План роботи районного методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2010 -2011 н р
Скачати 174.82 Kb.
НазваПлан роботи районного методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2010 -2011 н р
Дата конвертації15.03.2013
Розмір174.82 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Розглянуто і схвалено Затверджено

на засіданні РМО Завідуюча методичним кабінетом

(протокол № ______________________________

від серпня 2010 р.

керівник РМО) Л.А.Корбут

План роботи
районного методичного об’єднання
вчителів початкових класів
на 2010 -2011 н.р.


Сквира 2010

Основне завдання сучасної школи, яка має на меті розвиток гармонійно цілісної особистості, де у центрі уваги – учень з його обдарованістю, здібностями, потенційними можливостями, є створення інноваційного простору. Адже нині, в умовах розбудови державності, гуманізації та демократизації суспільства, дедалі актуальнішим стає формування інтелектуальної, соціально-активної, творчої особистості.

На всіх етапах розвитку школи головним завданням було і залишається підвищення рівня професійної майстерності педагогів. Сучасній школі сьогодні потрібний учитель, який міг би оновлювати, удосконалювати зміст своєї діяльності. Тому у 2009-2010 навчальному році робота районного методичного об’єднання вчителів була спрямована на реалізацію державної освітньої політики, визначеною Національною доктриною розвитку освіти, чинним законодавством про освіту. Члени методичного об’єднання вчителів початкових класів у 2009-2010 н.р працювали над проблемою «Навчально-розвивальне середовище – педагогічна умова формування ціннісного ставлення до навчання молодших школярів».

Аналіз діяльності методичного об’єднання засвідчує , що вчителі початкових класів у цілому забезпечують реалізацію єдиної державної політики в галузі освіти. У своїй роботі вчителі досягли певних успіхів у навчанні та вихованні молодших школярів , формуванні пізнавальної самостійності, духовної культури, національної самосвідомості учнів, розвитку зв’язного мовлення, здібностей та інтересу учнів до навчально-виховного процесу. Виправдали себе такі види діяльності, як індивідуальна та групова роботи, розвиток здібностей і природних обдарувань учнів, підвищення в школярів мотивації навчання, використання дидактичних ігор на уроках, ознайомлення вчителів із досягненням психолого-педагогічної науки. Слід відмітити, що за минулий рік дещо підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання предметів, посилилась увага до виховної та розвивальної функції навчання, до пошуку його ефективних форм і методів.

Виховання поваги і любові до рідної мови, пробудження почуття захоплення її красою, ліричністю, милозвучністю, виразністю, а головне, отримання знань за її допомогою - міцний і найбільш надійний гарант національного виховання. Свою діяльність вчителі початкових класів спрямовують на пошук наукових новинок, на створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів навчання та виховання дітей, а головне - на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем.

Важливим засобом одержання об’єктивної інформації про стан освіти є проведення моніторингових досліджень її якості. Постійне спостереження за будь-яким навчальним процесом допомагає виявити його відповідність очікуваним результатам, визначити передумови для прийняття управлінських рішень та запровадження змін, спрямованих на підвищення якості освіти..

Відповідно до наказу відділу освіти Сквирської районної державної адміністрації «Про проведення моніторингу навчальних досягнень учнів 4-х класів з курсу «Я і Україна» у навчальних закладах району» було проведено дослідження якості навчальних досягнень учнів. За встановленою процедурою моніторинг відбувся одночасно в усіх школах району.. Обстеженню підлягали всі присутні учні. Природознавство писав 31 клас (318 учнів), громадянську освіту – 31 клас (306 учнів) району. Відрадно, що 75,2 ‰ учнів виконали завдання на високому і достатньому рівні, з природознавства, 87,6‰ – з громадянської освіти. Проте, результати моніторингових досліджень з природознавства та громадянської освіти засвідчують про недостатнє формування в окремих учнів умінь давати конкретну та розгорнуту відповідь в залежності від поставленого завдання, виконувати вправи на класифікацію понять, виконувати завдання описового характеру.

Згідно з «Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.08 та інструктивно-методичного листа МОН України від 01.02.2010 р. №1/9-50 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2009/10 навчальному році» району було проведено державну підсумкову атестацію з української мови (мова і читання) та математики.

Тексти підсумкових контрольних робіт визначалися за збірниками підсумкових контрольних робіт для 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, рекомендованих Міністерством Освіти і науки України :

Аналіз державної підсумкової атестації з читання показав, що більшість учнів загальноосвітніх навчальних закладів успішно справились із запропонованими завданнями, близько 44,8 % показали високий рівень знань. В роботах учнів виявлено розуміння змісту прочитаного тексту, обізнаності з колом дитячого читання, доступного цьому вікові, усвідомлення літературознавчих понять на елементарному рівні, необхідних для аналізу твору, уміння розкривати головну думку твору, вміння визначати послідовність подій у тексті.

Аналіз підсумкової контрольної роботи з української мови показав, що більшість учнів загальноосвітніх навчальних закладів успішно виконали запропоновані завдання , показали високий рівень знань. В їх роботах виявлено вміння будувати зв’язну розповідь, висловлювати міркування , власну думку за допомогою різних мовних засобів, а також практичне застосування мовних знань з фонетики, лексики, граматики, орфографії відповідно до державних вимог щодо рівня навчальних досягнень учнів. Згідно з отриманими результатами близько 42% учнів виконали завдання на високому рівні. .

Підсумкову контрольну роботу з математики вчителі загальноосвітніх навчальних закладів запропонували як у традиційній формі (комбіновану контрольну роботу), так і у формі тестів різних форматів. Завдання практичного спрямування перевірили рівень засвоєння певних предметних знань, сформованість умінь і навичок відповідно до вимог чинної навчальної програми з математики.

Згідно з отриманими результатами значна частина учнів (близько 72 %)успішно опанували матеріал всіх змістових ліній навчальної програми і готові до навчання в основній школі. Результати підсумкових контрольних робіт засвідчують достатні умови для організації та проведення навчання учнів математики, а також розвитку їхніх здібностей. Однак існує ряд проблем, що потребують детального аналізу та пошуків шляхів їх вирішення, а саме:

- значна частина учнів має низький рівень орфографічної та пунктуаційної грамотності;

- не завжди теоретичні знання учні вміють застосовувати.

Тому робота педагогів повинна зосереджуватися на інтенсивній мовній практиці учнів (усній і писемній); на подоланні розриву між теорією і практикою у навчанні мови; на розкритті інтересів, нахилів та здібностей учнів з метою виявлення самостійної творчості кожної особистості; на формуванні читацьких навичок та інтересу до вивчення художньої літератури. Підвищуючи науково-методичну підготовку, удосконалюючи педагогічну майстерність, враховуючи індивідуальні здібності та нахили учнів, тісніше пов’язувати вивчення рідної мови, математики та інших предметів з розвитком мовленнєвих і пізнавальних умінь та формування національної самобутності і духовності школярів, виховання учня-творця відповідно до потреб та запитів суспільства. Систематично знайомитись і впроваджувати в практику сучасні освітні технології та інновації. Працювати над розвитком в учнів самостійного критичного та креативного мислення, здійснювати індивідуальний підхід до юної особистості, інтерактивного здобування знань.

Особливе місце в організації методичної роботи навчальних закладів відведено вивченню системи роботи педагогів, розвитку педагогічної майстерності, популяризації досвіду кращих педпрацівників. У районі широко практикувались відкриті уроки та виховні заходи. Під час районних семінарів учителі ознайомились з роботою кращих вчителів району : Шамраївського НВК Богатиренко О.Г., Антонівської ЗОШ Григоренко К.М., вчителя–методиста Сквирського ліцею Юхимчак Н.А., Галашевської С.В., вчителів Сквирської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Ткаченко О.В., Бондар Л.В. та Очеретяної Т.М., вчительки Великополовецького НВК Кузьменко Н.І., Самгородоцької ЗОШ І-ІІІ ст. Степанець Г.М., Сквирського НВК М’ячикової Р.П. .

Відповідно до плану роботи РМО були проведені районні семінари на базі Сквирського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. .№4 – дитячий садок», Сквирського ліцею, Самгородоцької ЗОШ І-ІІІ ст.. та на базі РМК. З метою створення умов для розв’язання проблеми «Формування ціннісного ставлення учнів до навчання» на базі РМК було проведено психологічний тренінг для вчителів 3-іх класів на тему: ««Ігри, спрямовані на формування ціннісного ставлення учнів до навчання») .У підготовці та проведенні цього заходу активну участь взяли вчителі Богатиренко О.Г, (Шамраївський НВК), Григоренко К.М., (Антонівська ЗОШ), Ткаченко О.В. (Сквирська ЗОШ), Іноземцева С.В.(Сквирська ЗОШ І-ІІІ ст..№3) Вчителі Іноземцева С.В., Богатиренко О.Г. та Григоренко К.М. до уваги учасників тренінгу запропонували фрагменти уроків у відеозапису , де поділились досвідом формування ціннісного ставлення учнів до навчання шляхом використання різноманітних ігор на уроці. Вчителька Сквирської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Ткаченко О.В. продемонструвала використання на уроках мультимедійних засобів навчання, які є одним із засобів формування ціннісного ставлення до навчання.

Вчитель-методист Юхимчак Н.А. має досвід створення на уроках образотворчого мистецтва розвивального середовища, яке б сприяло формуванню ціннісного ставлення до навчання, а тому учасники семінару–практикуму, що відбувся на базі Сквирського ліцею, змогли переконатися в ефективності таких її уроків.

Важливо, щоб в організації навчальної діяльності учнів складалися такі ситуації на уроках, які б сприяли створенню психологічного комфорту дитини, спонукали б її висловлюватись, виражати свої думки, почуття. .Таку ситуацію створила на уроці українського читання Степанець Г.М., вчителька Самгородоцької ЗОШ.

Т.М.Очеретяна переконана, що тільки володіючи певним словниковим запасом учні можуть послідовно й емоційно складати твори, а тому у фрагменті уроку показала ряд цікавих вправ, які допомагають розвинути мову і збагатити словниковий запас дітей.

С.В.Галашевська поділилася досвідом використання новітніх технологій, що сприяють формуванню навичок будувати зв’язне висловлювання на уроках українського читання, створенню психологічного комфорту дитини на уроці.

Про шляхи розвитку в дітей зв’язного мовлення шляхом використання традиційних та інноваційних технологій на семінарі-практикумі поділилась досвідом вчителька Великополовецького НВК Кузьменко Н.І. Ніна Іванівна запропонувала учасникам семінару вчителів 4-х класів фрагмент уроку, на якому продемонструвала використання інтерактивних дидактичних ігор та елементів інтерактивного уроку. При такій формі організації пізнавальної діяльності кожен учень відчуває свою успішність, розвиває мовлення, збагачує активний словниковий запас, вдосконалює культуру мовлення..

Створенню психологічного комфорту дитини в процесі навчання сприяє «ПіснеЗнайка» - унікальна технологія, запровадження якої дозволить підвищити якість життя і дітей, і їхніх батьків, і педагогів. Вчителі Сквирської ЗОШ І-ІІІст. №1 Бондар Л.В. та Сквирського НВК М’ячикова Р.П. на семінарі, який відбувся на базі Сквирського НВК на тему «Використання музикотерапії у розвивальному середовищі на уроці в 1 класі» продемонстрували переваги використання цієї технології та довели, що нова технологія робить навчання цікавішим і легшим, сприяє поліпшенню взаємовідносин між дорослими та дітьми. З "ПіснеЗнайкою" кожний день навчання дарує радість, і кожна дитина має можливість якнайповніше розкрити і реалізувати свій творчий потенціал .

Аналіз проведених уроків свідчить, що педагоги вміло і доречно використовують різноманітні методи і прийоми інтенсифікації навчально-виховного процесу. Щоб забезпечити розвиток творчого мислення на уроках були використані різні шляхи, засоби і прийоми мислительної діяльності школярів.

Можна зробити висновок, що педагоги району намагаються в своїй роботі використовувати новітні інтерактивні технології для забезпечення глибокого засвоєння учнями програмового матеріалу.

У РМК функціонує виставка матеріалів, що розкривають систему роботи вчителів, аналізують результати навчальної роботи, використання нових освітніх технологій, зразки дидактичних посібників.

У цьому навчальному році на району виставку педагогічної майстерності надійшло 9 матеріалів. Вчителі Сквирського ліцею Юхимчак Наталія Анатоліївна та Галашевська Світлана Володимирівна поділились досвідом відповідно з проблем: «Розвиток творчих здібностей молодших школярів» та «Розвиток пізнавальної активності молодших школярів». Вчителька Самгородоцької ЗОШ І-ІІІ ст.. Степанець Ганна Миколаївна подала творчий звіт по темі «Формування культури здоров’я шляхом впровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій». Працюючи над впровадженням інноваційного проекту “Музикотерапевтична педагогіка "ПіснеЗнайка" вчителька Сквирської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Бондар Лідія.Василівна підготувала «Ранкові зустрічі з ПіснеЗнайкою»».

Матеріал для практичного використання підготували:

- вчителі Сквирської ЗОШ І-ІІІ ст..№2 Старинець Анна Володимирівна та Оленченко Тетяна Михайлівна -«Пам’ятки з розвитку зв’язного мовлення для учнів початкових класів»;

-вчителька Сквирської ЗОШ №3 Іноземцева Світлана Василівна -«Вправи та задачі з логічним навантаженням»;

-вчителька Сквирського ліцею Галашевська Світлана Володимирівна - «Математичні диктанти для 4 класу»;

Отримали схвалення ради РМК та подані на обласну педагогічну виставку «Освіта Київщини».навчально-методичний посібник вчительки Сквирської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Очеретяної Тетяни Михайлівни «Перевір себе. Тести з українського читання». та навчально-методичний посібник вчительки Сквирської ЗОШ І-ІІІ ст.. №1 Ткаченко Оксани Володимирівни «Мультимедійний супровід до підручника «Я і Україна. 2 клас. І частина»

В 2009-2010 н.р. в районі функціонувала районна школа передового педагогічного досвіду вчителя Великополовецького НВК Федоренко Наталії Павлівни по проблемі «Використання інтерактивних методів навчання на уроках читання». Слухачі ШППД мали змогу ознайомитись із методами роботи в парах під час роботи над новим текстом та з використанням інтерактивних методів навчання для активізації розумової діяльності на уроках читання, які продемонструвала Наталія Павлівна на засіданнях .

Чотири роки, як класоводи Сквирської ЗОШ І-ІІІ ст..№3 включилися в реалізацію ідей науково-педагогічного проекту «Росток». В основі проекту лежить технологія діяльнісного методу, який передбачає на кожному етапі навчальних занять пошуково-дослідницьку діяльність учнів, створення ефективних умов для співробітництва на засадах особистісно орієнтованої педагогіки. Впровадження технології діяльнісного методу стимулює розвиток, підвищує мотивацію, дає учням можливість отримати якісні знання, формує здібності мислити і творити. Разом з учнем формується та вдосконалюється і вчитель. У минулому навчальному році за проектом «Росток», крім Сквирської ЗОШ №3 працювали Сквирська ЗОШ №2 та Сквирський ліцей.

Другий рік працюватимуть за унікальною технологією, музико-терапевтичною педагогікою «ПіснеЗнайка» вчителі Сквирської ЗОШ І-ІІІ ст..№1 та Сквирського НВК Це технологія, яка сприяє фізичному, психічному, інтелектуальному та духовному зростанню дитини, формує цілісне досконале світосприйняття.

Новий підхід до характеру і рівня професійної діяльності сучасного вчителя пов'язаний з бажанням відійти від стереотипів у навчанні, вихованні й розвитку особистості. Він будується на індивідуально-творчій діяльності педагога, здатного створити й запровадити нові технології, що ефективно реалізують вимоги особистісно орієнтованого освітнього простору. Педагогічні інновації мають сприяти розвитку особистості учня – формування його світогляду, високої культури, що необхідно для досягнення успіху вчителя.

2. Рада РМО

^ М’ячикова Руслана Петрівна - керівник методичного об’єднання вчителів 2-х класів, вчитель Сквирського НВК

Юхимчак Наталія Анатоліївна – керівник методичного об’єднання учителів 3-х класів, учитель Сквирського ліцею, вчитель-методист

^ Потьомкіна Олена Володимирівна – керівник методичного об’єднання учителів

4-х класів, вчитель Сквирської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

Задвірна Тетяна Юріївна – керівник методичного об’єднання вчителів 1-х класів, вчитель Сквирської ЗОШ І-ІІІст.№3, старший вчитель

^ Федченко Ольга Миколаївна –керівник творчої групи «Реалізація діяльнісного методу за науково-педагогічним проектом «Росток», учитель Сквирської ЗОШ І-ІІІ ст..№3, вчитель-методист

^ Мельничук Ольга Сергіївна –керівник проблемної групи з теми «Формування інтелектуальної культури особистості у межах навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу (за програмою науково-дослідної та експерементальної роботи), вчитель Сквирської ЗОШ І-ІІІ ст..№3, вчитель-методист

^ Бондар Лідія Василівна – керівник творчої групи “Впровадження медико-терапевтичної, розвивально-оздоровчої технології гармонійного розвитку дітей «ПіснеЗнайка», вчитель початкових класів Сквирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.. №1 ім. М.Ольшевського старший, вчитель.
3.Проблеми, над якими працює методичне об’єднання:
^ Навчально-розвивальне середовище – педагогічна умова формування ціннісного ставлення до навчання молодших школярів.

Проектна діяльність у початковій школі. Інноваційна діяльність у початковій школі.
4. Професійний розвиток педагогічних кадрів у міжкурсовий період

4.1 Секційні засідання

Серпень

• Аналіз роботи районного методичного об’єднання вчителів початкових класів за 2009-2010 н.р.

•Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2010-2011 навчальному році.

•Обговорення плану роботи РМО учителів початкових класів на 2010-2011 н.р.
Січень

Круглий стіл

«Формування основних компетенцій юної особистості шляхом використання потенційних творчих можливостей педагога в інноваційній діяльності»

(«Формування інтелектуальної культури особистості у межах навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу; науково-педагогічний проект «Росток»; медико-терапевтична, розвивально-оздоровча технологія гармонійного розвитку дітей «ПіснеЗнайка».)

РМК
4.2. Семінари-практикуми

Жовтень

Забезпечення наступності й перспективності в роботі дошкільної та початкової ланок. Розвиток зв’язного мовлення на занятті в ДНЗ та на уроці в 1 класі

^ Пустоварівський НВК

Листопад

Формування мовленнєвої компетентності молодших школярів у процесі пізнання природи. 2 клас
Сквирська ЗОШ І- ІІІ ст. №2

Грудень

Формування ціннісного ставлення учнів до навчання

(Психологічний тренінг для вчителів 3-іх класів «Ігри, спрямовані на формування ціннісного ставлення учнів до навчання»)

РМК

Лютий

Використання на уроках читання художніх творів, які передають емоційний стан як один із засобів створення психологічного комфорту дитини у навчально-виховному процесі. 4 клас

(

Пищиківська ЗОШ

4.3. Творча група з теми «Впровадження програми «Росток» в роботу окремих закладів освіти» (3-ій рік )

Керівник Федченко О.М.,

вчитель Сквирської ЗОШ №3

4.4. Творча група з теми “Впровадження медико-терапевтичної, розвивально-оздоровчої технології гармонійного розвитку дітей «ПіснеЗнайка» (2-ий рік)

Керівник Бондар Л.В.,

вчитель Сквирської ЗОШ №1
4.5. Проблемна група з теми «Формування інтелектуальної культури особистості у межах навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу (за програмою науково-дослідної та експериментальної роботи)

^ Керівник Мельничук О.С.,

вчитель Сквирської ЗОШ №3

4.6. Проблемна група вихователів дошкільних навчальних закладів та вчителів початкової ланки по темі

«Наступність і перспективність дошкільної освіти та початкової школи»

Керівник Придатко Л.С.,

вчитель Сквирської №1

5.Вивчення , апробація та впровадження в практику ППД, нових новітніх технологій

5.1 Вивчати передовий педагогічний досвід Галашевської С.В., вчительки Сквирського ліцею з теми «Розвиток пізнавальної активності молодших школярів» з 2009 по 2012 роки

5.2 Узагальнити передовий педагогічний досвід вчительки Великополовецького НВК Федоренко Н.П. з теми «Використання інтерактивних методів навчання на уроках читання» до 01.03.2011 року
6. Експертна оцінка якості та результатів роботи педагогічних працівників

6.1 Фронтальне вивчення

Буківський НВК (листопад, 2010 р.)

Тхорівський НВК (лютий 2011 р.)

Пустоварівський (березень 2011 р.)
6.2.Атестація

Самгородоцька ЗОШ (грудень 2010р.)

М.Лисовецький НВК (жовтень 2010 р.)

Сквирський ліцей (квітень 2011 р.)
7. Моніторинг якості освіти у навчальних закладах

7.1 Фізична культура, 3 клас (І семестр)

7.2 Основи здоров’я, 3 клас (І семестр)

7.3. Музика, 1-4 класи (І семестр)

7.4 Іноземна мова , 4 клас (І семестр)

7.5 Українське читання, 2 клас (ІІ семестр)

7.6. Українська мова, 2 клас (ІІ семестр)

7.7. Громадянська освіта , 4 клас (ІІ семестр)
8. Експертиза якості стану викладання предметів

8.1 Громадянська освіта (ІІ семестр)

8.2 Фізична культура (ІІ семестр)

8.3 Музика (І семестр)
9.Координація діяльності навчальних закладів

9.1 Адресна допомога вчителям початкових класів Красноліського НВК, Оріховецького НВК.

9.2 Методичні дні (за окремими графіком)
10. Видавнича діяльність

10.1

Жовтень

Методичний бюлетень «Забезпечення наступності й перспективності в роботі дошкільної та початкової ланок. Розвиток зв’язного мовлення на занятті в ДНЗ та на уроці в 1 класі

Листопад

Методичний бюлетень «Формування мовленнєвої компетентності молодших школярів у процесі пізнання природи»

Грудень

Методичний бюлетень «Психолого-педагогічні прийоми та механізми формування навчальної мотивації в учнів початкових класів»

Лютий

Методичні рекомендації «Використання на уроках читання художніх творів, які передають емоційний стан як один із засобів створення психологічного комфорту дитини у навчально-виховному процесі»

10.2.Л.С.Придатко., О.П.Боговик.. Методичний посібник «Розв’язування задач у 2-4 класах»

10.3.Л.С.Придатко, навчально-методичний посібник «Форми роботи в 1 класі, що сприяють адаптації школярів до навчання»

10.4.О.С.Мельничук., навчально-методичний посібник «Розв’язування логічних задач в 3 класі»

Районна школа передового педагогічного досвіду

Федоренко Наталії Павлівни, вчителя початкових класів

Великополовецького НВК по проблемі

«Використання інтерактивних методів навчання на уроках читання»

Склад слухачів:


  1. Суворова І.В.- Кривошиїнське НВО

  2. Шульга І.А. – Пустоварівський НВК

  3. Войцехівська І.М.- Красноліський НВК

  4. Дяденко М.В.- Шамраївська ЗОШ І-ІІ ст.

  5. Вигівська С.С. – Рогізнянський НВК

  6. Кліщ Т.О.- Чубинецький НВК

  7. Білько Н.Г.- Пищиківська ЗОШ І-ІІІ ст.

  8. Грушина О.А.- Малолисовецький НВК


План засідань
Листопад, 2010 р. – Робота в парах під час роботи над новим текстом

Травень, 2011 р.- Використання інтерактивних методів навчання для активізації розумової діяльності на уроках читання

План-графік

засідань проблемної групи вихователів дошкільних навчальних

закладів та вчителів початкової ланки по темі

«Наступність і перспективність дошкільної освіти та початкової школи на 2010-20101 н.р.

Керівник : Придатко Л.С. – вчитель початкових класів Сквирської ЗОШ №1.

Члени творчої групи :Охтень Т.М,початкових класів Сквирської ЗОШ №1

Потьомкіна О.В. , вчитель початкових класів Сквирської ЗОШ №1

Бусол Л.П. , вихователь ДНЗ №6 «Ромашка»

Верещак А.Ф. ,вихователь ДНЗ №2 «Малятко»

Савчук Л.В. , виховательДНЗ №3 «Берізка»

Ходаківська Л.А., вихователь ДНЗ №5 «Калинка»
Тематика засідань

Дата проведення

1

Шести річки : формування повноцінної навчальної мотивації :

Жовтень 2010 року

2

Адаптування майбутніх школярів до навчально-виховного процесу

Квітень 2011 рокуПлан-графік

засідань проблемної групи вчителів початкових класів з теми

«Формування інтелектуальної культури особистості в межах навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу (за програмою науково-дослідної та експериментальної роботи )

Керівник :Мельничук О.С. – вчитель Сквирської ЗОШ №3

Члени творчої групи : Ткачук Р.П., вчитель Сквирської ЗОШ №3;

Гавдун Т.О. вчитель Сквирської ЗОШ №3;

Іноземцева С.В., . вчитель Сквирської ЗОШ №3;
Тематика засідань

Дата проведення

1

Інтелектуальне виховання, як механізм формування інтелектуальної культури молодшого школяра

Жовтень 2010 року

2

Оптимальні методи організації навчання учнів з метою розвитку їх логічного мислення

Березень 2011 рокуПлан-графік

засідань творчої групи вчителів початкових класів з теми: «Впровадження медико-терапевтичної, розвивально-оздоровчої технології гармонійного розвитку дітей «ПіснеЗнайка»

Керівник :Бондар Л.В.– вчитель Сквирської ЗОШ №1

Члени творчої групи:

Очеретяна Т.М., вчитель Сквирської ЗОШ №1

Боговик О.П., ., вчитель Сквирської ЗОШ №1

М’ячикова Р.П., вчитель початкових класів Сквирського НВК

Хвостенко К.М., вчитель початкових класів Сквирського НВК
Тематика засідань

Дата проведення

1

Використання "ПіснеЗнайки" як один із шляхів розв’язання проблем адаптації першокласників


Жовтень 2010 року

2

Робота над поліпшенням уваги і працездатності під час навчання зі “Всесвітом”

Квітень 2011 року

Схожі:

План роботи районного методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2010 -2011 н р iconПлан роботи методичного об’ єднання вчителів початкових
План роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів гзош І- ііі ступенів №41 на ІІ семестр 2011-2012 навчального року
План роботи районного методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2010 -2011 н р iconПлан роботи шкільного матодичного об’єднання вчителів початкових...
Аналіз стану роботи методоб’єднання вчителів початкових класів за попередній навчальний рік
План роботи районного методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2010 -2011 н р iconПлан роботи методичного об´єднання вчителів географії 2010-2011 н р. Вступ
Вступ. Протягом 2009-2010 н р в роботі районного методичного об’єднання брало участь 27 чоловік, серед яких 17 чоловік мають вищу...
План роботи районного методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2010 -2011 н р iconПлан роботи методичного об´єднання вчителів хімії 2010-2011 н р. Вступ
Вступ. Протягом 2009-2010 н р в роботі районного методичного об’єднання брало участь 20 чоловік, серед яких 13 чоловік мають вищу...
План роботи районного методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2010 -2011 н р iconПлан роботи методичного об´єднання вчителів біології 2010-2011 н р. Вступ
Вступ. Протягом 2009-2010 н р в роботі районного методичного об’єднання брало участь 28 чоловік, серед яких 13 чоловік мають вищу...
План роботи районного методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2010 -2011 н р iconПлан роботи шкільного методичного об’єднання вчителів початкових...
Члени мо вчителів початкових класів та естетичного циклу у 2012-2013 навчальному році працювали над проблемою “Розвиток пізнавальної...
План роботи районного методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2010 -2011 н р iconПлан роботи методичного об’єднання вчителів хімії на 2010 2011 н р
В 2009-2010 навчальному році методичне об’єднання вчителів хімії продовжило роботу над проблемою «Використання інтерактивних форм...
План роботи районного методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2010 -2011 н р iconІ тема: Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових
Обговорення І затвердження плану роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2012 -2013 н р
План роботи районного методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2010 -2011 н р iconАналіз роботи районного методичного об’єднання вчителів фізики та...
Рмо вчителів фізики та астрономії у 2010-2011 навчальному році поєднувало 27 викладачів. З них мають кваліфікаційну категорію
План роботи районного методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2010 -2011 н р iconПлан проведення секційного засідання районного методичного об
Рмо вчителів початкових класів за минулий навчальний рік: участь в всеукраїнський, обласних, районних конкурсах; результати написання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка