Методичні рекомендації   щодо організації навчально-виховного процесу в школі І ступеня  
Скачати 105.54 Kb.
НазваМетодичні рекомендації   щодо організації навчально-виховного процесу в школі І ступеня  
Дата конвертації25.03.2013
Розмір105.54 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Право > Методичні рекомендації
Методичні рекомендації

 щодо організації навчально-виховного процесу в школі І ступеня

 

Ірина Дишлева, методист навчально-методичного кабінету початкової освіти

Основними завданнями школи І ступеня, визначеними Державним стандартом початкової загальної освіти, є всебічний розвиток молодших школярів та повноцінне оволодіння всіма компонентами навчальної діяльності. У змісті освіти враховуються наступність і неперервність, доступність і науковість, потенційні можливості для взаємозв’язку навчання, виховання і розвитку, реалізації принципів індивідуалізації, гуманізації навчально-виховного процесу.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 05.03.2010 року №1/9-143 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2010-2011 навчальний рік» організація навчально-виховного процесу в початковій школі у новому навчальному році здійснюватиметься згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 року № 682 "Про Типові навчальні плани початкової школи" з урахуванням годин, передбачених на вивчення предметів інваріантної та варіативної складової.

У спеціалізованих школах з поглибленим вивченням іноземних мов організація навчально-виховного процесу буде здійснюватися за Типовими навчальними планами спеціалізованих шкіл цього типу, затвердженими наказом МОН України від 13.03.2006 року №182.

Спеціалізовані школи з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу будуть працювати за Типовими навчальними планами спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу, затвердженими наказом МОН України від 13.05.2005 року № 291, з урахуванням змін у розподілі навчального часу та загальної кількості годин, визначених Типовими навчальними планами початкової школи (наказ МОН України від 29.11.2005 року № 682).

Навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах     І ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку буде організовано за Типовими навчальними планами спеціальних шкіл цього типу, затверджениими наказом МОН України від 03.11.2004 року № 849.

У 2010-2011 н.р. планування роботи в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за “Програмами для середньої загальноосвітньої школи 1-4 класи” (К.: “Поч. шк.”, 2006) та навчальною літературою, визначеною Переліком Міністерства освіти і науки України.

Орієнтовні зразки календарно-тематичного планування з предметів інваріантної складової пропонуються у фаховому журналі “Початкова школа” та газеті «Початкова освіта». Вчителю необхідно скласти власний варіант календарно-тематичного планування за відповідними програмами та обраними навчально-методичними комплексами з урахуванням розподілу годин на вивчення предметів.

Повноцінність початкової загальної освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових навчального плану, які обов’язково фінансуються з відповідних бюджетів. Години варіативної складової можуть бути використані:

·         на підсилення предметів інваріантної складової;

·         на проведення індивідуальних і групових занять;

·         на вивчення курсів за вибором за наявності відповідного програмового та навчально-методичного забезпечення .

Вибір предметів варіативної складової та години на їх вивчення визначаються рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу в межах сумарного гранично допустимого навантаження. Рекомендуємо додаткові години варіативної складової використати на вивчення курсів за вибором, які мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, а саме: "Логіка" (авторМитник Олександр), "Світова література" (МовчунАнтоніна, Харсіка Любов), "Сходинки до інформатики" (Ривкінд Фаїна, Ломаковська Галина, Колесников Сергій, Ривкінд Йосип), "Хореографія" ( Тараканова Аліса), “Київщинознавство” (автори Гудима Володимир та ін.), «Елементи геометрії» (автори Седеревічене Алла, Нивидома Людмила) тощо.

Варто зауважити, що у 2010-2011 н. р. вступило у дію нове Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу, яке затверджене постановою від 05.10.2009 р. №1121. Це Положення встановлює порядок утворення, комплектування та організації навчально-виховного процесу групи продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу незалежно від типу і форми власності.

Під час організації навчально-виховного процесу групи продовженого дня загальноосвітній навчальний заклад керується Конституцією і законом України, статутом загальноосвітнього навчального закладу, наказами МОН та цим Положенням.

Навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах  І ступеня, які працюють за науково-педагогічним проектом «Росток» буде здійснюватись за Типовими навчальними планами експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів минулого року (згідно наказів МОН України: від 19.10.2009р. №949 «Про продовження дослідно-експериментальної роботи за науково-педагогічним проектом «Росток» на період до 2014р.»; від 05.06.2006р. №430 «Про затвердження Типових навчальних планів для навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Росток» та листа МОН України від 05.05.2009 року № 1/9-304).

З огляду на цілі та завдання науково-педагогічного проекту «Росток» навчальними планами передбачено за рахунок годин варіативної складової збільшення часу на вивчення курсів «Математика», «Навколишній світ» та на вивчення  іноземної мови з 1-го класу.

Навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах      І ступеня, які працюють за медико-педагогічним проектом «Гармонія інтелекту та здоров’я» («ПіснеЗнайка») буде здійснюватись відповідно до наказу МОН України від 10.11.2008 № 1028 «Про впровадження медико-педагогічного проекту «Гармонія інтелекту та здоров’я» та наказу головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 01.03.2010 №46.

В експериментальних загальноосвітніх навчальних закладах дозволяється за рахунок загального навчального навантаження збільшувати гранично допустиме навантаження учнів до меж, які не перевищують встановлених Державними санітарними правилами і нормами улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.2.008-01). При визначенні гранично допустимого навантаження години фізичної культури та основ здоров’я не враховуються.

За умови додаткового фінансування з відповідних бюджетів можливе збільшення кількості годин на групові та індивідуальні заняття.

Граничний обсяг часу на виконання домашніх завдань у 2-4 класах передбачено Типовими навчальними планами (2 клас – 45 хв, 3 клас – 1 год 10 хв, 4 клас – 1 год 30 хв). Мета, завдання та характер домашніх завдань визначено в листі Міністерства освіти і науки України “Про обсяг та характер домашніх завдань для учнів початкової школи” від 29.12.2001 року     №1/9-468. Учням 1-го класу домашні завдання не задаються. 

З метою реалізації завдань особистісно орієнтованого навчання, системного контролю оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, затверджених наказом МОН України від 20.08.2008 року.

Оцінювати навчальні досягнення учнів 1 класу в балах, рівнях, за допомогою символів не допускається. Курси варіативної складової оцінюються вербально. Облік навчальних досягнень учнів у класному журналі ведеться відповідно до вищезазначених документів, інструктивно-методичного листа МОН України "Вимоги щодо ведення класного журналу" (№ 1/9-532 від 11.09.2007 р.), Методичних рекомендацій МОН України щодо проведення державної підсумкової атестації у четвертих класах загальноосвітніх навчальних закладів (№1/9-108 від 16.02.2009 р.).

Прийом та зарахування дітей до першого класу загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється відповідно до правил прийому дітей, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 р. № 204. Проведення тестування, співбесід, вступних випробувань з метою перевірки знань дітей з навчальних предметів забороняється. Конкурсний відбір учнів до спеціалізованої школи здійснюється відповідно до Інструкції про порядок конкурсного відбору дітей до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл.

Навчально-виховна робота в 1 класі здійснюється відповідно до інстуктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України “Організація навчально-виховного процесу в 1 класі” від 02.07.2007р. № 1/9-407. З метою забезпечення оптимальних умов для учнів 1 класу навчання може здійснюватися на базі дошкільного навчального закладу.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту” (ст.14, п.1). Наповнюваність класів більше 30 осіб є недоцільною.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002р. №128. Зокрема, вивчення іноземної мови передбачає поділ класів на групи, якщо кількість учнів класу перевищує 27 осіб. При поглибленому вивченні іноземної мови (для спеціалізованих шкіл) клас ділиться на групи по 8-10 осіб у кожній (але не більше трьох груп).

Поділ учнів на групи при вивченні окремих предметів в експериментальних класах також здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 року № 128. Згідно з рішенням місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при наповнюваності, меншій від нормативної, а також при вивченні інших предметів за рахунок зекономлених бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2010-2011 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – Днем знань і закінчується не пізніше 1 червня проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової школи та навчальних екскурсій.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

·         І семестр – з 1 вересня по 24 грудня;

·         ІІ семестр – з 10 січня по 27 травня.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули (орієнтовно): осінні – з 25 по 31 жовтня, зимові – з 27 грудня по 9 січня, весняні – з 21 по 27 березня.

Відповідно до інструктивно-методичного листа "Організація навчально-виховного процесу в 1 класі" від 02.07.2007р. № 1/9-407 для учнів першого класу можуть організовуватися додаткові весняні тижневі канікули.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул. При цьому залишається незмінною загальна тривалість навчального року, що встановлена Законом України «Про загальну середню освіту». У загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня вона становить не менше 175 робочих днів (з урахуванням навчальних екскурсій).

Чітка організація навчально-виховного процесу в школі І ступеня забезпечить створення оптимальних умов для подальшого становлення особистості дитини, формування вміння й бажання вчитись та самовираження її в усіх видах діяльності.
^ Методичні рекомендації щодо проведення

Першого уроку у 2010-2011 навчальному році

 

Метою Першого уроку у 2010-2011 навчальному році є формування в молодших школярів високої патріотичної свідомості, почуття любові до України, пошани до видатних вітчизняних діячів, готовності до виконання громадянських і конституційних обов'язків.

Зміст Першого уроку вцьому навчальному році слід підпорядковувати реалізації таких завдань:

 • виховання любові до свого рідного краю, держави, родини, народу, поваги до українських та родинних законів, звичаїв, обрядів і традицій;

 • формування відчуття своєї приналежності до України, усвідомлення себе українцем, прагнення до збереження та примноження духовних та матеріальних багатств українського народу, виховання  цілеспрямованості і наполегливості у досягненні життєвої мети, готовності до праці в ім’я України;

 • виховання патріотичних почуттів, правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, усвідомлення своїх прав, свобод, обов’язків; шанобливе ставлення до державної символіки, культурного та історичного минулого України;

 • формування в учнів етнічної та національної самосвідомості, мовної культури, духовної єдності населення усіх регіонів України, толерантне ставлення до інших народів, культур і традицій.

З метою виховання в учнів початкових класів патріотичних почуттів, розвитку національної самосвідомості, правосвідомості, культури міжетнічних відносин пропонуємо таку орієнтовну тематику першого уроку:

 • Люби і знай свій рідний край

 • Моя країна моїми очима

 • Ми спитали журавля, де найкращая земля?

 • Вітчизна, як мати, у світі – одна

 • Любіть Україну, як сонце, любіть!

 • Я – маленький громадянин своєї держави

 • Національні символи України

 • Моє рідне село (місто)

 • Мій рідний краю, Україно, найкраще місце на землі!

 • Буду я навчатись мови золотої...

      Перший урок у початкових класах може бути структуровано як традиційно, так і з використанням новітніх освітніх технологій.

      Зміст уроку повинен відповідати дидактичним принципам науковості й доступності. Враховуючи вікові та індивідуальні особливості дітей молод­шого шкільного віку, форми проведення заняття та організації діяльності учнів учитель може обирати на свій розсуд. 

       У процесі організації роботи з першокласниками рекомендуємо надати перевагу ігровим формам роботи, діалогічному способу спілкування, виконанню практичних дій.Для учнів 2-4-их класів вчителем можуть бути запропоновані нетрадиційні форми проведення першого уроку з відповідної теми. Зокрема, це екскурсія до краєзнавчого музею, урок-усний журнал, урок-концерт, урок-зустріч, тощо. Ключовими поняттями, які діти мають засвоїти чи якими мають володіти, є: “Батьківщина”, “Україна”, “рідний край”, “столиця”, “Державні символи”, “народні символи”.

      У підсумку Першого уроку варто підкреслити, що кожен учень може зробити свій внесок у становлення нашої держави. Наполегливо вчитися, бути патріотом – це посильний дарунок рідній країні.

 

^ Додатковий матеріал

Стаття 20. Державними символами України є Державний прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України (Конституція України).

24 серпня 1991 року прийнято Акт проголошення незалежності України, за яким Україна має свої державні символи: герб, прапор і гімн, які уособлюють її історію, її сутність.

Герб – головний знак держави. Зображують його на прапорі, монетах, печатках, документах. В основу сучасного Малого Державного герба нашої держави покладено стародавній золотий тризуб на синьому тлі. Існує думка, що він міг бути знаком влади вождів слов'янських племен. Інші вважають, що тризуб є символом трьох стихій природи: повітря, води і землі.

Національний прапор України – синьо-жовтий стяг. Синій колір – це колір чистого мирного неба. Жовтий колір – це колір пшеничної ниви, колір хліба, зерна. Це і колір жовтого сонечка, без ласкавого проміння якого не зможе дозріти хліб.

 

Прапор

Прапор – це державний символ,

він є в кожної держави;

це для всіх – ознака сили,

це для всіх – ознака слави.

Синьо-жовтий прапор маєм:

синє – небо, жовте – жито;

прапор свій оберігаєм,

він святиня, знають діти.

Прапор свій здіймаєм гордо,

ми з ним дужі і єдині,

ми навіки вже – з народом,

українським, в Україні.

                        Наталка Поклад

Гімн – урочиста патріотична пісня, яка уславлює Україну. В основу сучасного Державного гімну України покладено мелодію пісні композитора XІX століття Михайла Вербицького "Ще не вмерла України" (сл. П. Чубинського).

  

Схожі:

Методичні рекомендації   щодо організації навчально-виховного процесу в школі І ступеня   iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в школі І ступеня  
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в школі І ступеня
Методичні рекомендації   щодо організації навчально-виховного процесу в школі І ступеня   iconМетодичні рекомендації   щодо організації навчально-виховного процесу в школі І ступеня  
У змісті освіти враховуються наступність І неперервність, доступність І науковість, потенційні можливості для взаємозв’язку навчання,...
Методичні рекомендації   щодо організації навчально-виховного процесу в школі І ступеня   iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу
Міністерство освіти І науки України надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
Методичні рекомендації   щодо організації навчально-виховного процесу в школі І ступеня   iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу
Відділ освіти надсилає Вам для практичного використання «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під...
Методичні рекомендації   щодо організації навчально-виховного процесу в школі І ступеня   iconЗагальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Міністерство освіти І науки...
Методичні рекомендації   щодо організації навчально-виховного процесу в школі І ступеня   iconЗагальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Міністерство освіти І науки...
Методичні рекомендації   щодо організації навчально-виховного процесу в школі І ступеня   icon«Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...
...
Методичні рекомендації   щодо організації навчально-виховного процесу в школі І ступеня   iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня у 1-му класі становить 20 год, у 2-му класі – 22 год, у 3-4-их класах –...
Методичні рекомендації   щодо організації навчально-виховного процесу в школі І ступеня   iconПро особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення...
Методичні рекомендації   щодо організації навчально-виховного процесу в школі І ступеня   iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка