Розпорядження
Скачати 108.66 Kb.
НазваРозпорядження
Дата конвертації14.03.2013
Розмір108.66 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы


ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Великий Бурлук


від 12 березня 2012 року № 67
Про затвердження Положення

про загальний відділ апарату

районної державної адміністрації
Відповідно до статті 44 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Закону України «Про доступ до публічної інформації», наказу Національного агентства України з питань державної служби від 13.09.2011 №11 "Про довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, Регламенту районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 06.02.2012 №35:

1.Затвердити Положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації у новій редакції (додається).

2. Начальнику загального відділу апарату районної державної адміністрації (Чернецькій Т.Є.) привести у відповідність розподіл функціональних обов’язків між працівниками відділу та організувати роботу відділу щодо неухильного виконання Положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації.

3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 10 травня 2011 року № 149 «Про затвердження Положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації»

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Васильєву Ю.А.
Голова районної державної

адміністрації В. КРИНИЧАНСЬКИЙ

2

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови районної

державної адміністрації

12 березня 2012 року № 67
ПОЛОЖЕННЯ

Про загальний відділ апарату Великобурлуцької районної державної адміністрації
^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Загальний відділ апарату районної державної адміністрації (далі-відділ) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації і утворюється головою райдержадміністрації для організації технічного забезпечення діяльності голови районної державної адміністрації, апарату районної державної адміністрації, організації діловодства, забезпечення єдиного порядку роботи з документами в апараті райдержадміністрації, управліннях та відділах а також для організації і здійснення роботи із зверненнями громадян, реалізації єдиної державної політики з питань роботи із зверненнями громадян.

Відділ безпосередньо підпорядковується керівнику апарату райдержадміністрації.

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законом України «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян», «Про державну служу», «Про захист персональних даних», «Про засади запобігання і протидії корупції», іншими законами України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, регламентом районної державної адміністрації, інструкцією з питань ведення діловодства, положенням про апарат райдержадміністрації та цим положенням.

1.3. Діяльність відділу проводиться за річними, квартальними та місячними планами роботи затвердженими керівником апарату районної державної адміністрації.

1.4. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільнюється з посади головою районної державної адміністрації у порядку передбаченому чинним законодавством.

^ 2. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ
2.1. Редагування, друкування, розмноження, розсилка розпоряджень голови районної державної адміністрації та інших документів згідно з установленими термінами та відповідно до Інструкції з ведення діловодства.

2.2. Забезпечення належного розгляду звернень та реалізації питань особистого прийому громадян головою районної державної адміністрації та його заступниками.

2.3. Контроль за виконанням управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого
3

самоврядування, підприємствами та організаціями, установами, розташованими на відповідній території, стану роботи щодо розгляду звернень громадян.

2.4. Забезпечує чітку організацію діловодства в районній державній адміністрації відповідно до Інструкції з ведення діловодства.

2.5. Контролює організацію діловодства в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах районної державної адміністрації, надає їм практичну і методичну допомогу.

2.6. Розробляє заходи, спрямовані на удосконалення діловодства.

2.7. Редагує матеріали на засідання колегії районної державної адміністрації.

2.8. Оформляє протоколи засідань колегій районної державної адміністрації

2.9. Складає проект номенклатури справ апарату районної державної адміністрації і подає на затвердження за встановленим порядком. Формує справи і документи відповідно до затвердженої номенклатури апарату районної державної адміністрації.

2.10. Здійснює контроль за проходженням документів в районній державній адміністрації, готує довідки, звіти, інформації з діловодства.

2.11. Приймає вхідну кореспонденцію, попередньо розглядає її і передає до сектору контролю для встановлення термінів виконання документу. Після реєстрації формує пошту голові районній державній адміністрації для вивчення та накладання резолюцій.

2.12. Веде реєстрацію і облік документів з грифом “Для службового користування”.

2.13. Перевіряє проекти розпоряджень, внесених до районної державної адміністрації, в разі виявлення в них порушень ведення діловодства, повертає розробнику проекту для доопрацювання.

2.14. Веде облік бланків районної державної адміністрації, робить аналіз виданих бланків та списує зіпсовані

2.15. Веде реєстрацію запитів на інформацію відповідно до вимог ст.18 закону України «Про доступ до публічної інформації»

2.16. Редагує, друкує, розмножує, розсилає розпорядження голови районної державної адміністрації та інші документи районної державної адміністрації згідно з установленими термінами та відповідно до Інструкції з ведення діловодства.

2.17. Здійснює контроль за станом діловодства за зверненнями громадян, контролює організацію прийому громадян з особистих питань у відділах, управліннях районної державної адміністрації, підприємствах, установах. Про результати інформує керівництво районної державної адміністрації.

2.18. Забезпечує реалізацію державної політики з питань роботи із зверненнями громадян в апараті, відділах, управліннях та інших структурних підрозділах районної державної адміністрації, органах місцевого самоврядування і разом з відповідними структурними підрозділами узагальнює практику роботи із зверненнями громадян, вносить пропозиції голові районної державної адміністрації щодо її вдосконалення.

4

2.19. Здійснює контроль за своєчасним розглядом заяв, пропозицій та скарг громадян, що надійшли до районної державної адміністрації поштою або на особистих прийомах.

2.20. Веде реєстрацію і облік звернень громадян згідно з установленою звітно-обліковою документацією.

2.21. Проводить систематичний аналіз звернень громадян, з’ясовує причини, що породжують повторні звернення, аналізує випадки безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників, проявів упередженості, халатності та формалізму при розгляді звернень.

2.22. Забезпечує недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, із порушенням строків, установлених законодавством, безпідставної передачі звернень іншим органам.

2.23. Створює умови для участі заявників у перевірці поданих ними заяв чи скарг, надання можливості ознайомитися з матеріалами перевірок відповідних звернень.

2.24. Запроваджує постійний контроль за організацією посадовими та службовими особами роботи зі зверненнями громадян, здійснює організаційне забезпечення діяльності постійно діючої комісії районної державної адміністрації з питань розгляду звернень громадян.

2.25. Надсилає відділам, управлінням, органам місцевого самоврядування, організаціям, установам для розгляду пропозиції, заяви і скарги громадян, запитує і отримує від них інформацію, яка стосується їх розгляду.

2.26. Організовує проведення керівництвом районної державної адміністрації телефонного зв’язку з населенням “Гаряча лінія”.

2.27. Організовує проведення керівництвом районної державної адміністрації особистого прийому громадян за місцем проживання, дає консультації та роз'яснення громадянам згідно з чинним законодавством.

2.28. Веде облік та здійснює контроль звернень громадян, які надійшли на особистому прийомі, виконує доручення, що надані головою районної державної адміністрації та його заступниками для подальшого розгляду звернень громадян.

2.29. Об'єктивно і вчасно розглядає заяви (клопотання) громадян, перевіряє викладені в них факти, приймає рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечує їх виконання, повідомляє громадянам про наслідки розгляду заяв (клопотань).

2.30. Готує і надає голові районної державної адміністрації та його заступникам інформації про факти порушень виконавської дисципліни та формального ставлення до розгляду звернень громадян в структурних підрозділах районної державної адміністрації.

2.31. Готує проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань, віднесених до компетенції відділу.

2.32. Формує поточний архів згідно з номенклатурою справ. Готує і здає документи в архівний відділ районної державної адміністрації.

2.33. Розробляє документацію системи управління якістю, що стосується діяльності відділу, вносить пропозиції щодо змін до неї. Здійснює дії щодо забезпечення функціонування системи управління якістю відділу.

5

2.34. Бере участь відповідно до компетенції відділу у забезпеченні відкритості влади, покращання надання районною державною адміністрацією адміністративних послуг.

2.35. Забезпечує виконання та моніторинг процесів системи управління якістю, розроблених відділом, відповідно до стандартів ISO 9001-2009.

2.36. Передає у встановленому порядку та визначені строки інформацію, яка відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» є публічною, крім інформації з обмеженим доступом.

2.37. Виконує інші доручення голови районної державної адміністрації та його заступників, керівника апарату районної державної адміністрації.
^ 3. ПРАВА ВІДДІЛУ
3.1.  Редагувати, розмножувати, розсилати кореспонденцію районної державної адміністрації.

3.2. Перевіряти і контролювати своєчасний і правильний розгляд питань, порушених у заявах, скаргах, пропозиціях, що надійшли до районної державної адміністрації.

3.3. Повертати виконавцям документи та вимагати їх доопрацювання у випадках порушення інструкції з діловодства.

3.4. Запитувати від структурних підрозділів районної державної адміністрації відомості, які необхідні для вдосконалення форм та методів роботи з документами.

3.5. Контролювати виконання відділами, управліннями районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування доручень щодо своєчасного вирішення питань, які порушувались у листах і зверненнях громадян.

3.6. Контролювати виконання розпоряджень голови районної державної адміністрації, що приймаються з питань, порушених у пропозиціях, заявах і скаргах громадян.

3.7. Брати участь у нарадах та інших заходах з діловодства та роботи із зверненнями громадян, що проводяться в районній державній адміністрації та підпорядкованих їй установах, скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу.

3.8. Вносити пропозиції щодо вдосконалення системи управління якістю та методик процесів відділу та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації відповідно до стандартів ISO 9001-2009.

3.9. Вносити голові районної державної адміністрації пропозиції з питань удосконалення, підвищення ефективності роботи з документацією та із зверненнями громадян.

4. Структура відділу

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається та звільняється з займаної посади головою районної державної адміністрації за поданням керівника апарату районної державної адміністрації у порядку, передбаченому чинним законодавством, за погодженням з начальниками загального відділу та відділу роботи із зверненнями громадян апарату обласної державної адміністрації.

4.2. Структура і чисельність працівників Відділу затверджуються головою

6

районної державної адміністрації за поданням керівника апарату районної державної адміністрації.

4.3. На посаду начальника відділу та спеціалістів призначаються особи з відповідним рівнем кваліфікації згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців.

4.4. Працівники Відділу призначаються на посаду та звільняються з посади головою районної державної адміністрації за поданням начальника загального відділу із погодженням з керівником апарату районної державної адміністрації.

^ 5. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ
5.1. Здійснює керівництво роботою відділу, несе відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

5.2. Планує роботу відділу і забезпечує виконання поточних планів роботи відділу, аналізує результати роботи відділу.

5.3. Розподіляє обов’язки між працівниками відділу, забезпечує дотримання ними правил внутрішнього розпорядку, трудової та виконавчої дисципліни та вносить на затвердження керівника апарату райдержадміністрації посадові інструкції працівників відділу.

5.4. Аналізує результати роботи відділу і вживає відповідні заходи до підвищення ефективності роботи відділу, забезпечує підвищення ділової кваліфікації працівників відділу.

5.5. Відповідає за роботу з документами «Для службового користування».

5.6 Забезпечує в межах своєї компетенції збереження інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства.

5.7 Забезпечує облік печаток та штампів районної державної адміністрації.

5.8. Обліковує , видає та звітує за бланки районної державної адміністрації.

5.9 Здійснює контроль у відділах, управліннях райдержадміністрації, органах місцевого самоврядування за дотриманням Закону України «Про звернення громадян» та інших актів законодавства з питань роботи із зверненнями громадян.

5.10. Вносить в установленому порядку подання про присвоєння рангів державного службовця, заохочення працівників відділу та накладання дисциплінарних стягнень.

5.11. Забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, наказів керівника апарату районної державної адміністрації та інших службових документів з питань, віднесених до компетенції Відділу.

5.12. За дорученням голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації організовує вивчення питань і підготовку пропозицій з проблем, що підлягають розгляду головою районної державної адміністрації, керівником апарату районної державної адміністрації, та виконання інших доручень голови районної державної адміністрації, наказів керівника апарату районної державної адміністрації з питань, віднесених до компетенції Відділу.

5.13. Здійснює контроль за дотриманням у Відділі Законів України «Про
7

державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», Інструкції з діловодства в районній державній адміністрації.

5.14. Вносить пропозиції щодо вдосконалення системи управління якістю у відділі відповідно до стандартів ISO 9001-2009.

5.15. Організовує роботу консультативно-дорадчих органів, створених при районній державній адміністрації, до персонального складу яких входять працівники Відділу.

5.16. Виконує інші доручення і розпорядження голови та заступників голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації.
6. ВЗАЄМОДІЯ ВІДДІЛУ
6.1 . Відділ при вирішенні питань, які належать до його компетенції взаємодіє з відповідними службами обласної державної адміністрації, структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами місцевих рад.
Керівник апарату районної

державної адміністрації Ю.ВАСИЛЬЄВА
Чернецька

Схожі:

Розпорядження iconРозпорядження
Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Васильєву Ю. А
Розпорядження iconРозпорядження
Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1 та 2 розпорядження голови районної державної адміністрації від 10 листопада 2010 року...
Розпорядження iconЛітківська сільська рада броварського району Київської області розпорядження...
На виконання розпорядження голови Броварської районної державної адміністрації №161 від 03. 02. 2012 року Про відзначення в районі...
Розпорядження iconРозпорядження
Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07. 06....
Розпорядження iconЗгурівська районна державна адміністрація розпорядження від „
Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про захист суспільної моралі”, розпорядження голови Київської обласної державної...
Розпорядження iconРозпорядження
На шляху до доброчесності”, на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 08. 12. 2009 №470 „Про план заходів щодо попередження...
Розпорядження iconРозпорядження
України та постанови Кабінету Міністрів України від 09. 10. 06 №1404 “Питання попередньої оплати товарів, робіт І послуг, що закуповуються...
Розпорядження iconРозпорядження
Лісового кодексу України, на виконання вимог розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 01 серпня 2012...
Розпорядження iconРозпорядження
Харківської обласної ради від 17 лютого 2011 року №82- VI та розпорядження голови районної державної адміністрації від 8 липня 2005...
Розпорядження iconРозпорядження
«Про доступ до публічної інформації», розпорядження голови районної держаної адміністрації від 10 травня 2011 року №142 «Про забезпечення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка