Кабінет міністрів україни постанова від 26 липня 2001 р. N 874 Київ Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів І фахівців у сфері цивільного захисту
Скачати 189.59 Kb.
НазваКабінет міністрів україни постанова від 26 липня 2001 р. N 874 Київ Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів І фахівців у сфері цивільного захисту
Дата конвертації11.03.2013
Розмір189.59 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 липня 2001 р. N 874

Київ

Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту

З метою вдосконалення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

 1. Затвердити Положення про порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту (додається).

 2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити навчання осіб керівного складу цивільної оборони, інших керівних, управлінських кадрів та фахівців, на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту, відповідно до вимог цього Положення.

 3. Визнати таким, що втратив чинність, останній абзац пункту 2 розділу IV Положення про Цивільну оборону України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 1994 р. N 299 (ЗП України, 1994 р., N 9, ст. 217).

^ Прем'єр-міністр України

А. КІНАХ

Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 липня
2001 р. N 874

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту


^ Загальна частина

 1. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців проводяться з метою забезпечення потреб центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, на яких поширюється дія законів у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (далі - у сфері цивільного захисту), а також аварійно-рятувальних служб у працівниках, здатних компетентно і відповідально виконувати функції управління техногенною і природною безпекою населення, територій та об'єктів господарської діяльності, впроваджувати технології, спрямовані на зменшення ризиків виникнення і пом'якшення наслідків надзвичайних ситуацій та їх ліквідацію, активізацію інноваційних процесів.

 2. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту проводяться навчальними закладами та курсами (учбово-методичними центрами) цивільної оборони за освітньо-професійними програмами підготовки, перепідготовки та професійними програмами підвищення кваліфікації, функціональними програмами навчання у сфері цивільного захисту.

 3. Структура навчання керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту включає:

підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями за спеціальностями (спеціалізаціями), пов'язаними з професійною діяльністю у складі військ цивільної оборони, державних професійних аварійно-рятувальних служб та спеціалізованих формувань МНС, інших аварійно-рятувальних служб, органів управління у справах цивільної оборони та з питань надзвичайних ситуацій у складі центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності;

функціональне навчання осіб керівного складу цивільної оборони та інших управлінських кадрів і фахівців, на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту.

 1. Підготовка кадрів - це здобуття освіти відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня (бакалавр, спеціаліст, магістр) за напрямами "Військові науки", "Державне управління", "Менеджмент" та спеціальностями (спеціалізаціями), пов'язаними з професійною діяльністю у складі військ цивільної оборони, державних професійних аварійно-рятувальних служб та спеціалізованих формувань МНС, інших аварійно-рятувальних служб, органів управління у справах цивільної оборони та з питань надзвичайних ситуацій у складі центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.

Перепідготовка кадрів - це одержання нової кваліфікації за відповідною спеціальністю (спеціалізацією) на базі раніше засвоєної освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, спеціаліста в межах одного чи різних освітніх напрямів, яке не веде до підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня, за винятком магістратури.

Підвищення кваліфікації кадрів - це систематичне вдосконалення, розширення та оновлення знань, умінь і навичок професійних кадрів у сфері цивільного захисту.

Функціональне навчання осіб керівного складу цивільної оборони та інших управлінських кадрів і фахівців, на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту, - це форма підвищення кваліфікації цільового призначення, що забезпечує своєчасне і систематичне оновлення, поглиблення спеціальних знань, умінь та навичок, необхідних для виконання певних функцій щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації та здійснення ефективного управління у сфері цивільного захисту.

 1. Мета, зміст, терміни, форми і методи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації визначаються відповідними освітньо-професійними програмами, професійними програмами підвищення кваліфікації та функціональними програмами навчання у сфері цивільного захисту, що розробляються навчальними закладами і курсами (учбово-методичними центрами) цивільної оборони згідно з вимогами цього Положення та нормативно-правових актів МОН і МНС.

^ Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів

 1. Підготовка кадрів проводиться за освітньо-професійними програмами, які розробляються навчальними закладами згідно з вимогами нормативно-правових актів МОН і включають додаткові нормативні дисципліни (спеціальні навчальні курси) фахової підготовки з цивільного захисту.

 2. Підготовка офіцерських кадрів цивільної оборони проводиться на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" факультетами і кафедрами військової підготовки системи МНС при вищих навчальних закладах. Відповідні освітньо-професійні програми за спеціальностями (спеціалізаціями) напряму підготовки "Військові науки" розробляються зазначеними факультетами і кафедрами, погоджуються з МОН і затверджуються МНС.

Підготовка магістрів для військово-професійної та професійної діяльності на державній службі в системі МНС проводиться на базі повної вищої освіти Інститутом державного управління у сфері цивільного захисту за освітньо-професійними програмами в межах напряму підготовки "Державне управління", які розробляються цим Інститутом, погоджуються з Головдержслужбою і затверджуються МНС.

Перепідготовка офіцерських кадрів, переведених до системи МНС із складу Збройних Сил, МВС, СБУ та інших військових формувань, керівного складу державних професійних аварійно-рятувальних, спеціалізованих формувань МНС та інших професійних аварійно-рятувальних служб, а також спеціалістів для заміщення штатних посад у сфері цивільного захисту на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності проводиться на базі повної вищої освіти в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту та його регіональних філіалах.

Перепідготовка проводиться протягом першого року проходження служби, роботи за посадою відповідно до державного замовлення та угод з юридичними і фізичними особами.

Особи, які успішно пройшли державну атестацію на здобуття освіти відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня за спеціальністю (спеціалізацією) у сфері цивільного захисту, отримують документ про освіту державного зразка.

 1. Підвищення кваліфікації офіцерських кадрів цивільної оборони та керівного і начальницького складу державних професійних аварійно-рятувальних та спеціалізованих формувань МНС, інших професійних аварійно-рятувальних служб, а також штатних працівників у сфері цивільного захисту на підприємствах, в установах та організаціях проводиться за професійними програмами підвищення кваліфікації один раз на 5 років в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту та його регіональних філіалах. Тривалість навчання з відривом від служби не перевищує чотирьох тижнів.

Особи, які успішно пройшли атестацію за професійними програмами підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту, отримують документ про освіту державного зразка.

 1. Навчальні плани та програми післядипломної професійної освіти розробляються Інститутом державного управління у сфері цивільного захисту, погоджуються з МОН і затверджуються МНС.

 2. Підвищення кваліфікації та перепідготовка державних службовців і керівників державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МНС, проводиться у встановленому порядку згідно з Положенням про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положенням про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 р. N 167.

^ Функціональне навчання осіб керівного складу цивільної оборони та інших управлінських кадрів і фахівців, на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту

 1. Особи керівного складу цивільної оборони та інші управлінські кадри і фахівці, на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту, повинні проходити функціональне навчання в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту та на територіальних курсах (учбово-методичних центрах) цивільної оборони в перший рік призначення на посаду і в подальшому - не рідше одного разу на 3, 5 років відповідно до переліку категорій осіб керівного складу цивільної оборони, інших управлінських кадрів і фахівців, які підлягають навчанню у сфері цивільного захисту (додаток 1).

Функціональне навчання у сфері цивільного захисту проводиться з відривом від виробництва, із збереженням заробітної плати. Проходження такого навчання є необхідною умовою атестації всіх керівників і фахівців, на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту, переміщення їх по службі, присвоєння кваліфікаційних категорій, звань тощо.

Навчання керівних, управлінських кадрів і фахівців, на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту, може проводитися у галузевих закладах післядипломної освіти, що утворені міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями.

Тривалість навчання визначається функціональними програмами, але не перевищує двох тижнів.

Рекомендації та вимоги до змісту функціональних програм розробляються Інститутом державного управління у сфері цивільного захисту з урахуванням раніше здобутих знань, умінь і навичок особами керівного складу цивільної оборони та іншими керівниками, управлінськими кадрами і фахівцями, на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту, за нормативними дисциплінами (спецкурсами) "Безпека життєдіяльності" та "Цивільна оборона" у системі вищої освіти.

На підставі таких рекомендацій і вимог територіальні курси (учбово-методичні центри) та галузеві заклади післядипломної освіти, що проводять навчання у сфері цивільного захисту, у порядку, встановленому МНС, розробляють функціональні програми, які погоджуються спеціально уповноваженими органами у справах цивільної оборони та з питань надзвичайних ситуацій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування і затверджуються начальниками цивільної оборони відповідного рівня.

Особи, які успішно пройшли функціональне навчання та перевірку знань шляхом складання заліку або виконання спеціальної навчальної вправи, отримують посвідчення встановленого зразка (додаток 2).

 1. Територіальні курси (учбово-методичні центри), галузеві заклади післядипломної освіти можуть розпочинати навчання у сфері цивільного захисту лише після проведення експертизи (перевірки) Інститутом державного управління у сфері цивільного захисту рівня їх програмно-методичного забезпечення, документів, що засвідчують проходження додаткової спеціальної підготовки викладачами у сфері цивільного захисту, та навчальної матеріально-технічної бази.

За результатами експертизи (перевірки) територіальні курси (учбово-методичні центри), галузеві заклади післядипломної освіти отримують відповідний документ на право проведення навчання у сфері цивільного захисту.

Документом, що засвідчує проходження додаткової спеціальної підготовки викладачами у сфері цивільного захисту, є сертифікат, зразок та порядок видачі якого затверджується МНС.

 1. Для забезпечення безперервності навчання осіб керівного складу цивільної оборони та інших управлінських кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту проводяться навчально-методичні збори за планами, затвердженими начальниками цивільної оборони відповідного рівня, а також періодичні навчання, тренування за планами реагування на надзвичайні ситуації та планами локалізації і ліквідації аварій (катастроф).

Мета, зміст і терміни цих форм навчання визначаються Порядком здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій, затвердженим наказом МНС і зареєстрованим у Мін'юсті.

 1. Керівники центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності несуть персональну відповідальність за належний рівень роботи, пов'язаної з навчанням осіб керівного складу цивільної оборони та інших керівних, управлінських кадрів і спеціалістів, на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту, а також проходженням працівниками, які провадять професійну діяльність у сфері цивільного захисту, відповідної перепідготовки в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту та в його регіональних філіалах.

^ Основні засади діяльності навчальних закладів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації і управління ними

 1. Навчальні заклади та територіальні курси (учбово-методичні центри) становлять основу системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів та фахівців у сфері цивільного захисту.

До навчальних закладів цивільної оборони належать:

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту та його регіональні філіали;

відповідні підрозділи військової підготовки вищих навчальних закладів (факультети, кафедри тощо).

Навчальні заклади цивільної оборони у своїй діяльності керуються Законом України "Про Цивільну оборону України", Положенням про Цивільну оборону України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 1994 р. N 299, Положенням про державний вищий заклад освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. N 1074, Інструкцією про організацію освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міноборони, затвердженою наказом Міноборони і зареєстрованою у Мін'юсті, нормативно-правовими актами МНС та цим Положенням.

 1. Територіальні курси (учбово-методичні центри) є постійно діючими навчально-методичними установами Цивільної оборони України. Зазначені курси (учбово-методичні центри) повинні забезпечувати на регіональному, місцевому та об'єктовому рівнях проведення функціонального навчання осіб керівного складу цивільної оборони та інших управлінських кадрів і фахівців, на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту, і сприяти виконанню місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування завдань з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

Організаційно-методичне управління мережею територіальних курсів, яка складається з Республіканських (Автономна Республіка Крим), обласних курсів (учбово-методичних центрів), міських курсів, здійснює Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, який є головним навчальним закладом у системі МНС з питань післядипломної військової і професійної освіти, функціонального навчання керівного складу цивільної оборони та підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

Республіканські (Автономна Республіка Крим), обласні курси (учбово-методичні центри), міські курси утворюються, реорганізуються і ліквідуються засновниками в особі МНС та органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя та органів місцевого самоврядування відповідно до Законів України "Про Цивільну оборону України", "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", цього Положення виходячи з розподілу міст та територій за групами щодо реалізації заходів з цивільної оборони.

Відповідно до потреб, визначених місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, додатково можуть утворюватися міжрайонні курси, що засновуються на комунальній власності згідно з нормативно-правовими актами, які регламентують діяльність закладів післядипломної освіти.

Основні завдання, повноваження, організаційні, координаційні та навчально-методичні функції територіальних курсів (учбово-методичних центрів) визначаються типовим положенням про них, що розробляється Інститутом державного управління у сфері цивільного захисту та затверджується МНС.

Республіканські (Автономна Республіка Крим), обласні курси (учбово-методичні центри) діють за принципом подвійного підпорядкування уповноваженим від засновників відповідно Інституту державного управління у сфері цивільного захисту та органу управління у справах цивільної оборони та з питань надзвичайних ситуацій.

Республіканські (Автономна Республіка Крим), обласні курси (учбово-методичні центри) є юридичними особами, мають самостійний баланс, рахунки в установах банків, штамп, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Міські курси можуть функціонувати як структурні підрозділи республіканських, обласних курсів (учбово-методичних центрів) або як юридичні особи.

Територіальні курси (учбово-методичні центри) провадять свою діяльність відповідно до положення або статуту (у разі, коли вони є юридичними особами), що затверджуються їх засновниками та підлягають реєстрації в установленому порядку.

Штати Республіканських (Автономна Республіка Крим), обласних курсів (учбово-методичних центрів) та штатні розписи міських курсів, фонд оплати праці та видатки на їх утримання визначаються та затверджуються МНС (у межах видатків державного бюджету на цю мету).

Працівники територіальних курсів (учбово-методичних центрів), які заміщують осіб на посадах згідно з переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. N 963, належать до категорій педагогічних, науково-педагогічних працівників і відповідно до законодавства користуються всіма передбаченими для них правами та гарантіями.

Педагогічні працівники територіальних курсів (учбово-методичних центрів) підлягають атестації, за результатами якої визначаються рівень їх кваліфікації, відповідність займаній посаді з визначенням ставки заробітної плати та присвоюються категорії і педагогічні звання згідно з Положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОН і зареєстрованим у Мін'юсті.

Атестація таких працівників проводиться комісіями, що утворюються при Інституті державного управління у сфері цивільного захисту та Республіканських (Автономна Республіка Крим), обласних курсах (учбово-методичних центрах) цивільної оборони.

 1. Навчання в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту та на територіальних курсах (в учбово-методичних центрах) проводиться відповідно до державного замовлення за планами комплектування, які затверджуються відповідно рішенням Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій, та угод з юридичними і фізичними особами.

Діяльність територіальних курсів (учбово-методичних центрів) інспектується, перевіряється за відповідними рішеннями їх засновників та за планами Інституту державного управління у сфері цивільного захисту.

Науково-методичне забезпечення та координація діяльності центральних органів виконавчої влади, інших учасників реалізації заходів щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту

 1. Науково-методичне забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту визначається відповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом МОН і зареєстрованого у Мін'юсті, інших нормативно-правових актів МОН та МНС, а 444також Типового положення про територіальні курси (учбово-методичні центри) цивільної оборони, затвердженого МНС.

З метою ефективного науково-методичного забезпечення функціонування мережі територіальних курсів, а також надання допомоги працівникам вищих навчальних закладів, які викладають нормативні дисципліни (спецкурси) "Безпека життєдіяльності" та "Цивільна оборона", спільним рішенням МОН та МНС утворюються:

при Інституті державного управління у сфері цивільного захисту - науково-методична комісія з питань функціонального навчання та підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях, рада керівників територіальних курсів (учбово-методичних центрів) цивільної оборони;

при Республіканських (Автономна Республіка Крим), обласних курсах (учбово-методичних центрах) та курсах цивільної оборони м. Севастополя - науково-методичні ради з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності населення.

Науково-методичні ради з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності населення проводять свою роботу на громадських засадах згідно з положенням, що спільно затверджується МОН та МНС.

 1. МНС відповідно до покладених на нього завдань з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту та навчання населення до дій у надзвичайних ситуаціях разом з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування:

забезпечує реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту в частині підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців та навчання населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

бере участь у формуванні державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів;

визначає мережу територіальних курсів цивільної оборони виходячи з розподілу міст і територій за групами щодо реалізації заходів з цивільної оборони;

веде державний реєстр курсів (учбово-методичних центрів) цивільної оборони, що проводять функціональне навчання керівних кадрів і фахівців;

аналізує діяльність навчальних закладів, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту та навчання населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, здійснює контроль за дотриманням ними вимог щодо якості навчання;

визначає і затверджує перелік посад, що підлягають заміщенню військовослужбовцями в навчальних закладах і установах цивільної оборони та призначає на них військових фахівців МНС у порядку, встановленому законодавством;

видає організаційно-методичні вказівки щодо навчання населення захисту і діям у надзвичайних ситуаціях, а також затверджує типові навчальні плани і програми професійної підготовки та вимоги до функціональних програм навчання;

забезпечує підготовку до видання та науково-методичну експертизу навчальних, наочних і методичних посібників з питань навчання керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту та підготовки населення до дій при виникненні надзвичайних ситуацій, з відповідним грифом для використання їх при підготовці службовців, робітників, учнівської та студентської молоді до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

 1. Фінансування підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців, включаючи видатки на утримання навчальних закладів цивільної оборони та територіальних курсів цивільної оборони, здійснюється згідно із законодавством.

 2. Матеріально-технічне забезпечення територіальних курсів цивільної оборони (навчальними і службовими приміщеннями, автотранспортними та іншими технічними засобами) здійснюють місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, що є їх засновниками.

^ Додаток 1
до Положення про порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту


ПЕРЕЛІК
категорій осіб керівного складу цивільної оборони, інших управлінських кадрів і фахівців, які підлягають навчанню у сфері цивільного захисту


Категорії, які підлягають навчанню

Періодизація навчання

1. Особи керівного складу цивільної оборони
Начальники (заступники начальників) цивільної оборони - керівники центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та навчальних закладів незалежно від форми власності

один раз на 5 років

Начальники (заступники начальників) спеціалізованих служб цивільної оборони центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та закладів освіти незалежно від форми власності

- " -

Посадові особи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, працівники підприємств, установ та організацій, які входять до складу евакуаційних комісій та їх підрозділів

- " -

Керівники груп управління комплексними об'єктовими навчаннями, тренуваннями з відпрацювання дій за планами реагування на надзвичайні ситуації, локалізації і ліквідації аварій (катастроф)

один раз на 3 роки

Керівний та начальницький склад невоєнізованих формувань цивільної оборони

- " -

2. Посадові особи державних органів управління у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
Посадові особи, які входять до складу координуючих органів єдиної державної системи органів виконавчої влади з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру

один раз на 5 років

Керівники структурних підрозділів (управлінь, відділів, секторів) центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які здійснюють у межах законодавства державне управління у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (крім спеціально уповноважених органів управління у справах цивільної оборони та з питань надзвичайних ситуацій)

один раз на 5 років

Уповноважені керівники з ліквідації надзвичайної ситуації та особи, які очолюють штаби з ліквідації надзвичайних ситуацій

- " -

Працівники диспетчерських служб центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій та об'єктів підвищеної небезпеки

один раз на 3 роки

3. Фахівці, на яких поширюється дія законів України у сфері цивільного захисту
Оперативний склад об'єктових та фахівці інших аварійно-рятувальних служб і невоєнізованих формувань цивільної оборони, які залучаються для організації та проведення робіт з дегазації, дезактивації територій, об'єктів та хіміко-дозиметричного контролю

- " -

Фахівці підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, які причетні до забезпечення промислової та екологічної безпеки

один раз на 5 років

Науково-педагогічні, педагогічні працівники, які викладають спецкурси "Безпека життєдіяльності", "Цивільна оборона" та проводять навчання за програмами функціонального навчання у сфері цивільного захисту, а також завідувачі (інструктори) навчально-консультаційних пунктів, учителі допризовної підготовки та керівники методичних кабінетів і міжшкільних методичних об'єднань з основ безпеки життєдіяльності

- " -

Керівники навчальних груп з підготовки працівників на підприємствах, в установах та організаціях з питань захисту і дій у надзвичайних ситуаціях

один раз на 3 роки


Додаток 2
до Положення про порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту


УКРАЇНА

ПОСВІДЧЕННЯ
про функціональне навчання
у сфері цивільного захисту
N _______

__________________________________________
(міністерство, інший центральний орган виконавчої
__________________________________________
влади, якому підпорядкований навчальний заклад)

Видано ___________________________________
(прізвище,
__________________________________________
ім'я та по батькові)

посада ___________________________________

місце роботи ______________________________

про те, що з "___" ________________ 200_ р. до "___" ________________ 200_ р. він (вона)
пройшов(ла) навчання та перевірку знань у сфері
цивільного захисту в _______________________
(повна назва навчального закладу)
_________________________________________
та опрацював(ла) навчальний курс за обов'язками
_________________________________________

Начальник

М. П.

"___" _______________ 200_ р.

Реєстраційний номер ______________________

____________

Схожі:

Кабінет міністрів україни постанова від 26 липня 2001 р. N 874 Київ Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів І фахівців у сфері цивільного захисту iconЗаставнівська районна державна адміністрація відділ освіти, молоді та спорту нака з
На виконання розпорядження районної державної адміністрації №482 – р від 29. 11. 2012 року «Про підготовку та підвищення кваліфікації...
Кабінет міністрів україни постанова від 26 липня 2001 р. N 874 Київ Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів І фахівців у сфері цивільного захисту iconНавчально – методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності...
Хмельницький курсів підвищення кваліфікації керівних кадрів І фахівців під керівництвом начальника Навчально-методичного центру цивільного...
Кабінет міністрів україни постанова від 26 липня 2001 р. N 874 Київ Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів І фахівців у сфері цивільного захисту iconКабінет міністрів україни постанова від 26 жовтня 2001 р. N 1446...
Затвердити Положення про Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки, що додається
Кабінет міністрів україни постанова від 26 липня 2001 р. N 874 Київ Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів І фахівців у сфері цивільного захисту iconКабінет міністрів україни постанова від 11 липня 2002 р. N 956 Київ...
Відповідно до Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" Кабінет Міністрів України постановляє
Кабінет міністрів україни постанова від 26 липня 2001 р. N 874 Київ Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів І фахівців у сфері цивільного захисту iconКабінет міністрів україни постанова від 9 червня 1997 р. N 574 Київ...
Відповідно до статей 81, 86 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє
Кабінет міністрів україни постанова від 26 липня 2001 р. N 874 Київ Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів І фахівців у сфері цивільного захисту iconНака з
Чернівецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти», №238 від 06. 04 2012 «Про упорядкування роботи з курсової...
Кабінет міністрів україни постанова від 26 липня 2001 р. N 874 Київ Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів І фахівців у сфері цивільного захисту iconПостанова від 10 червня 2002 р. N 789 Київ Про затвердження Програми...
Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 23 січня 2001 р. N 35 "Про заходи щодо підтримки краєзнавчого руху в Україні"...
Кабінет міністрів україни постанова від 26 липня 2001 р. N 874 Київ Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів І фахівців у сфері цивільного захисту iconПро затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту
Відповідно до частини п’ятої статті 26 Кодексу цивільного захисту України Кабінет Міністрів України постановляє
Кабінет міністрів україни постанова від 26 липня 2001 р. N 874 Київ Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів І фахівців у сфері цивільного захисту iconКабінет міністрів україни постанова від 15 травня 2000 р. N 791 Київ...
На виконання Указу Президента України від 29 грудня 1999 р. N 1626 "Про невідкладні заходи щодо прискорення приватизації майна в...
Кабінет міністрів україни постанова від 26 липня 2001 р. N 874 Київ Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів І фахівців у сфері цивільного захисту iconКабінет міністрів україни постанова від 16 вересня 2009 р. N 976...
Відповідно до статті 89 Лісового кодексу України ( 3852-12 ), статей 39 І 40 Закону України "Про мисливське господарство та полювання"...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка