Оцінка радіаційної та хімічної
Скачати 475.43 Kb.
НазваОцінка радіаційної та хімічної
Сторінка1/3
Дата конвертації21.03.2013
Розмір475.43 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Математика > Документы
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

Дніпродзержинський державний технічний університет

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання індивідуального завдання з дисципліни "Безпека

життєдіяльності на тему: "Оцінка радіаційної та хімічної

обстановки на промисловому підприємстві"

для студентів усіх спеціальностей

денної та заочної форм навчання

Дніпродзержинськ,2006

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу Дніпродзержинського державного технічного університету заборонено.
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни "Безпека життєдіяльності" на тему: "Оцінка радіаційної та хімічної обстановки на промисловому підприємстві" для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання, укл.: Шевченко Ю. М.,

м. Дніпродзержинськ ДДТУ, 2006 р.______

Укладач: Ю. М. Шевченко, викладач.
Відповідальний за випуск: зав. кафедрою "Охорони праці та безпеки життєдіяльності" доцент, канд. техн. наук Толок А. О.
Рецензент: експерт хіміко-технологічного факультету, доцент кафедри ОПБЖ, канд. техн. наук Гасило Ю. А.
Затверджено на засіданні кафедри ОПБЖ

"___"___2006 р., протокол №____

Коротка анотація видання.

В Методичних вказівках до виконання індивідуального завдання на тему: "Оцінка радіаційної та хімічної обстановки на промисловому підприємстві" викладені загальні поняття, вимоги до оформлення та методики виконання завдання.

Зміст

С.

Вступ..............................................................З

Частина 1.........................................................3

Частина 2.........................................................5

Примітка 1.......................................................8

Примітка 2.......................................................9

Вступ
Основна мета роботи - прищепити студентам навички рішення завдань пб оцінці радіаційної та хімічної обстановки на промислових підприємствах у надзвичайних ситуаціях.

Вихідні дані по виконанню домашнього завдання видаються після вивчення теми "Оцінка обстановки в надзвичайних ситуаціях" викладачем, який проводить заняття в учбовій групі.

При виконанні індивідуального завдання слід додержуватися послідовного викладення матеріалу, розрахунків, малюнків та таблиць.

Домашнє завдання повинно бути оформлено згідно зі "Стандартом підприємства СТП 01.01.84 р". термін виконання завдання - через два тижня після видачі вихідних даних.

Індивідуальне домашнє завдання, яке виконане з грубими помилками не приймається або повертається для виправлення помилок та до оформлення із зазначенням терміну повторної здачі.
^ Вимоги до оформлення індивідуального завдання
1. Завдання виконується на папері форматом А4. текст повинен бути написаний на одній стороні листа. Можливе представлення надрукованих текстових матеріалів, виконаних студентами. Допускається не більше 3-х акуратних підчисток.

2. Зміст домашнього завдання повинен складатися із вихідних даних, завдання, рішення, висновків та пропозицій.

3. на титульному листі номер варіанту зазначити двома цифрами, наприклад, № 07 (сьомий номер завдання).

4. Поля при написанні тексту: ліве поле - 20 мм, праве - не менше 15 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - не менше 20 мм, прогалини між рядками - 6-8 мм.
І. Частина 1
Оцінити радіаційну обстановку, яка складається на промисловому підприємстві після аварії на АЕС без руйнування активної зони реактору.
^ 1.1 Вихідні дані
В tав ..., год. на АЕС сталася аварія без руйнування активної зони реактору.

В tвип ..., год. радіоактивні речовини випали на територію підприємства, рівень радіації на цю годину складав Ро ..., мЗв/год.

Робоча зміна на підприємстві починається о 8 годині.

Тривалість робочої зміни складає tp ..., год. (див. примітку № 1).

Установлена доза опромінювання Дуст...., мЗв

Коефіцієнт послаблення радіації К посл..... .


    1. Виконати

- визначити можливу дозу опромінювання, яку отримає робоча зміна підприємства, якщо відомо, що 80% зміни працює в цеху з Кпосл ..., а 20% зміни - на території підприємства (Дц, Д вм);

- злічити можливу дозу опромінювання персоналу з установленою (Дуст,

див. примітку № 1); якщо Дц > Дуст, визначити допустимий термін перебування робітників на зараженій території (tр доп) по установленій дозі опромінювання;

- зробити висновки та надати свої пропозиції по захисту персоналу цеху від радіаційного ураження.

1.3 Рішення

- Дозу опромінювання знаходять по формулі:

, мЗв (1)

де: Pсер - середній рівень радіації на зараженій території під час роботи

зміни;

tрз - час роботи на зараженій території;

Класі - коефіцієнт послаблення дози опромінювання того середовища, де знаходиться робоча зміна.

- Знаходимо Рсер:

, мЗв/год (2)

де: Рп(к) - рівень радіації на початок (кінець) перебування на зараженій території: - 0,5

, мЗв/год (3)

де: tп(к) - час початку (кінця) перебування на зараженій території відносно

моменту аварії, год.;

Ро - рівень радіації на час ц год.;

to - час виміру рівня радіації Pо, який співпадає з часом випаду РР tвип.

tп = t'вип - t ав, tп = tо. tрз - визначити самостійно.
tк= (8-tав)+tр

tав 8,0 tвип

Використовуючи всі відомі і знайдені значення величин згідно із формулою (1) визначається можлива доза опромінювання персоналу цеху, що працює в приміщенні цеху і на території об'єкту.

Порівнюються ці дані з установленою дозою опромінювання (Дуст). - - Визначається допустимий час роботи (tр доп) на зараженій території, якщо

Дц Дуст

, год (4)

Висновки та пропозиції

(варіант)

1. Радіаційна обстановка, що склалася на підприємстві внаслідок аварії на АЕС є небезпечною (чи безпечною) для робітників і службовців, при

Умові що Дц > (<) Дуст.

2. З метою підвищення стійкості об'єкту до впливу радіації пропоную:

- ввести в дію "План заходів щодо захисту робітників та службовців об"- єкту на випадок радіаційної аварії на АЕС";

- провести ущільнення вікон, дверей, вентиляційних свердловин у всіх робочих і службових приміщеннях;

- визначити порядок використання засобів індивідуального та колективного захисту;

- вести постійний радіаційний контроль за обстановкою на об'єкті та прилеглій до нього території;

- скоротити термін перебування робітників на підприємстві до tр доп = год.

^ II. Частина 2

Оцінити хімічну обстановку на промисловому об'єкті внаслідок аварійного розливу НХР на хімічному заводі.
2.1 Виконати

2.1.1 Спрогнозувати хімічну обстановку на промисловому об'єкті при зруйнуванні технологічної лінії з НХР на хімзаводі:

- визначити глибину розповсюдження хмари зараженого повітря табличним методом;

- визначити час вражаючої дії (час випаровування) НХР;

- визначити час підходу зараженого повітря до об'єкту;

- визначити можливі втрати робітників та службовців підприємства від впливу НХР;

- зробити висновки із оцінки хімічної обстановки та надати свої пропозиції щодо захисту персоналу.


^ 2.2 Вихідні дані

Виписати із примітки 2 вихідні дані свого варіанту завдання:

- в технологічній лінії хімзаводу використовується НХР типу____________,

в кількості, Qо_____т.;

- відстань від підприємства до хімзаводу, S =______ км.;

- чисельність робочої зміни, М______чол.;

- забезпеченість персоналу об'єкту протигазами складає______%;

- метеоумови:

- температура повітря, t° =______°С;

- швидкість вітру, V =______м/с;

- ступінь вертикальної стійкості повітря (СВСП)__________;

- напрямок середнього повітря -від хімзаводу до промислового об'єкту
2.3 Рішення

1. Згідно з таблицями 2.1 ... 2.3 знаходимо глибину зони зараження НХР типу.

Якщо кількості НХР, що визначена в вихідних даних, в таблицях немає, то глибина розповсюдження хмари зараженого повітря знаходиться шляхом інтерполяції значення глибини, що ближче до Qо.

Наприклад: Qо = 56 т.; По таблиці 2.2: для Qo = 50 т. Г = 9,15 км.

V = 3 м/с; для Qо = 70т Г= 10,5 км.

t° = 0 °С;

ізотермія.

Тоді Г = 9,15 + (10,5-9,15)/(70-50)*(56-50) = 9,65 км.
2. Підприємство попадає у зону зараження НХР, якщо

Г>S
3. Визначаємо час підходу хмари зараженого повітря до об'єкту, Тп:

Тп = S/Vпер, год.
де: Vпер - швидкість переносу переднього фронту зараженого повітря, км/год., знаходиться по таблиці 2.5.
4. Визначаємо час випаровування НХР згідно з таблицею 2.4.
5. Можливі втрати робітників і службовців об'єкту від впливу НХР визначаються по формулі:

Во = М * В% - загальні втрати людей;

де: - М - чисельність робочої зміни, чол. (див. примітку 2);

- В% - можливі втрати людей в залежності від умов перебування (в будинках, на відкритій місцевості) і забезпеченості протигазами (313%) знаходиться із таблиці 1.


Таблиця 1. Можливі втрати робітників, службовців і населення від впливу

НХР в осередках ураження (Во), %.


умови перебування людей

без

протигазів

забезпеченість людей протигазами 313%20

ЗО

40

50

60

70

80

90

100

на відкритій місцевості

90-100

75

65

58

50

40

35

25

18

10

в простих укриттях,

будівлях

50

40

35

З0

27

22

18

і

14

9

4


Визначається структура втрат людей по ступеню ураження людей.

Примітка: орієнтована структура втрат людей в осередках ураження складає: в легкому ступені, Вл - 25%, в середньому і важкому ступенях, Всер - 40% (з виходом із ладу не менш ніж на 2-3 тижні і з потребою в госпіталізації), зі смертельними випадками, Всм - 35%.
6. Зробити висновки та надати пропозиції по хімічному захисту персоналу

об' єкту.
^ Висновки та пропозиції

1. При руйнуванні технологічної НХР типу ____промисловий об’єкт потрапляє в зону хімічного зараження.

- глибина зони хімічного зараження Г =______км.;

- час випаровування НХР Твип =______год.;

- заражена хмара надійде до об' єкту через Тп = ___год.;

- можливі втрати персоналу підприємства внаслідок ураження НХР при ______% забезпеченості протигазами складають:

В0 =_________чол.; Вл =_________чол.; Всер =_______чол.; Всм =____чол.
2. Пропозиції.

- підготовка персоналу об'єкту і населення до дії по сигналу "Увага всім!";

- своєчасне оповіщення персоналу об'єкту і населення про загрозу ураження НХР;

- оперативна оцінка хімічної обстановки;

- готовність уповноважених органів цивільного захисту до евакуації людей із осередків ураження;

- своєчасна медична допомога ураженим.

Підпис студента____________________
ПРИМІТКА 1


№ варіанту

tав

год,хв

t/вип

год,хв

Ро

мЗв/год

Кпосл

tp

год

Дуст

мЗв

1

4,00

8,20

1,5

10

6

0,5

2

4,20

8,30

1,4

9

7

0,5

3

4,15

8,20

1,3

8

8

0,5

4

4,20

8,35

1,2

7

9

0,5

5

4,35

8,50

1,1

6

10

0,5

6

4,40

8,15

1,0

7

9

0,5

7

4,45

8.40

0,9

6

8

0,5

8

3,00

8,20

0,8

8

7

0,5

9

3,15

8,10

1,2

9

6

0,5

10

3,40

8,20

1,2

10

7

0,5

11

3,40

8,35

0,9

9

8

0,5

12

3,15

8,40

0,8

7

9

0,5

13

3,40

8,50

0,9

8

10

0,5

14

3,05

8,20

1,0

6

9

0,5

15

3,10

8,15

1,1

9

8

0,5

16

3,20

8,20

1,2

8

7

0,5

17

3,40

8,35

1,3

7

6

0,5

18

3,50

8,40

1,4

6

7

0,5

19

3,10

8,45

1,5

10

8

0,5

20

4,05

9,20

1,3

7

9

0,5

21

5,30

9,50

1,3

7

10

0,5

22

5,50

9,45

1,2

9

9

0,5

23

5,20

9,30

1,4

6

8

0,5

24

5,00

9,25

1,3

9

7

0,5

25

5,10

9,30

1,4

8

6

0,5

26

5,15

9,30

0,9

7

7

0,5

27

5,35

9,20

0,8

7

8

0,5

28

5,30

9,40

0,7

7

9

0,5

29

5,45

9,00

0.9

10

10

0,5

30

5,10

8,00

0,7

7

9

0,5


Примітка: в розрахунках хвилини необхідно перевести в години
  1   2   3

Схожі:

Оцінка радіаційної та хімічної iconЧерняков Г. О., Кочін І. В., Сидоренко П.І. Медицина катастроф
Методика оцінки радіаційної І хімічної обстановки. Прилади радіаційного І хімічного контролю”
Оцінка радіаційної та хімічної iconПоложення про позаштатну розрахунково-аналітичну групу Великобурлуцького району
Методики спостереження щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки” та від 11 серпня 2010 року №649 “Про затвердження Методичних...
Оцінка радіаційної та хімічної iconУрок №9клас Дата проведення Тема уроку: Швидкість хімічної реакції
«швидкість хімічної реакції», залежність швидкості від різних чинників, навчити розв’язувати задачі з використанням поняття
Оцінка радіаційної та хімічної icon3. оцінка вогневої підготовки
Оцінка за виконання вправ стрільб визначається за результатами виконання внс (вкс). Оцінка за знання основ І правил стрільби та матеріальної...
Оцінка радіаційної та хімічної iconУрокз тема уроку. Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної...
Орми наукових знань, етапи формування І значения теорії хімічної будови для розвитку органічної хімії; ознайомити учнів з теорією...
Оцінка радіаційної та хімічної iconПаспорт радіаційної якості сировини І будівельного матеріалу

Оцінка радіаційної та хімічної iconУрок з хімії в 9 класі Тема: «Швидкість хімічних реакцій»
Мета: Сформувати поняття про швидкість хімічної реакції; розглянути фактори, які впливають на швидкість хімічної реакції: природа...
Оцінка радіаційної та хімічної iconУрок Тема уроку: Швидкість хімічної реакції, її залежність від різних чинників
«Залежність швидкості хімічної реакції від різних чинників», інструктивні картки
Оцінка радіаційної та хімічної iconОцінка завдання – для студентів 6402 „Правознавство” Кожне з завдань...
Хів розв’язання проблеми, формулювання висновків. Посилання на літературні джерела (не менше 20, з яких принаймні 10 – іншомовні)...
Оцінка радіаційної та хімічної iconКафедра онколії з курсом рентгенології І радіаційної медицини
Скарги на водянисті виділення з піхви, загальну слабість, зниження ваги на 5 кг протягом останніх 2-х місяців
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка