3. Закони логіки
Скачати 18.32 Kb.
Назва3. Закони логіки
Дата конвертації26.03.2013
Розмір18.32 Kb.
ТипЗакон

Вопросы по логике


1. Предмет та значення логіки.

2. Логіка формальна і логіка діалектична.

3. Закони логіки.

4. Поняття як форма мислення. Зміст та обсяг поняття. Види понять. Відношення між поняттями.

5. Визначення понять. Правила визначення понять.

6. Поділ понять. Правила поділу. Дихотомія.

7. Судження як форма мислення. Прості та складні судження.

8. Структура простих суджень. Види простих суджень. Об'єднана класифікація суджень по кількості та якості.

9. Розподіл термінів в простих категоричних судженнях.

10. "Логічний квадрат". Відношення між простими категоричними судженнями по істинності.

11. Складні судження. Логічні сполучники: кон`юнкція, диз`юнкція, імплікація. Таблиці істинності.

12. Умовивод як форма мислення. Класифікація умовиводів по кількості засновків та характеру виводу.

13. Неопосередковані умовиводи: обернення, перетворення, протиставлення предикату.

14. Умовні, розділювальні та умовно-розділювальні умовиводи.

15. Простий категоричний силогізм.

16. Фігури силогізмів. Загальні правила силогізмів. Правила фігур силогізмів. Модуси силогізмів.

17. Індуктивні умовиводи.

18. Доведення. Структура доведення. Види доведень. Спростування.

1.Предмет и значение логики.

2.Логика формальная и логика диалектическая.

3. Законы логики.

4. Понятие как форма мышления. Объем и содержание понятий. Виды понятий. Отношения между понятиями.

5. Определение понятий. Правила определения понятий.

6. Деление понятий. Правила деления понятий. Дихотомия.

7. Суждение как форма мышления. Простые и сложные суждения.

8. Структура простых суждений. Виды простых суждений. Объединенная классификация суждений по количеству и качеству.

9. Распределение терминов в простых категорических суждениях.

10. "Логический квадрат". Отношения между простыми категорическими суждениями по истинности.

11. Сложные суждения. Логические союзы: конъюнкция, дизъюнкция, импликация. Таблицы истинности.

12. Умозаключение как форма мышления. Классификация умозаключений по количеству посылок и направленности вывода.

13. Непосредственные умозаключения: обращение, превращение, противопоставление предикату.

14. Условные, разделительные и условно-разделительные умозаключения.

15. Простой категорический силлогизм.

16 Фигуры силлогизмов. Общие правила силлогизмов. Правила фигур силлогизмов. Модусы силлогизмов.

17. Индуктивные умозаключения.

18. Доказательство. Структура доказательства. Виды доказательств. Опровержение.

Схожі:

3. Закони логіки iconРеферат з дисципліни ” логіка ”
Багато людей мислять логічно, не знаючи правил логіки, так само як для падіння (комусь або чомусь) необов’язково знати закони тяжіння...
3. Закони логіки iconЗакони й тотожності алгебри логіки
Огляд розвитку елементної бази обчислювальної техніки. Перспективи використання цифрових мікросхем у різних галузях науки, техніки,...
3. Закони логіки iconБулева алгебра. Закони алгебри логіки
Логічні величини: поняття, що виражаються словами: істина, неправда (true, false). Отже, істинність висловлень виражається через...
3. Закони логіки iconВопросы на зачет по логике: 1 Визначення науки логіки. Предмет логіки....
Визначення науки логіки. Предмет логіки. Історичні етапи розвитку логічного знання
3. Закони логіки iconУроки узагальнення І систематизації знань
Визначення І послідовність цих завдань залежать від логіки І закономірностей навчального процесу. Зрозуміло, логіка засвоєння знань...
3. Закони логіки iconЛекція на тему: «закони подразнення збудливих тканин. Дія постійного струму на тканини»
Перш ніж розглянути ці закони, необхідно пригадати, яким чином відбувається збудження, тобто, за яких умов тканина здатна відповідати...
3. Закони логіки iconУрок перевірки І корекції знань з теми: «Закони постійного струму»
Мета: систематизувати та узагальнити знання учнів з теми «Закони постійного струму»; розвивати логічне мислення та практичні навички...
3. Закони логіки iconЗакони та методи регулювання суть грошового обігу
Розділ система грошового обігу та еволюція її типів розділ грошовий обіг, його закони та методи регулювання
3. Закони логіки iconВизначення рівня стресового стану Інтелектуальні ознаки стресу
Пасивність. Бажання перекласти відповідальність на когось Порушення логіки, непослідовність мислення
3. Закони логіки iconУрок математики з елементами логіки, проведений 11. 10. 2012р в 2...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка