Організація дипломного проектування
НазваОрганізація дипломного проектування
Сторінка4/5
Дата конвертації02.02.2014
Розмір0.58 Mb.
ТипДиплом
uchni.com.ua > Математика > Диплом
1   2   3   4   5Студент-дипломник ___________________

(підпис)

Керівник проекту (роботи) _________________

(підпис)

Додаток В

Приклад оформлення відгуку про дипломний проект (роботу)

Національна металургійна академія України
^ ВІДГУК ПРО ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ)
Студента групи ИС-05 Іванова Івана Івановича___________
Тема дипломного проекту* (роботи) Моделювання системи набуття та охорони прав на програмні продукти в умовах ВНЗ_______________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
Тема спеціальної частини проекту (роботи) Практика набуття прав на програмні продукти в умовах ВНЗ_____
Обсяг пояснювальної записки і графічної частини:

записка 96 с.

таблиць 16

схем та рисунків 14

листів графічної частини 6
Переваги дипломного проекту (роботи): Роботу виконано на актуальну тему. Детально проаналізовано основні праці науковців в питаннях набуття прав на програмне забезпечення.

Порівняльний аналіз наукових та нормативних джерел дозволив сформулювати низку існуючих недоліків та протиріч.

У другій частині досліджено практику набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності в умовах ВНЗ, запропоновано ряд змін щодо системи управління об’єктами ІВ ВНЗ.

Проведено оцінку майнових прав на конкретний програмний продукт. На базі одержаних даних розроблено модель охорони та захисту програмних продуктів ВНЗ, яка враховує й аспекти комерціалізації.
_____Графічна частина відповідає нормам ЄСКД._____________________

_______________________________________________________________

______________

* Потрібне підкреслити. Для магістрів написати: «випускна робота магістра».

^ Недоліки дипломного проекту (роботи)
_______1. Забагато уваги приділено розгляду теоретичної бази щодо визначення поняття програмного забезпечення.

2. Бажано у подальших дослідженнях порівняти практику декількох ВНЗ щодо охорони програмних продуктів______________________________________

_______3. В ряді місць пояснювальної записки (стор.23, 26, 40, 58)_________

допущені стилістичні огріхи._________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
^ Характеристика загальної, спеціальної і виробничої підготовки

автора дипломного проекту (роботи), ступінь самостійності виконання, вміння користування літературними матеріалами
_____При виконанні дипломної роботи студент Іванов І.І. показав_____

добру загальну і спеціальну підготовку. Дипломна робота в цілому виконана самостійно, при цьому дипломник проявив вміння_працювати з науковими і нормативно-правовими джерелами. Надані у роботі висновки є обгрунтованими та відповідають діючому законодавству у сфері ІВ_______

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Можливе використання проекту(роботи):_Результатами проведеного дослідження стало подання реальної заявки на набуття прав на програмний продукт, розробником та власником майнових прав на який є ВНЗ. __________________________________________________________________

Оцінка дипломного проекту (роботи) ______9 (добре)_____________
Керівник доц., канд. техн. наук_____________ _________Н.С.Рулікова______

(підпис)
24”__червня___ 2010 року

Додаток Г

Орієнтовний зміст та обсяги структурних елементів кваліфікаційної роботи№ розділу

Назва розділу
Загальна частина (7 сторінок):
Титульний аркуш
^ Завдання на дипломну роботу (випускну магістерську роботу)
Реферат
Зміст
Вступ

1

Аналітична частина (~35 сторінок):

1.1

- Вибір та обґрунтування напряму дослідження, аналіз літератури за темою. В процесі висвітлення основних етапів розвитку наукової думки порівняти результати вітчизняних і зарубіжних наукових праць і досліджень за обраною проблемою й виділити ті питання, що залишились невирішеними і, отже, визначити своє місце у розв’язанні проблеми. Загальний обсяг першого підрозділу не повинен перевищувати 25% обсягу основної частини кваліфікаційної роботи.

1.2

Наводяться результати аналізу діючої нормативно-правової бази у сфері інтелектуальної власності, приділяється увага не тільки правовому забезпеченню охорони та захисту об’єкта дослідження, а й законодавчим актам, що регулюють питання щодо введення в господарський обіг об’єктів інтелектуальної власності, їх оцінки та комерціалізації. Бажано висвітлити також аспекти щодо організації інноваційної діяльності, трансферу технологій тощо. Загальний обсяг цого підрозділу не повинен перевищувати 10% обсягу основної частини кваліфікаційної роботи.

Бажано закінчити аналітичну частину коротким резюме стосовно необхідності проведення досліджень у даній галузі.

2
^

Практична частина (~45 сторінок):


2.1

- Опис підприємства/ галузі/ сфери діяльності, яке є об’єктом дослідження (ОД): характеристика підприємства або опис галузі/ сфери діяльності, що є об’єктом дослідження; визначення місця і ролі інтелектуальної власності в досягненні результатів діяльності підприємства в ринкових умовах господарювання; опис системи управління інтелектуальною власністю; висвітлення існуючих умов щодо вирішення проблеми дослідження.

Загальний обсяг даного розділу 10% обсягу основної частини кваліфікаційної роботи

2.2

- Результати власних досліджень автора з висвітленням того нового, що він вносить у розробку проблеми: виявлення властивостей та взаємозв’язків щодо предмета дослідження; застосування методик оцінки прав інтелектуальної власності, аналіз прикладів комерціалізації ОПІВ; розробка моделей щодо вирішення завдань дослідження тощо, узагальнення результатів досліджень. За рішенням кафедри практична частина деяких кваліфікаційних робіт може містити рекомендації щодо соціально-екологічних аспектів творчої діяльності колективу.

Наприкінці практичної частини студент повинен надати вичерпні та чіткі пропозиції й рекомендації щодо можливості впровадження досягнутих результатів на підприємстві/галузі для забезпечення сформульованої мети дослідження. Рекомендації обов’язково повинні бути адресними, тобто розрахованими на їх використання конкретними юридичними чи фізичними особами.

Загальний обсяг другого підрозділу до 55% обсягу основної частини кваліфікаційної роботи.

3

Заключна частина (2 сторінки):
Висновки: у максимально стислому вигляді відображається суть і цінність власних досліджень, надається їм оцінка з урахуванням світових тенденцій і підходів щодо вирішення поставленої задачі, показується наукова, практична і соціально-економічна значущість роботи. Студент повинен дати оцінку повноти вирішення поставлених задач, оцінку достовірності одержаних результатів, обґрунтувати потребу подальших досліджень.

4

^ Перелік посилань

5

Додатки
1   2   3   4   5

Схожі:

Організація дипломного проектування iconЗавдання на курсове проектування по курсу «Організація баз даних І знань»
Метою виконання курсового проекту є набуття навичок проектування структури бази даних та використання інформації, що міститься у...
Організація дипломного проектування iconЗ дипломного проектування для студентів спеціальності 03050901 «Облік та аудит»
С. Я. Зубілевич, Т. Г. Бондарєва, В. М. Вовк, О. О. Левицька, О. Л. Міклуха, О. В. Павелко, Н. М. Позняковська, О. Р. Суха, А. П....
Організація дипломного проектування iconКурсовий проект «проектування залізобетонного перекриття цивільної...
Курсовий проект із проектування перекриття у вигляді балкової клітки нормального типу виконано на основі індивідуального завдання,...
Організація дипломного проектування iconЩо є результатом попереднього І детального проектування?
В чому полягає структурування системи. Наведіть перелік моделей системного проектування
Організація дипломного проектування iconПроектування програми підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності...
«Методи організації виробничих процесів» з дисципліни «Планування й організація діяльності підприємства»
Організація дипломного проектування iconЗадача проектування мп-системи призначеної для вирішення певної проблеми...
Послідовність проектування мп-систем. Програмне забезпечення І мови програмування мп-систем
Організація дипломного проектування iconДо курсового проектування
Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни „Інженерна та комп’ютерна графіка” для студентів фахів 091001 та 091003...
Організація дипломного проектування iconДо дипломного проекту (роботи)

Організація дипломного проектування iconДо дипломного проекту (роботи)

Організація дипломного проектування icon1 Проектування інформаційної системи Проектування інформаційної системи...
На цій стадії розробляють проектну документацію — технічний, робочий або техноробочий проекти
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка