Трудовийдогов І р між працівником І фізичною особою, яка використовує найману працю
Скачати 60.14 Kb.
НазваТрудовийдогов І р між працівником І фізичною особою, яка використовує найману працю
Дата конвертації15.03.2013
Розмір60.14 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства праці та

соціальної політики України
від 8 червня 2001 р. № 260


Т Р У Д О В И Й Д О Г О В І Р
між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працюМісто ІЗМАЇЛ

"___" _______________ 20___ р.

Прізвище __________________________________________

Ім'я _______________________________________________

По батькові _________________________________________

Рік народження _____________________________________

Місце роботи, посада (для фізичної особи, яка використовує найману працю, пов'язану з наданням послуг)

__________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний номер (за наявності) ________________________

Для фізичної особи - підприємця

№ ______________________________________ свідоцтва про реєстрацію фізичної особи - підприємця

Ідентифікаційний номер (за наявності) __________________________

Місце проживання ___________________________________________________________________________________________

Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________,

іменований далі ^ Фізична особа, з одного боку, і
Прізвище ________________________________________

Ім'я _____________________________________________

По батькові ______________________________________,

Дата народження __________________________________

Вид діяльності (професія) _____________________________________________________________________________________

Останнє місце роботи ________________________________________________________________________________________

Місце проживання ___________________________________________________________________________________________

Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний номер (за наявності)_____________________________,

іменований далі Працівник, з другого боку, уклали між собою цей трудовий договір про таке:

1. Цей договір є: безстроковим, що укладається на невизначений строк; на визначений термін, установлений за погодженням сторін (потрібне підкреслити) _________________________________________________________________________________;

(указати строк дії договору)

таким, що укладається на час виконання певної роботи ____________________________________________________________

(указати строк виконання роботи)

2. Працівник зобов'язаний виконувати __________________________________________________________________________

(зазначаються докладні характеристики роботи продавця, водія, секретаря, садівника, няньки

_______________________________________________________________________________________________________

тощо та вимоги до рівня її виконання: за обсягом виробництва (робіт), якістю виконання робіт, рівня виконання норм та нормованих завдань,
_______________________________________________________________________________________________________

дотримання правил з охорони праці; строків її виконання)

3. ^ Фізична особа зобов'язується:

оплачувати працю Працівника у розмірі _________________________________________ грн. на місяць.

Розмір заробітної плати визначається за згодою сторін, але не нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати;

забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці для виконання прийнятих Працівником зобов'язань, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці, надавати необхідний інвентар, робочий одяг.

4. Час виконання робіт установлюється з ________________________________________________________________________

(указується час початку та закінчення робочого дня)

При розподілі робочого дня на частини зазначається тривалість кожної з частин та перерва між ними. Наприклад, з 8.00 годин до 12.00 годин та з 17.00 годин до 20.00 годин. Розподіл робочого дня на частини можливий і в ході виконання трудового договору, про що складається відповідне доповнення до цього договору.

При цьому сторони мають право встановлювати сумарний облік робочого часу за певний період (місяць, квартал тощо). Тривалість робочого часу не повинна перевищувати у вибраному періоді нормальну тривалість робочого часу з розрахунку 40 годин на тиждень.

5. Вихідні дні надаються _____________________________________________________________________________________

(указуються відповідні дні тижня)

^ За згодою сторін конкретні вихідні дні можуть змінюватися, про що сторони сповіщають одна одну не пізніше ніж за два дні.

Робота у вихідні, святкові та неробочі дні допускається тільки за згодою Працівника і підлягає компенсації відповідно до чинного законодавства.

6. Тривалість щорічної оплачуваної відпустки та час її надання _____________________________________________________

(указується тривалість, початок та закінчення відпустки)

^ Тривалість щорічної оплачуваної відпустки не може бути менш як 24 календарні дні.

7. При вирішенні питань, не передбачених цим договором, сторони керуються загальними нормами законодавства про працю України.

8. Трудовий договір набирає чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної сторонами у договорі, але не пізніше дня фактичного допущення працівника до роботи.

9. Трудовий договір повинен бути зареєстрований ^ Фізичною особою (або за нотаріальним дорученням уповноваженою нею особою) у державній службі зайнятості за місцем свого проживання у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи.

10. Спори з виконання умов трудового договору розглядаються районним судом. У такому самому порядку розглядаються спори про визнання трудового договору недійсним, якщо він був укладений, наприклад, без наміру виконувати передбачені в ньому обов'язки (фіктивний трудовий договір).

11. Заробітна плата працівника підлягає оподаткуванню в порядку, визначеному законодавством про прибутковий податок з громадян.

12. Працівники, які працюють у фізичних осіб за трудовими договорами, підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню. Сплата страхових внесків провадиться у розмірах і порядку, визначених законодавством.

13. Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг _____________________________________________________________

(указати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави)

14. Трудовий договір складений у трьох автентичних примірниках, один з яких перебуває у ^ Фізичної особи, другий - у Працівника, третій - у державної служби зайнятості, яка здійснила реєстрацію трудового договору.

15. Підписи сторін:


^ Фізична особа _______________________ _____________________

(або за нотаріальним дорученням уповноважена нею особа) (Призвіще І.Б.)

Працівник ___________________________ ____________________

(Призвіще І.Б.)

"___" ____________ 2011___ р. 

"___" ____________ 2011__ р. 
16. Трудовий договір зареєстрований від "___" _______________ 20____ р. за № _______________________________________

Ізмаїльським міськрайонним центром зайнятості

(найменування державної служби зайнятості)


М. П.

_______________________

(підпис)

_________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові посадової
особи служби зайнятості)


17. Трудовий договір розірваний сторонами "___" ____________ 20____ р.____________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(підстави припинення договору вносяться з посиланням на відповідні статті КЗпП України) 

Підписи сторін: 

^ Фізична особа _______________________ _____________________

(або за нотаріальним дорученням уповноважена нею особа) (Призвіще І.Б.)

Працівник ___________________________ ____________________

(Призвіще І.Б.)

"___" ____________ 20___ р. 

"___" ____________ 20___ р. 
18. Трудовий договір від "___" _______________ 20___ р. за № _______________________________

знято з реєстрації "___" _______________ 20___ р. Ізмаїльським міськрайонним центром зайнятості

(найменування державної служби зайнятості)


М. П.

___________________

(підпис)

____________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові посадової
особи служби зайнятості)


19. Трудовий договір визнаний недійсним за рішенням суду від "___" _______________ 20___ р.
__________________________________________________________________________________________________________

(підстави та копія рішення суду додаються)

20. Сторони ознайомлені з порядком реєстрації та зняття з реєстрації трудового договору, унесення відповідних записів до трудової книжки Працівника та її зберігання.

Підписи сторін:


Фізична особа _______________________ _____________________

(або за нотаріальним дорученням уповноважена нею особа) (Призвіще І.Б.)

Працівник ___________________________ ____________________

(Призвіще І.Б.)

Схожі:

Трудовийдогов І р між працівником І фізичною особою, яка використовує найману працю iconТрудовийдогов І р між працівником І фізичною особою, яка використовує найману працю
Місце роботи, посада (для фізичної особи, яка використовує найману працю, пов'язану з наданням послуг)
Трудовийдогов І р між працівником І фізичною особою, яка використовує найману працю iconФорма трудового договору між працівником І фізичною особою

Трудовийдогов І р між працівником І фізичною особою, яка використовує найману працю iconЗатверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України...

Трудовийдогов І р між працівником І фізичною особою, яка використовує найману працю iconПопередній трудовий договір з працівником
Фізичною Особою-Підприємцем Ткаченко Василієм івановичом, що діє на підставі запису до господарської діяльності зареєстрований в...
Трудовийдогов І р між працівником І фізичною особою, яка використовує найману працю iconПерелік документів, що надається Заставодавцем – юридичною особою...
Ффб/договір купівлі-продажу облігацій та договір бронювання, рішення виконкому, акт прийому-передачі
Трудовийдогов І р між працівником І фізичною особою, яка використовує найману працю iconЗакону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
Порядок реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю
Трудовийдогов І р між працівником І фізичною особою, яка використовує найману працю icon«Українська мова за пс». Відповіді на запитання білетів. Кмрф кдавт....
Це документ, яким регламентуються стосунки між установою І позаштатним працівником. Трудова угода, укладена зі штатним працівником,...
Трудовийдогов І р між працівником І фізичною особою, яка використовує найману працю iconПерелік документів, що надаються клієнтом-фізичною особою підприємцем в Банк
Паспорт громадянина України (або документ, прирівняний до нього)*, а також дружини/чоловіка (якщо клієнт перебуває в шлюбі)
Трудовийдогов І р між працівником І фізичною особою, яка використовує найману працю iconЗареєстровано в Міністерстві
Ці Правила поширюються на підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, а також юридичних І фізичних осіб підприємців...
Трудовийдогов І р між працівником І фізичною особою, яка використовує найману працю iconПравила
Ці Правила поширюються на підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, а також юридичних І фізичних осіб -підприємців...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка