Згурівська районна державна адміністрація
Скачати 252.94 Kb.
НазваЗгурівська районна державна адміністрація
Сторінка1/3
Дата конвертації12.03.2013
Розмір252.94 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3
мобілізаційної роботиЗГУРІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ05.05.2011 № 207

смт.ЗГУРІВКА

Про ціни на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом на договірних засадахВідповідно до статті 35 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 639 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів» (із змінами), пункту 1 Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами, затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 24.01.2001 № 6, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.02.2001 за № 179/5370, Положення про архівний відділ Згурівської районної державної адміністрації, яке затверджене розпорядженням голови райдержадміністрації від 14.11.2002 року № 532, наказу Державного архіву Київської області від 01.11.2010 № 80 «Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються Державним архівом Київської області на договірних засадах», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Київській області 25.11.2010 за № 15/717

  1. Затвердити ціни на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом Згурівської районної державної адміністрації на договірних засадах згідно з додатком.

2. Це розпорядження набирає чинності через десять днів після його державної реєстрації в Згурівському районному управлінні юстиції Київської області.

3. Контроль за додержанням цін архівним відділом Згурівської районної державної адміністрації покласти на начальника архівного відділу Сушак В.В.

^ Голова адміністрації М.І.Шкаврон
Затверджено

розпорядженням Згурівської районної державної адміністрації

від 05 травня 2011р. №207

Зареєстровано в Згурівському районному управлінні юстиції Київської області

12 травня 2011р №2/100

^ ЦІНИ

на роботи (послуги), що виконуються

архівним відділом Згурівської районної державної адміністрації
--------------------------------------------------------------------

| N |Найменування видів робіт | Одиниця | Ціна, |

| з/п | (послуг) | виміру | грн, коп. |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|------------------------------------------------------------------|

| 1. Роботи (послуги) із забезпечення збереженості та |

| науково-технічного опрацювання документів і справ підприємств, |

| установ і організацій |

|------------------------------------------------------------------|

|1.1. Упорядкування документів і справ | | |

|---------------------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.1 |Складання історичних | | |

| |довідок на фонди установ,| | |

| |організацій та | | |

| |підприємств: | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.1.1 |за період понад 10 років | 1 | 582-96 |

| | | історична | |

| | | довідка | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.1.2 |за період від 5 до | __ " __ | 349-77 |

| |10 років | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.1.3 |за період від 1 до | __ " __ | 174-89 |

| |5 років | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.3 |Складання планів | 1 план | 233-18 |

| |упорядкування документів | | |

| |і справ установ | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.4 |Визначення й уточнення | | |

| |фондової належності | | |

| |документів і справ: | | |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.4.1 |управлінської, творчої, | 1 одиниця | 1-17 |

| |науково-технічної | зберігання| |

| |документації | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.5 |Систематизація справ до | | |

| |проведення експертизи | | |

| |цінності документів і | | |

| |справ: | | |

|------------------------------------------------------------------|

| 1.1.5.1 |за фондами |10 одиниць | 0-83 |

| | |зберігання | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.5.2 |усередині фондів - за | ___ "____| 1-92 |

| |роками або структурними | | |

| |частинами | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.6 |Проведення експертизи | | |

| |наукової і практичної | | |

| |цінності: | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.6.1 |управлінської | | |

| |документації: | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.6.1.1 |з поаркушним переглядом |1 одиниця | 2-33 |

| |документів |зберігання | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.6.1.2 |без поаркушного перегляду|10 одиниць | 5-30 |

| |документів |зберігання | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| -----------+-------------------------+-----------+---------------|

| 1.1.6.2 |документів на особовий |50 аркушів | 1-72 |

| |склад (у тому числі | | |

| |особових справ): | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.6.2.1 |з поаркушним переглядом |1 одиниця | 1-29 |

| |документів |зберігання | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.6.2.2 |без поаркушного перегляду|10 одиниць | 2-16 |

| |документів |зберігання | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.7 |Формування справ із | | |

| |розсипу документів та | | |

| |переформування справ: | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.7.1 |з управлінською | 10 аркушів| 0-73 |

| |документацією | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.7.2 |на особовий склад |50 аркушів | 2-91 |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.8 |Систематизація аркушів у | | |

| |справі: | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.8.1 |машинописний (без правки)|100 аркушів| 4-80 |

| |або розбірливий | | |

| |рукописний текст | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.8.2 |машинописний або | ___"___ | 7-20 |

| |рукописний текст з | | |

| |правками та вставками, що| | |

| |утруднюють прочитання | | |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.9 |Складання заголовків | | |

| |справ: | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.9.1 |управлінської |1 заголовок| 1-94 |

| |документації | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.9.2 |на особові справи | 10 | 4-80 |

| | |заголовків | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.10 |Складання внутрішніх | | |

| |описів документів у | | |

| |справах: | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.10.1 |з управлінською |1 заголовок| 0-78 |

| |документацією | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.10.2 |у комплексах особових | ___"___ | 3-87 |

| |справ, історій хвороб та | | |

| |аналогічних матеріалів | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

1.1.11 |Систематизація карток на | | |

| |справи: | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.11.1 |за структурною і | 10 карток| 1-47 |

| |предметно-тематичною | | |

| |ознаками | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.11.2 |за номінальною, | ___"___ | 0-97 |

| |хронологічною ознаками | | |

| |або за алфавітом | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.12 |Редагування заголовків | | |

| |справ: | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.12.1 |з частковим перегляданням| 10 | 4-00 |

| |справ |заголовків | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.12.2 |без переглядання справ | ___"___ | 2-33 |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.13 |Розброшуровування | 1 справа | 0-72 |

| |неправильно сформованих | | |

| |справ, вилучення скріпок | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.14 |Підшивання справ: | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.14.1 |з управлінською, творчою,| 1 одиниця | 1-12 |

| |науково-технічною | зберігання| |

| |текстовою документацією | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.14.2 |з нестандартними аркушами| ___ "___ | 3-00 |

| |графічною документацією | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.15 |Розміщення справ, що не | ___ "___ | 0-72 |

| |підлягають підшиванню, у | | |

| |папки з клапанами | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.16 |Нумерація аркушів у | | |

| |справах: | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.16.1 |обсягом до 150 аркушів | ___ "___ | 2-33 |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.16.2 |обсягом до 50 аркушів |50 аркушів | 2-33 |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.16.3 |не стандартних за |100 аркушів| 5-58 |

| |форматом і якістю аркушів| | |

| |розшитих справ | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.17 |Перенумеровування аркушів| | |

| |у справах: | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.17.1 |обсягом до 150 аркушів | ___ "___ | 3-44 |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.17.2 |обсягом до 50 аркушів |50 аркушів | 2-65 |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.17.3 |не стандартних за |100 аркушів| 6-47 |

| |форматом і якістю аркушів| | |

| |розшитих справ | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.18 |Перевіряння нумерації у | | |

| |справах: | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.18.1 |обсягом до 150 аркушів | ___ "___ | 0-99 |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.18.2 |обсягом до 50 аркушів | 50 аркушів| 0-96 |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.18.3 |не стандартних за |100 аркушів| 2-33 |

| |форматом і якістю аркушів| | |

| |розшитих справ | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.19 |Оформлення обкладинок | | |

| |справ або титульних | | |

| |аркушів: | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.19.1 |при наявності друкарської| 1 | 0-83 |

| |обкладинки або титулу | обкладинка| |

| |установи | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.19.2 |при відсутності | ___ "___ | 1-17 |

| |друкарської обкладинки | | |

| |або титулу установи | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.19.3 |особових справ | 10 | 4-14 |

| | | обкладинок| |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.20 |Вклеювання титульних і | 10 аркушів| 2-57 |

| |засвідчувальних аркушів | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.21 |Систематизація справ | 10 одиниць| 1-17 |

| |усередині фондів установ | зберігання| |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.22 |Проставлення архівних | | |

| |шифрів на обкладинках | | |

| |справ | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.22.1 |без проставлення | ___ "___ | 1-69 |

| |штемпелів | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.22.2 |з проставленням штемпелів| ___ "___ | 2-10 |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.23 |Картонування справ | ___ "___ | 0-64 |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.24 |Перекартонування справ | ___ "___ | 1-17 |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.25 |Написання ярликів | 10 ярликів| 3-91 |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.26 |Наклеювання ярликів на | 10 ярликів| 2-80 |

| |коробки: | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.27 |Формування в'язок справ, | 10 одиниць| 1-46 |

| |що підлягають зберіганню | зберігання| |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.28 |Розміщення коробок або | 10 коробок| 3-91 |

| |в'язок на стелажах | (в'язок) | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.29 |Складання описів справ: | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.29.1 |на друкарській машинці |1 заголовок| 0-83 |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.29.2 |з унесенням до опису | ___ "___ | 1-46 |

| |іншомовних слів | | |

| |(латинський шрифт, до 20 | | |

| |знаків іншомовного тексту| | |

| |в кожному заголовку) | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.29.3 |рукописних | 10 | 5-83 |

| | | заголовків| |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.30 |Складання передмов до |1 передмова| 582-96 |

| |описів фондів установ | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.31 |Оформлення описів | 1 опис | 58-30 |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.32 |Систематизація справ, що | 10 одиниць| 3-67 |

| |не підлягають зберіганню,| зберігання| |

| |за групами | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.33 |Складання актів про | 1 позиція | 1-46 |

| |виділення до знищення тих| акта | |

| |документів і справ, які | | |

| |не підлягають зберіганню | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.34 |Формування в'язок справ, | 10 од. | 0-82 |

| |що не підлягають | зберігання| |

| |зберіганню | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.35 |Складання переліків | 1 перелік | 116-59 |

| |(актів, довідок) на | | |

| |відсутні документи | | |

| |установ | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.36 |Приймання-здавання справ | 10 одиниць| 2-10 |

| |установ після завершення | зберігання| |

| |робіт з упорядкування | | |

| |документів і справ | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.37 |Складання актів про | 1 акт | 116-59 |

| |завершення упорядкування | | |

| |документів і справ | | |

| |установ | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.38 |Складання актів про | ___ "___ | 29-15 |

| |непоправні пошкодження | | |

| |документів | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.39 |Проведення нарад за | 1 нарада | 87-45 |

| |підсумками робіт з | | |

| |упорядкування документів | | |

| |установ з керівниками | | |

| |структурних підрозділів | | |

| |або особами, | | |

| |відповідальними за архів | | |

| |і діловодство установи | | |

|------------------------------------------------------------------|

| 1.1.40 |Забезпечення збереженості| | |

| |документів: | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.40.1 |Перевіряння фізичного і | 1 акт на | 19-41 |

| |санітарно-гігієнічного |100 одиниць| |

| |стану справ, що | зберігання| |

| |підлягають прийманню на | | |

| |державне зберігання, з | | |

| |оформленням результатів | | |

| |перевіряння | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.40.2 |Перевіряння наявності і | ___ "___ | 51-87 |

| |стану справ в архівному | | |

| |підрозділі установи | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.40.3 |Знепилювання справ |100 одиниць| 5-83 |

| | | зберігання| |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.40.4 |Дострокове приймання | | |

| |документів НАФ України на| | |

| |державне зберігання: | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

|1.1.40.4.1 |за період від 1 до | ___ "___ | 1682-42 |

| |5 років | | (додаток 1)| | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

|1.1.40.4.2 |за період від 5 до | ___ "___ | 3322
  1   2   3

Схожі:

Згурівська районна державна адміністрація iconЗгурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження
Про організацію в Згурівській райдержадміністрації роботи щодо доступу до публічної інформації
Згурівська районна державна адміністрація iconЗгурівська районна державна адміністрація розпорядження від „
Згурівській райдержадміністрації, з метою забезпечення систематичного проведення консультацій з громадськістю з питань формування...
Згурівська районна державна адміністрація iconЗгурівська районна державна адміністрація
Міністерстві юстиції України 28. 07. 11 №930/19668, з метою визначення механізму проведення конкурсу кандидатів на заміщення вакантних...
Згурівська районна державна адміністрація iconЗгурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження
Кабінету Міністрів України від 27. 04. 1998 №578, з метою забезпечення та надання додаткових гарантій щодо працевлаштування громадян,...
Згурівська районна державна адміністрація iconЗгурівська районна державна адміністрація розпорядження від „
Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про захист суспільної моралі”, розпорядження голови Київської обласної державної...
Згурівська районна державна адміністрація iconЗгурівська районна державна адміністрація київської області
Київської обласної державної адміністрації від 20. 04. 2007 №269 “Про організацію роботи, пов”язаної із частковим відшкодуванням...
Згурівська районна державна адміністрація iconЗгурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження
України від 08. 07. 2011 №164, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28. 07. 2011 за №930/19668, на виконання розпорядження...
Згурівська районна державна адміністрація iconЗгурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження
Про організацію в Київській облдержадміністрації роботи щодо доступу до публічної інформації”, розпорядження голови Згурівської райдержадміністрації...
Згурівська районна державна адміністрація iconЗаставнівська районна державна адміністрація
Заставна, вул. Незалежності, 88 тел. (03737) 2-15-98
Згурівська районна державна адміністрація iconВеликобурлуцька районна державна адміністрація харківської області розпорядження великий Бурлук
Створити районну інвентаризаційну комісію для проведення технічної інвентаризації протирадіаційних укриттів цивільної оборони (цивільного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка