Ідеологічна декларація Великого Збору Українських Націоналістів
Скачати 46.26 Kb.
НазваІдеологічна декларація Великого Збору Українських Націоналістів
Дата конвертації15.03.2013
Розмір46.26 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Ідеологічна декларація
Великого Збору Українських Націоналістів


Проект

Фундаментальним поняттям, яке лежить в основі ідеології націоналізму, є поняття нації.

Нація є природною структурною одиницею людства, яка виникає внаслідок стихійно діючого процесу етногенезу, і є вищою формою буття етносу, на якому він усвідомлює необхідність утворення незалежної національної держави, яка забезпечувала б найоптимальніші умови для вільного розвитку і самовираження нації. Тому поняття національної незалежної держави нерозривно пов'язане з самим поняттям нації. Ідеологія націоналізму самою логікою речей є ідеологією державництва.

Нація, як і етнос, формується і визначається низкою об'єктивних і суб'єктивних чинників, серед яких суттєву роль відіграють: єдність території і географічного середовища, які впливають на спосіб і стиль життя, національний характер; спосіб і традиції господарювання на цій території; єдність і тяглість традицій, звичаїв, світогляду; формування культурної самобутності, єдність мови, релігії та інших форм духовного самовираження. За всієї важливості цих чинників націогенезу слід визнати, що кожний з них, взятий зокрема, не є необхідним та достатнім. Вирішальним стає виникнення у представників нації почуття національної солідарності, своєї самоідентифікації з нацією, готовність до жертовності в ім'я збереження і розвитку нації.

Сучасні нації, які утворили незалежні держави на історичних теренах Європи, характеризуються високим рівнем розвитку правосвідомості. Принциповим при цьому є усвідомлення того, що народ, реалізуючи ідеал свободи, стає джерелом влади і здійснює на основі засад демократії формування системи владних органів в ім'я інтересів кожного громадянина, як і нації в цілому. Формування сучасних націй-держав у Європі поширилося на весь світ і стало визначальним чинником буття людства, основним двигуном історичного розвитку.

Український націоналізм, який склався в тяжких умовах боротьби української нації проти іноземного поневолення за свободу і незалежність, відзначається особливою яскравістю і послідовністю в розробці теорії і практики націоналістичної ідеології. Разом з тим слід визнати, що на шляху практичної реалізації накреслених ідеалів маємо ще багато проблем, які пов'язані з тривалою бездержавністю, розірваністю історичних земель та людності поміж ворожими державами-поневолювачами, недостатнім досвідом державотворення.

За умов, коли деякі політичні сили і владні структури докладають відчайдушні зусилля, щоб вилучити з процесу державотворення України український етнічний елемент, українські націоналісти повинні рішучіше виступати проти фальшивих концепцій політичної нації, виходячи з фундаментального положення про те, що нація є етнополітична єдність, що процес успішного розвитку нашої державності можна здійснити лише на основі пріоритету української мови і культури загалом. Слід довести до свідомості всіх, хто пов'язав свою долю з долею української держави, що іншого шляху нема і не може бути, і що сформульована засада - в інтересах кожного громадянина, оскільки нашою метою був і залишається принцип - Українська Держава - спільне добро всіх її громадян.

Разом з тим, кожний, хто хоче заможного життя в українській державі, хто зацікавлений в реалізації всіх своїх можливостей в рамках закону і правопорядку, має не лише підтримувати нинішній складний процес українського державотворення, а й бути його активним і лояльним творцем.

На сучасному етапі боротьби за процвітаючу українську державу вирішальної ваги набуває проблема єдності всіх націоналістичних і патріотичних сил. Тільки сформувавши єдину націоналістичну силу, ми зможемо завершити побудову основ могутньої української держави.

Українським націоналістам закидають, що їх ідеологія нібито не є демократичною, посилаючись при цьому на давно минулі часи Другої світової війни і роки, що їй передували. Такий закид є очевидним наклепом.

Ідеологічні засади, сформульовані вже на першому установчому Конгресі 1929 р., ствердили, що вільна, суверенна, духовно розвинена особистість є метою і основою української нації. Як і у всіх європейських країнах, де націоналісти виробили і втілили у життя модель держави-нації із збалансованим механізмом взаємодії всіх гілок демократично обраної влади, українські націоналісти завжди прагнули до самостійної України, в якій український народ буде господарем і єдиним джерелом влади.

Але історія виявилася складною і жорстокою. На шляху українського народу до незалежності стояла величезна потуга нещадного і підступного більшовицького режиму в СРСР. До неї незабаром приєдналася інша ворожа сила - німецький нацизм. Боротьба з ними коштувала таких жертв, які звели б до небуття кожний народ. І все ж ми вистояли, хоч і з колосальними втратами. Вистояли тому, що українська національна ідея, ядром якої було національне самоусвідомлення, прагнення до здобуття державної незалежності, ніколи не вмирала в нашому народі, надихувала на пошуки різних форм боротьби, які завжди були спрямовані до єдиної мети - власного державотворення.

Нині в незалежній українській державі націоналісти є тою ідейною силою, яка найпослідовніше відстоює ідеали соціальної та національної справедливості, демократії і свободи. На перешкоді до повного втілення цих ідеалів стояла і все ще стоїть перефарбована комуністична номенклатура, яка за нових умов функціонування ринкової системи неминуче втрачатиме свою комуністичну сутність.

Українська держава будується в дуже складних умовах не лише тому, що не розчищені ще завали (в тому числі - і передусім - в сфері духовній), утворені крахом комуністичної імперії. Не менше і дедалі зростаюче значення має те, що наш час став часом глибоких і масштабних зрушень в житті усього людства.

Фантастичне зростання засобів комунікації, накопичення, передачі, переробки інформації, глобалізація електронної інформаційної мережі як явища позитивні відбуваються на тлі екологічної кризи і пов'язаних з нею загроз, подолання яких вимагає створення нового технологічного світу. В цьому світі втрачають вирішальне значення традиційні ресурси - території, запаси сировини, матеріальні багатства. На перше місце за своїм значенням виходить інший ресурс - людський інтелект. Виклик, який перед людством поставила інформаційна і технологічна революція, полягає насправді у безпрецедентній перебудові самого типу цивілізації у пристосуванні до нових радикально змінених форм буття. Це неможливо без вироблення нового стилю мислення.

На жаль, глобалізацію основні економічні потуги витлумачили по-своєму, - як можливість отримувати надприбутки за рахунок нових, витончених форм експлуатації більшості населення планети, яке прирікається на злидні і одвічну відсталість. Напруга, створена цими тенденціями, досягла зараз величезної сили. Разом з тим в економічно розвинених країнах спостерігається розмиття і руйнація національних культур та інституцій, які мають бути не знищені, а навпаки - вдосконалені.

Перспектива втрати різноманітності культур і людських особистостей є найбільшою загрозою для людства.

Націоналізм, який завжди протистояв будь-яким формам національного гноблення, расизму, шовінізму, національному приниженню, є тою ідейною основою, яка здатна зберегти національне розмаїття людства, неповторність кожної нації і кожної людської особистості, відстояти цінність кожного людського життя.

Ідеологічна комісія з підготовки до XVI ВЗУН

Схожі:

Ідеологічна декларація Великого Збору Українських Націоналістів icon5 грудня 1942 р. Тов. Сталіну Й. В
За повідомленням Сабурова, в лісах Полісся, в районах Пінськ, Шумськ, Мізоч діють великі групи українських націоналістів під керівництвом...
Ідеологічна декларація Великого Збору Українських Націоналістів iconГеоргій касьянов до питання про ідеологію організації українських націоналістів (оун)
Це дорога вгору, уздовж якої непорозуміння стає одкровенням, пишномовна брехня — епосом, зумисна наруга над логікою — поезією, а...
Ідеологічна декларація Великого Збору Українських Націоналістів iconНащадок великого кобзаря освідчення Україні
Серед визначних українських митців є постаті, які вражають яскравістю та самобутністю
Ідеологічна декларація Великого Збору Українських Націоналістів iconAssociazione culturale
Громадська Рада при Генеральному Консульстві України в Мілані закликає всіх українських заробітчан, що знаходяться на території Італії...
Ідеологічна декларація Великого Збору Українських Націоналістів iconУкраїнська ідея епохи великого переходу
Великого Переходу. Розкривається сутність арійства як еволюційного локомотиву, а також планетарна функція та перспективи українського...
Ідеологічна декларація Великого Збору Українських Націоналістів icon«Сім’я. Права та обов’язки батьків І дітей» Мета уроку
Обладнання: мультимедійне обладнання, електронні презентації, Сімейний кодекс України, Конституція України, Закон України «Про охорону...
Ідеологічна декларація Великого Збору Українських Націоналістів iconСвій родовід з націоналістичної ідеології, націоналістичного світосприйняття....
Організації Українських Націоналістів, що започаткувала свій родовід з націоналістичної ідеології, націоналістичного світосприйняття....
Ідеологічна декларація Великого Збору Українських Націоналістів iconТема. Великий син великого народу
Мета. Ознайомити дітей з життям І творчістю великого Кобзаря – Т. Г. Шевченка. Вчити І розвивати акторські здібності. Виховувати...
Ідеологічна декларація Великого Збору Українських Націоналістів iconГеній великого кобзаря
Мета. Ознайомити учнів із новими фактами з життя великого поета; розвивати спостережливість, образне мислення, мовленнєву вправність,...
Ідеологічна декларація Великого Збору Українських Націоналістів iconВшановуємо Великого Кобзаря
Сьогоднішній захід ми присвячуємо видатному українському поету та художнику Тарасу Григоровичу Шевченку, вклонімося світлій пам'яті...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка