Нака з
Скачати 135.98 Kb.
НазваНака з
Дата конвертації25.03.2013
Розмір135.98 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > ДокументыУ К Р А Ї Н А

ХМЕЛЬНИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ
Н А К А З
29.01.2013 м. Хмельницький № 26
Про затвердження заходів

щодо попередження

проявів негативної поведінки

в молодіжному середовищі

на 2013 рік

На виконання листа Департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації від 23.01.2013 № 23-4/2013, з метою протидії проявам негативної поведінки в молодіжному середовищі,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити план заходів щодо попередження проявів негативної поведінки

в молодіжному середовищі на 2013 рік (додається).

2. Створити районну комісію з питань захисту суспільної моралі (додаток 1).

3. Керівникам навчальних закладів:

3.1.Забезпечити виконання плану заходів щодо попередження проявів

негативної поведінки в молодіжному середовищі на 2013рік.

3.2. До 01 числа (щомісячно) надавати у відділ освіти інформацію про учнів,

які схильні до девіантної поведінки та стоять на внутрішньошкільному

контролі.

3.3.Забезпечити та контролювати ведення класними керівниками індивідуальної картки психолого-педагогічного супроводу учня, що перебуває на внутрішньошкільному обліку, як обов’язкової документації (додаток 2).

4. Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста відділу

освіти Малік Л.В.

Начальник відділу освіти О. Гурман

Погоджено : юрисконсульт ___________ О. Левицька

Погоджено: завметодкабінетом _____________ Т.Мукосій
Вик : Мельник О.В.,

тел.: 4-94-22

Затверджено

наказ відділу освіти

Хмельницької

райдержадміністрації

29.01.2013 № 26
План заходів щодо попередження

проявів негативної поведінки в молодіжному середовищі

на 2013 рік


 1. Забезпечити неухильне дотримання Конвенції ООН про права дитини, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім’ї», Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року, наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, розпоряджень обласної державної адміністрації з питань попередження вчинення насильства до дітей, вчинення правопорушень/злочинів, вживання наркотичних засобів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів учнями навчальних закладів.

Відділ освіти, навчальні заклади

Постійно


 1. Провести аналіз стану злочинності серед учнівської молоді у 2012 році; визначити основні причини вчинення учнями правопорушень/злочинів, вживання наркотичних засобів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, забезпечити усунення негативних явищ, що сприяють проявам негативної поведінки в молодіжному середовищі.

Відділ освіти, навчальні заклади

До 05 лютого 2013 року


 1. Розробити на 2013 рік спільні профілактичні заходи з підрозділами кримінальної міліції у справах дітей УМВС України у Хмельницькій області задля попередження вчинення правопорушень/злочинів, вживання наркотичних засобів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів учнями навчальних закладів, попередження вчинення насильства до дітей.

Відділ освіти, навчальні заклади

До 05 лютого 2013 року


 1. Забезпечити постановку учнів, які схильні до девіантної поведінки, на внутрішньошкільний облік, забезпечити якісне ведення картки психолого-педагогічного супроводу дитини, запровадивши її у якості обов’язкової документації класного керівника, практичного психолога та соціального педагога задля удосконалення системи психолого-педагогічного діагностування дітей з девіантною поведінкою, надання їм психолого-педагогічної підтримки,

проведення індивідуальної правової та виховної роботи.

Відділ освіти, навчальні заклади

До 05 лютого 2013 року,

надалі - постійно


 1. Забезпечити щомісячний обмін інформацією з підрозділами КМСД щодо учнів, які схильні до проявів девіантної поведінки та перебувають на внутрішньошкільному обліку.

Відділ освіти, навчальні заклади

Щомісяця до 07 числа


 1. Запровадити систему оперативного інформування керівниками навчальних закладів відділ освіти, служб у справах дітей та органів внутрішніх справ про вчинення учнями правопорушень, злочинів, упередження будь-яких форм фізичного або психологічного насильства, жорстокого поводження з учнями або реальної загрози його вчинення, втягнення неповнолітніх у жебрацтво, вживання та розповсюдження алкогольних й наркотичних речовин задля своєчасного реагування та вжиття заходів

Відділ освіти, навчальні заклади Постійно 1. Системно проводити обстеження умов проживання дітей, які потребують підвищеної педагогічної уваги, виявлення деструктивних сімей, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, поновлення банків даних таких сімей, складання актів обстежень умов проживання відповідними комісіями: представник служби у справах дітей, кримінальної міліції, соціальний педагог.

Відділ освіти, навчальні заклади Постійно
8. Спільно із правоохоронними органами розробити тематику та запровадити систематичне проведення педагогічних «всеобучів» та лекторіїв на правову тематику для батьків, надання їм теоретичних знань та практичних навичок, спрямованих на встановлення нормального сімейного мікроклімату, налагодження взаємин між батьками і дітьми, батьками і вчителями, посилити роз’яснювальну роботу щодо відповідальності батьків за створення належних умов для навчання, виховання та розвитку дітей. Ініціювати перед підрозділами КМСД притягнення до відповідальності батьків, які не виконують своїх обов’язків щодо виховання, утримання, навчання дітей.

Відділ освіти, навчальні заклади Постійно
9. Забезпечити системне проведення в навчальних закладах інформаційно-просвітницьких заходів та попереджувально-профілактичної роботи з метою запобігання правопорушень та злочинності, профілактики наркоманії, алкоголізму, пропаганди здорового способу життя, формування практичних навичок протистояння шкідливому впливу наркотичних засобів і психотропних речовин, алкогольних напоїв.

Відділ освіти, навчальні заклади Постійно

10. Вжити дієвих заходів щодо забезпечення керівниками навчальних закладів виконання учнями «Правил внутрішнього розпорядку» та доповнення їх на предмет заборони принесення в навчальний заклад вогнепальної, холодної зброї, алкогольних та тютюнових виробів, наркотичних засобів, порнографічної продукції та продукції, що пропагує культ насильства, жорстокості.

Відділ освіти, навчальні заклади Постійно


 1. Запровадити конкретні санкції зі сторони керівництва навчальних закладів до порушників «Правил внутрішнього розпорядку».

Відділ освіти, навчальні заклади

До 05 лютого 2013 року


 1. Забезпечити щоквартальний розгляд питань з профілактики правопорушень на колегіях, нарадах відділів освіти, директорів навчальних закладів, семінарах заступників директорів з виховної роботи, засіданнях «круглих столів», серпневих педагогічних конференціях, координаційних радах по соціальному захисту та профілактиці правопорушень.

^ Відділ освіти, навчальні заклади Постійно

 1. Запровадити, як обов’язків елемент, правове навчання класних керівників, вчителів задля підвищення їх правової обізнаності шляхом проведення семінарів, тренінгів, лекцій із залученням представників правоохоронни х органів, працівників органів юстиції, юристів.

^ Відділ освіти, навчальні заклади Щокварталу

 1. Максимально залучати учнів до позашкільної освіти, організованих форм відпочинку упродовж навчального року та у канікулярний час; на особливому контролі тримати організацію дозвілля учнів із девіантною поведінкою, дітей із соціально-незахищених, кризових родин.

^ Відділ освіти, навчальні заклади

Щокварталу

 1. Оформити у навчальних закладах куточки з прав дитини та розміщення в них даних про організації, до яких можна звернутися з приводу порушення прав дитини.


Відділ освіти, навчальні заклади Постійно

Начальник відділу освіти О. Гурман

Додаток 1

до наказу відділу освіти

Хмельницької

райдержадміністрації

29.01.2013 № 26
Склад районної комісії

з питань захисту суспільної моралі


 1. Малік Л.В. – головний спеціаліст відділу освіти Хмельницької

райдержадміністрації.

 1. Бондар О.В. – методист психологічної служби відділу освіти Хмельницької райдержадміністрації

 2. Мельник О.В. – методист з виховної роботи районного методичного кабінету Хмельницької райдержадміністрації


Начальник відділу освіти О. Гурман

Додаток 3

до наказу відділу освіти

Хмельницької

райдержадміністрації

29.01.2013 № 26

^ ІНДИВІДУАЛЬНА КАРТКА

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ УЧНЯ

____________________класу

__________________________________________________

(Прізвище, ім’я та по-батькові)

Дата народження _________________________

Домашня адреса __________________________

Контактні телефони: дом.тел. ________________

моб.тел. ________________

Розпочато _______________________________

Закінчено _______________________________

(вказати з яких причин)

Індивідуальна картка заповнюється класним керівником (п. 1-8), практичним психологом (п.9), соціальним педагогом (п. 10). При відсутності соціального педагога в закладі п.10 заповнюється практичним психологом


 1. ^ Від кого, коли і з якого приводу надійшов запит на соціально-психологічний супровід дитини (№ протоколу, дата педради, рішенням якої учня поставлено на облік ______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 1. ^ Відомості про батьків (опікунів):

прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи, контактний телефон

Мати: _________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Батько: _________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Примітка: якщо не працюють, вказати причину: інвалід/ пенсіонер/ домогосподарка/ безробітний. Якщо обоє батьків працюють за кордоном, вказати, хто займається доглядом та вихованням дитини на цей момент: бабуся(дідусь)/ тітка (дядько)/ знайомі тощо (вказати контактний телефон)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 1. ^ Згода батьків на збір особистих даних: проведення соціально-психологічної діагностики, корекційно-розвивальної роботи (дата, підпис) _______________________________________________________________

 2. Особливості сім'ї (повна/ неповна; з матір’ю, з батьком, рідні батьки/ опікуни; сприяє /не сприяє/ гармонійному психічному і фізичному розвитку/; дитина сирота/ напівсирота тощо )

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. ^ Соціально-побутові умови

(акти обстеження житлово-побутових умов додаються)

а) задовільні;

б) не задовільні.


 1. Соціальні-пільги, якими користується дитина __________________

__________________________________________________________________

 1. ^ Стан здоров’я дитини (здорова; стоїть на «Д» обліку; дитина з особливими потребами________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________Педагогічні показники ( рівень навчальних досягнень: високий, достатній, середній, низький; труднощі в навчанні; переважаючі навчальні інтереси; наявність проблем в поведінці дитини) ____________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Психологічні показники ( особливості мотиваційно-смислової сфери ( ціннісні орієнтації, переважаючі мотиви); наявність акцентуацій характеру; самооцінка; рівень тривожності; особливості розвитку емоційно-вольової сфери та інші показники, що мають вплив на негативні прояви в поведінці дитини )

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. ^ Соціальні показники:

Наявність шкідливих звичок (вживання алкоголю; тютюнопаління; наркотичних речовин; потяг до азартних ігор тощо )

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

^ Відхилення в соціальній поведінці ( бійки; пропуски занять без поважних причин; недисциплінованість; побиття слабких; вимагання; жорстоке ставлення до тварин; крадіжки; порушення громадського порядку (облік в інспекції у справах неповнолітніх); немотивовані вчинки; втечі з дому, навчального закладу тощо)

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Соціометричний статус учня в колективі _________________________

__________________________________________________________________

Рівень соціальної адаптації ______________________________________________________________

а) Високий (1. Усвідомлене прийняття і виконання норм колективного життя. 2. Гармонійні взаємини з дорослими та однолітками. 3. Адекватне ставлення до педагогічних впливів. 4. Самоконтроль поведінки. 5. Активна участь у житті класного колективу. 6 Задоволення своїм статусом і взаєминами.)

б) Середній (1. Пристосування до норм колективного життя. 2. Не стійкі взаємини з оточуючими. 3. Суперечливе ставлення до педагогічних впливів. 4. Потребує контролю в поведінці. 5. Періодична участь у житті класного колективу. 6 Не повне задоволення своїм статусом і взаєминами.)

в) Низький (1. Неприйняття і невиконання норм колективного життя. 2. Конфліктні взаємини з дорослими та однолітками. 3. Неадекватне ставлення до педагогічних впливів. 4. Некерована поведінка. 5. Пасивна участь у житті класного колективу. 6 Незадоволення своїм статусом і взаєминами.)
Облік проведеної роботи

(заповнюється адміністрацією закладу,

класним керівником, практичним психологом, соціальним педагогом)

Дата

Вид роботи

Ким проводиться робота

Зміст роботи

Примітка

Примітка: результати і висновки спостережень, протоколи консультацій, протоколи діагностичного обстеження оформлені за відповідною формою, фіксуються та зберігаються у відповідній документації практичного психолога та соціального педагога і надаються лише за вимогою фахівцям психологічної служби відповідно до Етичного кодексу.

Схожі:

Нака з iconНака з

Нака з iconНака з

Нака з iconНака з

Нака з iconНака з
Про затвердження Протоколів лікування дітей зі спеціальності „Дитяча офтальмологія”
Нака з iconНака з
Про затвердження методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку бібліотечних фондів
Нака з iconНака з
Про затвердження Протоколів діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей
Нака з iconНака з
Про затвердження клінічних Протоколів лікування дітей зі спеціальності “Дитяча нефрологія”
Нака з iconНака з
Про затвердження клінічних протоколів лікування найпоширеніших нейрохірургічних захворювань у дітей
Нака з iconНака з
Згідно з планом масових заходів Донецької облдержадміністрації, присвячених Року творчості
Нака з iconНака з
Про затвердження Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка