Науковий керівник: Якимчук Людмила Володимирівна – вчитель математики Квітневської зош І-ІІІ ступенів тези
НазваНауковий керівник: Якимчук Людмила Володимирівна – вчитель математики Квітневської зош І-ІІІ ступенів тези
Сторінка2/5
Дата конвертації19.03.2013
Розмір0.5 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Математика > Документы
1   2   3   4   5

Задача 1. Яку загальну суму кредитор повинен покласти в три різні банки, щоб виконувались наступні умови: у банк «А» потрібно покласти 45% вкладу в банк «В», а сума вкладу в банк «В» становить 80 % від вкладу в банк «С», а в банк «С» він вклав суму, яка перевищує вклад в банк «А» на 6 400 гривень? [14] (див. розв'язування в додатку 3, стор.23)

Задача 2. На початку року є можливість внести в банк на рахунок 1640 гривень, але в кінці року треба зняти з рахунку 882 гривні, а через рік знову — 882 гривні. Під який відсоток потрібно внести гроші в банк, щоб вказані операції відбулися? [8] (див. розв'язування в додатку 3, стор.23)

Задача 3 . Кредит отриманий на 12 000 грн під 10 % річних на залишок кредиту на 12 років зі щорічною виплатою частини кредиту. На скільки змінять­ся відсоткові гроші виплати кредиту, якщо взяти цю ж суму на той самий строк під 10 % від суми кредиту? [7] (див. розв'язування в додатку 3, стор.24)

Задача 4 . Громадянин поклав гроші в банк на рік. Банк сплатив 18% річних, що склало 540 грн. Яка сума була покладена в банк? [14] (див. розв'язування в додатку 3, стор.25)

Задача 5. Результативна  сума депозитного вкладу  в банк на 1 рік під 16% становить 2 900 грн. Яка початкова сума вкладу ? [16] (див. розв'язування в додатку 3, стор.25)

Задача 6. За законодавством України статутний фонд банку повинен бути не менший ніж 10 млн. грн. Чи буде зареєстрований банк, якщо до статутного фонду внесено 1 млн 357 тис. доларів, 700 тис. евро та 3 млн. гривень, а курс обміну валют

1 долар — 8 гривень, 1 євро — 11 гривень? [15] (див. розв'язування в додатку 3, стор.25).

Задача 7. Загальна вартість всіх активів банку S грн складається з: вартості будинку ^ К грн, яка щорічно зменшується на k грн; депозитних внесків D грн, які щорічно збільшуються на d % (за правилом прос­тих відсотків). Знайти загальну вартість активів через 3 poки. [9] (див. розв'язування в додатку 3, стор.26).

Задача 8. Для відкриття бізнесу потрібно 25 000 у.о. Перший банк надав у кредит певну кількість грошей під 15 % річних, а другий решту — під 16 %
річних. Яку суму отримали в першому банку, якщо загальна сума погашення кредиту через рік склала 28 890 грн? [6] (див. розв'язування в додатку 3, стор.26)

Задача 9. Загальний обсяг капіталу першого банку складає 16 млрд грн, а його статутний фонд — 0,8 млрд у.о. Який обсяг капіталу другого банку, якщо його статутний фонд складає 1 млрд грн, а доля статутного фон­ду в загальному обсязі капіталу є сталою величиною? [4] (див. розв'язування в додатку 3, стор.27)

Наведені приклади показують, що задачі на банківську діяльність мають певну спе­цифіку, яку необхідно враховувати під час розв'язування цих задач.

^ ЗАДАЧІ НА ОПОДАТКУВАННЯ

Невід'ємною частиною економічного всеобучу в умовах ринкових відно­син України є знання про сплату податків та вміння їх нараховувати.

Питання податкових надходжень до бюджету держави та система їх нарахування є однією і фінансових тем.

У податковій практиці зустрічається велика кількість задач різного типу. Податки — це обов'язкові платежі, які держава стягує із громадян, підприємств, організацій до бюджету. Розглянемо лише ті задачі, які розкривають використання математики в системі податків, ознайомлюють із застосуванням математичних понять, операцій та методів у податковій сфері.

Важливо зазначити, що задачі на податки дають можливість реалізу­вати прикладну спрямованість математики. Вже в школі ми вчимося елементам математичного моделювання, ознайомлюємось із особливостями перекладу текстової задачі на мову математики, з роз­криттям отриманого математичного результату в реальній життєвій си­туації та його аналізом.

Це формує в нас уявлення про те, як спла­чувати податки, розуміння як і для чого вони нараховуються та допома­гає уникненню помилок у цих життєво-важливих питаннях.

Аналіз та робота з реальними цифрами знайомить нас із не­обхідністю сплати податків та з їх використанням державою.

Одним із найпоширеніших питань податкової тематики, що сто­сується громадян нашого суспільства, є розуміння поняття сплати прибуткового податку із громадян, а також знайомство з фінан­совими термінами: сукупний місячний дохід; середній місячний дохід громадянина; сукупний річний дохід .

Система оподаткування України включає велику кількість різних видів податків. Податкова система — це сукупність установлених у країні податків та механізмів їх сплати. Прямі податки — це податки, які встанов­люються безпосередньо щодо доходів та прибутку платників, їх розмір за­лежить від об'єкту оподаткування. Прикладами є податок на прибуток підприємств, на доходи фізичних осіб, на нерухоме май­но, на землю, на транспортні засоби тощо. Непрямі по­датки — це податки, які закладені в цінах товарів та послуг, і їх розмір для окремого платника прямо залежить від його доходів, тобто це податки на споживання. Прикладами є податок на додану вартість, акцизний збір тощо.

Найпоширенішими є податки на прибуток, майно (обладнання, будівлі, транспорт і т. д.), заробітну плату та спадок.

Узагалі, всі податки за економічним змістом об'єкта оподаткування поділяють за схемою (див. додаток 4, стор.28).

Податок, з яким найчастіше зустрічаються громадяни, — це прибут­ковий податок з громадян. Робота з такими даними показує реальні фінансові дані нашої держави, привчає аналізувати фінансовий стан країни та робити певні прогнози на майбутнє.

Під час ознайомлення з податковою системою України виникають питання: для чого сплачуються подат­ки в державі? як використовуються отримані податкові кошти державою? Відповіді на ці питання доцільно одержати за допомогою роботи з задача­ми та проілюструвати, що податкові надходження держави в більшості розподіляються на освіту, охорону здоров'я, соціальну допомогу, пенсії громадян та інші важливі галузі життя.

Розглянемо деякі задачі на оподаткування.

Задача 10.  З  2011 року прибутковий податок з сукупного оподатковуваного доходу громадян за місцем основної роботи (служби, навчання) обчислюється за такими ставками.(див. додаток 5, стор.29)

Який податок був стягнутий, якщо різні працівники мали різні оклади? [2] (див. розв'язування в додатку 5 , стор. 29)

Задача 11 . Місячний оподаткований дохід за неосновним місцем роботи громадянина в січні становив 450 грн. і далі збільшувався  щомісяця на 20 грн., Доходи, отримані не за місцем основної роботи, оподатковуються прибутковим податком за ставкою 20%. Обчислити загальну суму  річного податку. [1] (див. розв'язування в додатку 5, стор.30)

Задача 12. Відомо, що три основних податки в державі — податок на додану вартість (ПДВ), прибутковий податок з громадян та податок на при­буток підприємств — складають 40 млрд грн для бюджету держави. Знайти величину кожного з податків, якщо ПДВ дає 18 млрд грн, а прибутковий податок з громадян та податок на прибуток підприємств дають рівні величини надходжень у бюджет. [22] (див. розв'язування в додатку 5, стор.30)

Задача 13. Громадянин отримав прибуток, з якого він заплатив 2000 грн податків: 1300 грн прибуткового податку, а решта — плата за землю. Який був прибуток, якщо плата за землю склала 12 частину від самого прибутку? [4] (див. розв'язування в додатку 5, стор.31)

Задача 14. Сукупний дохід громадянина за календарний рік складається з місячних сукупних доходів. У першому кварталі він отримував по 1 200 щомісячно, у квітні місяці громадянин не працював, далі — усі наступні місяці року до вересня — щомісячний дохід склав 500 грн. У вересні для збільшення особистого доходу громадянин відправився за кордон, де всі подальші місяці його сукупний місячний дохід склав 300 доларів. Обчислити сукупний річний дохід, що оподатковується, та середній місячний дохід громадянина, із якого він повинен сплатити прибутковий податок, якщо курс долара Національного банку на день перерахування грошей становив 8 грн. [14] (див. розв'язування в додатку 5, стор.31)

Задача 15. Плата за використання землі, що розташована в населених пунктах, здійснюється в розмірі 1 % від її грошової вартості. Якщо земля знахо­диться під індивідуальними гаражами або дачними ділянками грома­дян, то сума податку складає 3 % від грошової оцінки земельної ділянки. Знайти, яка сума земельного податку повинна були сплачена за користування земельною ділянкою в населеному пункті, грошова оцінка якої становить 15 000 грн, причому – її частина використана під індивідуальний гараж. [22] (див. розв'язування в додатку 5, стор.32)

^ ЗАДАЧІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ

Ринок — це обмін товарами. Головним еквівалентом товару виступа­ють гроші.

Фінансовий ринок складається з грошового ринку та ринку капіталів. Його структура може бути проілюстрована за допомогою схеми для розуміння місця цінних паперів у фінансовому колі питань (див. додаток 6, стор.32).

Доцільно зазначити, що українським законодавством визначені такі види цінних паперів: акції; облігації внутрішніх і місцевих позик; облігації підприємств; казначейські зобов'язання підприємств; ощадні сертифікати; векселі; приватизаційні папери; інвестиційні сертифікати.

Серед перерахованих цінних паперів можна виділити три види, які є можливими та акту­альними для розуміння. Це акція, облігація та вексель.

Ринкові відносини в державі набу­вають обертів, тому ознайомлення з ринком цінних паперів є необхідним елементом сьогоднішньої освіти в Україні.

Розглянемо для прикладу декілька таких задач.

Задача 16. Підприємство випустило 15 звичайних акцій вартістю 350 гривень кожна. Виплачені дивіденди цих акцій у 1999 році становили 600 грн, а у 2000 році — 3 000 грн. Який прогнозований курс цих акцій можливий у 2011 році? [18] (див. розв'язування в додатку 7, стор.34)

Задача 17. У 2005 році загальний обсяг угод, укладених на ринку цінних паперів України, становив 1994,6 млн грн. На акції припадало на 204,8 млн грн

більше, ніж на векселя, та на 691,4 млн грн більше, ніж на облігації. Для інших цінних паперів цей показник становив 624,9 млн грн. Знайти обсяг операцій облігаціями, акціями та векселями окремо на ринку цінних паперів у 2005 році. [14] (див. розв'язування в додатку 7 , стор.34).

Задача 18. Ви маєте суму в 10000 гривень, яку хочете розмістити з метою отриман­ня найбільшого доходу. Банк залучає кошти клієнтів на депозитні вклади під 8% річних. Акціонерне товариство випустило цінні папери у вигляді привілейованих акцій номінальною вартістю 2500 гривень з виплатою дивідендів у розмірі 10 % та 10 звичайних акцій номінальною вартістю 2000 гривень. На виплату дивідендів акціонерним товариством відведено 8000 грн. Куди краще вкласти гроші:

  1. у банк;

  2. у привілейовані акції;

  3. у звичайні акції? [17] (див. розв'язування в додатку 7, стор.35)

Задача 19. На початку приватизації кожний громадянин України отримав цінних паперів різних підприємств на суму 100 грн. На яку суму підприємства залишились не приватизованими, якщо вартісна оцінка всіх підприємств держави складала 60 млрд грн, а кількість населення становила 50 млн громадян? [19] (див. розв'язування в додатку 7, стор.35).

Задача 20. У 2000 році НБУ провів емісію облігацій внутрішньої державної позики в розмірі 1500 облігацій, номінальна вартість яких 1 000 000 грн,
у 2001 році — 1 300 облігацій, номінальною вартістю 1 200 000 грн,
у 2002 році — 1 250 облігацій, номінальною вартістю 1 200 000 грн.
Який середній грошовий обсяг емісії цінних паперів НБУ? [18] (див. розв'язування в додатку 7, стор.36)

Задача 21. Вклади клієнтів банку розподілені так: 3 500 000 євро, 5000000 доларів, 30 000 000 російських рублів, 2 000000 англійських фунтів. На листопад 2011 року національний банк України встановив такі офіційні курси валют: 1 євро – 10,56 грн, 1 долар – 7,99 грн, 10 рос.рублів – 2,53 грн, англійський фунт – 12, 34 грн. Скільки гривень становлять вклади клієнтів банку? [20] (див. розв'язування в додатку 7, стор.36).

^ ЗАДАЧІ НА СІМЕЙНИЙ БЮДЖЕТ

Кожна сім'я для підвищення свого добробуту застосовує основний принцип бюджетного формування — планування та прогнозування влас­них доходів та витрат. Збалансований підхід до формування сімейного бюджету дозволяє родині досягти підвищення рівня життя та зробити певні заощадження. На її бюджет впливають різні чинники, врахування яких дозволяє досягати оптимального співвідношення між доходами та витратами.

Доходи сімейного бюджету формуються по-різному і залежать від соціально-економічного статусу родини, кількості членів родини, кіль­кості працюючих осіб. Для деяких родин основним джерелом доходу виступає заробітна плата, для інших — доходи від підприємницької діяльності, а в сільськогосподарській місцевості — доходи від особисто­го господарства. Також поповнення доходів родини можливе за раху­нок надання власних приміщень в оренду, отримання дивідендів, спад­щини та інших надходжень. Кожна родина має реальне збільшення власного доходу за рахунок отримання законодавчо визначених соціальних гарантій: отримання пенсій, стипендій, надання одноразо­вих виплат у випадку народження дитини, втрати годувальника та інших.

Витрати сімейного бюджету залежать від досягнутого життєвого рівня включають витрати на придбання продуктів харчування, одягу, взуття, предметів особистої гігієни, придбання житла та його утримання, предмети тривалого користування, особистий духовний та культурний розвиток, сезонні закупки, сплату за відпочинок, проїзд, платні послуги, різні внески тощо

Сплата податків є важливою статтею витрат сімейного бюджету.

Розумне планування доходів та витрат дозволяє родині заощаджувати ці кошти та спрямовувати їх на підвищення свого добробуту. Тому серед багатьох аспектів проблеми формування підготовки до дорослого життя важливо відзначити розуміння формування сімейного бюджету.

Сімейний бюджет майже кожної родини формується за такими статтями доходів: заробітна плата; доходи від підприємницької діяльності; дохід від власного господарства; дохід від інших джерел, які пов'язані з власністю; пенсії, стипендії, соціальні гарантії; доходи від цінних паперів, інше.

Крім цього, слід наголосити, що сімейний бюджет зазнає таких витрат, які в Україні зазначені статтями.

  • поточні витрати — придбання продуктів харчування, одягу, взуття, предметів особистої гігієни, сплата за проїзд, платні послуги тощо; .

  • одноразові витрати — придбання житла, предметів тривалого користування, сплата за навчання, різні внески, сезонні закупки, сплата за відпочинок тощо;

  • заощадження;

  • податки;

  • різні обов'язкові платежі.

Аналіз різних джерел доходів родини приводить до розвитку фінансового досвіду, вмінь застосовувати математичні закони для розрахунку власних грошей. Це показує, що рівень життя громадян залежить від їх діяльності. Звідси висновок: чим більше в державі заможних людей, тим багатша держава в цілому. Тому потрібно акцентувати увагу на тому, що від особистої діяльності кожного з них як громадянина України, залежить як фінансовий стан родини, так і загальний економічний розвиток держави.

Приклади задач на сімейний бюджет та їх розв'язання.
Задача 22.   У 2000 році доходи українського населення розподілялись так:
- оплата праці та доходи від підприємницької діяльності – 49%,
- надходження від продажу товарів власного господарства – 5%
- пенсії, соціальні виплати – 21%
- інше – 25%
Побудувати кругову діаграму та провести аналіз наведених даних. [14] (див. розв'язування в додатку 8 , стор.37)
1   2   3   4   5

Схожі:

Науковий керівник: Якимчук Людмила Володимирівна – вчитель математики Квітневської зош І-ІІІ ступенів тези iconНауковий керівник: Немирович Тетяна Миколаївна, вчитель української...
У даному дослідженні йдеться про патріотичні мотиви лірики Миколи Федунця. Вибір даної теми пов’язаний насамперед з необхідністю...
Науковий керівник: Якимчук Людмила Володимирівна – вчитель математики Квітневської зош І-ІІІ ступенів тези iconУроках інформатики та математики
Яковишина Аліна Володимирівна, вчитель математики та інформатики Калюсецької зош І-ІІ ступенів
Науковий керівник: Якимчук Людмила Володимирівна – вчитель математики Квітневської зош І-ІІІ ступенів тези iconGo to sleep there. We use it to read when it is dark. We use it when...
Упорядник: Годунко Л. Ф. вчитель англійської мови Квітневської зош І-ІІІ ступенів
Науковий керівник: Якимчук Людмила Володимирівна – вчитель математики Квітневської зош І-ІІІ ступенів тези iconДиплом І ступеня нагороджені: Відділення літературознавства, фольклористики...
Секція «Українська література» Олійник Вікторія Олександрівна, учениця 9 класу Гнатовецької зош І-ІІІ ст. (науковий керівник Бандровська...
Науковий керівник: Якимчук Людмила Володимирівна – вчитель математики Квітневської зош І-ІІІ ступенів тези iconПроблема
Квітневська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 10 клас, с. Квітневе Науковий керівник: Немирович Тетяна Миколаївна, вчитель української...
Науковий керівник: Якимчук Людмила Володимирівна – вчитель математики Квітневської зош І-ІІІ ступенів тези iconТехнологія електротехнічних робіт
Міщук І. Р. – вчитель трудового навчання Квітневської зош I-IІI ступенів, Білогірського району
Науковий керівник: Якимчук Людмила Володимирівна – вчитель математики Квітневської зош І-ІІІ ступенів тези iconПро сутність людського життя в творчості
Квітневська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 11 клас, с. Квітневе Науковий керівник: Немирович Тетяна Миколаївна, вчитель української...
Науковий керівник: Якимчук Людмила Володимирівна – вчитель математики Квітневської зош І-ІІІ ступенів тези iconРобота
Упорядник: Немирович Т. М. вчителька української мови Квітневської зош І-ІІІ ступенів
Науковий керівник: Якимчук Людмила Володимирівна – вчитель математики Квітневської зош І-ІІІ ступенів тези iconМетодичні рекомендації Райгородок 2011-2012 нав рік Газукіна Ніна Степанівна
Газукіна Ніна Степанівна, заступник директора з науково-методичної роботи Райгородоцької зош І-ІІІ ступенів, вчитель вищої категорії,...
Науковий керівник: Якимчук Людмила Володимирівна – вчитель математики Квітневської зош І-ІІІ ступенів тези iconВідділ освіти Миронівської райдержадміністрації Районний методичний...
Сувенір – подарунок на згадку або річ, пов’язана зі спогадами. Сувенір на згадку – зазвичай про якусь подію або подорож. З розвитком...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка