Закон україни «про охорону праці» Стаття Поняття охорони праці
Скачати 44.82 Kb.
НазваЗакон україни «про охорону праці» Стаття Поняття охорони праці
Дата конвертації15.03.2013
Розмір44.82 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон
Правова база
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ»

Стаття 1. Поняття охорони праці

Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці.
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Стаття 43.

Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ»

Стаття 26

Забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та виховання.

Забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та виховання у закладах освіти покладається на їх власника або уповноважений ним орган, керівника закладу освіти.
^ КОДЕКС ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ УКРАЇНИ

Стаття 10. Колективний договір.

Колективний договір укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин й узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів.

Стаття 161. Заходи щодо охорони праці.

Власник або уповноважений ним орган розробляє за участю профспілок і реалізує комплексні заходи щодо охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці». План заходів щодо охорони праці включається до колективного договору.
^ ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ»

Організація охорони праці на виробництві

Стаття 17. Управління охороною праці на виробництві та обов'язки власника

Власник зобов'язаний створити в кожному структурному під­розділі і на робочому місці умови праці відповідно до вимог норма­тивних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

З цією метою власник забезпечує функціонування системи уп­равління охороною праці, для чого:

  • створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій;

  • розробляє за участю профспілок і реалізує комплексні за­ходи для досягнення встановлених нормативів з охорони праці, впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергоно­міки, позитивний досвід з охорони праці тощо;

  • забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, і виконання профілактичних за­ходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин;

  • організовує проведення лабораторних досліджень умов праці, атестації робочих місць на відповідність нормативним ак­там про охорону праці в порядку і строки, що встановлюються законодавством, вживає за їх підсумками заходів щодо усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів;

  • розробляє і затверджує положення, інструкції, інші норма­тивні акти про охорону праці, що діють у межах підприємства, та встановлює правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівель­них майданчиках, робочих місцях відповідно до державних міжга­лузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, забез­печує безкоштовно працівників нормативними актами про охоро­ну праці;

  • здійснює постійний контроль за додержанням працівника­ми технологічних процесів, правил поводження з машинами, ме­ханізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, ви­користанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог щодо охорони праці;

— організовує пропаганду безпечних методів праці та
співробітництво з працівниками у галузі охорони праці.

В разі відсутності в нормативних актах про охорону праці вимог, які необхідно виконати для забезпечення безпечних і не­шкідливих умов праці на певних роботах, власник зобов'язаний вжити погоджених з органами державного нагляду заходів, що забезпечать безпеку працівників.

У разі виникнення на підприємстві надзвичайних ситуацій і нещасних випадків власник зобов'язаний вжити термінових за­ходів для допомоги потерпілим, залучити при необхідності про­фесійні аварійно-рятувальні формування.

Стаття 59. Піклування про зміцнення та охорону здоров'я дітей і підлітків

Батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я своїх дітей, їх фізичний та духовний розвиток, ведення ними здорового способу життя. У разі порушення цього обов'язку, якщо воно завдає істот­ної шкоди здоров'ю дитини, винні у встановленому порядку мо­жуть бути позбавлені батьківських прав.

З метою виховання здорового молодого покоління з гармоній­ним розвитком фізичних і духовних сил держава забезпечує розви­ток широкої мережі дитячих садків, шкіл-інтернатів, оздоровниць, таборів відпочинку та інших дитячих закладів.

Дітям, які перебувають на вихованні в дитячих закладах і навчаються в школах, забезпечуються необхідні умови для збере­ження і зміцнення здоров'я та гігієнічного виховання. Умови на­вчально-трудового навантаження, а також вимоги щодо прове­дення занять визначаються за погодженням з Міністерством охо­рони здоров'я України.

Стаття 62. Контроль за охороною здоров'я дітей у дитячих виховних і навчальних закладах

Контроль за охороною здоров'я дітей та проведенням оздоров­чих заходів у дитячих виховних і навчальних закладах здійсню­ють органи та заклади охорони здоров'я разом з органами і закла­дами народної освіти за участю громадських організацій.

Стаття 65. Контроль за трудовим і виробничим навчанням та умовами праці підлітків

Виробниче навчання підлітків дозволяється відповідно до законодавства за тими професіями, які відповідають їх віку, фізич­ному і розумовому розвитку та стану здоров'я. Трудове та вироб­ниче навчання здійснюється під систематичним медичним конт­ролем.

Контроль за умовами праці підлітків, а також проведенням спеціальних заходів, спрямованих на запобігання захворюванням підлітків, здійснюють органи і заклади охорони здоров'я разом з власниками підприємств, установ, організацій, а також органами професійно-технічної освіти, органами народної освіти, громадськими організаціями.

Стаття 66. Обов'язкові медичні огляди працюючих підлітків.

Медичний огляд підлітків є обов'язковим для вирішення питання про прийняття їх на роботу. Медичні огляди працюючих підлітків повинні проводитися регулярно, але не рідше одного разу на рік.

Схожі:

Закон україни «про охорону праці» Стаття Поняття охорони праці iconЮридичне забезпечення охорони праці. Закон україни про охорону праці
Конституція України, Закони України: «Про охорону праці», «Про охорону здоров'я», «Про пожежну безпеку», «Про використання ядерної...
Закон україни «про охорону праці» Стаття Поняття охорони праці iconІнструкція № з охорони праці для методиста районного методичного кабінету
Рмк вимог із питань охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці» І кодексу законів про працю України
Закон україни «про охорону праці» Стаття Поняття охорони праці iconЗаконукра ї н и
Стаття Поняття охорони праці Охорона праці це система правових, соціально-економічних
Закон україни «про охорону праці» Стаття Поняття охорони праці iconЗолочівська районна державна адміністрація
На виконання ст. 20 Закону України "Про охорону праці", Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного...
Закон україни «про охорону праці» Стаття Поняття охорони праці iconЗолочівська районна державна адміністрація
На виконання ст. 20 Закону України "Про охорону праці", Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного...
Закон україни «про охорону праці» Стаття Поняття охорони праці iconМетодичні рекомендації щодо організації роботи служби охорони праці в навчальних закладах освіти
Безпечних умов навчання І праці, запобігання виробничого І шляхово-транспортного травматизму, дотримання норм І правил промсанітарії...
Закон україни «про охорону праці» Стаття Поняття охорони праці iconПоложення про постійну комісію з охорони праці районної організації...
України (далі комісія) І містить вимоги щодо організації роботи цієї комісії з урахуванням обов’язків, прав І повноважень Профспілок...
Закон україни «про охорону праці» Стаття Поняття охорони праці iconЗатверджено
Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", днаоп 00 15-98 "Положення...
Закон україни «про охорону праці» Стаття Поняття охорони праці iconЗатверджено
Днаоп 00 03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", днаоп...
Закон україни «про охорону праці» Стаття Поняття охорони праці iconЗакон України про охорону праці
Представники спеціально уповноваженого місцевого органу з нагляду за охороною праці
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка