Науковий керівник: Якимчук Людмила Володимирівна – вчитель математики Квітневської зош І-ІІІ ступенів тези
НазваНауковий керівник: Якимчук Людмила Володимирівна – вчитель математики Квітневської зош І-ІІІ ступенів тези
Сторінка1/5
Дата конвертації19.03.2013
Розмір0.5 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Математика > Документы
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

БІЛОГІРСЬКА РАЙОННА ФІЛІЯ

НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ: математика

СЕКЦІЯ: прикладна математика
ЗАДАЧІ З ФІНАНСОВИМ ЗМІСТОМ

Виконала Панчук Лілія Анатоліївна,

учениця 11 класу Квітневської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Білогірської районної ради Хмельницької області
Науковий керівник Якимчук Людмила Володимирівна – вчитель математики Квітневської ЗОШ І-ІІІ ступенів, вища категорія
2012 р.
Задачі з фінансовим змістом

Панчук Лілія Анатоліївна

Хмельницьке територіальне відділення Малої академії наук України

Білогірська районна філія

Квітневська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 11 клас, с. Квітневе

Науковий керівник: Якимчук Людмила Володимирівна – вчитель математики Квітневської ЗОШ І-ІІІ ступенів

ТЕЗИ
У сучасний час неможливо уявити себе без фінансових знань . Людина живе у світі фінансових явищ, вона купує і продає, отримує доходи і сплачує податки, управляє і підкоряється управлінським рішенням, наймається на роботу, розпочинає свою справу. Зрозуміло, що краще, коли людина чинить ці дії свідомо, раціонально використовуючи власні сили та інші ресурси.

Працюючи з літературою, нам вдалося віднайти чимало цікавих задач, пов’язаних з даною тематикою.

Працюючи над проблемою дослідження задач з фінансовим змістом, ми мали на меті вивчити різні прийоми розв’язування таких задач, а саме, задач на банківську діяльність, задач на оподаткування, задач на цінні папери, задач на сімейний бюджет, задач на страхування. Це виявились прийоми застосування математичних знань, зокрема , рівняння та системи рівнянь, нерівності, пропорції, графіки та функції, прогресії, прості та складні відсотки та ін. Корисним виявився прийом застосування програми Microsoft Office Excel для оптимізації обчислень, для складання формул та побудови графіків. Використано опитування серед учнів класу. Проведено аналіз цього опитування.

Таким чином, усі завдання виконано, мети досягнуто. Проте, багато питань, пов’язаних із задачами з фінансовим змістом, залишаються ще нерозв’язаними. Це зобов’язує нас долучатися до нових досліджень, отримувати нові знання, а від плідної, творчої праці справжнє задоволення.

ЗМІСТ
Вступ

4Задачі на банківську діяльність

5Задачі на оподаткування

8Задачі на цінні папери

11Задачі на сімейний бюджет

13Задачі на страхування

16Висновки

18Список використаної літератури

19Додатки

21
  1. Додаток 1. Математичні задачі з фінансовим змістом та їх види

21
  1. Додаток 2. Банківська система держави

22
  1. Додаток 3. Розв′язання задач на банківську діяльність

23
  1. Додаток 4. Схема «Податки»

28
  1. Додаток 5. Розв′язання задач на оподаткування

29
  1. Додаток 6. Схема фінансового ринку

32
  1. Додаток 7. Розв′язання задач на цінні папери

34
  1. Додаток 8. Розв′язання задач на сімейний бюджет

37
  1. Додаток 9. Розв′язання задач на страхування

41


ВСТУП

Фінансові знання потрібні кожній людині не менше, ніж знання з хімії чи фізики, географії чи біології. Людина живе у світі фінансових явищ, вона купує і продає, отримує доходи і сплачує податки, управляє і підкоряється управлінським рішенням, наймається на роботу, розпочинає свою справу. Зрозуміло, що краще, коли людина чинить ці дії свідомо, раціонально використовуючи власні сили та інші ресурси.

Тому предметом дослідження я обрала тему " Задачі з фінансовим змістом ".

^ Об’єктом аналізу стали задачі, які я знайшла в опрацьованій літературі.

Я вважаю, що тема є актуальною, адже людина з давніх-давен намагалася пізнати істину життя, самовдосконалитись у ньому, з тисячі стежин вибрати одну – свою, неповторну, тобто стати непересічною особистістю. Якою буде ця мить – повною дерзань, творчих пошуків чи байдужості, апатії – залежить від нас, молодого покоління, якому в майбутньому продовжувати справу батьків.

Я вирішила провести опитування серед учнів нашого класу з метою виявлення фінансових проблем, що постають перед нами.

У ході опитування я хотіла з'ясувати такі питання:пп


№ учня

Чи знаєте ви, які податки сплачує ваша сім’я?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-Чи знаєте ви, якими пільгами при сплаті податків ваша сім’я користується?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-Чи доводилось вам разом з батьками планувати свій сімейний бюджет на місяць або на рік?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-Чи застраховане ваше майно?

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+Чи має ваша сім’я автомобіль?

-

-

+

+

-

+

+

+

-

+

-

-

-

-Чи застрахований він?

-

-

+

+

-

+

+

+

-

+

-

-

-

-Чи знаєте ви щось про страхові внески та страхові виплати в разі аварії?


-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-Чи користується ваша сім’я кредитами на придбання товарів ?

+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

-Чи можете ви розрахувати щомісячні внески по виплаті кредитів?


-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-Чи вважаєте ви за потрібне вміти розв’язувати фінансові задачі для майбутнього життя?

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

У результаті опитування виявилось, що мої ровесники нічого не знають з цього приводу, або знають дуже мало. Проте, розв’язувати фінансові задачі для майбутнього життя хочуть вміти всі.

Вони засипали мене запитаннями, а я, в свою чергу, пообіцяла їм провести заочну екскурсію по цій темі.

^ Мета мого дослідження – з’ясувати суть фінансових питань, з якими ми зіткнемося на своєму життєвому шляху, здобути нові знання для оволодіння прийомами для розв’язування задач з фінансовим змістом, прагнути до постійного оновлення.

^ Наукова новизна даного дослідження полягає в тому, що механізмом для розв’язування задач з фінансовим змістом виявилась математика та інформаційні технології, зокрема програма Microsoft Office Excel.

Робота має прикладний характер.

З даної роботи учні зможуть почерпнути відомості про задачі з фінансовим змістом та способи їх розв’язання (див. додаток 1, стор.21)

Розв'язання таких задач знайомить нас з такими важливими категоріями фінансової тематики, як податки, бан­ківські розрахунки, доходи, витрати, прибуток тощо. Отримані практичні вміння і навички стануть нам у великій пригоді в до­рослому житті.
^ ЗАДАЧІ НА БАНКІВСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Українське суспільство будує ринкову економіку. Розвиток ринкових відношень розширює сферу діяльності банків. Саме через банківську систему здійснюється основна кількість усіх фінансових розрахункових операцій.

Основним видом діяльності банків як кредитно-фінансових установ є фінансове посередництво. Здійснюється воно шляхом залучення тим­часово вільних коштів підприємств, організацій, населення тощо. Акумулюючи ці грошові резерви, банки перерозподіляють їх, надаючи кредити. Актуальність розуміння роботи банківської системи сьогодні є не­обхідною умовою для адаптації громадянина в суспільному житті. Клієнти банків передають йому в управління свої кошти в разі розміщен­ня грошей на депозитних вкладах. Через банки здійснюються розрахунки за надані комунальні послуги, поширеним стає отримання заробітної плати, пенсій, стипендій із застосуванням розрахунків за допомогою платіжних банківських карт, поповнення мобільних телефонів та ін. Послуги банків набувають все більшого по­ширення та мають чимало переваг. Користування такими послугами по­винно бути зрозумілим для пересічних громадян. Виникає необхідність належним чином роз'яснити переваги банківської системи в сфері гро­шового обігу, захисту власних заощаджень, зручності під час здійснення розрахунків.

На уроках математики та в позаурочний час ми здобуваємо первинні фінансові знання, з'ясовуємо для себе питання «вдалого» вкладу, тобто, як знайти найкращий варіант для збереження грошей — можливість отримати потрібний прибуток з певної кількості грошей, можемо отримати інформацію і про те, що депозитний вклад — це кошти в готівковій або у безготівковій формі, у ва­люті України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх імен­них рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку і підлягають виплаті вклад­нику відповідно до законодавства України та умов договору.

У нашій державі існує розгалужена банківська система, і тому, найчастіше, люди проводять грошові операції зі своїми коштами через декілька різних банків. Потрібно звернути увагу і на те, що банківська система держави є дворівневою. Національний банк України є головним банком країни.(див. додаток 2, стор.22). Він проводить єдину кредитно-грошову політику, організовує міжбанківські розрахунки, забезпечує стабілізацію національної валюти, координує роботу всіх комерційних банків.

Оскільки банківська система України об'єднує комерційні банки, які працюють на різних депозитних ставках національної та іноземної валю­ти, ми можемо провести підрахунок доходу, який можна отримати, якщо гроші не переводити в умовні одиниці, а покласти в банк у гривнях, та якщо покласти в іноземній валюті; зробити відповідний порівняльний аналіз.

Прикладні задачі на банківські розрахунки розширюють знання про банківську систему України та розкривають її особливості. Розгляне­мо для прикладу розв'язання таких задач. На допомогу нам приходить математика.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Науковий керівник: Якимчук Людмила Володимирівна – вчитель математики Квітневської зош І-ІІІ ступенів тези iconНауковий керівник: Немирович Тетяна Миколаївна, вчитель української...
У даному дослідженні йдеться про патріотичні мотиви лірики Миколи Федунця. Вибір даної теми пов’язаний насамперед з необхідністю...
Науковий керівник: Якимчук Людмила Володимирівна – вчитель математики Квітневської зош І-ІІІ ступенів тези iconУроках інформатики та математики
Яковишина Аліна Володимирівна, вчитель математики та інформатики Калюсецької зош І-ІІ ступенів
Науковий керівник: Якимчук Людмила Володимирівна – вчитель математики Квітневської зош І-ІІІ ступенів тези iconGo to sleep there. We use it to read when it is dark. We use it when...
Упорядник: Годунко Л. Ф. вчитель англійської мови Квітневської зош І-ІІІ ступенів
Науковий керівник: Якимчук Людмила Володимирівна – вчитель математики Квітневської зош І-ІІІ ступенів тези iconДиплом І ступеня нагороджені: Відділення літературознавства, фольклористики...
Секція «Українська література» Олійник Вікторія Олександрівна, учениця 9 класу Гнатовецької зош І-ІІІ ст. (науковий керівник Бандровська...
Науковий керівник: Якимчук Людмила Володимирівна – вчитель математики Квітневської зош І-ІІІ ступенів тези iconПроблема
Квітневська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 10 клас, с. Квітневе Науковий керівник: Немирович Тетяна Миколаївна, вчитель української...
Науковий керівник: Якимчук Людмила Володимирівна – вчитель математики Квітневської зош І-ІІІ ступенів тези iconТехнологія електротехнічних робіт
Міщук І. Р. – вчитель трудового навчання Квітневської зош I-IІI ступенів, Білогірського району
Науковий керівник: Якимчук Людмила Володимирівна – вчитель математики Квітневської зош І-ІІІ ступенів тези iconПро сутність людського життя в творчості
Квітневська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 11 клас, с. Квітневе Науковий керівник: Немирович Тетяна Миколаївна, вчитель української...
Науковий керівник: Якимчук Людмила Володимирівна – вчитель математики Квітневської зош І-ІІІ ступенів тези iconРобота
Упорядник: Немирович Т. М. вчителька української мови Квітневської зош І-ІІІ ступенів
Науковий керівник: Якимчук Людмила Володимирівна – вчитель математики Квітневської зош І-ІІІ ступенів тези iconМетодичні рекомендації Райгородок 2011-2012 нав рік Газукіна Ніна Степанівна
Газукіна Ніна Степанівна, заступник директора з науково-методичної роботи Райгородоцької зош І-ІІІ ступенів, вчитель вищої категорії,...
Науковий керівник: Якимчук Людмила Володимирівна – вчитель математики Квітневської зош І-ІІІ ступенів тези iconВідділ освіти Миронівської райдержадміністрації Районний методичний...
Сувенір – подарунок на згадку або річ, пов’язана зі спогадами. Сувенір на згадку – зазвичай про якусь подію або подорож. З розвитком...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка