Згурівська районна державна адміністрація
Скачати 252.94 Kb.
НазваЗгурівська районна державна адміністрація
Сторінка2/3
Дата конвертації12.03.2013
Розмір252.94 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
1   2   3
-70 |

| |10 років | | (додаток 1) | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

|1.1.40.4.3 |за період від 10 до | ___ "___ | 4961-72 |

| |15 років | |(додаток 1) |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

|1.1.40.4.4 |Прийом документів на | ___ "___ | 39-06 |

| |державне зберігання | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

|1.1.40.4.5 |Видача документів із | ___ "___ | 39-06 |

| |архівосховища під час | | |

| |використання | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.40.5 |Депоноване зберігання | | |

| |документів, що не | | |

| |належать державі: | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

|1.1.40.5.1 |за один рік | ___ "___ | Ціна |

| | | |встановлюється|

| | | | за |

| | | | розрахунком |

| | | | (додаток 2) |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.41 |Підготовка номенклатур | | |

| |справ установ: | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.41.1 |проведення організаційної| 1 установа| 46-64 |

| |роботи в установах | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.41.2 |складання планів робіт з | 1 план | 58-30 |

| |розроблення номенклатур | | |

| |справ установ | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.41.3 |розроблення схем побудови| 1 схема | 174-89 |

| |номенклатур справ установ| | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.41.4 |визначення наукової і | | |

| |практичної цінності | | |

| |документів з метою | | |

| |встановлення строків їх | | |

| |подальшого зберігання: | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

1.1.41.4.1 |з поаркушним | 1 одиниця | 2-33 |

|перегляданням | зберігання|

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.41.4.2 |без поаркушного | 10 одиниць| 5-31 |

| |переглядання справ | зберігання| |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.41.5 |складання заголовків |1 заголовок| 1-92 |

| |справ і документів | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.41.6 |групування документів за | 10 | 2-92 |

| |ознаками формування справ| документів| |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.41.7 |систематизація карток на | | |

| |справи з заголовками: | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.41.7.1 |за структурною і | 10 карток | 1-46 |

| |тематичною ознаками | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.41.7.2 |за номінальною, | ___ "___ | 0-69

| |хронологічною ознаками | | |

| |або алфавітом | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.41.8 |редагування заголовків | 10 | 4-66

| | | заголовків| |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.41.9 |погодження статей | 1 стаття | 0-73 |

| |номенклатур справ з | | |

| |установами | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.41.10 |індексування статей | 10 статей | 3-67 |

| |номенклатур справ | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.41.11 |складання вказівок про | 1 вказівка| 174-89 |

| |застосування номенклатур | | |

| |справ | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.41.12 |оформлення номенклатур |1 номенкла-| 58-30 |

| |справ | тура | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.42 |Погодження документів з | | |

| |питань організації | | |

| |діловодства і архівної | | |

| |справи: | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.42.1 |номенклатур справ | 1 стаття | 0-59 |

| | |номенкла- | |

| | | тури | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.42.2 |описів справ | 1 стаття | 0-26 |

| | | опису | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.42.3 |актів про вилучення для | 1 позиція| 0-59 |

| |знищення документів, що | акта | |

| |не підлягають зберіганню | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.43 |Надання | | |

| |консультаційно-практичної| | |

| |допомоги працівникам | | |

| |діловодства: | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.43.1 |у державній архівній |1 консу- | 14-57 |

| |установі |льтація | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.43.2 |в установі | ___ "___| 29-15 |

| |фондоутворювача | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.43.3 |за телефоном | ___ "___| 2-92 |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 1.1.44 |Участь працівників | 1 нарада | 291-48 |

| |архівних установ у | (семінар)| |

| |підготовці та проведенні | | |

| |нарад і семінарів з | | |

| |питань роботи служб | | |

| |діловодства та архівних | | |

| |підрозділів установ | | |

|------------------------------------------------------------------|

| 1.2. Роботи та послуги з технічного оформлення робіт |

|------------------------------------------------------------------|

|1.2.1 |Передрук документів на | | |

| |машинописних пристроях: | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

|1.2.1.1 |I група складності |100 машино-| 138-74 |

| | | писних | |

| | | сторінок | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

|1.2.1.2 |II група складності |___"___ | 182-46 |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

|1.2.2 |Передрук описів, | | |

| |номенклатур справ на | | |

| |машинописних пристроях: | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

|1.2.2.1 |I група складності |100 машино-| 342-78 |

| | | писних | |

| | | сторінок | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

|1.2.2.2 |II група складності |___"___ | 448-29 |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

|1.2.3 |Звірення документів | | |

| |після надрукування: | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

|1.2.3.1 |I група складності |___"___ | 129-42 |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

|1.2.3.2 |II група складності |___"___ | 194-12 |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

|1.2.4 |Звірення після | | |

| |надрукування описів, | | |

| |номенклатур справ, | | |

| |переліків документів: | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

|1.2.4.1 |на управлінську |10 заго- | 2-10 |

| |документацію |ловків | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

|1.2.4.3 |особових справ |___"___ | 1-53 |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

|1.2.5 |Просте оправлення справ |1 одиниця | 3-91 |

| | |зберігання | |

|------------------------------------------------------------------|

| 2. Роботи (послуги) із забезпечення збереженості архівних |

| документів з паперовою основою |

|------------------------------------------------------------------|

| 2.1. Роботи (послуги) з реставрації, ремонту та |

| консерваційно-профілактичного оброблення документів, друкованих |

| видань і мікрофільмів, копій документів страхового фонду |

|------------------------------------------------------------------|

|2.1.1 |Ремонт документів: | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

|2.1.1.1 |складний | ___"___ | 3-91 |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

|2.1.1.2 |дрібний | ___"___ | 0-19 |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

|2.1.2 |Ремонт друкованих видань:| | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

|2.1.2.1 |газет: | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

|2.1.2.1.1 |формат 25 х 40 см | 1 аркуш | 0-29 |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

|2.1.2.1.2 |формат, що перевищує | ___"___ | 0-58 |

| |25 х 40 см | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

|2.1.2.2 |книг, журналів | ___"___ | 0-17 |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

| 2.2. У сфері забезпечення збереженості архівних документів |

| (палітурні та картонажні роботи): |

|------------------------------------------------------------------|

|2.2.1 |Оправлення справ у | ___"___ | 2-33 |

| |суцільнокроєну картонну | | |

| |обкладинку чи цупкий | | |

| |папір | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

|2.2.2 |Підшивання справ: | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

|2.2.2.1 |що містять до 25 арк. | ___"___ | 0-99 |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

|2.2.2.2 |що містять до 50 арк. | ___"___ | 1-46 |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

|2.2.2.3 |що містять до 100 арк. | ___"___ | 2-33 |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

|2.2.2.4 |що містять до 150 арк. | ___"___ | 3-50 |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

|2.2.2.5 |що містять понад 150 арк.| ___"___ | 4-66 |

| |або з нестандартними | | |

| |сторінками | | |

|-------------+-------------------------+-----------+--------------|

|

|| 3. Роботи (послуги) у сфері використання відомостей, що |

| містяться в архівних документах |

|------------------------------------------------------------------|

| 3.1. Роботи (послуги) з використання архівних документів |

|------------------------------------------------------------------|

|3.1.1 |Тематичне виявлення | | |

1   2   3

Схожі:

Згурівська районна державна адміністрація iconЗгурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження
Про організацію в Згурівській райдержадміністрації роботи щодо доступу до публічної інформації
Згурівська районна державна адміністрація iconЗгурівська районна державна адміністрація розпорядження від „
Згурівській райдержадміністрації, з метою забезпечення систематичного проведення консультацій з громадськістю з питань формування...
Згурівська районна державна адміністрація iconЗгурівська районна державна адміністрація
Міністерстві юстиції України 28. 07. 11 №930/19668, з метою визначення механізму проведення конкурсу кандидатів на заміщення вакантних...
Згурівська районна державна адміністрація iconЗгурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження
Кабінету Міністрів України від 27. 04. 1998 №578, з метою забезпечення та надання додаткових гарантій щодо працевлаштування громадян,...
Згурівська районна державна адміністрація iconЗгурівська районна державна адміністрація розпорядження від „
Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про захист суспільної моралі”, розпорядження голови Київської обласної державної...
Згурівська районна державна адміністрація iconЗгурівська районна державна адміністрація київської області
Київської обласної державної адміністрації від 20. 04. 2007 №269 “Про організацію роботи, пов”язаної із частковим відшкодуванням...
Згурівська районна державна адміністрація iconЗгурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження
України від 08. 07. 2011 №164, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28. 07. 2011 за №930/19668, на виконання розпорядження...
Згурівська районна державна адміністрація iconЗгурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження
Про організацію в Київській облдержадміністрації роботи щодо доступу до публічної інформації”, розпорядження голови Згурівської райдержадміністрації...
Згурівська районна державна адміністрація iconЗаставнівська районна державна адміністрація
Заставна, вул. Незалежності, 88 тел. (03737) 2-15-98
Згурівська районна державна адміністрація iconВеликобурлуцька районна державна адміністрація харківської області розпорядження великий Бурлук
Створити районну інвентаризаційну комісію для проведення технічної інвентаризації протирадіаційних укриттів цивільної оборони (цивільного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка