Законукра ї н и
Скачати 445.92 Kb.
НазваЗаконукра ї н и
Сторінка2/3
Дата конвертації13.03.2013
Розмір445.92 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон
1   2   3

Стаття 9. Фінансування заходів щодо забезпечення соціального

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування
Витрати на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, у сім'ях опікунів, прийомних сім'ях,

дитячих будинках сімейного типу, у державних закладах фінансуються

з державного, обласних бюджетів, бюджету Автономної Республіки

Крим.
У разі зміни форми влаштування дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа

дозволяються трансферти між бюджетами різних рівнів.
Стаття 10. Розмежування повноважень центральних органів

виконавчої влади стосовно соціального захисту

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у

справах сім'ї, дітей та молоді здійснює координацію та

методологічне забезпечення діяльності центральних та місцевих

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

стосовно соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, а також забезпечує додержання

законодавства щодо встановлення опіки і піклування над

дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування,

усиновлення, застосування інших, передбачених законодавством, форм

влаштування дітей.
Стаття 11. Органи опіки та піклування
Органами опіки та піклування є державні адміністрації

районів, районів міст Києва і Севастополя, виконавчі органи

міських чи районних у містах, сільських, селищних рад.
Органи опіки та піклування забезпечують вирішення питань

щодо:
встановлення статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої

батьківського піклування;
надання опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми,

позбавленими батьківського піклування, та застосування інших форм

влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування;
соціального захисту і захисту особистих, майнових, житлових

прав та інтересів дітей;
забезпечення пріоритетних форм влаштування дітей-сиріт та

дітей, позбавлених батьківського піклування;
притягнення до відповідальності осіб, які порушують права

дитини;
надання письмової згоди або заперечення на відчуження

нерухомого майна (у тому числі житла) та іншого майна, власником

якого є дитина;
подання заяв, клопотань, позовів про захист прав дітей-сиріт

та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Соціальний захист та захист прав дітей у межах своєї

компетенції здійснюють державні адміністрації районів, районів

міст Києва і Севастополя, виконавчих органів міських, районних у

містах, сільських, селищних рад.
Органи опіки та піклування мають право перевіряти умови

влаштування, утримання, виховання, навчання дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування, можуть переводити дітей,

життю та здоров'ю (у тому числі психічному) яких загрожує

небезпека, до інших форм влаштування дітей.
Присутність представника органів опіки та піклування на

судових засіданнях є обов'язковою в разі, якщо розглядається

справа стосовно дитини або з питань, що зачіпають права дитини.
Стаття 12. Функції служби у справах неповнолітніх щодо опіки

та піклування над дітьми-сиротами та дітьми,

позбавленими батьківського піклування
Безпосереднє ведення справ та координація діяльності стосовно

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

покладаються на служби у справах неповнолітніх.
Служба у справах неповнолітніх:
бере участь у здійсненні заходів щодо соціального захисту і

захисту прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, і несе відповідальність за їх

дотримання, а також координує здійснення таких заходів;
оформляє документи на усиновлення і застосування інших форм

влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування, визначених цим Законом;
оформляє клопотання щодо переведення дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування, на інші форми влаштування

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
здійснює контроль за умовами влаштування і утримання

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
здійснює моніторинг діяльності стосовно дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування;
здійснює інші заходи стосовно дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування.
Для здійснення функцій щодо опіки та піклування над

дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування,

у складі служби у справах неповнолітніх створюється окремий

підрозділ, діяльність якого визначається в установленому порядку.

Штатна чисельність такого підрозділу встановлюється залежно від

кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування, але має становити не менше двох осіб.
Стаття 13. Банк даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування
Служба у справах неповнолітніх забезпечує створення і ведення

банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування.
Порядок ведення банку даних про дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування, затверджується спеціально

уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах

сім'ї, дітей та молоді.
Основна мета створення і ведення банку даних про дітей-сиріт

та дітей, позбавлених батьківського піклування, - удосконалення

соціального захисту таких дітей, перш за все щодо процесу

вилучення та влаштування таких дітей та осіб з їх числа,

реалізації їх права на здоровий розвиток та сімейне виховання,

підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади,

удосконалення статистичного обліку таких дітей в інтересах самих

дітей.
Банк даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, формується на підставі даних

обліково-статистичних карток, порядок ведення та використання яких

визначається відповідно до законодавства.
Стаття 14. Банк даних про сім'ї потенційних усиновителів,

опікунів, піклувальників, прийомних батьків,

батьків-вихователів
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у

справах сім'ї, дітей та молоді координує діяльність щодо виявлення

громадян України, які згодні і можуть взяти на виховання

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Ведення банку даних про сім'ї потенційних усиновителів,

опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів

покладається на відповідні місцеві органи виконавчої влади та

органи місцевого самоврядування.
Потенційні опікуни, піклувальники, прийомні батьки,

батьки-вихователі в разі необхідності зобов'язані пройти курс

підготовки з проблем виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, за програмою, затвердженою центральним

органом виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді, до

моменту передачі їм дітей на виховання та для спільного

проживання.
Стаття 15. Соціальний супровід дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування
Соціальний супровід здійснюється стосовно дітей, які

перебувають на вихованні в сім'ях опікунів, піклувальників,

прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу.
Соціальний супровід може здійснюватися стосовно усиновленої

дитини, якщо ця діяльність не порушує таємницю усиновлення і

виконується за згодою або на прохання усиновлювача або дитини.
Завдання соціального супроводу - сприяти адаптації дитини в

новій сім'ї, створенню позитивного психологічного клімату в сім'ї,

умов розвитку дітей з урахуванням індивідуальних потреб кожної

дитини, забезпеченню оптимальних умов життя дитини та захисту її

прав.
Соціальний працівник здійснює соціальне обслуговування дитини

та сім'ї, соціальну опіку, є посередником між усиновлювачами, які

висловили таке бажання, опікунами, піклувальниками, прийомними

батьками, батьками-вихователями та державними структурами, на які

покладено вирішення питань життєзабезпечення дітей, і не є

представником органів контролю.
Соціальний супровід дитини здійснюється за спеціальним

планом, який складається для кожної дитини і коригується раз на

рік.
Стаття 16. Обліково-статистична картка дитини-сироти та

дитини, позбавленої батьківського піклування
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у

справах сім'ї, дітей та молоді розробляє та затверджує зразок

обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої

батьківського піклування. В обліково-статистичній картці містяться

дані про дитину, її спадковість, здоров'я, місце походження, місце

проживання, дані про батьків, братів, сестер і близьких родичів,

дані про майно, про житло, в якому проживала така дитина, або яке

належить їй на праві власності, або яке закріплене за дитиною на

інших підставах, інформація про заклади та сім'ї, де дитина

перебувала на утриманні та вихованні, план та результати

соціального супроводу дитини, інформація про розвиток дитини,

результати навчання тощо.
Порядок заповнення, захисту та доступу до інформації

персонального характеру, що міститься в обліково-статистичних

картках дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського

піклування, визначається спеціально уповноваженим центральним

органом виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді.
Після досягнення дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою

батьківського піклування, повноліття інформація, яка міститься в

її обліково-статистичній картці, надається органом опіки та

піклування на вимогу такої дитини протягом трьох днів від дня

звернення. У разі всиновлення дитини-сироти або дитини,

позбавленої батьківського піклування, інформація, яка міститься в

її обліково-статистичній картці, видається усиновлювачам після

винесення відповідного рішення судом.
Стаття 17. Соціальна та психологічна адаптація дітей-сиріт та

дітей, позбавлених батьківського піклування
З метою підготовки дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, до самостійного життя їх соціальна та

психологічна адаптація покладається на центри соціальних служб для

молоді.
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у

справах сім'ї, дітей та молоді разом із центральним органом

виконавчої влади з питань охорони здоров'я забезпечують розробку

комплексних програм індивідуальної психологічної, реабілітаційної

та корекційної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим

батьківського піклування, а також дітям, які перебувають в

особливо скрутних і надзвичайних умовах та потребують такої

допомоги.
Центри соціальних служб для молоді надають юридичну,

психологічну та соціальну допомогу дітям-сиротам та дітям,

позбавленим батьківського піклування, а також їх біологічним

батькам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам,

батькам-вихователям та усиновлювачам.
Стаття 18. Створення і функціонування закладів для

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування
Створення і функціонування закладів для дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування, незалежно від

підпорядкування таких закладів, здійснюються в порядку,

встановленому цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
З метою недопущення дискримінації дітей за соціальним

походженням в офіційних назвах таких закладів забороняється

зазначати категорію осіб, які утримуються і виховуються в цих

закладах.
Гранична чисельність вихованців у закладах для дітей-сиріт та

дітей, позбавлених батьківського піклування, не може перевищувати

50 осіб.
Порядок створення, реорганізації, ліквідації закладів для

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а

також положення про ці заклади затверджуються Кабінетом Міністрів

України.
Забезпечення умов утримання та виховання дітей у таких

закладах здійснюється відповідно до мінімальних соціальних

стандартів та прожиткового мінімуму згідно із законодавством та за

рахунок коштів відповідних бюджетів.
Контроль за дотриманням прав та інтересів дітей у таких

закладах здійснюють служби у справах неповнолітніх.
Стаття 19. Забезпечення навчально-виховних закладів для

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування
Забезпечення навчально-виховних закладів для дітей-сиріт та

дітей, позбавлених батьківського піклування,

матеріально-технічними ресурсами, обладнанням, транспортними

засобами, товарами культурно-побутового та спортивного

призначення, господарського вжитку здійснюється в першочерговому

порядку на рівні, встановленому відповідними державними

соціальними стандартами та нормативами.
Стаття 20. Сприяння у створенні підсобних господарств і цехів
Кабінет Міністрів України через уповноважені ним органи, Рада

міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Київська

та Севастопольська міські державні адміністрації сприяють

створенню при дитячих будинках і школах-інтернатах, інших формах

влаштування дітей підсобних господарств і цехів та їх розвитку.
Стаття 21. Програми психологічної і практичної підготовки

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування, до праці та професійного

самовизначення
У закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, запроваджуються програми психологічної

та практичної підготовки до праці, професійного самовизначення

вихованців з урахуванням здібностей, інтересів дитини і потреб

регіонів.
Такі програми розробляються органами освіти спільно з

органами праці та соціального захисту населення, службами у

справах неповнолітніх.
Положення про типову програму психологічної та практичної

підготовки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування, до праці та професійного самовизначення розробляє

центральний орган виконавчої влади з питань науки і освіти.
Стаття 22. Виявлення обдарованих дітей з числа дітей-сиріт та

дітей, позбавлених батьківського піклування
Органи опіки та піклування систематично, але не рідше одного

разу на рік, забезпечують роботу по виявленню обдарованих дітей з

числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

а також сприяють їх подальшому безоплатному навчанню та

працевлаштуванню відповідно до їх здібностей.
Стаття 23. Працевлаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених

батьківського піклування, та осіб з їх числа
Місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних

рад згідно із законодавством бронюють робочі місця для

працевлаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського

піклування, а також осіб з їх числа, забезпечують їх першочергове

працевлаштування на наявні вакантні робочі місця.
Місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних

рад за участю центрів зайнятості населення для забезпечення

тимчасової зайнятості залучають дітей-сиріт, дітей, позбавлених

батьківського піклування, та осіб з їх числа до оплачуваних

громадських робіт на підприємствах, в установах і організаціях

комунальної власності та за договорами - на інших підприємствах, в

установах і організаціях.
Відповідальність за працевлаштування вихованців закладів для

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб

з їх числа покладається на органи праці та соціальної політики і

на керівника закладу, де перебувала дитина.
1   2   3

Схожі:

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка