План роботи Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 на 2012/2013 навчальний рік
НазваПлан роботи Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 на 2012/2013 навчальний рік
Сторінка1/15
Дата конвертації24.03.2013
Розмір1.9 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Математика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
План роботи

Гадяцької спеціалізованої

школи І-ІІІ ступенів № 3

на 2012/2013 навчальний рік

Розділи

плану роботи школи

І. Забезпечення ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту»,

«Про загальну середню освіту».
ІІ. Організаційно-управлінська діяльність.
ІІІ. Робота з підвищення педагогічного, психологічного, методичного та фахового рівнів педагогічних працівників.
ІV. Науково-методичне забезпечення підготовки вчителів до роботи з обдарованими учнями.
V. Робота з розвитку системи викладання іноземних мов.
VІ. Система внутрішкільного контролю.
VІІ. Робота з безпеки життєдіяльності.
VІІІ. Робота соціально-психологічної служби.
ІX. Робота шкільної бібліотеки.
X. Виховна робота.
XІ. Фінансово-господарська діяльність.


В С Т У П
Аналіз роботи школи за минулий навчальний рік та завдання на новий

^ 2012/2013 навчальний рік
У 2011/2012 навчальному році робота школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту» реалізації національних програм «Освіта», «Основні орієнтири виховання», інших чинних законодавчих актів та інструктивно-методичних документів.

Заклад здійснював свою діяльність відповідно до Статуту. В школі запроваджено поглиблене вивчення англійської мови з 1 класу. В 11 спеціалізованих класах навчається 248 учнів. Починаючи з 5 класу вони вивчають і другу іноземну мову – французьку чи російську. Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної так і варіативної частин. У 2011/2012 н. р. в школі вивчались спецкурс «Ділова англійська мова», курси за вибором та факультативи: російська мова, валеологія, історія Полтавщини, основи економіки, креслення, «Розв’язування текстових задач з математики», « Задачі економічного змісту в математиці», «Прикладна математика», «Вибрані питання алгебри», «Основи створення комп’ютерних презентацій», «Практикум із синтаксису української мови».

Якість знань за підсумками 2011/2012 н.р. становить 49,4 %, середній рівень навчальних досягнень мають 43,3 %, початковий – 7,7% учнів. Порівняльний аналіз стану навчальної діяльності з минулим роком показав позитивні зміни: на 3,1 % збільшилась кількість учнів, які навчаються на високому та достатньому рівнях, на 2,1 % знизилась кількість учнів, що мають початковий рівень навчальних досягнень. Зріс середній бал з більшості предметів.

У 2011/2012 навчальному році робота педагогічного колективу була спрямована на реалізацію Плану розвитку школи «Школи життєтворчості» та науково-методичної проблеми «Створення ефективної школи через оволодіння новітніми методичними прийомами і технологіями» (І етап – діагностика та теоретичне обґрунтування проблеми»).

Робота над науково-методичною проблемою – це головне завдання педагогічного колективу, виконання якого дозволило якісно навчати дітей та розвивати їх творчий потенціал. У результаті такої роботи уроки стали більш чіткими, організованими, посилилася їхня практична спрямованість.

Протягом навчального року відбулися засідання науково-методичної ради школи за темами: «Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік та завдання методичної служби на новий навчальний рік», «Аналіз результатів діагностики вчителів та вибір науково-методичної проблеми школи», «Обговорення і затвердження планів роботи предметних кафедр, творчих груп, Майстер-класу», творчих проектів, «Підготовка та проведення тижня музики, образотворчого мистецтва, художньої культури, історії, природничих наук, світової літератури, декади іноземних мов», «Результативність методичної роботи з різними групами вчителів», «Якість роботи вчителя – успішність учнів», «Про результати участі учнів в предметних олімпіадах, конкурсах, МАН, просвітницьких конкурсах. Протягом року відбулися педагогічні читання на тему: «Щоб навчання стало радістю і задоволенням», «Формування успішної особистості засобами новітніх освітніх технологій». Проводилися: методична декада «Інноваційні методи і технології навчання», декада педагогічної творчості вчителів, виставка кращих моделей уроку з питань самоосвіти, фестиваль педагогічної майстерності «Веселка талантів», конкурси «Учитель року», «Кафедра року», конференція учасників конкурсу МАН, науково-практична конференція по підсумках роботи над методичною проблемою «Створення ефективної школи через оволодіння новітніми методичними прийомами і технологіями», «Свято юних обдарувань «Вернісаж особистостей».

В ході проведення цих заходів вчителі мали змогу поділитися досвідом, ознайомитися з досвідом роботи своїх колег, з передовим педагогічним досвідом учителів міста і району.

На базі школи проводився майстер-клас для молодих спеціалістів на тему: «Професійне самовдосконалення педагога – шлях до педагогічної майстерності».

Однією з найефективніших форм роботи є кафедра. У школі працювало п’ять кафедр: початкових класів, природничих дисциплін, іноземних мов, фізико-математичного та гуманітарного циклу. Працюючи над єдиною методичною проблемою, кожна кафедра (на основі діагностики) обрала свою конкретну тему.

Члени кафедри початкових класів (форма роботи – творча група) працювала над проблемою: «Літературний розвиток молодших школярів засобами новітніх методичних прийомів». Робота над проблемною темою здійснювалася через удосконалення методики проведення уроків, а саме: вивчення і впровадження головних положень на основі яких будується ефективна система творчих завдань з літературного розвитку школярів. Проведено 4 засідання кафедри, на яких велика увага приділялася вивченню теоретичного матеріалу та практичній роботі з проблемної теми: моделювання уроків, проведення «круглого столу» (по проблемі), конкурс на кращу розробку уроку, практичний семінар по підсумках роботи та виробленню рекомендацій з проблеми. Проводився звіт вчителів про роботу над питанням самоосвіти.

Кафедра природничих дисциплін (форма роботи – творча група) працювала над проблемою: «Інноваційна діяльність учителя під час планування структури уроку».

На засіданні кафедри проводився:

 • огляд новинок літератури з методичної роботи;

 • теоретичний семінар «Використання інформаційних технологій як один із шляхів активізації пізнавальної діяльності учнів»;

 • круглий стіл «Застосування різноманітних прийомів, методів і форм роботи у процесі навчання»;

 • взаємовідвідування та аналіз уроків з проблеми: «25 способів навчити «неправильну» дитину»;

 • створення теоретичного банку та вироблення рекомендацій з методичної теми кафедри.

Вчителі кафедри підготували 6 призерів районної предметної олімпіади, 1-го призера районного конкурсу МАН та 2 учасників конкурсу.

Члени кафедри іноземних мов (форма роботи – проектна діяльність) працювали над проблемою «Формування успішної особистості засобами ін- формаційних технологій». Робота над проблемною темою базувалася на вивченні теоретичного матеріалу, навчального простору на занятті, де формується успішна особистість учня засобами нових навчальних технологій. Розглядалися сучасні педагогічні технології такі, як навчання в співробітництві, проектна методика, використання нових інформаційних технологій, Інтернет-ресурсів, розроблялася структура уроку з використання інформаційних технологій. Все це знайшло практичне відображення на відкритих уроках вчителів, конкурсах «Учитель року», «Кафедра року», презентації роботи творчої групи вчителів іноземних мов з методичної теми.

Вчителі кафедри підготували 7 призерів районної та одного призера обласної предметної олімпіад, півфіналіста українсько-американської Програми обміну майбутніх лідерів.

Учителі кафедри математики (форма роботи – проектна діяльність) працюючи над проблемою «Використання активних форм навчання на уроках за методикою критичного мислення», вивчали досягнення науково-педагогічної науки з даної проблеми, розглядали характеристику, структуру уроку, методи та форми роботи у технології формування критичного мислення. Розглядали яким має бути психологічний клімат та навчальний простір на занятті, де в учнів формується критичне мислення. Проводилася певна робота і між засіданнями кафедри:

 • проведення заходів з питань профілактики здоров’я учнів, комп’ютерної залежності їх в рамках «9 лютого – День безпечного Інтернету»;

 • виступ на батьківських зборах по питанню безпечного Інтернету;

 • напрацювання методичних рекомендацій по проблемі кафедри.

Вчителі кафедри підготували 1 призера районної предметної олімпіади та 1 учасника конкурсу МАН, брали участь у роботі районних семінарів.

Члени кафедри гуманітарних дисциплін працювали над проблемою: «Володіння технологією проведення особистісно орієнтованого уроку» (форма роботи «Майстер-клас»). Робота кафедри була спрямована на визначення мети і ключових завдань особистісно орієнтованої системи навчання, акцентування уваги на розвитку ціннісно-смислової сфери діяльності учнів ставлення до діяльності, що пізнається, її переживанні, усвідомленні як цінності. Проведено 4 засідання кафедри, на яких приділялась увага обміну досвідом по проблемі: «Особистісно орієнтована освіта, як особливий вид діяльності»:

 • суть особистісно орієнтованої системи навчання;

 • вимоги до проектування особистісної системи навчання;

 • мета і ключові завдання особистісно орієнтованої системи навчання;

 • принципи особистісно орієнтованого навчання.

Проводилися:

 • круглий стіл «Сучасні навчальні технології»;

 • розроблені критерії особистісного орієнтованого уроку;

 • практичне заняття: «Захист напрацьованих моделей уроків»;

 • вироблення методичних рекомендацій з проблеми: «Технологія проведення особистісно орієнтованого уроку».

Вчителі кафедри підготували 4 призери районної предметної олімпіади з української мови та літератури, одного призера із світової літератури, 7 призерів конкурсу знавців рідної мови ім. П.Яцика, 1-го призера міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Г.Шевченка, 5 призерів конкурсу знавців історії ім. М.Драгоманова, 1 призера районного конкурсу МАН.
Сформована система методичної роботи в школі передбачає не тільки професійну, але й загальнокультурну, методичну підготовку вчителів. Це навчання також сприяло удосконаленню навчально-виховного процесу, підвищенню особистої відповідальності вчителів за виховання школярів.

Результатом роботи над науково-методичною проблемою є:

 • організація безперервної наукової освіти кожного;

 • спонукання до науково-дослідницької роботи;

 • впровадження нових освітніх технологій;

 • використання набутого досвіду на практиці;

 • підготовка практичних рекомендацій учителям і учням;

 • підвищення рівня навчальних досягнень, розвитку учнів;

 • створення сприятливих умов для навчання і розвитку обдарованих учнів (в 2011/12 н.р. рейтинг школи за наявністю призових місць у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад піднявся з 8 місця в 2008 році до 3-го в 2012році).
  329 учнів школи приймали участь у міжнародних та Всеукраїнських конкурсах «Бобер», «Кенгуру», «Левеня», «Гринвіч», Програмі обміну майбутніх лідерів FLEX, «Соняшник», «Колосок», мовно-літературному конкурсі ім. Т.Г.Шевченка, знавців історії ім. М.Драгоманова.

Команда учнів школи зайняла І місце на спартакіаді району з різних видів спорту.

Разом з тим є ще багато проблем, на розв’язання яких мають бути спрямовані зусилля вчителів школи. Кожна предметна кафедра автономна в своїй роботі й практично не пов’язана з роботою інших кафедр. Недостатня роль керівників предметних кафедр з організації цілеспрямованої роботи із здібними учнями з підготовки шкільних команд для участі в районних та обласних предметних олімпіад та конкурсу МАН. Окремі вчителі епізодично працювали над підвищенням свого науково-теоретичного рівня та методичної майстерності. Звідси – слабка практична спрямованість навчання, одноманітність прийомів і методів навчання. Вимагає принципового рішення питання про відповідальність і сумлінне ставлення більшості класних керівників до своїх обов’язків щодо більш глибокого вивчення особистості школяра. Наявність 7,3% учнів з початковим рівнем знань (за підсумками року) свідчить про недостатню роботу класних керівників з виховання почуття відповідальності в учнів за результати навчальної діяльності.

Результати роботи педагогічного колективу систематизовані в таблицях.
^ Аналіз академічної успішності за останні 5 років


Н.р.

Всього

учнів у школі

Рівень навчальних досягнень

високий

%

достатній

%

середній

%

початковий

%

2007/08

477

32

7

131

27

198

41

43

9

2008/09

472

29

6,1

134

28

151

32

28

5

2009/10

469

26

6

157

36,3

190

44

59

14

2010/11

421

37

9,4

145

36,9

174

44,3

37

9,4

2011/12

437

39

9,8

158

39,6

173

43,3

29

7,3
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

План роботи Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 на 2012/2013 навчальний рік iconПлан роботи Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 на 2011/2012 навчальний рік
Робота з підвищення педагогічного, психологічного, методичного та фахового рівнів педагогічних працівників
План роботи Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 на 2012/2013 навчальний рік iconСпеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим...
Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора...
План роботи Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 на 2012/2013 навчальний рік iconРічний план станичненської загальноосвітньої школи І ііі ступенів...
Аналіз роботи школи за минулий навчальний рік та завдання на новий навчальний рік
План роботи Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 на 2012/2013 навчальний рік iconРобочий навчальний план станичненської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Головного управління освіти І науки від 11. 05. 2012 №268 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2012/2013 навчальний рік...
План роботи Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 на 2012/2013 навчальний рік iconВ’язівської зош І ііі ступенів Краснокутської районної ради
Шановні присутні! Ось І закінчився навчальний рік І ми знову зібралися сьогодні тут, щоб зробити підсумки роботи колективу школи,...
План роботи Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 на 2012/2013 навчальний рік iconПлан роботи районного методичного кабінету відділу освіти новомиколаївської...
Вступ. Аналіз роботи рмк за 2011-2012 навчальний рік та пріоритетні напрямки в діяльності методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
План роботи Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 на 2012/2013 навчальний рік iconПлан роботи районного методичного кабінету відділу освіти новомиколаївської...
Вступ. Аналіз роботи рмк за 2011-2012 навчальний рік та пріоритетні напрямки в діяльності методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
План роботи Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 на 2012/2013 навчальний рік iconСпеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим...
Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора...
План роботи Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 на 2012/2013 навчальний рік iconПлан роботи районного методичного кабінету відділу освіти новомиколаївської...
...
План роботи Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 на 2012/2013 навчальний рік iconПояснювальна записка до робочого навчального плану Куп’янської загальноосвітньої...
Харківської області», наказу відділу освіти Куп'янської міської ради Харківської області №225 від 14. 05. 2012 «Про затвердження...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка