План-конспект уроку алгебри (11 клас)
Скачати 123.13 Kb.
НазваПлан-конспект уроку алгебри (11 клас)
Дата конвертації08.03.2013
Розмір123.13 Kb.
ТипПлан-конспект
uchni.com.ua > Математика > План-конспект

Показникова функція. Розв’язування показникових рівнянь та нерівностей

Кармазіна Віталія Генріхівна

Анотація

У наведеному плані уроку поєднані методичні підходи вчителя до організації навчання старшокласників умінням узагальнювати, систематизувати знання, підкріплювати їх уміннями виконувати практичні завдання типового й ускладненого характеру. Запропоновані форми роботи підтримують інтерес учнів до уроку. Наведена технологічна карта дозволяє творчому педагогу надати власному уроку особистісну спрямованість.

Учитель математики, керівник кафедри вчителів математики, Макіївка-57 вул. Шевченка, буд 3, Макіївський ліцей №1 із ЗОШ ІІ ступеня № 61, NVLak@mail.ru, 050-143-00-52

^ План-конспект уроку алгебри (11 клас)

Мета Підготовка учнів до виконання контрольної роботи з теми

Завдання уроку

навчальні: узагальнити та систематизувати знання і вміння учнів з теми; застосовувати вивчене до розв’язування завдань;

здійснити поточний контроль практичних умінь за темою.

розвивальні: ознайомити з нетрадиційними методами розв’язування показникових рівнянь.

виховні: розвивати навички колективної та самостійної роботи; продовжити виховування уваги, старанності, культури математичного мовлення.

 1. Тип уроку Урок узагальнення, систематизації та поглиблення знань і умінь учнів.

 2. Методи, прийоми, які використовуються на уроці Індивідуальна, фронтальна, групова робота, тести, усна контрольна робота, уявний мікрофон.

 3. Обладнання Комп’ютер, проектор, екран, таблиці, картки-тести.

^ ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА УРОКУ

 1. Організаційний етап

 1. вітання, перевірка готовності робочих місць;

 2. підготовка учнів до уроку (створення позитивної психологічної атмосфери, мотивації на навчальну роботу);

 3. повідомлення теми, задач уроку, мотивації навчальної діяльності.

 1. Актуалізація опорних знань, умінь та уявлень учнів. Узагальнення навчальної інформації. Учитель формує навчальну задачу, організує:

  1. індивідуальну роботу на дошці (2 учня) - до дошки викликаються два учня. Вони готують відповіді по властивостям зростаючої та спадаючої функцій.

  2. фронтальне опитування учнів:

 • Яка функція називається показниковою?

 • Назвіть її область визначення та область значень.

 • За допомогою комп’ютера вчитель усно розв’язує вправи:

 • Назвати у запропонованих функцій область визначення:

 • Назвати у запропонованих функцій область значень: • Які з функцій є зростаючими:

 • Які з функцій є спадаючими:

 • Назвіть основні властивості степенів.

  1. колективне виконання завдань з коментарем і перевіркою.

До дошки викликаються двоє учнів

x

y

A(-0.5;1.5)а) 1-й з класом виконує завдання (з корекцією у разі потреби)

Розв’язати графічно нерівністьРозв’язанняy

xВідповідь: .

б) 2-й самостійно у дошки виконує завдання, клас його перевіряє.

Побудувати графік функціїРозв’язання: ,в) Всьому класу дається завдання. Всі працюють самостійно. Один учень, сидячи виконує завдання та коментує основні моменти розв’язання.y

xA(1.3;2.5)

Розв’язати графічно рівняння.

Вчитель за допомогою комп’ютера пропонує учням злічити побудову графіка.

Розв’язанняВідповідь: х = 1,3
  1. г) контрольне зав2.4 контрольне завдання (тест). Учням пропонується за 10 хвилин на аркушах по карткам-таблицям перевірити свої знання за темою «Показникова функція» (приклад з двох варіантів)

Вчитель пояснює: а) які завдання входять до тесту;

б) як вони оцінюються.

^ ТЕСТ ЗА ТЕМОЮ «ПОКАЗНИКОВА ФУНКЦІЯ»

І варіант

(1б) 1) Порівняти числа х та y, якщо .

а) x > y

б) x < y

в) x = y

г) x ≥ y

д) x ≤ y

(1б) 2) Графік функції проходить через точку А(2;4).

Знайти основу а.

а) 1/2

б) 1

в) 2

г) -2

д) 4

(1б) 3) Назвіть вірну властивість показникової функції

а) має екстремум;

б) непарна;

в) зростає на всій числовій прямій, якщо а>1;

г) періодична.

(2б) 4) Знайдіть область значень функції .

(2б) 5) Знайдіть область визначення функції .

(2б) 6) Побудувати схематично графік функції .

(3б) 7) Розв’язати рівняння графічно .

ІІ варіант

(1б) 1) Вказати, яка з функцій зростає.

а)

б)

в)

г)

(1б) 2) Що можна сказати про основу а, якщо .

а)

б)

в)

г)

(1б) 3) В якій із властивостей степенів допущена помилка.

а)

б)

в)

г)

х

y

y

3

х

х

y

-4

х

y

-4

(2б) 4) На якому з малюнків зображено графік функції

а)


1
б)

в)


г)


(2б) 5) Знайдіть область визначення функції .

(2б) 6) Побудувати схематично графік функції .

Учитель тестові завдання перевіряє поза уроком. 1. ^ Систематизація методів розв’язування показникових рівнянь та нерівностей.

Учитель формує задачі етапу уроку, очікувані результати на перетворюючому і творчому рівнях (місце використання в економіці, визначення власного відношення до теми).

Клас переходить до розв’язання показникових рівнянь та нерівностей.

  1. Розв’язання рівнянь. Робота проходить за наступним планом:

а) дати визначення показникового рівняння;

б) які загальні методи розв’язання показникових рівнянь учні знають;

в) учитель вивішує таблицю з рівняннями.

В процесі розв’язання, коли учні розбирають конкретний вид рівнянь, вони знаходять його в таблиці та розглядають план розв’язання.

  1. Тренувальні вправи. Завдання виконуються учнями самостійно, а клас потім перевіряє розв’язання. Відповідаючий пояснює кожен крок розв’язання.

Метод прирівнювання степенів

У дошки

1.

2.

КарткаЗдається одразу після розв’язання у дошки завдань 1 та 2.

Метод введення нової змінної

1. Коментар з місця:Відповідь: х = -2

3. У дошки:Відповідь: х = 1

2. КарткаВідповідь:


Метод винесення за дужки спільного множника

^ 1. У дошки:Відповідь: х = 3

2. Коментар з місця:Відповідь:

Вид

  1. Розв’язується рівняння з таблиці

  2. У дошки з карткою працює учень. Учні повинні пояснити, чому обидві частини рівняння діляться на

Відповідь: х = 2

  1. Розв’язання рівнянь. Робота здійснюється за наступним планом:

а) методи розв’язання нерівностей.

б) за допомогою комп’ютера пропонується таблиця простих нерівностей. Клас їх розв’язує усно.в) при розв’язанні нерівностей на дошці, необхідно звернути увагу учнів на розв’язання нерівностей методом інтервалів.

1. Учень на дошці виконує завдання:

Відповідь:

 1. Учні розв’язують самостійно, клас перевіряє рішення

а) Відповідь:

б) Відповідь:

Вчитель на комп’ютері пропонує п’ять систем рівнянь.

Клас відповідає на питання:

а) які системи розв’язуються однаковим методом, та у чому їх відмінність;

б) в системі 1) назвіть систему, отриману після прирівнювання степенів;

в) що треба зробити, щоб розв’язати систему 2) способом додавання;

г) назвіть рівняння, отримане в системі 3) після підстановки

д) яке квадратне рівняння отримаємо після підстановки в системі 4)

е) розв’язати усно систему 5) (2;0).

3.4. Усна контрольна робота.

Діти виконують через копіювальний папір на аркушах. Вчитель на комп’ютері пропонує завдання, зачитує питання до завдання та дозволяє учням записати відповідь. Після виконання роботи вчитель збирає верхній аркуш відповідей, дає вірні відповіді та їхнє оцінювання в балах. Також дається таблиця зі шкалою оцінок. Учні самі оцінюють свою роботу і поруч з оцінкою ставлять або (оцінка ставиться у в журнал; не ставиться в журнал).
^ УСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

за темою: «ПОКАЗНИКОВІ РІВНЯННЯ ТА НЕРІВНОСТІ»

(0,5б) 1) Знайти х

І в.

ІІ в.

(0,5б) 2) Запишіть відповідь розв’язання нерівності в вигляді проміжку

І в.

ІІ в.

(0,5б) 3) Якім методом розв’язується рівняння

І в.

ІІ в.

(1б) 4) Відзначити на числовому промені проміжки відповіді, відповідні даній умові

І в.

ІІ в.

(1б) 5) Записати систему, яку отримаємо після прирівнювання показників степенів

І в.ІІ в.(1,5б) 6) Розв’язати рівняння

І в.

ІІ в.

(1,5б) 7) Записати рівняння, яке отримаємо після спрощення та прирівнювання показників степенів

І в.

ІІ в.

(1,5б) 8) Для яких х рівняння не має розв’язків

І в.

ІІ в.

(2б) 9) Яке квадратне рівняння отримаємо після введення нової змінної

І в.

ІІ в.

(2б) 10) Записати нерівність, яку отримаємо після введення нової змінної

І в.

ІІ в.

Замість усної контрольної роботи вчитель може дати на 20 хвилин тест за темою «Показникові рівняння та нерівності». Він дасть змогу більш повно перевірити знання учнів (і рішення, і ведення записів, і пояснення).


 1. ^ Підведення підсумків уроку.

  1. Реалізація етапу: уточнення змісту опрацьованого матеріалу; співвідношення реальних результатів з очікуваними; указання причини розбіжностей; встановлення змісту подальших дій.

  2. Оголошення оцінок.

  3. Методи й прийоми: «мікрофон», обмін думками в парах, фронтальна бесіда (у «сильному» класі – метод експертних оцінок).

  4. Інструктаж з домашнього завдання: роз’яснення завдань; пропонування обов’язкового і варіативного завдань (пропонується виконати домашню контрольну роботу зі збірника Федченко Л.Я. «Різнорівневі завдання для тематичних і підсумкових контрольних робіт з алгебри та початків аналізу у 10-11 класах»).


ЛІТЕРАТУРА

 1. Збірник програм для допрофільної підготовки та профільного навчання. Частина ІІ. Навчальні програми для 10-11 класів в загальноосвітніх навчальних закладах. – 2010.

 2. Мерзляк А.Г. // Алгебра 11. Академічний рівень. Профільний рівень. – 2011. – С.154-180.

 3. Федченко Л.Я. Контрольні роботи // Різнорівневі завдання для тематичних і підсумкових контрольних робіт з алгебри та початків аналізу у 10-11 класах. – 2008. – С.39-50.

Схожі:

План-конспект уроку алгебри (11 клас) iconПлан-конспект уроку з курсу «Географія 7 клас» з теми "Природні зони Північної Америки"

План-конспект уроку алгебри (11 клас) iconКонспект уроку алгебри та початків аналізу в 10 класі. Тема уроку:...
Навчальна мета: Вчитися застосовувати набуті знання до практичного розв’язування вправ, стимулювати учнів до вибору І самостійного...
План-конспект уроку алгебри (11 клас) iconПлан-конспект уроку ( 4 клас ) тема: Українські народні жартівливі пісні
Мета: ознайомити дітей з жанром «українська народна пісня»; формувати вокально-хорові навики; розвивати музичний слух, образне сприйняття...
План-конспект уроку алгебри (11 клас) iconПлан-конспект відкритого уроку 6-а класі тема
...
План-конспект уроку алгебри (11 клас) iconПлан-конспект уроку фізики в 11 класі Контрольна робота з теми «Електричне поле»
Мета уроку: контроль та оцінювання знань, умінь І навичок учнів по вивченій темі
План-конспект уроку алгебри (11 клас) iconПлан-конспект уроку на тему Глобальна мережа Internet. 9 клас
Мета: сформувати в учнів поняття про глобальну мережу Internet, про сервер та робочу станцію, ресурси Internet, протоколи передавання...
План-конспект уроку алгебри (11 клас) iconПлан-конспект уроку художньої культури для 10 класу Тема: Мистецтво...
Оголошення теми уроку. Постановка мети І завдань. Перевірка домашнього завдання
План-конспект уроку алгебри (11 клас) iconПлан-конспект уроку на тему: «Узагальнення знань з теми \ Комп’ютерні презентації»
План-конспект уроку на тему: «Узагальнення знань з теми Комп’ютерні презентації»»
План-конспект уроку алгебри (11 клас) iconКонспект уроку 9 клас по темі «Числові нерівності та їх властивості»
Формулюється коротко: повторити порівняння звичайних І десяткових дробів, зображення їх на координатній прямій
План-конспект уроку алгебри (11 клас) iconПлан-конспект відкритого уроку
Мета: Вдосконалювати навички читання та усного мовлення з вивчених тематичних лексико-граматичних одиниць
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка