Законукра ї н и
Скачати 445.92 Kb.
НазваЗаконукра ї н и
Сторінка1/3
Дата конвертації13.03.2013
Розмір445.92 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон
  1   2   3
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про забезпечення організаційно-правових умов

соціального захисту дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 6, ст.147 )
Цей Закон визначає правові, організаційні, соціальні засади

та гарантії державної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, і є складовою частиною законодавства про

охорону дитинства.
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому

значенні:
дитина-сирота - дитина, в якої померли чи загинули батьки;
діти, позбавлені батьківського піклування, - діти, які

залишилися без піклування батьків у зв'язку з позбавленням їх

батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення

батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або

недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в

місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час

слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов'язаним з

ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх

місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм

виконувати свої батьківські обов'язки, а також підкинуті діти,

батьки яких невідомі, діти, від яких відмовилися батьки, та

безпритульні діти;
статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського

піклування, - визначене відповідно до законодавства становище

дитини, яке надає їй право на повне державне забезпечення і

отримання передбачених законодавством пільг та яке підтверджується

комплектом документів, що засвідчують обставини, через які дитина

не має батьківського піклування;
особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, - особи віком від 18 до 23 років, у яких

у віці до 18 років померли або загинули батьки, та особи, які були

віднесені до дітей, позбавлених батьківського піклування;
форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, - усиновлення; встановлення опіки,

піклування; передача до прийомної сім'ї, дитячих будинків

сімейного типу, до закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування;
усиновлення - прийняття усиновлювачем у свою сім'ю дитини на

правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду.

Усиновлення дитини провадиться в її інтересах для забезпечення

стабільних та гармонійних умов її життя;
встановлення опіки та піклування - влаштування дітей-сиріт,

дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім'ї громадян

України, які перебувають, переважно, у сімейних, родинних

відносинах з цими дітьми-сиротами або дітьми, позбавленими

батьківського піклування, з метою забезпечення їх виховання,

освіти, розвитку і захисту їх прав та інтересів;
передача до прийомної сім'ї - добровільне прийняття за плату

сім'єю або окремою особою, яка не перебуває у шлюбі, із закладів

для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, від

одного до чотирьох дітей на виховання та для спільного проживання;
передача до дитячого будинку сімейного типу - прийняття в

окрему сім'ю, яка створюється за бажанням подружжя або окремої

особи, яка не перебуває у шлюбі, на виховання та для спільного

проживання не менш як п'яти дітей-сиріт та/або дітей, позбавлених

батьківського піклування. Загальна кількість дітей, включаючи

рідних, у такій сім'ї не може перевищувати десяти осіб;
діти-вихованці - діти-сироти та діти, позбавлені

батьківського піклування, влаштовані до дитячого будинку сімейного

типу;
батьки-вихователі - подружжя або окрема особа, яка

не перебуває у шлюбі, які взяли на виховання та для спільного

проживання не менш як п'ять дітей-сиріт та/або дітей, позбавлених

батьківського піклування, та яким, за рішенням органів опіки та

піклування, надано статус батьків-вихователів;
прийомні діти - діти-сироти і діти, позбавлені батьківського

піклування, влаштовані до прийомної сім'ї;
прийомні батьки - подружжя або окрема особа, яка не перебуває

у шлюбі, які взяли на виховання та для спільного проживання

дітей-сиріт та/або дітей, позбавлених батьківського піклування;
заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського

піклування, - медичні, навчальні, виховні заклади, заклади та

установи праці та соціального захисту населення, в яких проживають

діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;
випускники закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених

батьківського піклування, - особи, які перебували на повному

державному забезпеченні у закладі для дітей-сиріт і дітей,

позбавлених батьківського піклування, і закінчили своє перебування

у зазначеному закладі у зв'язку із закінченням навчання;
місце походження дитини-сироти і дитини, позбавленої

батьківського піклування, - місце проживання або перебування її

біологічних батьків на момент їх смерті або виникнення обставин,

що призвели до позбавлення дитини батьківського піклування.

У разі, якщо батьки та місце їх постійного проживання невідомі,

місцем походження дитини визначається місце, де дитину знайшли,

або місце розташування медичного закладу, де дитину залишили;
місце проживання дітей-сиріт і дітей, позбавлених

батьківського піклування, - місцезнаходження закладу для

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, жиле

приміщення дитячого будинку сімейного типу, прийомної сім'ї,

опікунів або піклувальників, житло, в якому дитина проживає, інше

житло;
державні соціальні стандарти для дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування, - встановлені законами,

іншими нормативно-правовими актами мінімальні норми і нормативи

забезпечення дітей-сиріт, дітей, які залишилися без батьківського

піклування, та осіб з їх числа;
державне утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, - повне забезпечення відповідно до

державних соціальних стандартів матеріальними та грошовими

ресурсами дитини для задоволення її життєво необхідних потреб та

створення умов для нормальної життєдіяльності;
соціальний супровід - робота, спрямована на здійснення

соціальних опіки, допомоги та патронажу соціально незахищених

категорій дітей та молоді з метою подолання життєвих труднощів,

збереження, підвищення їх соціального статусу;
соціальне житло - жила площа, яка надається за нормами

державних соціальних стандартів відповідно до законодавства за

рахунок державного та/або комунального житлового фонду.
Стаття 2. Законодавство України про соціальний захист

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського

піклування, а також осіб із числа дітей-сиріт та

дітей, позбавлених батьківського піклування
Законодавство України про соціальний захист дітей-сиріт,

дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із числа

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

складається з Конституції України ( 254к/96-ВР ), цього Закону та

інших законодавчих актів, що регулюють правовідносини, пов'язані з

наданням матеріальної, соціальної та правової допомоги

дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а

також особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування.
Стаття 3. Засади державної політики щодо соціального захисту

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування
Основними засадами державної політики щодо соціального

захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,

є:

створення умов для реалізації права кожної дитини на

виховання в сім'ї;

виховання та утримання дітей за принципом родинності;

сприяння усиновленню дітей, створення системи заохочення та

підтримки усиновлювачів;

забезпечення пріоритету форм влаштування;

захист майнових, житлових та інших прав та інтересів таких

дітей;

створення належних умов для їх фізичного, інтелектуального і

духовного розвитку, підготовки дітей до самостійного життя;

забезпечення права на здоровий розвиток;

забезпечення соціально-правових гарантій;

створення умов для надання психологічної, медичної та

педагогічної допомоги;

формування системи соціальної адаптації;

забезпечення вільним вибором сфери професійної діяльності,

яка б оптимально відповідала потребам та бажанням особистості цих

дітей та запитам ринку праці;
належне матеріально-технічне забезпечення незалежно від форми

влаштування та утримання таких дітей, сприяння в наданні реальної

допомоги і підтримки підприємствами, установами та організаціями

різних форм власності, банківськими установами,

культурно-освітніми, громадськими, спортивними та іншими

організаціями.
Стаття 4. Заходи соціального захисту дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування
Заходи соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, гарантуються, забезпечуються та

охороняються державою.
Державні соціальні стандарти для дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування, встановлюються незалежно від

того, де така дитина перебуває на утриманні та вихованні, на

рівні, не меншому за встановлений прожитковий мінімум для осіб

відповідного віку.
Державні соціальні стандарти і нормативи встановлюються щодо:
мінімального матеріального забезпечення, витрат на

харчування, одяг та взуття;
житлового забезпечення на рівні, не нижчому за встановлені у

Житловому кодексі Української РСР ( 5464-10 ) нормативи;
житлового забезпечення таких дітей після завершення їх

виховання в різних формах влаштування після досягнення ними

18-річного віку, якщо вони не мають свого житла відповідно до

житлових нормативів або мають житло з характеристиками, нижчими за

встановлені житлові нормативи;
мінімального стандарту щодо забезпечення гарантованого

першого робочого місця, яке не може бути змінено за бажанням

роботодавця протягом трьох років з моменту початку такої роботи, а

в разі неможливості надання такого робочого місця - встановлення

грошової компенсації на цей період, яка виплачується особі з числа

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за

рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
мінімального стандарту разової державної фінансової допомоги

при закінченні такими дітьми виховного, навчального закладу чи при

закінченні перебування таких дітей у різних формах влаштування

після досягнення ними 18-річного віку;
мінімального стандарту щомісячного утримання таких дітей та

осіб із їх числа за умови навчання їх у вищих навчальних закладах

до досягнення ними 23-річного віку;
мінімального стандарту медичного обслуговування;
мінімального стандарту забезпечення таких дітей іграшками, що

сприяють розвитку, спортивним інвентарем, газетами і журналами

відповідно дитячого, юнацького, загальнопізнавального та виховного

спрямування;
мінімального стандарту забезпечення дитини до надання їй

статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського

піклування;
мінімального стандарту грошового забезпечення

батьків-вихователів, прийомних батьків.
Кабінет Міністрів України може встановлювати інші додаткові

мінімальні соціальні стандарти, нормативи споживання та нормативи

забезпечення.
Стаття 5. Статус дитини-сироти та дитини, позбавленої

батьківського піклування
За умови втрати дитиною батьківського піклування відповідна

служба у справах неповнолітніх зобов'язана протягом двох місяців

підготувати комплект документів, який підтверджує набуття дитиною

статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського

піклування.
Статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського

піклування, надається відповідно до законодавства.
Стаття 6. Пріоритети форм влаштування дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування
За умови втрати дитиною батьківського піклування відповідний

орган опіки та піклування вживає вичерпних заходів щодо

влаштування дитини в сім'ї громадян України - на усиновлення, під

опіку або піклування, у прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного

типу.
До закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, незалежно від форми власності та

підпорядкування, дитина може бути влаштована в разі, якщо з певних

причин немає можливості влаштувати її на виховання в сім'ю.
Влаштування дитини до закладу для дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування, не позбавляє органи опіки та

піклування за місцем походження та за місцем перебування дитини

від обов'язку продовжувати діяльність щодо реалізації права цієї

дитини на сімейне виховання.
Порядок передачі дітей на усиновлення, виховання та спільне

проживання в прийомні сім'ї або дитячі будинки сімейного типу

затверджується Кабінетом Міністрів України.
Стаття 7. Розробка і виконання цільових програм з охорони та

соціального захисту дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування

відповідно до їх компетенції, визначеної законом, забезпечують

вирішення питань щодо встановлення опіки і піклування, створення

інших передбачених законодавством умов для виховання дітей, які

внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав,

хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського

піклування, а також для захисту особистих, житлових і майнових

прав та інтересів дітей та осіб із числа дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування.
Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважені органи

державної влади, органи місцевого самоврядування здійснюють у

межах бюджетних асигнувань розробку і виконання цільових програм

щодо поліпшення соціального захисту дітей-сиріт, дітей,

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.
Стаття 8. Повне державне забезпечення дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування
Держава здійснює повне забезпечення дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування.
Допомога та утримання таких дітей не можуть бути нижчими за

встановлені мінімальні стандарти, що забезпечують кожній дитині

рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного,

морального та соціального розвитку на рівні, не нижчому за

встановлений прожитковий мінімум для таких осіб.
Право на повне державне забезпечення в навчальних закладах

мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування,

віком до вісімнадцяти років та особи з числа дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування, при продовженні навчання до

двадцяти трьох років.
Особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, які навчаються, крім повного державного

забезпечення виплачується стипендія в розмірі, який на

50 відсотків перевищує розмір стипендії у відповідному навчальному

закладі, а також виплачується 100 відсотків заробітної плати, яка

нарахована в період виробничого навчання та виробничої практики.
Особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, які навчаються, до завершення навчання

виплачується щорічна допомога для придбання навчальної літератури

в розмірі трьох місячних стипендій. Виплата зазначеної допомоги

здійснюється протягом 30 днів після початку навчального року за

рахунок коштів, що передбачаються для навчальних закладів у

відповідних бюджетах.
При наданні особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, які навчаються, академічної відпустки за

медичним висновком за ними зберігається на весь період академічної

відпустки повне державне забезпечення та виплачується стипендія.

Навчальний заклад сприяє організації їх лікування.
Випускники навчальних закладів із числа дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування, забезпечуються за рахунок

навчального закладу одягом і взуттям, а також одноразовою грошовою

допомогою в розмірі двох прожиткових мінімумів. Нормативи

забезпечення одягом і взуттям затверджуються Кабінетом Міністрів

України. За бажанням випускників навчальних закладів їм може бути

видана грошова компенсація в розмірі, необхідному для придбання

одягу і взуття.
Вартість повного державного забезпечення у грошовому

еквіваленті для дітей віком від народження до трьох років, від

трьох до семи років, від семи до десяти років, від десяти до

чотирнадцяти років, від чотирнадцяти до вісімнадцяти років та осіб

із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування, до двадцяти трьох років визначається відповідно до

Закону України "Про прожитковий мінімум" ( 966-14 ).
Державні соціальні стандарти, нормативи споживання, нормативи

забезпечення є однаковими для всіх дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування, незалежно від форми їх

влаштування та утримання, і затверджуються відповідно до

законодавства.
  1   2   3

Схожі:

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка