Законодавчими актами 15
НазваЗаконодавчими актами 15
Сторінка1/129
Дата конвертації25.02.2013
Розмір9.65 Mb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   129
ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС

(з опублікованого тексту в «Голос України» №№ 229—230 (4979—4980),

4 ГРУДНЯ 2010, підписаний Президентом України 2 грудня 2010 року.

2755-VІ)

ЗМІСТ


РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 13

Стаття 1. Сфера дії Податкового кодексу України 13

Стаття 2. Внесення змін до Податкового кодексу України 13

Стаття 3. Податкове законодавство України 13

Стаття 4. Основні засади податкового законодавства України 13

Стаття 5. Співвідношення податкового законодавства з іншими 15

законодавчими актами 15

Стаття 6. Поняття податку та збору 15

Стаття 7. Загальні засади встановлення податків і зборів 15

Стаття 8. Види податків та зборів 16

Стаття 9. Загальнодержавні податки та збори 16

Стаття 10. Місцеві податки та збори 17

Стаття 11. Спеціальні податкові режими 17

Стаття 12. Повноваження Верховної Ради України, Верховної 17

Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних та міських 17

рад щодо податків та зборів 17

Стаття 13. Усунення подвійного оподаткування 19

Стаття 14. Визначення понять 19

Стаття 15. Платники податків 58

Стаття 16. Обов’язки платника податків 58

Стаття 17. Права платника податків 59

Стаття 18. Податкові агенти 60

Стаття 19. Представники платника податків 61

Стаття 20. Права органів державної податкової служби 61

Стаття 21. Обов’язки і відповідальність посадових осіб контролюючих 66

органів 66

Стаття 22. Об’єкт оподаткування 66

Стаття 23. База оподаткування 66

Стаття 24. Одиниця виміру бази оподаткування 67

Стаття 25. Ставка податку 67

Стаття 27. Гранична ставка податку 67

Стаття 28. Абсолютна та відносна ставки податку 67

Стаття 29. Обчислення суми податку 67

Стаття 30. Податкові пільги 68

Стаття 31. Строк сплати податку та збору 69

Стаття 32. Зміна строку сплати податку та збору 69

Стаття 33. Податковий період 69

Стаття 34. Види податкового періоду 69

Стаття 35. Порядок сплати податків та зборів 70

Стаття 36. Податковий обов’язок 70

Стаття 37. Виникнення, зміна і припинення податкового 70

обов’язку 70

Стаття 38. Виконання податкового обов’язку 70

Стаття 39. Методи визначення та порядок застосування звичайно 71

ї ціни 71

^ РОЗДІЛ ІІ. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ 75

(ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ) 75

Стаття 40. Сфера застосування цього розділу 75

Стаття 41. Контролюючі органи та органи стягнення 75

Стаття 42. Листування з платником податків 76

Стаття 43. Умови повернення помилково та/або надміру сплачених 76

грошових зобов’язань 76

Стаття 44. Вимоги до підтвердження даних, визначених у податков 77

ій звітності 77

Стаття 45. Податкова адреса 79

Стаття 46. Податкова декларація (розрахунок) 79

Стаття 47. Особи, які несуть відповідальність за складення податково 81

ї звітності 81

Стаття 48. Складення податкової декларації 81

Стаття 49. Подання податкової декларації до органів державно 82

ї податкової служби 82

Стаття 50. Внесення змін до податкової звітності 86

Стаття 51. Подання відомостей про суми виплачених доходів 87

платникам податків — фізичним особам 87

Стаття 52. Податкова консультація 87

Стаття 53. Наслідки застосування податкових консультацій 88

Стаття 54. Визначення сум податкових та грошових зобов’язань 88

Стаття 55. Скасування рішень контролюючих органів 89

Стаття 56. Оскарження рішень контролюючих органів 89

Стаття 57. Строки сплати податкового зобов’язання 93

Стаття 58. Податкове повідомлення-рішення 94

Стаття 59. Податкова вимога 96

Стаття 60. Відкликання податкового повідомлення-рішення і 97

податкової вимоги 97

Стаття 61. Визначення податкового контролю та повноваження 98

органів державної влади щодо його здійснення 98

Стаття 62. Способи здійснення податкового контролю 98

Стаття 63. Загальні положення щодо обліку платників податків 98

Стаття 64. Взяття на облік юридичних осіб та відокремлених 101

підрозділів юридичних осіб 101

Стаття 65. Облік самозайнятих осіб 103

Стаття 66. Внесення змін до облікових даних платників податк 105

ів 105

Стаття 67. Підстави та порядок зняття з обліку в органах державно 107

ї податкової служби юридичних осіб, їх відокремлених підрозд 107

ілів та самозайнятих осіб 107

Стаття 68. Інформація, що подається для обліку платників податк 108

ів органами державної реєстрації суб’єктів підприємницької 108

діяльності та іншими органами 108

Стаття 69. Вимоги до відкриття та закриття рахунків платників 108

податків у банках та інших фінансових установах 108

Стаття 70. Державний реєстр фізичних осіб — платників податк 110

ів 110

Стаття 71. Визначення інформаційно-аналітичного забезпечення 115

діяльності державної податкової служби 115

Стаття 72. Збір податкової інформації 116

Стаття 73. Отримання податкової інформації органами державно 117

ї податкової служби 117

Стаття 74. Обробка та використання податкової інформації 119

Стаття 75. Види перевірок 119

Стаття 76. Порядок проведення камеральної перевірки 120

Стаття 77. Порядок проведення документальних планових перев 120

ірок 120

Стаття 78. Порядок проведення документальних позапланових 122

перевірок 122

Стаття 79. Особливості проведення документальної невиїзної 124

перевірки 124

Стаття 80. Порядок проведення фактичної перевірки 124

Стаття 81. Умови та порядок допуску посадових осіб органів 126

державної податкової служби до проведення документальних ви- 126

їзних та фактичних перевірок 126

Стаття 82. Строки проведення виїзних перевірок 127

Стаття 83. Матеріали, які є підставами для висновків під час 129

проведення перевірок 129

Стаття 84. Проведення експертизи під час здійснення податкового 129

контролю органами державної податкової служби 129

Стаття 85. Надання платниками податків документів 129

Стаття 86. Оформлення результатів перевірок 131

Стаття 87. Джерела сплати грошових зобов’язань або погашення 134

податкового боргу платника податків 134

Стаття 88. Зміст податкової застави 137

Стаття 89. Виникнення права податкової застави 137

Стаття 90. Податковий пріоритет 139

Стаття 91. Податковий керуючий 139

Стаття 92. Узгодження операцій із заставленим майном 140

Стаття 93. Припинення податкової застави 141

Стаття 94. Адміністративний арешт майна 141

Стаття 95. Продаж майна, що перебуває у податковій заставі 146

Стаття 96. Погашення податкового боргу державних підпри- 148

ємств, які не підлягають приватизації, та комунальних підпри- 148

ємств 148

Стаття 97. Погашення грошових зобов’язань або податкового 150

боргу в разі ліквідації платника податків, не пов’язаної з банкрутством 150

Стаття 98. Порядок погашення грошових зобов’язань або податкового 151

боргу у разі реорганізації платника податків 151

Стаття 99. Порядок виконання грошових зобов’язань фізичних 154

осіб у разі їх смерті або визнання безвісно відсутніми чи недієздатними, 154

а також неповнолітніх осіб 154

Стаття 100. Розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань 155

або податкового боргу платника податків 155

Стаття 101. Списання безнадійного податкового боргу 157

Стаття 102. Строки давності та їх застосування 158

Стаття 103. Порядок застосування міжнародного договору Укра 160

їни про уникнення подвійного оподаткування стосовно повного 160

або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидент 160

ів із джерелом їх походження з України 160

Стаття 104. Порядок надання допомоги у стягненні податкового 162

боргу в міжнародних правовідносинах 162

Стаття 105. Узгодження суми податкового боргу в міжнародних 163

правовідносинах 163

Стаття 106. Відкликання податкових повідомлень в міжнародних 163

правовідносинах або податкових вимог 163

Стаття 107. Заходи щодо стягнення суми податкового боргу в 163

міжнародних правовідносинах 163

Стаття 108. Нарахування пені та штрафних санкцій на суму податкового 164

боргу в міжнародних правовідносинах 164

Стаття 109. Загальні положення 164

Стаття 110. Особи, які притягаються до відповідальності за 164

вчинення правопорушень 164

Стаття 111. Види відповідальності за порушення законів з питань 164

оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням 164

якого покладено на контролюючі органи 164

Стаття 112. Загальні умови притягнення до фінансової відпові- 165

дальності 165

Стаття 113. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) 165

Стаття 114. Строки давності для застосування штрафних (фі- 165

нансових) санкцій (штрафів) 165

Стаття 115. Застосування штрафних (фінансових) санкцій 166

(штрафів) у разі вчинення кількох порушень 166

Стаття 116. Рішення про застосування штрафних (фінансових) 166

санкцій (штрафів) 166

Стаття 117. Порушення встановленого порядку взяття на облік 166

(реєстрації) в органах державної податкової служби 166

Стаття 118. Порушення строку та порядку подання інформації 167

про відкриття або закриття банківських рахунків 167

Стаття 119. Порушення платником податків порядку подання 167

інформації про фізичних осіб — платників податків 167

Стаття 120. Неподання або несвоєчасне подання податкової 168

звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податково 168

ї звітності 168

Стаття 121. Порушення встановлених законодавством строків 168

зберігання документів з питань обчислення і сплати податків та 168

зборів, а також документів, пов’язаних із виконанням вимог іншого 168

законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 168

контролюючі органи 168

Стаття 122. Порушення правил застосування спрощеної системи 169

оподаткування фізичною особою — підприємцем 169

Стаття 123. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у разі визначення 169

контролюючим органом суми податкового зобов’язання 169

Стаття 124. Відчуження майна, яке перебуває у податковій 170

заставі, без згоди органу державної податкової служби 170

Стаття 125. Порушення порядку отримання та використання 170

торгового патенту 170

Стаття 126. Порушення правил сплати (перерахування) податк 171

ів 171

Стаття 127. Порушення правил нарахування, утримання та 171

сплати (перерахування) податків у джерела виплати 171

Стаття 128. Неподання або подання з порушенням строку банками 172

чи іншими фінансовими установами податкової інформації 172

органам державної податкової служби 172

Стаття 129. Пеня 172

Стаття 130. Зупинення строків нарахування пені 174

Стаття 131. Порядок сплати пені, нарахованої за невиконання 174

податкового зобов’язання 174

Стаття 132. Порядок нарахування пені у разі порушення умов, 174

за яких надавалося звільнення (умовне звільнення) від оподаткування 174

при ввезенні товарів на митну територію України 174

^ РОЗДІЛ ІІІ. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ 176

Стаття 133. Платники податку 176

Стаття 134. Об’єкт оподаткування 177

Стаття 135. Порядок визначення доходів та їх склад 177

Стаття 136. Доходи, що не враховуються для визначення 179

об’єкта оподаткування 179

Стаття 137. Порядок визнання доходів 182

Стаття 138. Склад витрат та порядок їх визнання 185

Стаття 139. Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного 194

прибутку 194

Стаття 140. Особливості визнання витрат подвійного призначення 196

Стаття 141. Особливості визначення складу витрат платника 202

податку в разі сплати процентів за борговими зобов’язаннями 202

Стаття 142. Особливості визначення складу витрат на виплати 203

фізичним особам згідно з трудовими договорами та договорами 203

цивільно-правового характеру 203

Стаття 143. Особливості віднесення до складу витрат сум 204

внесків на соціальні заходи 204

Стаття 144. Об’єкти амортизації 204

Стаття 145. Класифікація груп основних засобів та інших необоротних 205

активів. Методи нарахування амортизації 205

Стаття 146. Визначення вартості об’єктів амортизації 208

Стаття 147. Облік операцій із землею та її капітальним поліпшенням 212

Стаття 148. Амортизація витрат, пов’язаних з видобутком корисних 213

копалин 213

Стаття 149. Податкова база 215

Стаття 150. Порядок урахування від’ємного значення об’єкта 216

оподаткування в результатах наступних податкових періодів 216

Стаття 151. Ставки податку 216

Стаття 152. Порядок обчислення податку 216

Стаття 153. Оподаткування операцій особливого виду 220

Стаття 154. Звільнення від оподаткування 232

Стаття 155. Особливості оподаткування виробників сільськогосподарсько 235

ї продукції 235

Стаття 156. Особливості оподаткування страховика 236

Стаття 157. Оподаткування неприбуткових установ та орган 240

ізацій 240

Стаття 158. Особливості оподаткування прибутку підпри- 245

ємств, отриманого у зв’язку із впровадженням енергоефективних 245

технологій 245

Стаття 159. Безнадійна та сумнівна заборгованість 247

Стаття 160. Особливості оподаткування нерезидентів 254

Стаття 161. Спеціальні правила 258

^ РОЗДІЛ ІV. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 260

Стаття 162. Платники податку 260

Стаття 163. Об’єкт оподаткування 260

Стаття 164. База оподаткування 260

Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального 265

місячного (річного) оподатковуваного доходу 265

Стаття 166. Податкова знижка 274

Стаття 167. Ставки податку 277

Стаття 168. Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) 278

податку до бюджету 278

Стаття 169. Перерахунок податку та податкові соціальні пільги 280

Стаття 170. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування 284

окремих видів доходів 284

Стаття 171. Особи, відповідальні за утримання (нарахування) та 299

сплату (перерахування) податку до бюджету 299

Стаття 172. Порядок оподаткування операцій з продажу (обмі- 300

ну) об’єктів нерухомого майна 300

Стаття 173. Порядок оподаткування операцій з продажу або обм 301

іну об’єктів рухомого майна 301

Стаття 174. Оподаткування доходу, отриманого платником податку 303

в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, 303

майна, майнових чи немайнових прав 303

Стаття 175. Визначення суми процентів, сплачених платником 305

податку за користування іпотечним житловим кредитом з метою 305

нарахування податкової знижки 305

Стаття 176. Забезпечення виконання податкових зобов’язань 306

Стаття 177. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою 308

— підприємцем від провадження господарської діяльності, 308

крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування 308

Стаття 178. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, 310

яка провадить незалежну професійну діяльність 310

Стаття 179. Порядок подання річної декларації про майновий 311

стан і доходи (податкової декларації) 311

Стаття 180. Платники податку 314

Стаття 181. Вимоги щодо реєстрації осіб як платників податку 315

Стаття 182. Добровільна реєстрація платників податку 315

Стаття 183. Порядок реєстрації платників податку 315

Стаття 184. Анулювання реєстрації платника податку 318

Стаття 185. Визначення об’єкта оподаткування 319

Стаття 186. Місце постачання товарів та послуг 320

Стаття 187. Дата виникнення податкових зобов’язань 322

Стаття 188. Порядок визначення бази оподаткування в разі постачання 324

товарів/послуг 324

Стаття 189. Особливості визначення бази оподаткування в разі 325

Стаття 190. Порядок визначення бази оподаткування для товар 327

ів, які ввозяться на митну територію України, послуг, які поставляються 327

нерезидентами на митній території України 327

Стаття 191. Особливості визначення бази оподаткування для готово 328

ї продукції, виготовленої з використанням давальницької сировини 328

нерезидента, у разі її постачання на митній території України 328

Стаття 192. Особливості визначення бази оподаткування в окремих 328

випадках (порядок коригування податкових зобов’язань та 328

податкового кредиту) 328

Стаття 193. Розміри ставок податку 329

Стаття 194. Операції, що підлягають оподаткуванню за основною 329

ставкою 329

Стаття 195. Операції, що підлягають оподаткуванню за нульовою 329

ставкою 329

Стаття 196. Операції, що не є об’єктом оподаткування 331

Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування 333

Стаття 198. Податковий кредит 346

Стаття 199. Пропорційне віднесення сум податку до податкового 348

кредиту 348

Стаття 200. Порядок визначення суми податку, що підлягає 349

сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або відшкодуванню 349

з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), 349

та строки проведення розрахунків 349

Стаття 201. Податкова накладна 354

Стаття 202. Звітні (податкові) періоди 358

Стаття 203. Порядок надання податкової декларації та строки 358

розрахунків з бюджетом 358

Стаття 204. Порядок оподаткування ввезення на митну територ 359

ію України давальницької сировини іноземним замовником та вивезення 359

виробленої з неї готової продукції 359

Стаття 205. Порядок оподаткування вивезення з митної територ 359

ії України давальницької сировини українського замовника та ввезення 359

виготовленої з неї готової продукції 359

Стаття 206. Особливості оподаткування операцій при перемі- 359

щенні товарів через митний кордон України 359

Стаття 207. Порядок оподаткування туристичних послуг 362

Стаття 208. Оподаткування послуг, що постачаються нерезидентами, 363

місце постачання яких розташоване на митній території 363

України 363

Стаття 209. Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфер 364

і сільського та лісового господарства, а також рибальства 364

Стаття 210. Спеціальний режим оподаткування діяльності щодо 372

виробів мистецтва, предметів колекціонування або антикваріату 372

Стаття 211. Особливості оподаткування операцій, пов’язаних із 373

виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильсько 373

ї АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта «Укриття» 373

на екологічно безпечну систему 373

^ РОЗДІЛ VІ. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК 375

Стаття 212. Платники податку 375

Стаття 213. Об’єкти оподаткування 376

Стаття 214. База оподаткування 378

Стаття 215. Підакцизні товари та ставки податку 379

Стаття 216. Дата виникнення податкових зобов’язань 388

Стаття 217. Порядок обчислення податку з товарів, вироблених 388

на митній території України 388

Стаття 218. Порядок обчислення податку з товарів, які ввозяться 389

на митну територію України 389

Стаття 219. Порядок обчислення податку в разі тимчасового 390

ввезення на митну територію України та переміщення через митну 390

територію України транзитом підакцизних товарів 390

Стаття 220. Особливості обчислення податку за адвалорними 390

ставками 390

Стаття 221. Особливості обчислення податку з тютюнових вироб 392

ів 392

Стаття 222. Порядок і строки сплати податку 392

Стаття 223. Складення та подання декларації з акцизного податку 393

Стаття 224. Контроль за сплатою податку 393

Стаття 225. Особливості оподаткування алкогольних напоїв 393

Стаття 226. Виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного 394

податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів 394

Стаття 227. Ввезення на митну територію України імпортних алкогольних 397

напоїв і тютюнових виробів 397

Стаття 228. Контроль за надходженням податку з алкогольних 398

напоїв і тютюнових виробів 398

Стаття 229. Особливості оподаткування деяких підакцизних товар 399

ів залежно від напряму його використання 399

Стаття 230. Акцизні склади 404

^ РОЗДІЛ VІІ. ЗБІР ЗА ПЕРШУ РЕЄСТРАЦІЮ 407

ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ 407

Стаття 231. Платники збору 407

Стаття 232. Об’єкти оподаткування збором 407

Стаття 233. База оподаткування збором 408

Стаття 234. Ставки збору 408

Стаття 235. Пільги щодо збору 410

Стаття 236. Податковий період 410

Стаття 237. Строк сплати збору 410

Стаття 238. Порядок обчислення збору 410

Стаття 239. Порядок сплати збору 410

^ РОЗДІЛ VІІІ. ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК 412

Стаття 240. Платники податку 412

Стаття 241. Податкові агенти 413

Стаття 242. Об’єкт та база оподаткування 413

Стаття 243. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря 413

забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення 413

Стаття 244. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря 415

забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення 415

Стаття 245. Ставки податку за скиди забруднюючих речовин у 415

водні об’єкти 415

Стаття 246. Ставки податку за розміщення відходів у спеціально 416

Стаття 247. Ставки податку за утворення радіоактивних відходів 416

(включаючи вже накопичені) 416

Стаття 248. Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних 417

відходів їх виробниками понад установлений особливими 417

умовами ліцензії строк 417

Стаття 249. Порядок обчислення податку 417

Стаття 250. Порядок подання податкової звітності та сплати податку 420

^ РОЗДІЛ ІХ. 424

РЕНТНА ПЛАТА ЗА ТРАНСПОРТУВАННЯ 424

НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ МАГІСТРАЛЬНИМИ 424

НАФТОПРОВОДАМИ ТА НАФТОПРОДУКТОПРОВОДАМИ, 424

ТРАНЗИТНЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТРУБОПРОВОДАМИ 424

^ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ТА АМІАКУ ТЕРИТОРІЄЮ УКРАЇНИ 424

Стаття 251. Платники рентної плати 424

Стаття 252. Об’єкт оподаткування 424

Стаття 253. Ставки оподаткування 424

Стаття 254. Порядок обчислення податкових зобов’язань та 425

строк сплати 425

Стаття 255. Контроль та відповідальність платників 425

^ РОЗДІЛ Х. 426

РЕНТНА ПЛАТА ЗА НАФТУ, ПРИРОДНИЙ ГАЗ 426

І ГАЗОВИЙ КОНДЕНСАТ, ЩО ВИДОБУВАЮТЬСЯ В УКРАЇНІ 426

Стаття 256. Платники рентної плати 426

Стаття 257. Об’єкт оподаткування 426

Стаття 258. Ставки рентної плати 426

Стаття 259. Коригуючі коефіцієнти 427

Стаття 260. Порядок обчислення податкових зобов’язань та 428

строк сплати 428

Стаття 261. Контроль та відповідальність платників 429

Стаття 262. Плата за користування надрами 430

Стаття 263. Плата за користування надрами для видобування 430

корисних копалин 430

Стаття 264. Плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних 443

з видобуванням корисних копалин 443

^ РОЗДІЛ XІІ. МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ 446

Стаття 265. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 446

ділянки 446

Стаття 266. Збір за місця для паркування транспортних засобів 448

Стаття 267. Збір за провадження деяких видів підприємницької 450

діяльності 450

Стаття 268. Туристичний збір 456

^ РОЗДІЛ ХІІІ. ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ 459

Стаття 269. Платники податку 459

Стаття 270. Об’єкти оподаткування 459

Стаття 271. База оподаткування 459

Стаття 272. Ставки податку за земельні ділянки сільськогосподарських 459

угідь (незалежно від місцезнаходження) 459

Стаття 273. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях 459

лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження) 459

Стаття 274. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну 460

грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) 460

Стаття 275. Ставки податку за земельні ділянки, розташовані в 460

межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено 460

Стаття 276. Особливості встановлення ставок земельного податку 461

Стаття 277. Ставки податку за земельні ділянки несільськогосподарських 462

угідь, розташовані за межами населених пунктів, нормативну 462

грошову оцінку яких не проведено 462

Стаття 278. Ставки податку за земельні ділянки, надані підпри- 462

ємствам промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони, 462

розташовані за межами населених пунктів 462

Стаття 279. Ставка податку за земельні ділянки, передані у 463

власність або надані в користування на землях природоохоронного, 463

оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, 463

розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову 463

оцінку яких не проведено 463

Стаття 280. Ставки податку за земельні ділянки на землях водного 463

фонду та лісогосподарського призначення, розташовані за 463

межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не 463

проведено 463

Стаття 281. Пільги щодо сплати податку для фізичних осіб 463

Стаття 282. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб 464

Стаття 283. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню 465

Стаття 284. Особливості застосування пільгового оподаткування 466

Стаття 285. Податковий період 466

Стаття 286. Порядок обчислення плати за землю 467

Стаття 287. Строк сплати плати за землю 468

Стаття 288. Орендна плата 469

Стаття 289. Індексація нормативної грошової оцінки земель 470

Стаття 290. Порядок зарахування до бюджетів плати за землю 470

^ РОЗДІЛ ХІV. 471

СПЕЦІАЛЬНІ ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ 471

Стаття 301. Платники податку 471

Стаття 302. Об’єкт оподаткування 472

Стаття 303. База оподаткування 472

Стаття 304. Ставки податку 472

Стаття 305. Податковий (звітний) період 473

Стаття 306. Порядок нарахування та строки сплати податку 473

Стаття 307. Особливості обкладення платників податку окремими 474

податками і зборами 474

Стаття 308. Порядок набуття та скасування статусу платника податку 474

Стаття 309. Відповідальність платників податку 477

Стаття 310. Платники збору 477

Стаття 311. Об’єкт оподаткування збором 477

Стаття 312. Ставки збору 477

Стаття 313. Порядок обчислення і сплати збору 478

Стаття 314. Платники збору 478

Стаття 315. Об’єкт оподаткування збором 478

Стаття 316. Ставки збору 478

Стаття 317. Порядок обчислення і сплати збору 479

^ РОЗДІЛ XV. 480

ЗБІР ЗА КОРИСТУВАННЯ РАДІОЧАСТОТНИМ 480

РЕСУРСОМ УКРАЇНИ 480

Стаття 318. Платники збору 480

Стаття 319. Об’єкт оподаткування збором 480

Стаття 320. Ставки збору 480

Стаття 321. Порядок обчислення збору 482

Стаття 322. Порядок сплати збору 483

^ РОЗДІЛ XVІ. ЗБІР ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ 484

Стаття 323. Платники збору 484

Стаття 324. Об’єкт оподаткування збором 484

Стаття 325. Ставки збору 485

Стаття 326. Порядок обчислення збору 487

Стаття 327. Особливості обчислення збору при встановленні лі- 489

мітів використання води 489

Стаття 328. Порядок сплати збору 489

^ РОЗДІЛ XVІІ. ЗБІР ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ 491

ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ 491

Стаття 329. Платники збору 491

Стаття 330. Об’єкт оподаткування збором 491

Стаття 331. Ставки збору 491

Стаття 332. Порядок обчислення збору 497

Стаття 333. Порядок перерахунку збору 498

Стаття 334. Порядок сплати збору 498

^ РОЗДІЛ ХVІІІ. 500

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ 500

В УМОВАХ ДІЇ УГОДИ ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ 500

Стаття 335. Порядок оподаткування інвестора під час виконання 500

угоди про розподіл продукції 500

Стаття 336. Особливості сплати податку на прибуток 501

Стаття 337. Особливості сплати податку на додану вартість 503

Стаття 338. Особливості справляння плати за користування 504

надрами для видобування корисних копалин 504

Стаття 339. Особливості здійснення контролю за виконанням 504

угоди про розподіл продукції 504

Стаття 340. Гарантії у разі внесення змін до податкового законодавства 504

^ РОЗДІЛ XІX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 506

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   129

Схожі:

Законодавчими актами 15 iconТема заняття
Мета заняття Оволодіти практичними навичками І вмінням працювати із законодавчими актами
Законодавчими актами 15 iconТема заняття
Мета заняття Оволодіти практичними навичками І вмінням працювати із законодавчими актами
Законодавчими актами 15 iconРегламент
Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Статутом територіальної...
Законодавчими актами 15 iconПровідна роль у забезпеченні виконання державою функцій щодо регулювання...
Податки це обов'язкові платежі фізичних та юридичних осіб до центрального І місцевого бюджетів, здійснювані у порядку І на умовах,...
Законодавчими актами 15 iconЗагальна характеристика права власності в Україні
Право власності в Україні регулюється Конституцією України, Законом України “Про власність”, від 7 жовтня 1991р., Цивільним кодексом...
Законодавчими актами 15 iconЗвіт про роботу директора Чорноморської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Чорноморська зош І-ІІІ ступенів у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про загальну середню...
Законодавчими актами 15 iconЗвіт директора нвк №108 Кутової Булатової І. А. про діяльність у 2011 2012 навчальному році
Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про боротьбу із захворюваннями на туберкульоз», Національною Доктриною розвитку...
Законодавчими актами 15 iconСучасні вимоги до кабінету трудового навчання та проблеми навчально-методичного...
Ого місця учня, підбір інструментів за віковими особливостями учнів. Раціональна організація робочого місця у віповідності із законодавчими...
Законодавчими актами 15 icon2. Організаційно-правові засади діяльності дитячого закладу
Табір у своїй діяльності керується Конституцією І законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими...
Законодавчими актами 15 icon1 Починаючи з Аристотеля І до ХVIII ст у теорії грошей досить поширеною...
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка