Договір купівлі-продажу
Скачати 44.76 Kb.
НазваДоговір купівлі-продажу
Дата конвертації14.03.2013
Розмір44.76 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
ДОГОВІР

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
м. ______ „___”____________200__р.
____________________________________________________________, далі – Продавець,

(повна назва юридичної особи чи ПІБ фізичної особи)

в особі _____________________________________________________________________

(посада, ПІБ)

що діє на підставі ___________________________________________ з однієї сторони, і

(положення, статуту)

ПП фірма ____________ далі – Покупець, в особі директора ____________, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали цей Договір купівлі-продажу (далі – Договір) про таке:

  1. ^ ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця _____________________ (далі – товар), а Покупець – прийняти й оплатити його.

1.2. Вартість товару становить __________________________ грн.. Кількість, асортимент та якість товару наведені у специфікації (Додаток № 1 до цього договору), що є невід’ємною частиною даного договору.

^ 2. ЗОБОВ”ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. Продавець зобов’язаний:

- після підписання договору в строк, не пізніше ______________________ днів, передати Покупцеві названий у п.1.1 договору товар із сертифікатом якості (за необхідності, залежно від виду товару, - документи про його експлуатацію);

- попередити покупця про всі права третіх осіб на товар (права наймача, права застави тощо).

2.2. Покупець зобов’язаний прийняти товари від Продавця і здійснити за нього оплату в строки й порядку, передбачені цим договором.

2.3. Продавець має право на дострокову передачу товару з письмової згоди Покупця.

^ 3. ТАРА, УПАКОВКА Й МАРКУВАННЯ

3.1. Товар відпускається Продавцем Покупцю в тарі (упаковці) згідно з вимогами державних стандартів, технічних умов (або згідно з домовленістю сторін), передбаченій у доданій до цього договору специфікації. тара повинна забезпечувати збереження товарів під час їх транспортування і зберігання.

^ Стандарти і технічні умови наведені в специфікації (Додаток № 1 до даного договору).

3.2. Кожне пакувальне місце продукції (товару) повинно бути промарковано на тарі (упаковці) чи ярлику відповідно до державних стандартів, технічних умов (чи договорів) і виконано таким чином, який виключає його знищення за час транспортування до Покупця. На кожній упаковці повинно бути нанесено: найменування вантажоодержувача; найменування покупця; відправник; номер контракту; найменування Продавця; номери місць; вага (брутто, нетто).

^ 4. ЗДАЧА-ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ.

4.1. Здача-приймання товару провадиться уповноваженими представниками Покупця и Продавця.

4.2. Товар вважається прийнятим за:

- кількістю місць – згідно з кількістю місць, зазначених у накладній;

- кількістю виробів – згідно зі специфікацією, пакувальними листами;

- якістю – згідно із сертифікатом якості або іншим документом.

4.3. Датою передачі вважається дата одержання товару на складі вантажоодержувача, зазначеного Покупцем (дата оформлення квитанції й штемпеля вантажоодержувача в товарній накладній).

^ 5. ПРАВО ВЛАСНОСТІ

5.1. Право власності на товар зберігається за Продавцем до моменту передачі Покупцю (підписанню документів на прийомку товару).

5.2. Право власності на товар переходить до Покупця з моменту приймання товару й оформлення документів, вказаних у п.4.2. даного договору.

6^ . ВИТРАТИ НА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА СТРАХУВАННЯ

6.1. Транспортні витрати, пов’язані з доставкою вантажу

від ___________________ до ___________________ оплачуються _________________;

від ___________________ до ___________________ оплачуються _________________

6.2. Розвантаження товару й інші витрати, пов’язані з розвантаженням, проводяться за рахунок ______________________

6.3. Страхування товару провадиться за рахунок ____________________ на користь ________________________

^ 7. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Оплата товарів Покупцем здійснюється за договірною ціною шляхом перерахування грошей на розрахунковий рахунок Продавця в такому порядку:

50% від суми, вказаної у п.1.2. договору не пізніше _______________________;

дата

решта (50% від суми, вказаної у п.1.2. договору) – після отримання товару та переходу права власності на нього відповідно до 5.2. цього договору.

7.2. Продавець __________________ статус платника податку на прибуток

(має, не має)

підприємств на загальних умовах.

^ 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. При затримці передачі товарів Покупцю понад строк, передбачений п.2.1. цього договору, Продавець сплачує Покупцю штраф у розмірі 0,02% від вартості затриманого товару за кожний день прострочення.

8.2. У разі затримки приймання товарів Покупцем від Продавця Покупець сплачує Продавцю штраф за кожний день прострочення приймання товарів у розмірі 0,02% від вартості його вартості.

8.3. За прострочення платежу Покупець сплачує Продавцю пеню в розмірі 0,02% від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу.

8.4. У разі, якщо Покупець не перераховує оплати у строки, визначені в абзаці другому пункту 7.1. цього договору, то строк передачі товару, передбачений п.2.1. цього договору, не діє.

8.5. Якщо в разі приймання товарів за якістю Покупець виявить товари, що не відповідають сертифікату, то він має право отримати від Продавця взамін таку ж кількість товарів належної якості або ж стягнути з Продавця штраф у розмірі 0,05% від вартості неякісних товарів, якщо Продавець недопоставить необхідну для заміни кількість товару протягом 5 днів з дати виявлення недоліків.

^ 9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Усі спори й розбіжності, які можуть виникнути між сторонами при виконанні цього договору, вирішуються шляхом переговорів, а при недосягненні згоди спір вирішується в порядку, визначеному законодавством України.

^ 10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Даний договір набирає чинності в день підписання його обома сторонами та діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

10.2. Договір складено у двох примірниках, кожний із яких має однакову юридичну силу, - по одному для кожної сторони договору.
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Продавець Покупець

______________________ ____________________

______________________ ____________________

______________________ ____________________

______________________ ____________________

______________________ ____________________

______________________ ____________________

______________________ ____________________

______________________ ____________________

______________________ ____________________

Підпис_________________ Підпис_______________
М.П. М.П.

Схожі:

Договір купівлі-продажу iconДоговір
Договір купівлі-продажу товарів на умовах комерційного кредиту (надалі іменується "Договір") про таке
Договір купівлі-продажу iconДоговір купівлі-продажу автомобіля
Главою 54, а також ст ст. 202-204, 626, 627 ЦК україни, уклали цей Договір про таке
Договір купівлі-продажу iconДоговір доручення на продаж продукції
Довіритель доручає, а повірений бере на себе зобов’язання укласти від імені та за рахунок довірителя договір купівлі-продажу з третьою...
Договір купівлі-продажу iconПравове регулювання договору купівлі-продажу зміст
Договір поставки
Договір купівлі-продажу iconПерелік документів, що надається Заставодавцем – юридичною особою...
Ффб/договір купівлі-продажу облігацій та договір бронювання, рішення виконкому, акт прийому-передачі
Договір купівлі-продажу iconДоговір купівлі-продажу цінних паперів
Товариства з обмеженою відповідальністю "фінансова група „консалтинг та інвестиції"
Договір купівлі-продажу iconДоговір купівлі-продажу земельної ділянки
Покупець”, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності угод, перебуваючи при здоровому розумі та ясній...
Договір купівлі-продажу iconДоговір купівлі-продажу квартири
За цим договором Продавець зобов'язується передати майно у власність Покупцю, а Покупець зобов'язується прийняти майно І сплатити...
Договір купівлі-продажу iconТема «Договір довічного утримання»
Відмінність договору довічного утримання від спадкового договору та договору купівлі-продажу
Договір купівлі-продажу iconТипова форма договору купівлі-продажу акцій

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка