Забезпечення обов’язкової освіти
Скачати 343.27 Kb.
НазваЗабезпечення обов’язкової освіти
Сторінка1/2
Дата конвертації11.03.2013
Розмір343.27 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2Звіт директора школи

Павлішевської Лариси Василівни

за 2011-2012 н.р.

Організація навчально-виховного процесу в Кременчуцькій спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 7 з поглибленим вивченням фізичної культури та основ здоров»я Кременчуцької міської ради Полтавської області проводилась виходячи з основних напрямків та організаційних заходів по реалізації вимог Конституції України стосовно галузі освіти, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», указів Президента України, галузевих Постанов Кабміну України, державних, регіональних програм, розпоряджень та доручень Голови обласної державної адміністрації, рішень виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, управлінських рішень управління освіти міста, а також нормативних та розпорядчих документів Міністерства освіти та науки України.

Протягом звітного періоду (2011-2012 н.р.) діяльність педагогічного колективу закладу була направлена на задоволення освітніх запитів Кременчуцької територіальної громади щодо здобуття освіти відповідного рівня і змісту, розвитку школи, забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

Виконуючи Національну доктрину розвитку освіти, Державне замовлення на надання освітніх послуг колективом школи досягнуто певного рівня в навчанні та вихованні учнівської молоді. Школа пройшла атестацію й отримала свідоцтво про підтвердження свого статусу та право надання освітніх послуг.

У 2011-2012н.р. була продовжена реалізація Концепції розвитку загальної середньої освіти та профільного навчання в старшій школі, продовжено впровадження державного стандарту початкової освіти.

У навчальному закладі здійснено планування роботи відповідно чинного законодавства та управлінських рішень галузевих керівних органів.

Весь навчально - виховний процес у школі проводиться у відповідності до вимог законодавства України про мови. Постійно контролюється оформлення та ведення ділової документації українською мовою.

Постійно контролюється ведення класних журналів, здійснюється перевірка виконання навчальних планів та державних програм, зошитів та щоденників учнів. За результатами перевірки видані відповідні накази.

^ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ОСВІТИ

Педагогічним колективом школи проведено певну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На початок навчального 2010-2011 н.р. в школі навчалося 345учнів , з них дівчат 169 , що становить 48,9 % від загальної кількості. Укомплектовано 13 класів із середньою наповненістю 27 учнів. Мова навчання – українська. Охоплено навчанням 100 % учнів. На всіх дітей, які з різних причин продовжують навчатися за межами нашого закладу, своєчасно оформлені відповідні документи.

За навчальний рік вибуло 7 учнів до інших навчальних закладів міста. Прибуло 11 учнів. Плинність учнів становить 2 % . За рейтингом причини вибуття із закладу слід відмітити такі: переїзд на інше місце проживання.

На виконання статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.11.2007 № 406 « Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 77-РВК» було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні школи. Всі діти, шкільного віку, які проживають в мікрорайоні і відсутні медичні протипоказання , охоплені навчанням.( 2 учнів не навчається згідно медичних довідок).

Аналіз обліку учнівського контингенту в мікрорайоні свідчить про плинність та нестабільність учнівської молоді

Тому це залишається однією із основних задач роботи педагогічного колективу в наступні роки. Хоча і в цьому напрямку в роботі є зміни. По мікрорайону шести річок 28, а ми вже набрали у 1 клас – 33 учні.

У школі постійно ведеться облік випускників 9-х, 11-х класів. Із 32 випускників ІІ ступеня 2010-2011 н.р. на перше вересня всі продовжили навчання – 30 учнів у 10 класі своєї школи .

Основними заходами шкільного колективу щодо забезпечення контингенту учнів була вчасно проведена робота адміністрації школи в напрямку профорієнтації.

Результатом роботи закладу з дошкільними установами став той факт, що 15 дітей після дитячої установи № 4 здали документи до першого класу нашого закладу .

Під постійним контролем перебуває питання про стан відвідування учнями школи. Ведуться журнали та екрани відвідування, всі діти мікрорайону охоплені навчанням. За цей навчальний рік у комісію у справах неповнолітніх при Крюківському райвиконкомі подавалися документи на учнів Гриненко Ярослава, Сєргєєва Єгора, як на сім’ї, які потрапили в скрутне становище. Протягом року робилися відповідні відмітки про відвідування учнями школи в журналі чергування та на шкільному екрані. Класні керівники тримали на контролі відвідування учнями школи. Було проведено педагогічний консиліум щодо навчання та дисципліни у 9 та 7 класах. У цьому напрямку ми намагаємося співпрацювати і з батьками, і з різними службами.

^ ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Серед пріоритетних реформ навчально-виховного процесу у школі є демократизація, гуманізація, гуманітаризація, диференціація, інтеграція навчання, впровадження новітніх технологій у навчально-виховний процес.

Навчально-виховний процес здійснюється в школі відповідно плану роботи школи, Статуту школи та робочого навчального плану.

В основу навчального плану покладена нормативна база МОН України.

Школа працювала за 5-денним режимом. Навчальний план початкової школи був складений за типовими навчальними планами початкової школи з українською мовою навчання затверджено наказом МОН України від 29.11.2005 р. № 682. Варіативна складова плану була використана на курс „Хореографія” (по 1 год.) в 1-4 класах та курсу « Християнська етики» в 1-4 класах.

Навчальний план для 5-9 класів складено за типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 р. № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 07.05.2007 р. № 357. Варіативна частина плану була використана на введення факультативу «Історія Полтавщини» у 8-9 класі, додаткових годин на викладання фізичної культури.

Навчальний план 10-11 класів складено за типовим навчальним планом ІІІ ступеня загальноосвітніх навчальних закладів з укр. мовою навчання , мали природничий напрям, біолого – хімічний профіль. Варіативна частина плану була використана на введення курсу «Історія Полтавщини», факультативних занять «Стилістика сучасної української мови», «Розв’язування задач з хімії» Також було введено додаткові години на вивчення математики, української мови, фізичної культури .

Календарно-тематичні плани складені згідно програм для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених МОН України, 2001 р., 2005 р., 2007 р. 2008 р. для 5-11 та 5-12 класів.

У 2011-2012 навчальному році в школі за індивідуальною формою навчалося 3 учнів, які за станом здоров’я не могли відвідувати школу: Михайленко О. (6-Б клас), Переверзіна Т. (11 клас), Новицький Б. (11 клас), Горошинський О. (10 клас).

Індивідуальне навчання здійснювалось за індивідуальними навчальними планами, з урахуванням індивідуальних особливостей дітей, їх здібностей та потреб.

На підставі цих планів учителі - предметники скорегували індивідуальні програми з кожного предмета, у яких визначався зміст і обсяг матеріалу, що підлягав вивченню. Розклад занять був погоджений з батьками і затверджений директором школи. Кількість годин для організації навчання визначалася відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.

^ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

Керівництво, підвищення якості ефективності внутрішнього управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективний, річний, семестровий, місячний та тижневий плани. Науково та оптимально організувати працю всього шкільного колективу допомогли плани управління освіти та методичні вісники КМНМЦ.

Створити цілісну систему інформаційно-аналітичного забезпечення допомогла вчасно зроблена підписка на періодичні видання.

Принципи доцільності і оперативності прийняття управлінський рішень адміністрацією школи є основою для проведення засідань педагогічних рад, інструктивно – методичних нарад. Проведення постійних консультацій і спільного розгляду питань з громадськими органами закладу сприяли результативному проведенню засідань Ради школи та опікунської ради школи.

Ефективності внутрішнього контролю за станом навчально-виховного процесу сприяло застосуванню таких інформаційних моделей управління як: проведення відкритих виховних заходів, відвідування уроків вчителів, що атестуються, проведення нетрадиційних форм засідання педагогічної ради, звітування вчителів та керівників методичних об’єднань, класних керівників. Узгодженість дій адміністрації, координація дій, спрямовані на створення творчого психологічно спрямованого мікроклімату в колективі, творчості та впровадженню інноваційних форм роботи.

Створена система внутрішнього контролю за навчально-виховним процесом, за результатами якого здійснюється педагогічний аналіз, приймаються управлінські рішення та розробляються заходи. Результативність рішень та заходів прослідковується через систему наказів по школі. Але система замкнутого управління та система зняття документів з контролю потребую удосконалення.

Реалізовані практичні заходи щодо впровадження в закладі мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної. Навчально-виховний процес здійснюється українською мовою.

Щодо виконання Закону України «Про мови» та Державної програми розвитку і функціонування української мови слід зазначити , що в школі щорічно проводяться відповідні заходи, документація закладу ведеться українською мовою. У класах оформлені куточки державної символіки. Усі виховні заходи проводяться українською мовою. Учні школи брали участь у конкурсах імені Петра Яцика, олімпіадах з української мови та літератури., у конкурсі читців віршів Т.Г.Шевченка, у Всеукраїнському конкурсі « Соняшник».

^ РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ

Кадрове забезпечення Кременчуцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 7 здійснюється у повній відповідності з Концепцією розвитку школи, робочим навчальним планом, існуючими профілями навчання, режимом роботи.

Діяльність закладу відбувається в режимі подальшого розвитку.

Керівництво, підвищення якості ефективності внутрішнього управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективний, річний, семестровий, місячний та тижневий плани. Науково та оптимально організувати працю всього шкільного колективу допомогли плани управління освіти та методичні вісники КМНМЦ.

Створити цілісну систему інформаційно-аналітичного забезпечення допомогла вчасно зроблена підписка на періодичні видання.

Принципи доцільності і оперативності прийняття управлінський рішень адміністрацією школи є основою для проведення засідань педагогічних рад, інструктивно – методичних нарад. Проведення постійних консультацій і спільного розгляду питань з громадськими органами закладу сприяли результативному проведенню засідань Ради школи та опікунської ради школи.

Ефективності внутрішнього контролю за станом навчально-виховного процесу сприяло застосуванню таких інформаційних моделей управління як: проведення відкритих виховних заходів, відвідування уроків вчителів, що атестуються, проведення нетрадиційних форм засідання педагогічної ради, звітування вчителів та керівників методичних об’єднань, класних керівників.

Кадрове забезпечення Кременчуцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 7 здійснюється у повній відповідності з Концепцією розвитку школи, робочим навчальним планом, існуючими профілями навчання, режимом роботи.

Станом на 01.06.2012 року навчально – виховний процес в школі забезпечує 32 педагогічних працівника, з них 2 вчителя - сумісника, у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку перебуває 2 педагогічні працівники. Школа укомплектована педагогічними кадрами на 100 %.

Кадрова політика в школі здійснюється шляхом створення сприятливих умов для формування дієздатного колективу, розкриття творчого потенціалу кожного вчителя, підвищення його кваліфікаційного рівня та професійного самовдосконалення.

При розстановці кадрів, встановленні тижневого навантаження працівників враховується рівень їх кваліфікації, результативність роботи, побажання учнів і батьків, забезпечується відповідність фаху займаній посаді.

Якісний склад педагогічних кадрів такий:

Учителів вищої категорії – 13

Учителів-методистів – 1

Старший учитель – 10

Учитель І категорії – 7

Учитель ІІ категорії – 3

Спеціалістів – 8

Із 32 педагогічних працівників школи, 29 має вищу освіту, 3 педагогічних працівників-середню спеціальну, з яких одна заочно здобуває вищу педагогічну освіту. В школі створені належні умови для успішного поєднання роботи з навчанням.

Колектив закладу здійснює заходи щодо зміцнення складу педагогічних працівників та їх захисту.

З питань дотримання трудового законодавства педагогічними працівниками, виконання нормативних документів МОН України адміністрація закладу регулярно проводила виробничі наради, наради при директорові, оперативні методичні зустрічі, співбесіди з окремими вчителями, що дало змогу уникнути скарг.

^ КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ

Згідно перспективного плану та плану роботи школи вивчено стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з предмету «іноземна мова» (наказ № 295 о/д від 23.12.2011 р.), стан ведення журналів, планування та обліку індивідуального навчання на дому ( наказ № 236 о/д від 09.11.2011 р.) та підготовлені довідки про виконання рекомендацій, отриманих в ході вивчення стану викладання в минулому році математики в початкових класах, української мови.

Як свідчать матеріали вивчення стану навчання, учителі школи використовують технології укрупненого структурування, проблемного навчання, лекційно-практичну форму навчання, навчання з використанням зорових опор, інтерактивні методи навчання, особистісно орієнтоване навчання, інтерактивні методи навчання.

Під час контролю порядку дотримання інструкції з проведення тематичних атестацій адміністрація керувалася нормативними документами, що дало змогу не перевантажувати учнями під час проведення тематичних та контрольних робіт.

Класно-узагальнюючий контроль проведено 6-А класі. Слід відзначити достатню організацію навчально-виховного процесу у 5-му класі та низький рівень відвідування навчальних занять та навчання у 9 класі.

Адміністрацією закладу проводиться тематичний контроль з питань: ведення шкільної документації, організації робочого дня, робота з молодшими спеціалістами, проведення уроків.

^ ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

Колегіальним органом управління в школі є педагогічна рада,на якій обговорюються різноманітні питання змісту освіти, затверджується план роботи школи, визначаються компоненти змісту освіти. Підготовлено та проведено педагогічні ради на тему : «Актуальність наступності в організації та змісті дошкільної, початкової, середньої та старшої освіти» (жовтень, 2011), «Соціалізація учнів на кожному етапі шкільного життя» (березень, 2012). «Аналіз та перспективне планування роботи колективу за результатами атестації школи» ( січень, 2012); «Підсумки методичної та навчально – виховної роботи в школі по формуванню здорового способу життя»(травень, 2012)

З метою більш чіткого аналізу рівня та якості навчальних досягнень учнів 5- 11 класів по результатам моніторінгу знань за І семестр розроблені діаграми та графічні оцінки середнього балу успішності учнів з кожного навчального предмету для кожного класу, визначено і показано в діаграмах рейтинг класів відносно середнього балу з усіх предметів та рейтинг навчальних предметів по циклам.

Своєчасно здійснювалася підготовка звітних документів по школі, складались документи для нарахування заробітної плати вчителям, здійснювався зв’язок з бугалтерією з питань виплати зарплати працівникам школи. Протягом року постійно велася статистична звітність. Звіти вчасно здавалися до управління освіти.

Узгодженість дій адміністрації, координація дій спрямовані на створення творчого психологічно спрямованого мікроклімату в колективі.

Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямована на всебічне комплекси оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховної процесу.

Наказом по школі № 28 о/д 10.01.2012 р. створено атестаційну комісію. Затверджено графік роботи атестаційної комісії . Педагогічні працівники ознайомлені з графіком проведення атестації під підпис. Відповідно до графіка проведено чотири засідання атестаційної комісії. Складено план проведення атестації педагогічних працівників на 2012 – 2013 навчальному році.

На розгляд атестаційної комісії представлено атестаційні матеріали п’яти педагогічних працівників на атестацію в черговому порядку . Із них: на встановлення відповідності раніше присвоєній категорії – 3 , на присвоєння звання « старший учитель» - 1 та підвищення кваліфікаційної категорії – 1.

З метою систематизації та поширення наявного досвіду, кращих педагогічних надбань, знайомства з творчим пошуком вчителів, що атестуються, в школі проводилися різні форми методичної роботи : творчий звіт на засіданні методичного об'єднання, участь у семінарах і предметних тижнях, виставка творчих здобутків учителів, вернісаж педагогічних ідей, відкриті уроки , участь вчителів, які атестуються у тижні педагогічної творчості.

Система роботи вчителів вивчалася адміністрацією школи, методичним об’єднанням, членами атестаційної комісії. Практичним психологот Кобеляцькою О.І. . проведено тестування вчителів, учнів, батьків, визначено рейтинг вчителів, що атестується, серед колег, учнів та батьків, проведено діагностику професійної компетентності. Було оформлено стенд „ Нормативно-правова база організації та проведення атестації педагогічних працівників.”

Проводяться нетрадиційні форми роботи з учителями : участь у конкурсі

“ Учитель року ” ( вчитель української мови та літератури Кунавіна А.П., вчитель англійської мови Касай А.Г.), участь тиждні педагогічної творчості, вернісаж педагогічних ідей вчителів, творчі звіти вчителів, які атестуються, предметні тижні. Показником росту творчого потенціалу вчителів є узагальнені матеріали, представлені на обласний ярмарок педтехнології “Творчі сходинки освітян Полтавщини». У навчальному році п»ятеро вчителів пройшли курсову перепідготовку, один педагогічний працівник навчається заочно в педагогічному університеті.

На виконання Законів України “ Про освіту”, “ Про загальну середню освіту”, впровадження державних стандартів на основі діагностування педкадрів , аналізу стану викладання навчальних дисциплін, вивчення рівня навчальних досягнень учнів в школі продовжувалася робота по реалізації проблемної теми: «Система організації навчально-виховного процесу по формуванню здорового способу життя». Вирішенню цих завдань підпорядкована структура методичної роботи в школі. Працюють методичні об’єднання вчителів :

 • предметів оздоровчого циклу – керівник Федоренко І.В.;

 • предметів філологічного циклу – керівник Вібла Т.І.;

 • іноземної мови – керівник Касай А.Г.;

 • предметів фізико-математичного циклу – керівник Шляніна Н.М.;

 • суспільно-природничого циклу – керівник Крошка І.В.;

 • естетично-прикладного циклу – керівник Химчук В.О.;

 • початкових класів – керівник Ільченко А.М.;

 • класних керівників – керівник Погребняк О.М.

Діяльність методичної ради, методичних об'єднань була спрямована на

виконання цільових завдань. Теоретичні семінари, інформаційно-консультативне забезпечення, практична спрямованість роботи методичних об'єднань, творчих та динамічних груп, організація самоосвіти були розраховані на практичні обгрунтування проблеми досягнення певних результатів.

Кожне методичне об’єднання, працюючи над вирішенням загальношкільної

проблеми, розв’язує і свої проблеми і завдання,пов’язані з фаховими особливостями.

З метою спрямування методичної роботи на реалізацію творчого потенціалу педагогів, пошуку ефективних шляхів застосування результатів наукових досліджень у школі в 2011 – 2012 н.р. працювали творчі групи над проблемними питаннями :

 • Використання інформаційно-комунікаційних технологій в начально-виховному процесі; Культура здоров’я.

З метою підвищення професійного рівня педагогів проводилися інструктивно–методичні наради, оновлений постійнодіючий «Методичний куточок».

Значна увага приділялась організації навчально- виховного процесу у 5-му класі та адаптації учнів в зв’язку з переходом на новий зміст. Це питання обговорювалося на засіданні методичних об’єднань та методичній раді, психологом школи Кобеляцькою О.І. розроблені рекомендації вчителям щодо вибору адекватних методів педагогічного впливу на п’ятикласників , проводилося навчання з батьками щодо переходу на новий зміст і структуру навчання їх дітей. Результати класно-узагальнюючого контролю в 5 класі відзначені в довідці. Питання адаптації учнів 5 класу до навчання у середній ланці: проблеми, перспективи, пошуки

У школі створені умови для зростання ініціативи і творчої активності вчителів та учнів. У рамках єдиного педагогічного дослідження організована діяльність шкільного наукового товариства “МАН” ( керівник Богіня А.Д.)

Учителями школи проводиться робота з обдарованими дітьми. Тому

потягом 2011 – 2012 н.р. учні школи посіли такі місця на олімпіадах, конкурсах:

 • у ІІ (міському) етапі Всеукраїнських олімпіад учні школи вибороли 3 призових місця: Бирко Л. (обслуговуюча праця, 8 клас, ІІІ місце), Палюк А. (біологія, 8 клас, ІІІ місце), Ільченко І. (українська мова та література, 8 клас, ІІІ місце); 

 • 1 учень показав відмінний результат та 4 учня – добрий результат у конкурсі «Кенгуру -2012»;

 • 3 учні стали переможцями Всеукраїнської гри «Соняшник – 2012».

Збірна команда школи посіла ІІІ місце в спортивних змаганнях, що проводилися в залік спартакіади серед школярів м. Кременчука.

На засіданні методичної ради ( 14.09.2011 р., протокол № 1) було розглянуто питання „Про роботу з обдарованими дітьми ”, видано наказ № 193 о/д від 16.09.2011р. „ Про організацію роботи з обдарованими учнями, талановитою молоддю та шкільної МАН” .

У результаті спланованої методичної роботи, організованої самоосвітньої діяльності вчителів у навчальному процесі використовуються технології диференційованого навчання, укрупненого структування, компаративного підходу до аналізу художніх творів, інтерактивні технології, ігрові технології, диференційоване навчання, технологію активного навчання та критичного мислення, комп’ютерні технології, групові технології навчання.

Вчителі активно впроваджують передові педагогічні технології на уроках та в позакласній роботі.

За наслідками моніторингу знань за ІІ семестр 2011 – 2012н.р. у випускному 11 класі найвищі показники з української мови (72% високого та достатнього рівня), світової літератури (77 % високого та достатнього рівня). У 9 класі 6% та 9% учнів мають низький рівень навченості з алгебри та геометрії відповідно.

Причиною низьких показників навчальних досягнень учнів є недостатній рівень самоосвіти вчителів, поверхове знайомство з державними програмами, недостатнє знання державних стандартів та критеріїв оцінювання, не використання при перевірці досягнень учнів завдань різних рівнів складності. Вчителями ведеться недостатня робота з обдарованими дітьми, відсутні призові місця в обласних етапах олімпіад. Це результат того, що вчителі не використовують в своїй роботі ефективні методи і прийоми по виявленню здібних учнів та розвитку їх творчих задатків.

  1   2

Схожі:

Забезпечення обов’язкової освіти iconПрограма розвитку освіти чернігівського району на 2010 2012 роки
Реалізація Програми передбачає поетапне відтворення соціально-психологічної рівноваги, забезпечення балансу між потребами територіальної...
Забезпечення обов’язкової освіти iconЯк дізнатись, що громадянин вже автоматично отримав субсидію?
У разі призначення у повідомленні буде зазначено, на який термін надається субсидія, її розмір, а також розмір обов’язкової плати...
Забезпечення обов’язкової освіти iconІнструктивно-методичний лист "Про систему роботи з дітьми, які не...
Закони України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту” передбачають безперервність I наступність у єдиній системі освіти між усіма ланками,...
Забезпечення обов’язкової освіти iconЦей рівень вимагає обов”язкової баротерапії
Стани після перенесених черепно – мозкової травми, електротравми, інфаркту мозку
Забезпечення обов’язкової освіти iconДержавний комітет україни по стандартизації, метрології
Затвердити Правила обов'язкової сертифікації дорожніх транспортних засобів, їх складових та приладдя (додаються)
Забезпечення обов’язкової освіти icon6. Книга наказів та розпоряджень з основної діяльності позашкільного навчального закладу
З метою підвищення рівня організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах у Міністерстві освіти І науки...
Забезпечення обов’язкової освіти iconПро закупівлю та використання обов'язкової ділової документації у...
Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778, порядок діловодства в загальноосвітньому навчальному закладі визначається...
Забезпечення обов’язкової освіти iconДержавний стандарт
Метою освітньої галузі “Природознавство” є формування в учнів природничо-наукової компетентності як базової та відповідних предметних...
Забезпечення обов’язкової освіти iconПро Положення про надання фінансових гарантій митним органам незалежними...
Відповідно до Указу Президента України від 20 травня 1996 р. N 353 Кабінет Міністрів України
Забезпечення обов’язкової освіти iconРозділ поняття й ознаки суб’єктивної сторони складу злочину розділ...
Вступ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка