Україна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я
Скачати 55.26 Kb.
НазваУкраїна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я
Дата конвертації15.03.2013
Розмір55.26 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы

УКРАЇНА

ВОЗНЕСЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
Від 27.07.09 м. Вознесенськ №_289-р
Про утворення місцевих

галузевих рад підприємців
Відповідно до статей 2, 6 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 23.06.09 №231-р «Про утворення місцевих та регіональних галузевих рад підприємців», за ініціативою підприємців району, з метою залучення суб’єктів підприємницької діяльності до участі у формуванні державної політики у сфері підприємництва, запровадження прозорого механізму їх участі у підготовці проектів рішень органів виконавчої влади, які стосуються реалізації державної регуляторної політики:
1.Утворити в районі місцеві галузеві ради підприємців, та затвердити їх склад (додається ), а саме :

- Рада підприємців з питань торгівлі;

- Рада підприємців з питань транспорту;

- Рада підприємців з питань сільського господарства.
2. Затвердити Положення про місцеву галузеву раду підприємців (додається).
3. Призначити Карпухіну Н.Д.- головного спеціаліста управління економіки райдержадміністрації відповідальною за організацію роботи місцевих галузевих рад.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження і подальшої діяльності місцевих галузевих рад підприємців покласти на заступника голови райдержадміністрації Конторську Л.А

Перший заступник

голови райдержадміністрації П.А.Стажилов


Затверджено

розпорядженням голови

райдержадміністрації

від 27.07.09 289-р

ПОЛОЖЕННЯ

про місцеву галузеву раду підприємців

1. Місцева галузева рада підприємців є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, що утворюється при районній державній адміністрації (далі - галузева рада).

2. Галузева рада у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР) і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями галузевої ради є:

1) сприяння у формуванні дієвого механізму взаємодії органів виконавчої влади і суб'єктів господарювання на засадах партнерства, відкритості та прозорості, а також у реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва;

2) підготовка в установленому порядку пропозицій щодо перегляду нормативно-правових актів у сфері підприємництва;

3) участь у підготовці до розгляду питань щодо створення сприятливого середовища для розвитку підприємництва та реалізації державної регуляторної політики;

4) розгляд проектів щодо комплексних та цільових регіональних програм розвитку підприємництва та проведення аналізу їх виконання;

5) підготовка та подання відповідним органам виконавчої влади та місцевого самоврядування пропозицій щодо:

формування та реалізації державної економічної, податкової та митної політики, спрямованої на забезпечення захисту інтересів суб'єктів господарювання;

створення правових, економічних та організаційних умов для забезпечення подальшого розвитку підприємницької діяльності в регіоні;

розв'язання спірних питань, що виникають у сфері підприємництва;

упорядкування роботи з проведення органами державного нагляду (контролю) перевірок суб'єктів господарювання;

6) установлення громадського контролю за дотриманням органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування при розробленні проектів нормативно-правових актів, а також процедур, передбачених Законами України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ) та "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 );

7) забезпечення розвитку підприємницької ініціативи, популяризація ефективної суспільно-корисної підприємницької діяльності, відродження найкращих традицій та етичних принципів вітчизняного підприємництва.

4. Галузева рада має право:

1) утворювати в разі потреби тимчасові експертні та робочі групи, залучати в установленому порядку до участі в їх роботі представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ (за погодженням з їх керівниками) та громадських організацій, а також незалежних експертів;

2) одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію та матеріали, що необхідні для виконання покладених на неї завдань;

3) заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції;

4) подавати місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції з питань, що належать до її компетенції;

5) брати участь в установленому порядку через своїх представників, визначених відповідною колегією, у проведенні щорічної оцінки та атестації державних службовців місцевих органів виконавчої влади, діяльність яких пов'язана з регулюванням підприємницької діяльності;

6) делегувати в установленому порядку своїх представників до складу конкурсних комісій для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, повноваження яких пов'язані з регулюванням підприємницької діяльності.

Місцева галузева рада підприємців делегує також своїх представників до складу регіональної галузевої ради підприємців, а регіональна галузева рада підприємців - до складу Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України та громадських рад при центральних органах виконавчої влади.

5. Галузева рада провадить свою діяльність на основі взаємодії та партнерства з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також об'єднаннями підприємців.

6. Склад галузевої ради формується з числа представників суб'єктів господарювання, об'єднань підприємців відповідної галузі та у разі необхідності інших галузевих рад.

Персональний склад галузевої ради затверджується відповідною держадміністрацією згідно з поданими заявками протягом 30 календарних днів з дати їх подання.

Склад галузевої ради щороку оновлюється.

7. Галузева рада обирає з числа своїх членів голову, двох його заступників, а також своїх представників до складу колегії місцевих та регіональних галузевих рад.

8. Члени галузевої Ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.

9. Основною формою роботи галузевої ради є засідання, що проводяться не рідше одного разу на місяць для місцевої галузевої ради підприємців.

10. Оголошення про день і час проведення засідання галузевої ради розміщується у місцевих засобах масової інформації, а також на офіційному веб-сайті відповідної районної, держадміністрації не пізніше ніж за п'ять календарних днів до дати проведення засідання.

11. Для вирішення спільних питань утворюється колегія з числа представників місцевих галузевих рад.

Засідання колегії галузевих рад проводяться щокварталу.

Позачергове засідання колегії галузевих рад проводиться за ініціативою одного з голів галузевої ради або керівника органу виконавчої влади.

На засіданнях таких колегій головують почергово голови галузевих рад.

12. Галузева рада та колегія галузевих рад на своїх засіданнях приймають рішення, що оформлюються протоколом, який підписується головою та секретарем засідання.

13. Рішення галузевої ради та колегії галузевих рад вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість

присутніх на засіданні їх членів. У разі рівного розподілу голосів

вирішальним є голос особи, яка головує на засіданні.

14. Галузева рада систематично інформує громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність.

15. Рішення галузевої ради мають рекомендаційний характер.

16. Галузева рада має бланк із своїм найменуванням.

17.Організаційно-інформаційне забезпечення роботи галузевої ради здійснюється відповідним територіальним органом Держкомпідприємництва.


Схожі:

Україна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я iconУкраїна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я
Про посилення соціального діалогу та підтримку профспілкового руху в Вознесенському районі
Україна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я iconУкраїна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я
Про посилення пожежної та техногенної безпеки в районі у пожежонебезпечний період 2011 року
Україна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я iconУкраїна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я
Доручити управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації та запропонувати сільським, селищному головам
Україна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я iconУкраїна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я
...
Україна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я iconУкраїна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я
Про створення оперативного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації пов’язаної з погіршенням погодних умов на території Вознесенського...
Україна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я iconУкраїна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я
Створити комісію для здійснення контролю щодо надання фінансової підтримки галузі тваринництва сільськогосподарським товаровиробникам...
Україна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я iconУкраїна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я
Визначити перелік робіт, що мають суспільно–корисну спрямованість І відповідають потребам району та сприяють його соціально–економічному...
Україна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я iconУкраїна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я
Про встановлення броні та квоти робочих місць для працевлаштування осіб, які потребують соціального захисту на 2011 рік по підприємствах...
Україна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я iconУкраїна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я
Про створення комісії по проведенню випробувань комплексної системи захисту інформації автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної...
Україна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я iconУкраїна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я
України від 4 листопада 2008 року №995/2008 "Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів І зелених насаджень", розпорядження...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка