Факс (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua від 11. 09. 07 №1/9-532
НазваФакс (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua від 11. 09. 07 №1/9-532
Сторінка4/5
Дата конвертації11.03.2013
Розмір0.99 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5

Читання


Навчальною програмою з читання передбачено вивчення напам'ять відповідої кількості творів:

2 клас – 6 - 7 віршів;

3 клас – 7 - 8 віршів;

4 клас – 8 -10 віршів, 2 - 3 уривки з прозових творів.

Перевірка цього виду діяльності здійснюється індивідуально, що дає змогу вчителю накопичувати дані про динаміку розвитку в учнів виразності читання і враховувати їх під час підсумкового оцінювання. Результати цього виду перевірки фіксуються на лівій сторінці класного журналу (без дати) окремою колонкою „вивчення напам’ять” після дати, коли цей твір було задано.

Перевірка вивчення напам’ять творів малих жанрів (скоромовок, прислів’їв, приказок) здійснюється в процесі поточного оцінювання.

^ Підсумкова перевірка навички читання вголос здійснюється в 2-4 класах індивідуальній два рази на рік: в кінці першого (з 15 по 25 грудня) і в кінці другого (з 5 по 15 травня) семестрів.

Учні читають незнайомий текст. Під час перевірки враховується розуміння прочитаного, спосіб читання, правильність і темп. Швидкість читання не є пріоритетом при визначенні оцінки за рівень сформованості навички читання, якщо це не поскладове читання. Результати перевірки фіксуються в балах у колонці без зазначення дати.

Підсумковому контролю в 4 класі, крім навички читання вголос, підлягає навичка читання мовчки. Рівень сформованості цього виду читання визначається темпом, способом читання та розумінням прочитаного. Така перевірка здійснюється фронтально наприкінці кожного семестру під час проведення контрольної роботи. Результати контролю в балах заносяться в окрему колонку лівої сторінки журналу із зазначенням дати. На правій сторінці журналу фіксується вид контролю і назва тексту (додаток 9):

Додаток 9

з/п

Дата


^ Зміст уроку


Завдання додому

...

...

...

...
20.05

Контрольна робота. Читання мовчки. Всеволод Нестайко "Жевжик".
...

...

...

...


Тематичне оцінювання здійснюється з урахуванням результатів поточного оцінювання, результатів навички читання вголос та мовчки, якості вивчення віршів напам’ять.

Семестрове оцінювання відбувається на основі тематичного оцінювання.

Річне оцінювання відбувається на основі семестрових оцінок (додаток 10).

Додаток 10

Українське читання

^ 4 клас, ІІ семестр

з/пЧисло і місяць


Прізвище та ім’я

...18


...30


Вірш напам.

...

21

...

14


Уривок напам.

...

17

...

...

Тем. бал


...

07

Читання вголос

25


ІІ семестр

Річний бал

Держ. підс. ат.

Екскурсія

Підсумковий бал


01


01


01


01


02


02


03


03


04
04


04


04


05


05


05

1.
2.
3
4.
5.
Читання мовчкиУ школах з навчанням російською мовою заповнення сторінок класного журналу з предмета "Чтение" щодо оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється аналогічно до предмета "Читання" у школах з навчанням українською мовою (додаток 10).
Математика

Основними видами перевірки в кожному семестрі є контрольні роботи.

Їх кількість на семестр є орієнтовною і залежить від кількості годин:

І семестр – 4 контрольні роботи;

ІІ семестр – 5 контрольних робіт (з них одна робота - річна)

Можливо провести ще одну контрольну роботу на початку навчального року – вхідний контроль.

Види поточних перевірок навчальних досягнень можуть бути такими: усне опитування, самостійні роботи, тестові завдання тощо.

Семестрове оцінювання здійснюється на основі спостережень учителя за роботою учня, поточних та тематичних оцінок.

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових оцінок з урахуванням динаміки зростання навчальних досягнень учнів (додаток 11).
Додаток 11

Математика

4 клас, ІІ семестр
з/п


Число і місяць

Прізвище та ім’я

...


...

...

Тем. бал

Вед. зош.

19


...

...

Тем. бал

Вед. зош.

...


18


Вед. зош.

...


...


Тем. бал

...


25


Вед. зош.

ІІ семестр

Річний бал

Держ. підс. ат.

Підсумковий бал01


01


01


01


02


02


02


03


03


04


04


05


05

1.
2.
3
4.

Контр. робота
Контр. робота

Контр. роботаКонтр. робота^ Я і Україна

У 1-2 класах оцінювання навчальних досягнень учнів з предмета „Я і Україна” („Ознайомлення з навколишнім”, "Довкілля") здійснюється вербально.

У 3-4 класах оцінювання навчальних досягнень учнів з предмета „Я і Україна” („Природознавство”, „Громадянська освіта”, "Я і Україна. Довкілля") здійснюється за відповідними критеріями.

У класному журналі на кожний навчальний предмет відводяться окремі сторінки. У зведеному обліку навчальних досягнень учнів бали виставляються з кожного предмета окремо.

Навчальний матеріал поділяється на блоки. Після вивчення кожного блоку проводиться тематична перевірка (по 2 рази на семестр - з курсів „Природознавство” і „Громадянська освіта”; 4 рази на семестр - з курсу "Я і Україна. Довкілля" ). Тривалість кожної перевірної роботи - 10 - 15 хв (додаток 12).

Додаток 12

Я і Україна. Природознавствоз/п


Число і місяць

Прізвище та ім’я

...


...

Контр робота ота

...

Тем. бал
...

19


Контр робота

...

Тем. бал

...

...


...


...


...


25


ІІ семестр

Річний бал

Екскурсія

Підсумковий бал


01


02


02


03


03


04


04


04


04


05


05


05


05

1.2.34.

На правій сторінці журналу робиться запис: Контрольна робота. “Тема” (додаток 13).

Додаток 13

з/п

Дата


^ Зміст уроку


Завдання додому

...

...

...

...

...

18.02

Тема уроку згідно з календарним планом. Контрольна робота.
...

...

...

...

...

20.04

Тема уроку згідно з календарним планом. Контрольна робота.

Семестровий бал виставляється на основі поточних та тематичних балів.

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових балів з урахуванням динаміки зростання навчальних досягнень учнів.
^ Образотворче мистецтво

Музика (музичне мистецтво)

Мистецтво

Календарно-тематичне планування складається на кожний із зазначених предметів.

Інтегрований курс „Мистецтво” структурно поділяється на дві основні частини - "Музичне мистецтво" (1 год) та "Візуальне мистецтво" (1 год)

Календарно-тематичне планування складається для кожної із зазначених частин на основі узгодженості тематики, виховних, навчальних та розвивальних завдань. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за відповідними критеріями окремих навчальних предметів: „Образотворче мистецтво (Візуальне мистецтво)” і „Музика (Музичне мистецтво)”.

У класному журналі на кожний предмет або на кожну складову інтегрованого курсу відводиться окрема сторінка.

У зведеному обліку навчальних досягнень учнів бали виставляються з кожного виду мистецтва окремо.

Після вивчення кожної теми проводиться підсумковий урок за вивченою темою (кількох тем) і виставляється кожному учню тематичний бал (Тем. бал.).

Письмові тематичні перевірки (контрольні, самостійні роботи) з музичного мистецтва та образотворчого мистецтва не проводяться.

Доцільно пропонувати учням перевірні завдання на вибір.

Семестрове оцінювання у 3 - 4 класах та у 2 класі (якщо за рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною шкалою) виставляється на підставі поточного і тематичного оцінювання.

Річні бали виставляється на основі семестрових балів.

Підсумкові бали виставляються на основі річного оцінювання та результатів проведених екскурсій (якщо такі проводились).
Технології

(технічна і художня праця)

На основі навчальної програми вчитель розробляє календарно-тематичне планування. Право розподілу навчального часу за темами надається вчителю.

Кількість запланованих годин, поданих у межах розділів, можна змінювати залежно від умов та матеріально-технічної бази школи. Також можна змінювати порядок вивчення тем, якщо в цьому виникає потреба.

Для тематичного контролю навчальних досягнень з технічної і художньої праці запропоновано колективні практичні роботи учнів і вчителя. Результатом колективних практичних робіт є підсумкові виставки-композиції.

Поточне оцінювання здійснюється на уроках. На розсуд учителя оцінюються кращі роботи, або роботи, в яких учень виявив старанність та результативність власної діяльності. Поточне оцінювання робіт всіх учнів класу не є обов’язковим.

Тематичний бал виставляється всім учням.

Семестровий бал виставляється на основі поточних і тематичних балів з урахування загального результату роботи учнів протягом відповідного семестру.

Річний бал фіксується на основі семестрового оцінювання в колонці „Річний бал”.
У розділі "Зведений облік досягнень у навчанні" фіксуються навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної складової. З варіативної складової записуються лише назви предметів або курсів.

У класному журналі для 3 класу (за умови бального оцінювання - і у 2 класі) заповнюються колонки: І та ІІ семестр, Річний бал, Підсумковий бал.

У класному журналі для 4 класу: І та ІІ семестр, Річний бал, Державна підсумкова атестація (Держ. підс. ат.), Підсумковий бал. (Додаток 14).
Запис про рішення педагогічної ради робиться з указанням дати її проведення та номера протоколу.

Крім основних (Переведено до __ класу) можливі такі варіанти записів рішення педагогічної ради:

  • переведено до іншої школи (класу) - вказати номер закладу;

  • направлено на довготривале лікування;

  • перебував (перебувала) на лікуванні в санаторії чи в санаторній школі;

  • дано завдання на літо за індивідуальною програмою;

  • навчається за індивідуальним навчальним планом, індивідуальною програмою;

  • переведено на індивідуальну форму навчання (навчається за індивідуальною формою) тощо.
1   2   3   4   5

Схожі:

Факс (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua від 11. 09. 07 №1/9-532 iconФакс (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua від 11. 09. 07 №1/9-532
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49
Факс (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua від 11. 09. 07 №1/9-532 iconФакс (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua від
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49
Факс (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua від 11. 09. 07 №1/9-532 iconФакс (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua від 29. 08. 08 №1/9-546 від на №
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 216-24-42, факс (044) 236-10-49
Факс (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua від 11. 09. 07 №1/9-532 iconФакс (044) 2 36 -10-49, ministry @ mon gov ua
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49
Факс (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua від 11. 09. 07 №1/9-532 iconНаціональна експертна комісія україни з питань захисту суспільної моралі
Київ, проспект Перемоги, 10 тел. (044) 486 2442, факс (044) 236 1049, ministry@ mon gov ua
Факс (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua від 11. 09. 07 №1/9-532 icon01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел.: (044) 486-24-42, факс:...
Київ, проспект Перемоги, 10, тел.: (044) 486-24-42, факс: (044) 236-10-49
Факс (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua від 11. 09. 07 №1/9-532 icon01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел.: (044) 486-24-42, факс:...
Київ, проспект Перемоги, 10, тел.: (044) 486-24-42, факс: (044) 236-10-49
Факс (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua від 11. 09. 07 №1/9-532 iconФакс (044) 236-10-49, від 28,12. 2010 №1/9-941
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49
Факс (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua від 11. 09. 07 №1/9-532 iconВід 19. 08. 2011 р. №­­­­ 1/9-635 На №  від    
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486 2442, факс (044) 236 1049
Факс (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua від 11. 09. 07 №1/9-532 iconДодаток 1
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка