Чинна редакцiя вiд 11. 03. 2004
Скачати 177.73 Kb.
НазваЧинна редакцiя вiд 11. 03. 2004
Дата конвертації16.03.2013
Розмір177.73 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
чинна редакцiя вiд 11.03.2004
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 11 липня 2002 р. N 956

Київ
Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки
(Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 313 від 11.03.2004)
Відповідно до Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" Кабінет Міністрів України

п о с т а н о в л я є:


 1. Затвердити такі, що додаються:


нормативи порогових мас небезпечних речовин для ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки;
Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки;
Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки.


 1. Міністерству праці та соціальної політики разом з Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерством екології та природних ресурсів, Міністерством охорони здоров'я, Міністерством внутрішніх справ та Державним комітетом з будівництва та архітектури у тримісячний термін з дня прийняття цієї постанови розробити і затвердити Методику визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки.
 1. Покласти на Державний департамент з нагляду за охороною праці координацію роботи центральних органів виконавчої влади, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки.
 1. Ця постанова набирає чинності з 1 жовтня 2002 року.


Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 33
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 11 липня 2002 р. N 956
ПОРЯДОК

ідентифікації та обліку об'єктів

підвищеної небезпеки 1. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів господарської діяльності, у власності або користуванні яких є об'єкти, де можуть використовуватися або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються небезпечні речовини (далі - потенційно небезпечні об'єкти), а також на всіх суб'єктів господарської діяльності, які мають намір розпочати будівництво потенційно небезпечних об'єктів.


Вимоги цього Порядку не застосовуються до ідентифікації та обліку:
потенційно небезпечних об'єктів військового призначення;
потенційно небезпечних об'єктів, віднесених до таких у зв'язку з наявністю на них радіоактивних речовин;
потенційно небезпечних об'єктів розвідки, видобутку та розробки корисних копалин, включаючи розвідку та розробку морського дна, наявність небезпечних речовин у яких обумовлена природними явищами, а їх кількість не може контролюватися;
небезпечних речовин, що перевозяться за межами підприємства усіма видами транспортних засобів, крім транспортування по трубопроводах;
гідротехнічних споруд.


 1. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про об'єкти підвищеної небезпеки", а також у ДСТУ 2156-93 (Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення) і ДСТУ 2960-94 (Організація промислового виробництва. Основні поняття. Терміни та визначення).


Ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки


 1. Суб'єкт господарської діяльності, у власності або користуванні якого є хоча б один потенційно небезпечний об'єкт чи який має намір розпочати будівництво такого об'єкта, організовує проведення його ідентифікації.
 1. Потенційно небезпечний об'єкт вважається об'єктом підвищеної небезпеки відповідного класу у разі, коли значення сумарної маси небезпечної або декількох небезпечних речовин, що використовуються або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на об'єкті, перевищує встановлений норматив порогової маси.
 1. Потенційно небезпечним об'єктом вважається апарат або сукупність пов'язаних між собою потоками в технологічний цикл апаратів, об'єднаних за адміністративною та/або територіальною ознакою.


Потенційно небезпечним об'єктом за адміністративною ознакою вважається структурний підрозділ (виробництво, цех, відділення, дільниця, тощо) суб'єкта господарської діяльності.
У разі коли відстань між потенційно небезпечними об'єктами за адміністративною ознакою не досягає 500 метрів, вони вважаються одним потенційно небезпечним об'єктом.
У разі коли до складу потенційно небезпечного об'єкта за адміністративною ознакою входять дільниці, відділення або окремі установки з небезпечними речовинами, що знаходяться на відстані понад 500 метрів одна від одної, вони вважаються окремими потенційно небезпечними об'єктами.


 1. Під час проведення ідентифікації для кожного потенційно небезпечного об'єкта розраховується сумарна маса кожної небезпечної речовини із зазначених у нормативах порогових мас індивідуальних небезпечних речовин або кожної небезпечної речовини, яка за своїми властивостями може бути віднесена до будь-якої категорії або до декількох категорій небезпечних речовин згідно із зазначеними нормативами.
 1. За сумарну масу небезпечної речовини береться:


1) для сховищ (резервуарів) - сумарна маса небезпечної речовини, що може в них знаходитися при повному завантаженні відповідно до технологічного регламенту, проектної або іншої документації. При цьому обов'язково зазначається, для яких обсягів речовини виконувалися розрахунки. У разі зміни норм завантаження процедура ідентифікації виконується повторно згідно з вимогами цього Порядку;
2) для технологічних установок - максимальна сумарна маса, що може знаходитися в апаратах і трубопроводах відповідно до технологічного регламенту, умов процесу та правил експлуатації;
3) для обладнання колонного типу - сумарна маса небезпечної речовини при максимальному рівні рідини на тарілках. Для апаратів, у яких застосовуються наповнювачі з пористим інертним середовищем, сумарна маса небезпечної речовини визначається з урахуванням максимального обсягу вільного простору;
4) для трубопроводів за межами підприємства - сумарна маса небезпечної речовини в секції трубопроводу між двома запірними пристроями і та, що може виділитися впродовж часу, встановленого для виявлення витікання та здійснення ручного перекриття запірних пристроїв, згідно з технологічним регламентом та проектною документацією, а для внутрішньозаводських трубопроводів - сумарна маса небезпечної речовини у всьому трубопроводі;
5) для зливно-наливних естакад - сумарна маса небезпечної речовини в залізничних або автомобільних цистернах. У розрахунках використовується максимальна ємність і максимально регламентована кількість цистерн, які можуть встановлюватися на естакаді одночасно.


 1. У розрахунках сумарної маси небезпечної речовини на потенційно небезпечному об'єкті може не враховуватися маса цієї речовини, що знаходиться в насосах, компресорах, фільтрах, шнекових живильниках, в інших машинах, механізмах та апаратах, якщо вона не перевищує 2 відсотки нормативу порогової маси індивідуальної небезпечної речовини або відповідної категорії небезпечної речовини.
 1. Процедура ідентифікації вважається закінченою, якщо виявиться, що сумарна маса хоча б однієї з усіх видів небезпечних, речовин на потенційно небезпечному об'єкті, розрахована згідно з пунктами 6-8 цього Порядку, дорівнює або перевищує норматив порогової маси.


У разі коли індивідуальна небезпечна речовина відноситься за своїми властивостями також до однієї з категорій небезпечних речовин, слід користуватися нормативом порогової маси індивідуальної небезпечної речовини.
У разі коли небезпечна речовина може бути віднесена одночасно до декількох категорій речовин, слід користуватися нормативом порогової маси тієї категорії речовини, для якої він найменший.


 1. У разі коли сумарна маса жодної небезпечної речовини не перевищує нормативу порогової маси, за її властивостями визначається категорія та група, до яких вона може бути віднесена, а також сумарна маса небезпечних речовин однієї групи.
 1. Сумарна маса небезпечних речовин однієї групи визначається шляхом додавання величин сумарної маси кожної небезпечної речовини, що використовується або виготовляється, переробляється, зберігається чи транспортується на об'єкті.


У разі коли небезпечна речовина за своїми властивостями може бути віднесена до декількох груп, сумарна маса її враховується у кожній групі, до якої вона може бути віднесена.
У розрахунках сумарної маси небезпечних речовин однієї групи може не враховуватися маса небезпечних речовин, що знаходяться на об'єкті в обсягах не більше ніж 2 відсотки порогової маси згідно з нормативами, якщо їх загальний обсяг на території підприємства не може призвести до великої аварії.


 1. Порогову масу небезпечних речовин однієї групи визначають за формулою:


Q(pgr) = Sg(i) : S( g(i) : Q(i) )
де S - сумарна величина;
g(i) - сумарна маса небезпечної речовини, що знаходиться на об'єкті;
Q(i) - норматив порогової маси цієї небезпечної речовини.
Проводиться розрахунок найменшого та найбільшого значення порогової маси небезпечної речовини згідно з нормативами.


 1. Сумарна маса небезпечних речовин однієї групи дорівнює або перевищує її порогове значення, якщо виконується умова:


S( g(i) : Q(i) ) >= 1,
Проводиться розрахунок найменшого та найбільшого значення порогової маси небезпечної речовини згідно з нормативами.


 1. У разі коли сумарна маса небезпечних речовин однієї групи, що знаходяться на об'єкті, дорівнює або перевищує порогову масу, визначену відповідно до пунктів 11-13 цього Порядку, процедура ідентифікації вважається закінченою і об'єкту присвоюється відповідний клас підвищеної небезпеки.
 1. У разі коли сумарна маса небезпечних речовин, визначена відповідно до пунктів 6-8 цього Порядку, не перевищує нормативу порогової маси або коли сумарна маса небезпечних речовин однієї групи не перевищує порогової маси, визначеної відповідно до пунктів 11-13 цього Порядку, процедура ідентифікації вважається закінченою і потенційно небезпечний об'єкт не відноситься до об'єктів підвищеної небезпеки за умови, що відстань від нього до місць великого скупчення людей (житлові масиви, стадіони, кінотеатри, лікарні, школи тощо), транспортних магістралей, промислових, природоохоронних і життєво важливих цивільних об'єктів перевищує 500 метрів для небезпечних речовин груп 1 і 2 і 1000 метрів для небезпечних речовин групи 3.
 1. У разі коли сумарна маса небезпечних речовин на потенційно небезпечному об'єкті не перевищує найменшого значення порогової маси згідно з нормативами або не перевищує порогової маси, визначеної відповідно до пунктів 11-13 цього Порядку, але відстань від цього об'єкта до місць великого скупчення людей, транспортних магістралей, промислових, природоохоронних і життєво важливих цивільних об'єктів менша ніж 500 метрів для небезпечних речовин групи 1 і 2 і 1000 метрів для небезпечних речовин групи 3, пороговою масою вважається маса небезпечних речовин, визначена за формулою:


Q(i.k) = Q(i) x ( R(x) : R(n) ) в ступ. 2,
де Q(i.k) - норматив порогової маси небезпечних речовин для потенційно небезпечних об'єктів, розташованих від місць великого скупчення людей, транспортних магістралей, промислових, природоохоронних і життєво важливих цивільних об'єктів на відстані менше ніж 500 метрів для небезпечних речовин групи 1 і 2 і 1000 метрів для речовин групи 3;
Q(i) - норматив порогової маси індивідуальних небезпечних речовин або категорій небезпечних речовин, або небезпечних речовин однієї категорії чи групи, розрахований відповідно до пункту 12 цього Порядку;
R(x) - відстань від потенційно небезпечного об'єкта до місць великого скупчення людей, транспортних магістралей, промислових, природоохоронних і життєво важливих цивільних об'єктів
R(n) - гранична відстань, починаючи з якої проводиться перерахунок нормативу порогової маси (для речовин групи 1 і 2 R(n) дорівнює 500 метрів, для речовин групи 3-1000 метрів).


 1. У разі коли сумарна маса небезпечних речовин на потенційно небезпечному об'єкті, розрахована відповідно до пунктів 6-8, 11 цього Порядку, перевищує порогову масу, визначену відповідно до пункту 16, об'єкту присвоюється відповідний клас підвищеної небезпеки.
 1. Суб'єкт господарської діяльності складає повідомлення про результати ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки за формою ОПН-1 (додаток 1) і надсилає його у двотижневий термін відповідним територіальним органам Держнаглядохоронпраці, Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки, Держекоінспекції, державної санітарно-епідеміологічної служби, Держпожбезпеки, Держархбудінспекції, а також відповідній місцевій держадміністрації або виконавчому органу місцевої ради (далі уповноважені органи).


Дані про об'єкти підвищеної небезпеки, які є державною або комерційною таємницею, подаються суб'єктом господарської діяльності з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових актів.
Місцеві держадміністрації або виконавчі органи місцевих рад публікують відомості про об'єкти підвищеної небезпеки в регіональних друкованих засобах масової інформації протягом 30 днів після отримання повідомлення.


 1. У разі зміни умов виробництва, номенклатури небезпечних речовин або їх кількості суб'єкт господарської діяльності, у власності або користуванні якого є об'єкти підвищеної небезпеки, проводить у 6-місячний термін їх повторну ідентифікацію.
 1. У разі проведення повторної ідентифікації суб'єкт господарської діяльності повідомляє у двотижневий термін уповноважені органи про зміни порівняно з попередньою ідентифікацією. Інформація подається тільки за тими розділами повідомлення форми ОПН - 1, в які вносилися зміни.
 1. Результати ідентифікації та розрахунки, на підставі яких вона проводилася, зберігаються суб'єктом господарської діяльності протягом 25 років.


У разі припинення юридичної особи (смерті фізичної особи) суб'єкта господарської діяльності зазначені документи підлягають передачі правонаступникові (спадкоємцеві), а у разі його відсутності - до державного архіву.
У разі відчуження об'єкта підвищеної небезпеки зазначені документи передаються його новому власнику.
Ведення обліку об'єктів підвищеної небезпеки


 1. Уповноважені органи ведуть облік об'єктів підвищеної небезпеки на підставі повідомлень про результати ідентифікації.


Державна статистична звітність щодо об'єктів підвищеної небезпеки затверджується Держкомстатом за поданням Держнаглядохоронпраці.


 1. Державний реєстр об'єктів підвищеної небезпеки веде Держнаглядохоронпраці (додаток 2).
 1. Включення об'єкта підвищеної небезпеки до Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки здійснюється протягом 30 робочих днів після подання суб'єктом господарської діяльності до територіального органу Держнаглядохоронпраці повідомлення про результати ідентифікації.


У разі надання суб'єктом господарської діяльності неповної інформації про результати ідентифікації, що передбачена повідомленням форми ОПН-1, Держнаглядохоронпраці письмово повідомляє про це суб'єкта господарської діяльності. Реєстрація об'єкта підвищеної небезпеки проводиться протягом 30 робочих днів після надання суб'єктом господарської діяльності необхідних матеріалів.
Держнаглядохоронпраці не може вимагати інформацію та документи, не передбачені цим Порядком.


 1. Протягом 10 робочих днів після реєстрації Держнаглядохоронпраці видає суб'єкту господарської діяльності свідоцтво про державну реєстрацію об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки (додаток 3).
 1. Держнаглядохоронпраці публікує до 1 березня поточного року в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації перелік об'єктів підвищеної небезпеки, включених до Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки станом на 31 грудня попереднього року.


Держнаглядохоронпраці розміщує та постійно оновлює електронну версію Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки на власному веб-сайті у мережі Інтернет відповідно до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. N 3 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 2, ст. 57).
Дані про об'єкти підвищеної небезпеки, які є державною або комерційною таємницею, оприлюднюються Держнаглядохоронпраці з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових актів.


 1. Виключення об'єкта підвищеної небезпеки з Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки здійснюється за рішенням Держнаглядохоронпраці на підставі звернення та усіх необхідних документів, які подаються суб'єктом господарської діяльності до територіальних органів Держнаглядохоронпраці, у разі:


проведення змін, що призвели до зменшення на об'єкті підвищеної небезпеки сумарної маси небезпечних речовин порівняно з найменшим нормативом порогової маси відповідно до нормативів порогових мас або розрахованої відповідно до пунктів 12 і 16 цього Порядку;
ліквідації або виведення з експлуатації (списання з балансу) об'єкта підвищеної небезпеки.
Про прийняте рішення Держнаглядохоронпраці повідомляє суб'єкта господарської діяльності письмово протягом 30 днів після одержання відповідного звернення. У разі відмови щодо виключення об'єкта підвищеної небезпеки з Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки суб'єкту господарської діяльності надається обґрунтована відповідь.


 1. Суб'єкти господарської діяльності несуть відповідальність згідно із законодавством за своєчасне, повне і достовірне проведення ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки.


Додаток 1

до Порядку ідентифікації та обліку

об'єктів підвищеної небезпеки
Зразок
Форма ОПН-1
ЗАТВЕРДЖУЮ

____________________________________________

(посада, підпис, прізвище, ім'я, по батькові

____________________________________________

керівника суб'єкта господарської діяльності)

_____________________________________ 200 р.

МП
ПОВІДОМЛЕННЯ

про результати ідентифікації об'єктів

підвищеної небезпеки
__________________________________________________________________

(повна і скорочена назва суб'єкта господарської діяльності)

__________________________________________________________________

(форма власності)

__________________________________________________________________

(ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності)

__________________________________________________________________

(орган, до сфери управління якого належить суб'єкт

__________________________________________________________________

господарської діяльності)

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові та номер телефону керівника суб'єкта

__________________________________________________________________

господарської діяльності)

__________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону,

__________________________________________________________________

факс, електронна адреса відповідальної особи)

__________________________________________________________________

(юридична адреса суб'єкта господарської діяльності)


 1. Відомості про потенційно небезпечні об'єкти


Основний вид виконуваних робіт, пов'язаних з небезпечними речовинами.
Перелік основних технологічних процесів, пов'язаних з небезпечними речовинами.
Умови приймання і зберігання сировини.
Умови зберігання та відвантаження продукції.
Перелік основних структурних підрозділів.
Розташування основних структурних підрозділів на майданчику (майданчиках).
Розташування на місцевості та відстань від потенційно небезпечних об'єктів до:
міста (міст), інших населених пунктів;
місць великого скупчення людей житлові масиви, стадіони, кінотеатри, лікарні, школи тощо);
промислових об'єктів:
транспортних магістралей;
природоохоронних об'єктів;
життєво важливих цивільних об'єктів.


 1. Перелік потенційно небезпечних об'єктів з небезпечними речовинами, виділених для ідентифікації, у тому числі тих, що ідентифіковані як об'єкти підвищеної небезпеки
Найменування потенційно небезпечного об'єкта, виділеного для ідентифікації, та його склад

Місце розташування потенційно небезпечного об'єкта

Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи небезпечних речовин, що використовуються або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на об'єкті

Найменування або категорія небезпечної речовини чи групи небезпечних речовин, за якими проводилася ідентифікація об'єкта

Результати ідентифікації (належить до об'єктів підвищеної небезпеки відповідного класу, не належить до об'єктів підвищеної небезпеки


Інших потенційно небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної небезпеки, крім зазначених, не визначено.


 1. Маса небезпечних речовин, що знаходяться на потенційно небезпечних об'єктах.


Для кожного потенційно небезпечного об'єкта, зазначеного у пункті 2, по кожному виробництву, дільниці, установці, апарату тощо, що входять до його складу, виявлені небезпечні речовини, розрахована маса кожної небезпечної речовини, сумарна маса небезпечних речовин подається у таблиці.


Найменування потенційно небезпечного об'єкта

Найменування виробництва, дільниці, установки, апарата тощо, які входять до складу потенційно небезпечного об'єкта

Найменування небезпечної речовини і маса, тонн

Маса індивідуальної небезпечної речовини 1 маса безпечної речовини кожної категорії, до якої вона може бути віднесена за нормативами порогових мас

індивідуальна речовина

номер категорії за нормативами порогових мас

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

____________

Усього


 1. Перелік нормативно-правових актів, нормативних документів, довідкових та науково-технічних видань, що використовувалися під час проведення ідентифікації.
 1. Відомості про організацію, що провела ідентифікацію (заповнюється у разі проведення ідентифікації іншим суб'єктом господарської діяльності).


Повна і скорочена назва.
Юридична адреса.
Ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності.
Зареєстрований вид діяльності (код згідно з КВЕД).
Звіт склав __________ __________ ________________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
_____ _____________ 200 __р.
Додаток 2

до Порядку проведення ідентифікації та

обліку об'єктів підвищеної небезпеки
^ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР

об'єктів підвищеної небезпеки


N п/п

Найменування та юридична адреса суб'єкта господарської діяльності

Номер об'єкта підвищеної небезпеки

Клас підвищеної небезпеки

Найменування об'єкта підвищеної небезпеки і його склад

Місце розташування об'єкта підвищеної небезпеки

Найменування категорія небезпечної речовини, група небезпечних речовин, за якими проводилася ідентифікація об'єкта

Маса небезпечної речовини (безпечних речовин)

Код об'єкта підвищеної небезпеки у Державному реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки

Реєстраційний номер (код) декларації безпеки об'єкта підвищеної небезпеки у Державному реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки


Додаток 3

до Порядку ідентифікації та обліку

об'єктів підвищеної небезпеки
Зразок
Державний Герб України
СВІДОЦТВО

про державну реєстрацію об'єкта

(об'єктів) підвищеної небезпеки
Повна назва суб'єкта господарської діяльності_____________________

__________________________________________________________________
Ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності____________

__________________________________________________________________
Юридична адреса суб'єкта господарської діяльності ________________
Видано територіальним управлінням Держнаглядохоронпраці в ________________
_______________, про що зроблено запис у журналі обліку реєстрації
об'єктів підвищеної небезпеки N _____ від ___ __________ 200 __ р.
Посадова особа органу державної реєстрації
Начальник територіального
управління в _______________ ____________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

МП
Дата видачі ____ __________ 200 ___ р.
Код (коди) об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки в Державному реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки:


Номер об'єкта підвищеної небезпеки

Клас підвищеної небезпеки

Найменування і склад об'єкта підвищеної небезпеки

Місце розташування об'єкта підвищеної небезпеки

Код об'єкта підвищеної небезпеки у Державному реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки


Дата внесення до Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки

____ __________ 200 ___ р.
Посадова особа органу

державної реєстрації ____________ ____________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

МП

Схожі:

Чинна редакцiя вiд 11. 03. 2004 iconВерховна Рада України; Конституція, Закон вiд 28. 06. 1996 №254к/96-вр
Документ 254к/96-вр, остання редакцiя вiд 30. 09. 2009 на пiдставi v023p710-09, чинний
Чинна редакцiя вiд 11. 03. 2004 iconЗаконукра ї н и
Документ 3723-12, остання редакцiя вiд 22. 05. 2008 на пiдставi v010p710-08, чинний
Чинна редакцiя вiд 11. 03. 2004 iconЗаконодавство України
Документ 1306-2001-п, остання редакцiя вiд 29. 04. 2011 на пiдставi 435-2011-п, чинний
Чинна редакцiя вiд 11. 03. 2004 iconКабінет міністрів україни постанова від 4 березня 2004 р. N 267 Київ
Постанова вiд 04. 03. 2004 №267 Про внесення змін до переліку органів ліцензування та переліку документів, які додаються до заяви...
Чинна редакцiя вiд 11. 03. 2004 iconЗакон, Програма вiд 18. 11. 2003 №1281-iv про Загальнодержавну програму...

Чинна редакцiя вiд 11. 03. 2004 iconНаказ, Правила вiд 16. 03. 2004 №19 Про затвердження Правил користування...

Чинна редакцiя вiд 11. 03. 2004 iconЕлектронна пошта
Повiдомляїмо, що Кабiнет Мiнiстрiв України I нацiональний банк України прийняли постанову вiд 23. 03. 2004 №359 "Деякi питання, пов`язанi...
Чинна редакцiя вiд 11. 03. 2004 iconНаказ, Форма вiд 25. 07. 2001 №440 Про запровадження імміграційної...

Чинна редакцiя вiд 11. 03. 2004 iconДодаток
Порядку надходження до Фонду соцiального страхування коштiв, одержаних вiд сум фiксованого сiльськогосподарського податку, єдиного...
Чинна редакцiя вiд 11. 03. 2004 iconНаказ, Форма типового документа, Інші вiд 21. 05. 2003 №299/344 Про...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка