Науковий керівник: Якимчук Людмила Володимирівна – вчитель математики Квітневської зош І-ІІІ ступенів тези
НазваНауковий керівник: Якимчук Людмила Володимирівна – вчитель математики Квітневської зош І-ІІІ ступенів тези
Сторінка4/5
Дата конвертації19.03.2013
Розмір0.5 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Математика > Документы
1   2   3   4   5

Задача 6. За законодавством України статутний фонд банку повинен бути не менший ніж 10 млн. грн. Чи буде зареєстрований банк, якщо до статутного фонду внесено 1 млн 357 тис. доларів, 700 тис. євро та 3 млн. гривень, а курс обміну валют 1 долар — 8 гривень, 1 євро — 11 гривень?

Розв’язання.

Переведемо всі суми у гривні, використовуючи курс валют на сьогоднішній день. Отримаємо:

1 млн 357 тис. доларів = 1 357 000 · 8 = 10 856 000 грн,

700 тис. євро =700 000 ·11=7 700 000 грн,

3 млн. гривень = 3 000 000 грн.

Знайдемо суму . що внесена до статутного фонду:

10 856 000 грн + 7 700 000 грн + 3 000 000 грн = 21 556 000 грн.

21556000 грн > 10 млн. грн.

Відповідь. Банк буде зареєстрований.

Задача 7. Загальна вартість всіх активів банку S грн складається з: вартості будинку ^ К грн, яка щорічно зменшується на k грн; депозитних внесків D грн, які щорічно збільшуються на d % (за правилом прос­тих відсотків). Знайти загальну вартість активів через 3 poки.

Розв’язання.

S = (К–3k) + (D + )

Задача 8. Для відкриття бізнесу потрібно 25 000 у.о. Перший банк надав у кредит певну кількість грошей під 15 % річних, а другий решту — під 16 %
річних. Яку суму отримали в першому банку, якщо загальна сума погашення кредиту через рік склала 28 890 грн?

Розв’язання.

Нехай перший банк надав у кредит х грн, а другий – у грн.

Обчислимо, яка сума відсоткових грошей:

28 890 – 25 000 = 3 890 грн.

Складемо систему:

+ у = 14 000 х = 11 000 (11 000; 14 000)

Отже, перший банк надав у кредит 11 000 грн.

Відповідь: 11 000 грн.
Задача 9. Загальний обсяг капіталу першого банку складає 16 млрд грн, а його статутний фонд — 0,8 млрд у.о. Який обсяг капіталу другого банку, якщо його статутний фонд складає 1 млрд грн, а доля статутного фон­ду в загальному обсязі капіталу є сталою величиною?

Розв’язання. Визначимо долю статутного фонду в загальному обсязі капіталу:

16  : 0,8 = 20

Отже, обсяг капіталу другого банку, статутний фонд якого 1 млрд грн., становить 20 · 1 000 000 000 = 20 000 000 000  (грн)

Відповідь: 20 млрд грн


Додаток 4


Додаток 5

Розв′язання задач на оподаткування
Задача 10.  З  2011 року прибутковий податок з сукупного оподатковуваного доходу громадян за місцем основної роботи (служби, навчання) обчислюється за такими ставками:

^ Розмір місячного сукупного

оподатковуваного доходу (у мінімальних місячних заробітних платах)

Ставки та розміри податку

1 мінімальна заробітна плата включно

не оподатковується

від 1 мінімальної заробітної плати + 1 грн

до 10 мінімальних заробітних плат включно

10 процентів суми, що перевищує

мінімальну заробітну плату

від 10 мінімальних заробітних плат + 1грн до 20 мінімальних заробітних плат включно

податок з 10 мінімальних заробітних

плат + 20 процентів суми, що перевищує 10 мінімальних заробітних плат

від 20 мінімальних заробітних плат + 1грн

до 30 мінімальних заробітних плат включно

податок з 20 мінімальних заробітних

плат + 35 процентів суми, що перевищує 20 мінімальних заробітних плат

понад 30 мінімальних

заробітних плат

податок з 30 мінімальних заробітних

заробітних плат + 50 процентів суми, що перевищує 30 мінімальних заробітних плат


Який податок був стягнутий, якщо різні працівники мали різні оклади?

Розв’язання.

^ Нарахування прибуткового податку

Прізвище

Оклад (грн)

Днів

Нараховано

(грн)

Податок

(грн)

Іваненко

13300

22

13300

 941*10*0,1+(13300-9410)*0,2 = 941+778 = 1719

Сидоренко

900

22

900

 0

Карпенко

22700

22

22700

 941*20*0,1+(22700–18820)*0,35=1882+1358=3240

Приставчук

4500

22

4500

 (4500–941)*0,1=355,9


Задача 11 . Місячний оподаткований дохід за неосновним місцем роботи громадянина в січні становив 450 грн. і далі збільшувався  щомісяця на 20 грн., Доходи, отримані не за місцем основної роботи, оподатковуються прибутковим податком за ставкою 20%. Обчислити загальну суму  річного податку.

Розв’язання.

У році 12 місяців, тому потрібно знайти суму 12 перших членів арифметичної прогресії. Для цього спочатку обчислюємо дванадцятий член арифметичної прогресії:
                а12  = 450 + (12 – 1) ∙ 20 = 670.

Тоді за формулою суми членів арифметичної прогресії:
               S = = 6720  – сукупний річний дохід за неосновним місцем роботи.

Для обчислення величини податку необхідно знайти 20% від сукупного річного доходу за неосновним місцем роботи, тобто:     0,2 ∙ 6720 = 1 344 (грн.)

Відповідь. 1 344 грн.
Задача 12. Відомо, що три основних податки в державі — податок на додану вартість (ПДВ), прибутковий податок з громадян та податок на при­буток підприємств — складають 40 млрд грн для бюджету держави. Знайти величину кожного з податків, якщо ПДВ дає 18 млрд грн, а прибутковий податок з громадян та податок на прибуток підприємств дають рівні величини надходжень у бюджет. Розв’язання .

Знайдемо величину прибуткового податку з громадян та податку на прибуток підприємств:

40 000 000 000 – 18 000 000 000 = 22 000 000 000 (грн)

Оскільки ці податки дають рівні величини надходжень у бюджет, то величину кожного з податків дорівнюватиме

22 000 000 000 : 2 = 11 000 000 000 (грн)

Відповідь: податок на додану вартість становить 18 млрд грн, прибутковий податок з громадян – 11 млрд грн, податок на прибуток підприємств – 11 млрд грн.
Задача 13. Громадянин отримав прибуток, з якого він заплатив 2000 грн податків: 1300 грн прибуткового податку, а решта — плата за землю. Який був прибуток, якщо плата за землю склала 12 частину від самого прибутку?

Розв’язання .

Знайдемо, який податок громадянин заплатив за землю:

2000 – 1300 = 700 (грн)

Оскільки плата за землю склала 12 частину від самого прибутку, то його прибуток дорівнює (грн)

Відповідь: прибуток громадянина становить 8400 грн.
Задача 14. Сукупний дохід громадянина за календарний рік складається з місячних сукупних доходів. У першому кварталі він отримував по 1 200 щомісячно, у квітні місяці громадянин не працював, далі — усі наступні місяці року до вересня — щомісячний дохід склав 500 грн. У вересні для збільшення особистого доходу громадянин відправився за кордон, де всі подальші місяці його сукупний місячний дохід склав 300 доларів. Обчислити сукупний річний дохід, що оподатковується, та середній місячний дохід громадянина, із якого він повинен сплатити прибутковий податок, якщо курс долара Національного банку на день перерахування грошей становив 8 грн.

Розв’язання .

1 долар = 8 грн

300 доларів = 2 400 грн

1 200 ∙ 3 + 500 ∙ 4 + 2 400 ∙ 4 = 3 600 + 2 000 + 9 600 = 15 200 (грн) – річний дохід

  1. 200 : 12 = 1267 (грн) – середній дохід

Оптимальний варіант – виконаємо розрахунок з допомогою програми Microsoft Office Excel.Задача 15. Плата за використання землі, що розташована в населених пунктах, здійснюється в розмірі 1 % від її грошової вартості. Якщо земля знахо­диться під індивідуальними гаражами або дачними ділянками грома­дян, то сума податку складає 3 % від грошової оцінки земельної ділянки. Знайти, яка сума земельного податку повинна були сплачена за користування земельною ділянкою в населеному пункті, грошова оцінка якої становить 15 000 грн, причому – її частина використана під індивідуальний гараж.

Розв’язання .

Оскільки земельної ділянки використана під індивідуальний гараж, то вартість землі під гаражами – 15 000 ∙ = 3000 (грн ), а вартість землі, що розташована в населеному пункті 15 000 – 3000 = 12 000 (грн),

Отже, сума земельного податку за користування земельною ділянкою в населеному пункті 12 000 ∙ 0,01 = 120 (грн) , за землю під гаражами – 3000 ∙ 0,03 =

= 90 (грн), що разом становить 210 грн.

Відповідь: 210 грн.

Додаток 6

^ Схема фінансового ринкуДодаток 7

Розв′язування задач на цінні папери

Задача 16. Підприємство випустило 15 звичайних акцій вартістю 350 гривень кожна. Виплачені дивіденди цих акцій у 1999 році становили 600 грн, а у 2000 році — 3 000 грн. Який прогнозований курс цих акцій можливий у 2011 році?

Розв'язання

Робота над цією задачею вимагає розуміння зв'язку вартості акції з дивідендами. Оскільки на виплату дивідендів за всіма акціями в 1999 році було спрямовано 600 грн, то виплата на одну акцію становила 600 : 15 = 40 (грн),

тобто ринкова вартість акції в 1999 році вже була не менше за 350 + 40 =390 (грн).

Аналогічно, у 2000 році курс цих акцій вже становив не менше за

390 + (3 000: 15) = 590 (грн).

Тому на 2011 рік прогнозується курс акцій не менше за 590 гривень.

Відповідь. Не менш ніж 590 гривень.

Задача 17. У 2005 році загальний обсяг угод, укладених на ринку цінних паперів України, становив 1994,6 млн грн. На акції припадало на 204,8 млн грн

більше, ніж на векселя, та на 691,4 млн грн більше, ніж на облігації. Для інших цінних паперів цей показник становив 624,9 млн грн. Знайти обсяг операцій облігаціями, акціями та векселями окремо на ринку цінних паперів у 2005 році.

Розв'язання

Нехай х млн грн — вартість усіх акцій на ринку цінних паперів України в 2005 році. Тоді (х – 204,8) млн грн — вартість усіх векселів, а (х – 691,4) млн грн — вартість усіх облігацій. Складемо вираз для обчислення вартості ринку цінних паперів у 2005 році: (х + (х – 204,8) + (х – 691,4) + 624,9) млн. грн, значення якого дорівнює 1994,6 млн грн. Отримаємо рівняння:

х+(х – 204,8)+ (х– 691,4) + 624,9 = 1994,6,

розв’язування якого дає відповідь: х = 755,3 (млн грн) — вартість усіх акцій.

Тоді вартість облігацій — 63,9 млн грн, а вартість векселів —550,5 млн грн.

Відповідь. Вартість акцій — 755,3 млн грн, вартість облігацій — 63,9 млн грн, а вартість векселів — 550,5 млн грн.
Задача 18. Ви маєте суму в 10000 гривень, яку хочете розмістити з метою отриман­ня найбільшого доходу. Банк залучає кошти клієнтів на депозитні вклади під 8% річних. Акціонерне товариство випустило цінні папери у вигляді привілейованих акцій номінальною вартістю 2500 гривень з виплатою дивідендів у розмірі 10 % та 10 звичайних акцій номінальною вартістю 2000 гривень. На виплату дивідендів акціонерним товариством відведено 8000 грн. Куди краще вкласти гроші:

  1. у банк;

  2. у привілейовані акції;

  3. у звичайні акції?

Розв’язання

  1. Якщо внести гроші на депозитний рахунок у банк, то за рік можна отримати 800 гривень у вигляді нарахованих та виплачених банком доходів.

  2. На привілейовані акції виплачені дивіденди складуть 8 ∙ 10 % = 80 % від суми, виділеної на дивіденди, тобто 6400 грн. Одна привілейована акція дає прибутку в рік 6400 : 8 = 800 грн.

Розрахунок показує, що можна купити 10000 грн : 2500 грн = 4 привілейовані акції та отримати за рік 4 ∙ 800 = 3200 грн прибутку у вигляді випла­чених дивідендів.

в) На виплати по звичайних акціях залишиться 8000 – 6400= 1600 грн. А виплачені дивіденди на одну звичайну акцію становлять 1600: 10 =160 (грн).

Можна придбати 10000 : 2000 = 50 звичайних акцій та отримати за них

50 ∙ 16 = 800 (грн).

Здійснивши порівняльний аналіз отриманих результатів, маємо відповідь: найбільшій прибуток буде отримано в разі придбання привілейованих акцій акціонерного товариства.

Задача 19. На початку приватизації кожний громадянин України отримав цінних паперів різних підприємств на суму 100 грн. На яку суму підприємства залишились не приватизованими, якщо вартісна оцінка всіх підприємств держави складала 60 млрд грн, а кількість населення становила 50 млн громадян?

Розв′язання. Обчислимо на яку суму підприємства були приватизовані:

50 000 000 ∙ 100 = 5 000 000 000 (грн)

Отже, підприємства, що залишились не приватизованими на суму

60 000 000 000 – 5 000 000 000 = 55 000 000 000 (грн)

Відповідь: підприємства не приватизовані на суму 55 млрд грн.

Задача 20. У 2000 році НБУ провів емісію облігацій внутрішньої державної позики в розмірі 1500 облігацій, номінальна вартість яких 1 000 000 грн,
у 2001 році — 1 300 облігацій, номінальною вартістю 1 200 000 грн,
у 2002 році — 1 250 облігацій, номінальною вартістю 1 200 000 грн.
Який середній грошовий обсяг емісії цінних паперів НБУ?

Розв′язання. Обчислимо грошовий обсяг емісії цінних паперів за 2000 рік:

1 500 ∙ 1 000 000 = 1 500 000 000 (грн)

Обчислимо грошовий обсяг емісії цінних паперів за 2001 рік:

1 300 ∙ 1 200 000 = 1 560 000 000 (грн)

Обчислимо грошовий обсяг емісії цінних паперів за 2002 рік:

1 250 ∙ 1 200 000 = 1 500 000 000 (грн)

Обчислимо середній грошовий обсяг емісії цінних паперів НБУ:

1 520 000 000 (грн)

Відповідь: 1 520 000 000 грн.
1   2   3   4   5

Схожі:

Науковий керівник: Якимчук Людмила Володимирівна – вчитель математики Квітневської зош І-ІІІ ступенів тези iconНауковий керівник: Немирович Тетяна Миколаївна, вчитель української...
У даному дослідженні йдеться про патріотичні мотиви лірики Миколи Федунця. Вибір даної теми пов’язаний насамперед з необхідністю...
Науковий керівник: Якимчук Людмила Володимирівна – вчитель математики Квітневської зош І-ІІІ ступенів тези iconУроках інформатики та математики
Яковишина Аліна Володимирівна, вчитель математики та інформатики Калюсецької зош І-ІІ ступенів
Науковий керівник: Якимчук Людмила Володимирівна – вчитель математики Квітневської зош І-ІІІ ступенів тези iconGo to sleep there. We use it to read when it is dark. We use it when...
Упорядник: Годунко Л. Ф. вчитель англійської мови Квітневської зош І-ІІІ ступенів
Науковий керівник: Якимчук Людмила Володимирівна – вчитель математики Квітневської зош І-ІІІ ступенів тези iconДиплом І ступеня нагороджені: Відділення літературознавства, фольклористики...
Секція «Українська література» Олійник Вікторія Олександрівна, учениця 9 класу Гнатовецької зош І-ІІІ ст. (науковий керівник Бандровська...
Науковий керівник: Якимчук Людмила Володимирівна – вчитель математики Квітневської зош І-ІІІ ступенів тези iconПроблема
Квітневська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 10 клас, с. Квітневе Науковий керівник: Немирович Тетяна Миколаївна, вчитель української...
Науковий керівник: Якимчук Людмила Володимирівна – вчитель математики Квітневської зош І-ІІІ ступенів тези iconТехнологія електротехнічних робіт
Міщук І. Р. – вчитель трудового навчання Квітневської зош I-IІI ступенів, Білогірського району
Науковий керівник: Якимчук Людмила Володимирівна – вчитель математики Квітневської зош І-ІІІ ступенів тези iconПро сутність людського життя в творчості
Квітневська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 11 клас, с. Квітневе Науковий керівник: Немирович Тетяна Миколаївна, вчитель української...
Науковий керівник: Якимчук Людмила Володимирівна – вчитель математики Квітневської зош І-ІІІ ступенів тези iconРобота
Упорядник: Немирович Т. М. вчителька української мови Квітневської зош І-ІІІ ступенів
Науковий керівник: Якимчук Людмила Володимирівна – вчитель математики Квітневської зош І-ІІІ ступенів тези iconМетодичні рекомендації Райгородок 2011-2012 нав рік Газукіна Ніна Степанівна
Газукіна Ніна Степанівна, заступник директора з науково-методичної роботи Райгородоцької зош І-ІІІ ступенів, вчитель вищої категорії,...
Науковий керівник: Якимчук Людмила Володимирівна – вчитель математики Квітневської зош І-ІІІ ступенів тези iconВідділ освіти Миронівської райдержадміністрації Районний методичний...
Сувенір – подарунок на згадку або річ, пов’язана зі спогадами. Сувенір на згадку – зазвичай про якусь подію або подорож. З розвитком...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка