Пріоритетні напрямки діяльності освітнього округу
Скачати 190.79 Kb.
НазваПріоритетні напрямки діяльності освітнього округу
Дата конвертації14.03.2013
Розмір190.79 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Паспорт Краматорської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 10 з профільним навчанням –

опорної школи ІІІ освітнього округу

Пріоритетні напрямки діяльності освітнього округу:

 • ефективна освітня системи, здатна надавати всім якісні освітні послуги передбачені законодавством України;

 • рівний доступ до якісної освіти в умовах профілізації старшої школи;

 • інтегрування інноваційних, інтелектуальних та матеріальних ресурсів;

 • саморозвиток та самореалізація обдарованих дітей;

 • координація виховної роботи в межах округу;

 • розвиток професійної культури компетенції вчителя. 1. Назва: Краматорська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10 з профільним навчанням

Краматорської міської ради


 1. Адреса: м. Краматорськ, вул. Хабаровська, 40
 1. Телефон: 6-28-99
 1. Директор школи: Ярмош Любов Василівна
 1. Заступники директора з навчально-виховної роботи: Рущинська Алла Дмитрівна, Пліско Ірина Анатоліївна, Бойко Ірина Олександрівна
1.

Тип та вид загальної установи

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 з профільним навчанням2.

Організаційно-правова форма

Школа є юридичною особою, підпорядкована Управлінню освіти Краматорської міської ради


3.

Форма державно-громадського управління


Модель державно-громадського управління Краматорської

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10

4.

Форма учнівського самоврядування


Парламентсько-президентська республіка

Модель учнівського самоврядування

Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10

з профільним навчанням Краматорської міської ради
«СПІВДРУЖНІСТЬ»У школі налагоджено учнівське самоврядування – дитяча організація «Співдружність». Девіз організації: «Не питай, що тобі може дати держава, а запитай себе, що ти можеш дати державі». Шкільне самоврядування за своєю структурою є раціональним та відповідає напрямкам роботи і потребам дитячих об’єднань та школи загалом. Мета учнівського самоврядування: залучення учнів школи до організації навчально-виховного процесу, сприяння формуванню творчої соціально-активної, інтелектуально-розвиненої особистості. Пріоритетними напрямками є навчальна, виховна, інформаційно-методична робота. Організація працює за своїм планом роботи. Згідно з планом проводяться засідання, свята, конкурси, взаємини з педагогічним колективом, Радою школи, побудовані на довірі й співробітництві.

5.

Джерела та засоби отримання позабюджетних коштів

У школі створена Піклувальна рада, яка у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про Піклувальну раду школи, затвердженим загальношкільною батьківською конференцією 10 жовтня 2008 року.

Піклувальна рада сприяє активному залученню додаткових джерел фінансування школи, активно співпрацює з КП «Міст», благодійним фондом «Місто», ТОВ «УкрСлавРесурс», приватними підприємцями, батьками, які надають спонсорську допомогу на забезпечення життєдіяльності школи, її модернізацію, покращення матеріально-технічної бази, на стимулювання обдарованих учнів. Активізувалася участь учнів школи у формуванні шкільного бюджету засобами збору макулатури та металобрухту. Піклувальну раду школи очолює Огнєва Людмила Василівна – представник громадськості мікрорайону «Лазурний».

6.

Критерії успішності роботи опорної школи освітнього округу

Критеріями успішності школи є:

 • оновлення змісту освіти, розробка та апробація нових педагогічних технологій (з 1 вересня 2012 року школу затверджено учасницею пілотного Національного проекту «Відкритий світ»

 • якісна освіта, демократичний стиль управління школою

 • ефективне використання матеріально-технічної бази, кадрових та інформаційних ресурсів

 • скоординована робота педагогічного колективу та батьків

 • високий рейтинг школи на мікрорайоні

 • школа є базовою на ІІІ освітньому окрузі, забезпечує інформаційну основу роботи всіх шкіл округу за всіма напрямками діяльності: 100% введення профільного навчання, організація та проведення додаткових курсів, факультативів, спецкурсів, здійснення профорієнтаційної, виховної та методичної роботи на освітньому окрузі.

7.

Управлінські та освітні технології, що застосовуються в закладі освіти

Одним із засобів підвищення якості освіти є управлінські та освітні технології. Серед управлінських технологій, які використовуються в практиці нашої школи є:

 • психолого-педагогічний моніторинг,

 • впровадження елементів менеджменту в роботі з педагогічними кадрами,

 • особистісно-орієнтовані підходи,

 • впровадження ІКТ технологій в управлінську діяльність,

 • впровадження державно-громадської моделі управління,

 • організація на діагностичній основі системи науково-методичної роботи, пропаганда передового педагогічного досвіду, стимулювання професійного зростання,

 • впровадження технологій творчих коаліцій.


Найбільш поширеними інноваціями у системі управління нашою школою є:


  1. Психолого-педагогічний моніторинг.

Основні напрямками моніторингових досліджень в школі:

 • визначення рівня якості знань учнів за семестри та за рік з базових дисциплін по кожному класу - з метою корекції діяльності вчителя і учнів;

 • відслідкування стану відвідування учнями навчальних занять;

 • відслідкування стану здоров’я учнів;

 • спостереження за обдарованими дітьми;

 • вступ випускників до вищих навчальних закладів;

 • вивчення та порівняння рівня професійної майстерності, творчості педагогічних працівників.

Психолого-педагогічний моніторинг в управлінні забезпечує володіння інформацією про якість роботи школи.

На підставі даних, отриманих в ході педагогічного моніторингу, організовано диференційовану роботу з педагогічними кадрами, яка має індивідуально – особистісний характер і дозволяє відслідковувати як позитивну, так і негативну динаміку кожного вчителя.

Тестування вчителів школи за електронною програмою «Теst» (психолого-предметне тестування), що включає контроль знань вчителем педагогіки, психології, свого предмету та рівень загальної культури, дозволяє отримати не усереднену, а об’єктивну детальну інформацію про вчителя та спланувати управлінську діяльність на підвищення професійного рівня вчителів.
2. Впровадження основ особтистісно-орієнтованого підходу в управлінні кадрами.
Характерним є індивідуальний стиль управлінської діяльності.

Нам вдалося організувати роботу педагогічного колективу так, щоб кожен учитель зміг розкрити свій педагогічний потенціал. Саме тому, висока професіональна активність вчителів у школі та у місті.

Залучення вчителів до управління школою дозволяє реалізувати творчі бажання кожного вчителя. Створення творчих груп учителів – однодумців для вирішення конкретних задач знаходить широку підтримку у адміністрації школи.

Результатом вдосконалених управлінських підходів є володіння педагогами школи певними компетенціями, які визначають індивідуальний стиль роботи, забезпечують якість і ефективність його професійної діяльності, про що свідчить участь учителів школи в професійних конкурсах, таких як:

 • «Вчитель року» - 10;

 • «Кращий працівник року» - 2;

 • Участь у розробці авторських програм – 20;

 • Участь у методичних фестивалях, роботі «Школи професійної майстерності» тощо.


Упродовж останніх років учителі школи працюють над укладанням творчого «портфоліо» вчителя. Кожен вчитель має колекцію власної бази кращих уроків, засобів наочності, дидактичних матеріалів, продуктивних педагогічних технологій та прийомів. У портфоліо включено друковані зразки робіт, відеоматеріали, зразки дитячих робіт, тощо.
3. Застосування ІКТ-технологій в управлінській діяльності школи.
Ефективна освітня діяльність школи на сучасному етапі неможлива без використання інформаційних технологій.

Комп’ютеризація управління школою здійснюється за 4 напрямками: навчальна діяльність, педагогічна діяльність, управлінська діяльність, обслуговуюча діяльність.

В школі створена локальна мережа, до якої підключено всі комп’ютери, є підключення до мережі Інтернет. Збір, зберігання, обробка та аналіз інформації здійснюється за відпрацьованою схемою.

Для створення презентаційних матеріалів використовуються MS Power Point. У школі існує база даних персоніфікованого обліку дітей та підлітків мікрорайону, база даних випускників 9-х та 11-х класів. В Інтернет мережі існує WEB-сторінка школи, яка містить інформацію про діяльність школи та постійно оновлюється.

Адміністрація школи активно використовує Інтернет-мережу та електронну пошту в управлінській діяльності. Також широко залучаються ресурси мультимедіа у проведенні методичних заходів: психолого-педагогічних, науково-теоретичних, проблемних семінарів, широко використовуються інноваційні форми організації діяльності педагогічної ради.
4. Впровадження проектних технологій в управління школою.
В практиці управління школою останнім часом використовуються проектні технології. Серед інновацій в управлінні нашою школою є впровадження «Концепції профільного навчання», Програма «Обдаровані діти» та проект «Модель компетентного випускника».

Втілення технологій дослідницької діяльності вивело колектив на новий рівень – в рамках педагогічного проекту «Школа досвіду».

З 2003 року у школі діє Рада школи та Піклувальна рада. Усі рішення з пріоритетних напрямків розвитку школи узгоджуються з Радою школи. Піклувальна рада школи повністю забезпечує підготовку школи до нового навчального року, підтримує її функціонування впродовж процесу навчання. Колегіальність, узгодженість дій та гласність органів державно-громадського управління забезпечують відкритість та прозорість діяльності школи.


8.

Механізм взаємодії з суб’єктами освітнього округу


^ Мережева взаємодія з суб’єктами освітнього округу9.

Зміст освіти


^ СТРУКТУРА ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Краматорської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10

з профільним навчанням

^ Допрофільна підготовка

Профільне навчання

^ Мета: виявлення інтересів, перевірка можливостей учнів, профорієнтація

Мета:
задоволення потреб і розвиток здібностей особистості в певній галузі пізнавальної діяльності


Завдання:

 • створення умов для виявлення нахилів і здібностей учнів

 • формування практичного досвіду та інтересів у різних сферах пізнавальної діяльності

 • орієнтація на вибір профілю навчання в старшій школі

Завдання:

 • розвиток творчої самостійності

 • створення умов для подальшої професійної підготовки, вибору професії або сфери діяльності

 • формування системи уявлень, ціннісних орієнтацій, дослідницьких умінь і навичок • профільні спецкурси: «Визначні постаті України»

 • курси за вибором: креслення, ділова активність,

 • факультативи: «Основи Інтернету», «Рішення задач підвищеної складності», «Методи розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем», «Основи Web-дизайну», «Основи комп’ютерної графіки», «Основи теорії літератури», «Модуль числа», «Література. Повернення забутих імен», «Нестандартні методи розв’язування деяких рівнянь вищих степенів».

10.

Число класів-комплектів опорного закладу освіти

1-11-х класів – 32:

І ступінь – 13 класів

ІІ ступінь – 15 класів

ІІІ ступінь – 4 класів

11.

За яким типовим планом працює

 • школа І ступеню – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказами МОН молоді та спорту України від 10.06.2011р. № 572, (додатки 2, 3), МОН України від 29.11.2005 року № 682 (додаток 2,3);

 • школа ІІ ступеню – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи, затвердженими наказом МОН України від 23.02. 2004р. № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009р. № 66 (додатки 5, 6);

 • школа ІІІ ступеню – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08. 2010р. № 834 (додатки 5, 9, 16).

12.

Форми та особливості організації освітніх послуг в освітньому окрузі

Форми освітніх послуг направлені на формування соціально-активної, творчої, морально та фізично здорової особистості здатної жити в соціумі та бути конкурентоспроможною.


 • секції довузівської підготовки «Абітурієнт»

 • консультпункти, факультативи та курси по роботі з обдарованими

 • школярами

 • розвивальні гуртки та секції

 • консультаційні пункти та курси за вибором профорієнтаційного

 • напрямку

 • спортивні гуртки

 • виїзні гуртки центру позашкільної освіти

1. Художньо-естетичний напрямок

Працюючи в цьому напрямку у школі діють гуртки:

 • «В’язання гачком», «Умілі рученята»

 • хореографія

 • бісероплетіння

 • «Естетика»

2. Науково-технічний напрямок

 • міські предметні олімпіади

 • конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності “Бобер”

 • математичний конкурс «Кенгуру»

 • Всеукраїнський конкурс з фізики «Левеня»

 • «Юний ерудит»

 • факультативи «Основи Інтернету»

 • курс за вибором «Ділова активність»

3. Туристсько-краєзнавчий напрямок

Школа працює за такими напрямками:

фольклорно-етнографічний, літературно-краєзнавчий, історичний та екологічний.

Учні беруть активну участь у туристсько-краєзнавчих експедиціях «Ми пам’ятаємо ваші імена», «Війна в долях краматорчан», «Спадкоємці перемоги».

В школі працюють музейні кімнати бойової слави та етнографії, яким в майбутньому планується надати статус «музеїв».

Учні вивчають культурну спадщину свого краю та України здійснюючи подорожі по містах України.

4. Природничо-науковий напрямок

Значна увага відводиться забезпеченню підростаючого покоління науковими знаннями про взаємозв’язок природи і суспільства, розвитку активності щодо охорони оточуючого середовища через участь в акціях «Збережемо першоцвіти», «Пташина хатка», «Квіти - школі»

На виховних годинах формується розуміння про першооснову існування людини, свідоме ставлення до природи, почуття відповідальності за навколишнє середовище

5. Культурологіч-

ний напрямок

В рамках функціонування музейної етнографічної кімнати вивчається фольклор та етнографія українського народу. Учні школи беруть участь у конкурсах «На крилах натхнення», «Червона калина», у міських та обласних конкурсах образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва

6. Фізкультурно-спортивний напрямок

Заняття у секціях з футболу, волейболу, баскетболу, легкої атлетики, греко-римської боротьби, боксу, загальної фізичної підготовки. Участь учнів у міських змаганнях та спортивних конкурсах «Козацькі розваги», «Майбутній воїн».

Учні школи є переможцями обласного етапу та учасниками Всеукраїнського етапу військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця».


7. Інші

Для учнів початкової школи функціонує клуб «Капітошки», який діє поділяється на чотири вікові групи:

«Капітошки – Чомучки» - 1 класи;

«Капітошки – Витівники»-2 класи;

«Капітошки – друзі Робінзона»-3 класи;

«Капітошки – мандрівники»-4 класи.

Учні 5-7 класів посвячуються в «Козачата», 8-11 класи працюють за програмою дитячої організації «Шлях до себе».

13.

Користувачі освітніх послуг опорної школи

Учні шкіл ІІІ освітнього округу (ЗОШ № 16, ЗОШ № 26, КУГ, ЗОШ № 19, ЗОШ № 30, ЗОШ № 21, ЗОШ № 10, д/с № 96, д/с № 5, д/с № 15, д/с № 97, д/с № 82, д/с № 89)

14.

Які платні послу-ги надає заклад освіти

Краматорська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10 з профільним навчанням є комунальною власністю, фінансується з міського бюджету і платних послуг не надає.

15.

Основні положення концепції та програми розвитку опорної школи освітнього округу

В основу Концепції покладено комплексний підхід, спрямований на створення умов для самореалізації особистості, розвитку інтелектуального та творчого потенціалу учні.

Першочерговими задачами є:

 • забезпечення єдиного освітнього простору в межах округу

 • створення належних умов для навчання обдарованих та здібних

 • дітей

 • забезпечення реалізації профільного навчання

 • раціональне використання мережі навчально-виховних закладів округу через взаємне посилення школами одна одної

 • внесення якісно нових елементів у зміст додаткової освіти

 • зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази впровадження в навчально-виховний процес сучасних навчальних та виховних технологій

 • *забезпечення рівного доступу до якісної освіти

16.

Шляхи реалізації державної та обласної програми «Вчитель»

Серед головних завдань роботи школи є системний підхід до реалізації державної та обласної програми «Вчитель»

 • забезпечення безперервної освіти. Кожен вчитель займається самоосвітньою діяльністю згідно індивідуального плану. Вчителі постійно підвищують свій професійний рівень через курсову перепідготовку, участь у окружних та міських методичних комісіях. Методична робота сприяє підвищенню кваліфікації та результативності освітнього процесу. Найбільш популярними та ефективними формами роботи теоретичного т а практичного напрямку є проблемні семінари та семінари-практикуми, тижні педагогічної майстерності, ярмарки педагогічних ідей, методичні виставки, які сприяють професійному самовдосконаленню педагогічних працівників, підвищенню фахової майстерності, кваліфікаційного рівня та готовності до інноваційної діяльності.

 • право вибору форми та змісту підвищення кваліфікації працівників. Педагоги школи обирають різноманітні форми підвищення кваліфікації: очну, очно-заочну, очно-дистанційну. Останнім часом перевага надається очно-дистанційній формі проходження курсів.

 • соціальний захист. За сприяння структурних підрозділів управління, адміністрацією школи створено умови для забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я вчителів. Організація оздоровлення, попередження розумового перевантаження, релаксація впродовж робочого дня, розклад занять для вчителів складений з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та врахуванням побажань учителя – є вагомими складовими. Працівникам школи своєчасно надається матеріальна допомога, за їх заявами, проводяться профілактичні огляди, діагностичне обстеження, оздоровлення в санаторіях.

 • * створення умов для творчого розвитку та підвищення педагогічної майстерності. Щорічно вчителі школи беруть результативну участь у конкурсах професійної майстерності. Серед вчителів переможців та лауреатів професійного конкурсу «Вчитель року»: Рущинська А.Д. – вчитель української мови та літератури, Роменська Н.В. - трудового навчання, Діденко С.М. - географії, Поволоцька В.В. – ОТМ, Демченко І.О. – української мови, Онопко Т.В. – іноземної мови. Наявність переможців міського та призерів обласного конкурсу та інших професійних конкурсів свідчить про успішну реалізацію програми.

17.

Які креативні центри та центри додаткової освіти працюють у опорній школі (форма та зміст їх діяльності)

 • Центр «Спеціаліст» Донбаської Державної машинобудівної

 • академії

 • міський центр позашкільної роботи

 • дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки № 2

 • ведення профільних спецкурсів

 • розвивальні гуртки та секції

18.

Інноваційні форми методичного забезпечення навчально-виховного процесу

Науково-методична, дослідницька робота педагогічних працівників школи націлена на впровадження в освітній процес інноваційних педагогічних технологій, а саме проектних, особистісно-орієнтованих, комп’ютерних

 • інтерактивні форми у методичній роботі та у НВП

 • «Портфоліо» вчителя

 • кейс – технології

 • презентаційні технології

 • інформаційно-комунікаційні технології

 • організація роботи творчих груп

19.

Експериментальна та науково-дослідна діяльність опорного закладу освіти освітнього округу

 • апробація підручників та електронних засобів навчання (хімія, географія, історія, українська мова, країнознавство)

 • школа є базовою з практичного модулю курсів підвищення

кваліфікації учителів української мови, трудового навчання,

географії

20.

Які соціально-педагогічні проекти реалізовані та які отримані гранти

 • «Волонтерський рух»

 • «Твори добро»

 • «Козацький гарт»

 • «Школа рівних можливостей»

 • «Не дамо СНІДу жодного шансу»

 • «Твої права»

 • національний пілотний проект «Відкритий світ»

21.

Результат роботи опорного закладу освіти освітнього округу

Роки

Освітні результати

2010-2011 н.р.

2011-2012 н.р.

  • динаміка поширення освітніх послуг;

220 учнів отримували послуги

261 учень отримував послуги

  • системна роботи з обдарованими дітьми

92 учні

120 учнів

  • допомога у професійному самовизначенні учнів

40 % учнів

52% учнів

  • покращення якості підготовки до ЗНО

66 % учнів

80% учнів


  • засвоєння та використання вчителями ІКТ у навчально-виховному процесі

60%

85 %

22.

Проблеми закладу освіти:

  • кадрові;

Недостатнє оновлення кадрового складу школи молодими спеціалістами.

Потребує вдосконалення матеріально-технічна база, науково-методичне забезпечення, необхідне дообладнання комп’ютерною технікою, бракує коштів на заохочення працівників


  • науково-методичні;

  • фінансові;

  • матеріально-технічні;

інші.


Дата 10.09.2012

Директор школи _______ Л.В. Ярмош (підпис) (ім’я, по батькові, прізвище)

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Краматорська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10

з профільним навчанням

Краматорської міської ради

Паспорт

опорної школи

ІІІ освітнього округу

2012 рік

Схожі:

Пріоритетні напрямки діяльності освітнього округу iconЗаконом України «Про загальну середню освіту», «Положенням про освітній округ»
Рада освітнього округу (далі Рада) забезпечує координацію діяльності округу та сприяє успішному функціонуванню та розвитку освітньої...
Пріоритетні напрямки діяльності освітнього округу iconУстановчі документи
План роботи визначає пріоритетні завдання та напрямки діяльності Асоціації на 2011 рік
Пріоритетні напрямки діяльності освітнього округу icon«Освітній консорціум» як модель мережевої організації профільного...
Розробити модель мережевої організації профільного навчання в рамках освітнього округу
Пріоритетні напрямки діяльності освітнього округу iconПріоритетні напрямки розвитку освіти дітей з особливими освітніми потребами
Сучасний стан розвитку України зумовлює визначення нових пріоритетів І перспектив розвитку спеціального освітнього закладу та висуває...
Пріоритетні напрямки діяльності освітнього округу iconПріоритетні напрямки діяльності початкової школи у 2008/2009 навчальному році
Оновлення школи у ХХІ столітті відбувається на засадах гуманної, особистісно орієнтованої, національно визначеної освіти шляхом впровадження...
Пріоритетні напрямки діяльності освітнього округу iconПрограма впровадження профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах
Програмно-цільові методи дають можливість чітко визначати пріоритетні цілі І напрямки діяльності управління освіти на довгострокову...
Пріоритетні напрямки діяльності освітнього округу iconРобочий навчальний план III освітнього округу на 2012-2013 навчальний рік – 74 годин

Пріоритетні напрямки діяльності освітнього округу iconXii сесії юнктад «Можливості та виклики, що створюються глобалізацією...
Конференція ООН з торгівлі І розвитку (юнктад) заснована 30 грудня 1964 р як постійний орган Генеральної Асамблеї ООН
Пріоритетні напрямки діяльності освітнього округу iconАналіз роботи районного методичного об’єднання вчителів обж та основ...

Пріоритетні напрямки діяльності освітнього округу iconПлан роботи районного методичного кабінету відділу освіти новомиколаївської
Вступ. Аналіз роботи рмк за 2009-2010 навчальний рік та пріоритетні напрямки в діяльності методичного кабінету на 2009-2010 навчальний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка