) – 3; – 2; – 1; 0; 1; 2; 3; 4; 5;

В) 1; 2; 3; 4; 5; Г) – 2; – 1; 0.
5. На малюнку . Виберіть правильне твердження:

А) KMN - тупий;

Б) – гострий;

В) КМ || MN;

Г) Усі чотири кути, що утворилися при перетині

прямих КМ і MN дорівнюють 90º.
ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 повинно мати короткий запис рішення без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється двома балами.

6. Обчисліть
7. Знайдіть корені рівняння 8 (0,7х – 4) – 2 (0,2х – 3) = –39.
ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання завдання 8 повинно мати розгорнутий запис рішення з обґрунтуванням кожного етапу. Завдання оцінюється трьома балами.
8. За 24 робочих дні бригада лісорубів з 30 чоловік заготовила 1620 м3 лісу. Скільки лісу заготовить бригада з 20 чоловік за 40 робочих днів при тій же праці?

Варіант 5

І частина (5 балів)

^ Завдання 1 - 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Виберіть правильну відповідь. Правильна відповідь кожного

завдання оцінюється одним балом.
1. На 9 і 5 ділиться число:

А) 935; Б) 88990; В) 458172; Г) 4635.
2. Знайдіть радіус кола, довжина якого 628 см (π ≈ 3,14).

А) 100 см; Б) 200 см; В) 1000 см; Г) 20 см.
3 Розмістіть числа в порядку зростання їх модулів: а = – 6,7; b = 6; с = – 12.

А) а; b; с; Б) b; а; с; В) а; с; b; Г) b; c; a.
4. Значення виразу дорівнює:

А) ; Б) ; В) ; Г) .
5. Яка з позначених на координатній площині точок К, М, N, Р

має координати (1; 2)?

А) т. К; Б) т. Р;

В) т. N; Г) т. М.
  1   2   3

Схожі:

Діагностична контрольна робота з математики у 7–х класах iconДіагностична контрольна робота з математики у 6-х класах
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Діагностична контрольна робота з математики у 7–х класах iconДіагностична контрольна робота з математики у 6-х класах
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Діагностична контрольна робота з математики у 7–х класах iconДіагностична контрольна робота з алгебри у 11-х класах
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Діагностична контрольна робота з математики у 7–х класах iconДіагностична контрольна робота з алгебри у 9-х класах
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Діагностична контрольна робота з математики у 7–х класах iconДіагностична контрольна робота з геометрії у 10 -Х класах
Зміст завдань відповідає діючій програмі для загальноосвітніх навчальних закладів
Діагностична контрольна робота з математики у 7–х класах iconДіагностична контрольна робота з геометрії
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Діагностична контрольна робота з математики у 7–х класах icon6 клас. Діагностична контрольна робота з математики
За перший день туристи подолали 7,39 км, а за другий на 8,47 км більше. Скільки кілометрів туристи подолали за два дні?
Діагностична контрольна робота з математики у 7–х класах icon5 клас Математика Діагностична контрольна робота Варіант 1
За суботу Оленка прочитала 28 сторінок, а за неділю — на 14 сторінок більше. Скільки сторінок прочитала дівчинка за два дні? ( 2...
Діагностична контрольна робота з математики у 7–х класах iconУроках математики у початкових класах
Використання комп`ютерних технологій навчання на уроках математики у початкових класах
Діагностична контрольна робота з математики у 7–х класах iconКонтрольна робота з математики
Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 58см, а його бічна сторона дорівнює 18 см. Знайти основу трикутника
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка