Навчальний план лозівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 Лозівської міської ради Харківської області
НазваНавчальний план лозівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 Лозівської міської ради Харківської області
Сторінка1/7
Дата конвертації25.03.2013
Розмір0.68 Mb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон
  1   2   3   4   5   6   7

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник відділу освіти
Лозівської міської ради
Харківської області
__________________ О.О. Інденко
«___»___________ 2012 р.


РОБОЧИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Лозівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 11 Лозівської міської ради
Харківської області
на 2012/2013 навчальний рік

«ПОГОДЖЕНО»
на засіданні ради школи
протокол № 7 від 31.05.2012
голова ради школи
_______________ В.І. Кочергін
«ПОГОДЖЕНО»
на засіданні педагогічної ради школи
протокол № 6 від 31.05.2012
Голова педагогічної ради школи, директор
_______________ О.Г. Неділько

ПОГОДЖУЮ

Заступник начальника відділу освіти Лозівської міської ради Харківської області

________________К.В.Кукузенко

«^ 01» червня 2012ПОГОДЖУЮ

Завідувач методичного кабінету відділу освіти Лозівської міської ради Харківської області

________________Л.Г.Чилова

«31» травня 2012

^
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

Лозівської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 11

Лозівської міської ради Харківської області

на 2012/2013 навчальний рік
І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

Мета діяльності загальноосвітньої школи

Для реалізації мети діяльності школи робочий навчальний план на 2012-2013 навчальний рік розроблено на основі таких документів:

 • Закон України «Про освіту» (зі змінами);

 • Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами);

 • Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

 • Закон України від 06.07.2010 № 2442-VІ «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»;

 • Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений
  постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462 (чинний для 1-го класу);

 • Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений
  постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 р. N 1717

(чинний для 2-4-х класів);

 • Державний стандарт базової і повної середньої освіти;

 • Державні санітарні правила і норми улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.2.008-01);

 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 № 854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі»;

 • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.05.2012 № 1/9-399 “Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року”;

 • Розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 20.07.2001 № 476 «Про впровадження у навчально-виховний процес спеціального курсу «Харківщинознавство»;

 • Наказ Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 13.07.2009 № 392 «Про затвердження заходів Головного управління освіти і науки з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки»;

 • Наказ Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 02.11.2010 № 579 «Про запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області пілотного проекту «Православна культура Слобожанщини»;

 • Наказ Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 11.05.2012 № 268 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2012/2013 навчальний рік і режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області»;

 • Наказ відділу освіти Лозівської міської ради від 11.05.2012 № 311 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2012/2013 навчальний рік та режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів міста Лозова».

Робочий навчальний план включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні в повному обсязі згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та вимогами нормативних документів :

 • для учнів 1-го класу за Типовим навчальним планом відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572 (додаток № 1 – для 1-4 класів з українською мовою навчання);

 • для учнів 2, 3-Б, 4-Б класів за Типовими навчальними планами відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 № 682 (додаток № 2 – для 1-4 класів з українською мовою навчання та вивченням російської мови чи іншої мови національних меншин);

 • для учнів 3-А, 4-А класів за Типовими навчальними планами відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 № 682 (додаток № 3 – для 1- 4 класів з російською мовою навчання );

 • для 5-Б, 6-Б, 7-Б, 8-Б, 9-А, 9-Б класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом Міністерством освіти і науки України від 05.02.2009 № 66 (додаток № 2 – для класів з українською мовою навчання та вивченням російської мови чи іншої мови національних меншин)

 • для 5-А, 6-А, 7-А, 8-А класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом Міністерством освіти і науки України від 05.02.2009 № 66 (додаток № 4 – для класів з російською мовою навчання );

 • для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834:

- 10-го, 11-Б класів з українською мовою навчання з вивченням російської мови (універсальний профіль) — відповідно до додатку № 4;

- 11-А клас з російською мовою навчання (біотехнологічний профіль)
— відповідно до додатків 7, 14;

^ Тип закладу (за статутом): середня загальноосвітня школа.

Мова навчання: 1, 2, 3- Б, 4-Б, 5- Б, 6 – Б, 7- Б, 8- Б , 9-А, 9-Б,
10, 11-Б класи - українська.

3- А, 4- А, 5-А, 6-А , 7-А, 8- А, 11-А класи – ­російська.

Іноземна мова: англійська.

ІІ. ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ.

Інваріантна частина робочого навчального плану представлена у повному обсязі, враховуючи вимоги додержання Державного стандарту загальної середньої освіти.

З метою реалізації мовної стратегії національної доктрини розвитку освіти України особлива увага приділяється вивченню учнями української мови як державної, оволодінню англійської мови, обов’язкове вивчення якої запроваджено з 1 класу.

Робочим навчальним планом передбачено неповну кількість годин на вивчення окремих предметів. Викладання здійснюватиметься протягом навчального року, чергуючись посеместрово, або потижнево. (Див. таб.1, таб.2)

^ Варіативна складова робочого навчального плану

Зміст варіативної складової робочого навчального плану визначено з урахуванням особливості регіону, освітніх запитів учнів та їх батьків, за наявності відповідної навчально – матеріальної бази, програмно-методичного та кадрового забезпечення.

Варіативна частина робочого навчального плану використана для поглиблення змісту окремих предметів інваріантної частини і викладання курсів за вибором, факультативних занять. Години варіативної складової розподілені таким чином:

^ В 1, 2, 3-А, 4-А класах з метою поглиблення диференціації та створення умов для здобутя учнями початкової школи якісних знань виділено 1 годину на тиждень для індивідуальних та групових занять.

В 1 класі з метою розвитку творчих, мовленнєвих, комунікаційних та художньо-естетичних навичок введено курс «Абетка театрального мистецтва» в обсязі 1 години на тиждень.

^ В 2 класі з метою виконання програми в повному обсязі виділено додатково 1 годину на вивчення українського читання.

В 3-Б, 4-Б класах з метою виконання програм в повному обсязі виділено додатково по 1 годині на вивчення української мови та українського читання.

^ В 3-А, 4-А класах з метою отримання учнями знань, які формують уявлення про картину світу, з метою забезпечення всебічного розвивального і виховного впливу на учнів, сприяння формуванню особистості, здатної правильно обрати свій шлях у житті, зважаючи на власні можливості, введено курс «Уроки для стійкого розвитку. Моя щаслива планета» в обсязі 1 година на тиждень.

^ В 3-Б та 4-Б класах для забезпечення цілісності здійснення геометричної пропедевтики знань учнів початкових класів запроваджено викладання курсу за вибором «Елементи геометрії» в обсязі 1 година на тиждень.

^ В 5-А, 5-Б, 6-А та 6-Б класах з метою реального підвищення духовно-морального рівня підростаючого покоління, формування стійкої системи мотивації, світоглядних позицій та культури життя як дітей, так і їхніх батьків, самих учителів продовжено в 5-х та запроваджено в 6-х класах факультативний курс «Православна культура Слобожанщини» в обсязі 0,5 годин на тиждень.

^ В 5-Б та 6-Б класах з метою поглиблення практичних навичок за рахунок варіативної складової збільшено кількість годин на викладання трудового навчання до 1,5 годин, (лист Міністерства освіти і науки України від 10.08.10 №1/9-538).

^ В 7-Б класі відведено 0,5 годин на тиждень на виконання програми з російської мови у повному обсязі.

З метою поглиблення пізнавального інтересу учнів до Української держави, рідного краю, розвитку краєзнавчого руху на Харківщині, виховання в учнівської молоді поваги і шанобливого ставлення до історико-культурної спадщини запроваджено курс «Харківщинознавство», який вивчатиметься у 8 класах по 1 годині, у 9 класах – по 0,5 годин.

Враховуючи освітні запити учнів, з метою створення умов для допрофільної підготовки учнів, свідомого вибору ними профілю навчання у старшій школі запроваджено такі спецкурси та факультативні курси біолого-хімічного та філологічного профілів:

- з метою поглиблення знань про практичне застосування неорганічних речовин у повсякденному житті, формування знань про вплив хімічних речовин на здоров’я людини, формування здорового способу мислення школярів, формування навичок надання першої допомоги у 8-Б класі введено спецкурс «Хімія і медицина», в обсязі 0,5 годин на тиждень;

- з метою формування в учнів гуманістичних ідей, екологічного способу мислення, здорового способу життя, формуванню компетенцій, яких потребує сучасне життя, активізації творчої пізнавальної діяльності учнів, у 7-А класі введено викладання спеціального курсу «Життя рослин» в обсязі 1 година на тиждень, в 9-х класах введено факультативний курс «Охорона тварин» в обсязі по 1 годині на тиждень;

- з метою поглиблення знань про функціональні можливості української мови, формування комунікативних і мовленнєвих компетенцій учнів у 8-А та 8-Б класах введено курс «Практикум з правопису української мови» в обсязі 1 година на тиждень;

- факультативний курс «Гіди-перекладачі (англійська мова)» введено в 8-А, 8-Б класах в обсязі 1 година на тиждень з метою формування в учнів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні вміння, сформовані на основі мовних знань і навичок.

- в 7-А класі з метою створення умов для різнопланової підготовки учнів до життя у сучасному суспільстві, формування навичок свідомого споживання та організації якісної пропедевтичної підготовки запроваджено курс «Основи раціонального споживання» в обсязі 0,5 години на тиждень.

В 10-му та 11-х класах для вивчення предметів «Алгебра та початки аналізу» і «Геометрія» на академічному рівні з варіативної частини додатково виділено: в 10-му і 11-А класах на вивчення алгебри і початків аналізу і геометрії по 0,5 години на тиждень; в 11-Б на вивчення алгебри і початків аналізу – 1,5 та 0,5 години на тиждень на вивчення геометрії. В 10-а класі на викладання предмета «Література (інтегрований курс)» з варіативної складової виділено додатково 1 година на тиждень.

В 10-му та 11-Б класах універсального профілю для вивчення фізики на академічному рівні з варіативної частини додатково виділено по 1 годині на тиждень. З метою вивчення хімії на академічному рівні в 11-Б класі з варіативної частини додатково виділено 1 годину.

З метою поглиблення знань учнів з дисциплін, які є профільними або базовими чи суміжними до профільних, для розбудови індивідуальної освітньої траєкторії учнів старшої школи сплановано викладання:

 • в 11-А факультативного курсу за авторською програмою, в 10-Б та 11-Б класах авторського курсу за вибором, «Креслення» в обсязі 1 години на тиждень для забезпечення умов для життєвого і професійного самовизначення старшокласників та формування іх готовності до свідомого обгрунтованого вибору ними майбутньої професії.

 • в 10-му класі курсу за вибором «Ми різні – ми рівні» в обсязі 1 години на тиждень, з метою сприяти розвитку в учнів комунікативних навичок, за допомогою яких, вони можуть будувати толерантні, партнерські відносини з оточенням.

 • в 11-а класі факультативного курсу «Адаптаційна фізіологія людини і тварин» – 1 година на тиждень, який розширює та поглиблює окремі теми основної профільної дисципліни – біології;

 • з метою створення умов для опанування учнями сукупності знань з питань національної та світової культури, для зростання культурного та інтелектуального рівня старшокласників в 11-Б класі запроваджено викладання курсу за вибором «Історія українського кінематографа ХХ ст.» в обсязі 1 година на тиждень;

 • в 11-Б класі з метою підготовки учнів до професійного самовизначення в умовах ринку, виховання в учнів ставлення до себе як до суб’єкта професійної діяльності, усвідомлення своєї індивідуальної неповторності введено факультативний курс «Основи догляду за зовнішністю» в обсязі 1 година на тиждень та курс за вибором «Основи споживчих знань» в обсязі 1,5 години на тиждень в 10 класі.

 • в 11-Б класі з метою виховання у учнів активної життєвої позиції, адаптивності, готовності до безперервної професійної освіти, конкурентної боротьби на ринку праці, потреби ініціативно включатися

в систему нових економічних відносин, оволодівання уміннями і навичками практичного виконання відомих технік української народної вишивки введено курси «Технологія вишивання сорочки» та «Технологія вишивання весільних рушників».

З метою створення умов для здобуття учнями якісної загальної середньої освіти, грунтовної підготовки старшокласників до зовнішнього незалежного оцінювання, для задоволення пізнавальних інтересів учнів запроваджено вивчення :

 • в 10, 11-Б класах спецкурсу «Сучасна українська література» – 1 година на тиждень;

 • в 11-А класі – факультативного курсу «Орфографічний практикум» - 0,5 години на тиждень;

 • в 10 класі – курсу «Україна і світовий ринок» – 1 година на тиждень;

 • факультативного курсу з англійської мови «Основи ділового спілкування іноземною мовою» в 11 та 11-А класах по 0,5 годин на тиждень, в 11-Б – 1 година на тиждень .

Факультативний курс «Профілактика ризикованої поведінки і ВІЛ/СНІДу за проектом «Школа проти СНІДу» введено в 10 класі в обсязі 0,5 години з метою формування у старшокласників гуманістичних ідеалів, знань та навичок необхідних для збереження власного здоров’я та формування толерантного ставлення до людей інфікованих ВІЛ.

З метою створення єдиного освітнього простору в межах  центральної частини міста, реалізації профільного навчання, розвитоку творчих здібностей, нахилів дітей в межах освітнього округу в 10 класі введено міжшкільні факультативні курси біолого-хімічного профілю:

 • «Порівняльна морфологія, анатомія і фізіологія рослин» – 0,5 години на тиждень;

 • «Порівняльна анатомія і фізіологія тварин» – 0,5 години на тиждень;

 • «Розв’язування задач з хімії» – 1 година на тиждень .


Таблиця 1. Розподіл годин на предмети, що мають неповну кількість годин з
посеместровим та потижневим чередуванням.

Класи

Предмет

К-ть годин

І сем

ІІ сем

3-Б, 4-Б

Українська мова

3,5

4

3

Українське читання

3,5

3

4

5-Б

Українська мова

3,5

4

3

Іноземна мова (англійська)

3,5

3

4

7-А, 7-Б

Алгебра

2,5

3

2

Геометрія

1,5

1

2

8-А, 8-Б

Історія України

1,5

1

2

Географія

1,5

2

1

9-А, 9-Б

Історія України

1,5

2

1

Географія

1,5

1

2

10

Біологія

1,5

2

1

Географія

1,5

1

2

10

Історія України

1,5

І, ІІІ тижд – 1

ІІ, ІV тижд – 2

Художня культура

0,5

І, ІІІ тижд – 1

ІІ, ІV тижд – 0

11-А, 11-Б

Історія України

1,5

І, ІІІ тижд – 1

ІІ, ІV тижд – 2

Людина і світ

0,5

І, ІІІ тижд – 1

ІІ, ІV тижд -0

11-Б

Біологія

1,5

2

1

Екологія

0,5

0

1

10

Порівняльна анатомія і фізіологія тварин.

0,5

0

1

Порівняльна морфологія, анатомія і фізіологія рослин.

0,5

1

0

11-Б

Технологія вишивання сорочки

0,5

1

0

Технологія вишивання весільних рушників

0,5

0

1


Таблиця 2. Розподіл годин на предмети, що мають неповну кількість годин з
потижневим чередуванням.

Класи

Предмет

К-ть годин

І, ІІІ тижд

ІІ, ІV тижд

5-А

Фізична культура

2,5

3

2

Православна культура Слобожанщини

0,5

0

1

5-Б

Трудове навчання

1,5

2

1

Православна культура Слобожанщини

0,5

0

1

6-Б

Трудове навчання

1,5

1

2

Православна культура Слобожанщини

0,5

1

0

6-А

Фізична культура

2,5

2

3

Православна культура Слобожанщини

0,5

1

0

7-А

Фізична культура

2,5

2

3

Основи раціонального споживання

0,5

1

0

8-Б

Основи здоров’я

0,5

1

0

Хімія і медицина

0,5

0

1

8-А

Основи здоров’я

0,5

0

1

Російська мова

2,5

3

2

9-А, 9-Б

Основи здоров’я

0,5

1

0

Харківщинознавство

0,5

0

1

10

Основи споживчих знань

1,5

2

1

Україна і світовий ринок

0,5

1

0

10

Профілактика ризикованої поведінки і ВІЛ/СНІДу за проектом «Школа проти СНІДу»

0,5

1

0

Основи ділового спілкування іноземною мовою

0,5

0

1

11-А, 11-Б

Художня культура

0,5

1

0

Астрономія

0,5

0

1

11-Б

Екологія

0,5

1

0

11-А

Орфографічний практикум

0,5

1

0

Основи ділового спілкування іноземною мовою

0,5

0

1

11-А

Алгебра і початки аналізу

2,5

3

2

Геометрія

1,5

1

2

ІІІ. Структура навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2012/2013 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом «День знань» і закінчується на пізніше 1 липня. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр – з 1 вересня по 28 грудня, ІІ семестр – з 14 січня по 24 травня.

Закінчується навчальний рік проведенням навчальних екскурсій у 1-4 класах (27 – 30 травня), навчальних екскурсій та практики у 5-8, 10 класах (27 травня – 7 червня). Відповідно до Листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 №1/9-61 про затвердження документу «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів». Кількість годин для кожної паралелі: 1-4 класи 4 дні по 3 години (12 годин); 5,6 класи – 10 днів по 3 години (30 годин); 7, 8 класи – 10 днів по 4 години (40 годин); 10 клас – 10 днів по 5 годин (50 годин).

Державна підсумкова атестація випускників початкової, основної та старшої школи проводиться відповідно до вимог чинного законодавства України, у терміни, визначені Міністерством освіти і науки молоді та спорту України.

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно, осінні з 29 жовтня по 4 листопада, зимові з 29 грудня по 13 січня, весняні з 25 по 31 березня.

^ Режим роботи навчального закладу:

- 5-денний,

- змінність - I зміна,

- кабінетна система,

- тривалість уроків: 1 кл. - 35 хв; 2-4 кл. – 40 хв.; 5-11 кл. – 45 хв.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов, за погодженням з Головним управлінням освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул; за певних умов за погодженням з відділом освіти міської ради може змінюватися порядок проведення навчальної практики.

На гурткову роботу виділено 18 годин , які використані з урахуванням художньо-естетичних, пізнавальних запитів учасників педагогічного процесу, а саме :

 • заняття туризмом,

 • вокалом,

 • роботу гуртків «Юних інспекторів руху», «Дружини юних пожежних рятівників»;

 • народними промислами та іншим.


Додатки до робочого навчального плану :
Додаток 1. Робочий навчальний план для 1 класу з українською
мовою навчання.

Додаток 2. Робочий навчальний план для 2-4 класів з українською
мовою навчання.

Додаток 3. Робочий навчальний план для 3-4 класів з російською
мовою навчання.

Додаток 4. Робочий навчальний план для 5-9 класів з українською
мовою навчання.

Додаток 5. Робочий навчальний план для 5-8 класів

Додаток 6 Робочий навчальний план для 10 класу універсального
профілю з українською мовою навчання

Додаток 7. Робочий навчальний план для 11-А класу біотехнологічного
профілю з навчанням російською мовою.

Додаток 8 Робочий навчальний план для 11-Б універсального
профілю з українською мовою навчання.

Додаток 9 Перелік програм для забезпечення вивчення навчальних
предметів варіативної складової робочого навчального плану.

Директор школи О.Г. Неділько

Додаток 1

складений відповідно до додатку 1
Типового навчального плану
( наказ
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 10.06.2011 № 572)

^
Робочий навчальний план

для 1-го класу з українською мовою навчання


Навчальні предмети

1 клас

Українська мова (навчання грамоти)

7

Іноземна мова (англійська)

1

Математика

4

Природознавство

2

Музичне мистецтво

1

Образотворче мистецтво

1

Трудове навчання

1

Основи здоров'я

1

Фізична культура

3

Усього
18+3
Варіативна складова
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

Індивідуальні та групові заняття

1

Абетка театрального мистецтва

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Навчальний план лозівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 Лозівської міської ради Харківської області iconМіністерство освіти І науки України Відділ освіти Лозівської міської...
За звітний період на особистий прийом звернулося 10 громадян. Це на 4 звернення більше, ніж за звітний період минулого року. Всі...
Навчальний план лозівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 Лозівської міської ради Харківської області iconПлан роботи кленівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської...
Кленівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради Харківської області
Навчальний план лозівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 Лозівської міської ради Харківської області iconРічний план станичненської загальноосвітньої школи І ііі ступенів...
Аналіз роботи школи за минулий навчальний рік та завдання на новий навчальний рік
Навчальний план лозівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 Лозівської міської ради Харківської області iconРобочий навчальний план станичненської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Департаменту науки І освіти Харківської обласної державної адміністрації від 28. 05. 2013 року №354 «Про затвердження робочих навчальних...
Навчальний план лозівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 Лозівської міської ради Харківської області iconПояснювальна записка до робочого навчального плану Куп’янської загальноосвітньої...
Харківської області», наказу відділу освіти Куп'янської міської ради Харківської області №225 від 14. 05. 2012 «Про затвердження...
Навчальний план лозівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 Лозівської міської ради Харківської області iconДо нового 2011-2012 навчального року
Повна назва, навчального закладу Лозівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Лозівської міської ради Харківської області
Навчальний план лозівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 Лозівської міської ради Харківської області iconЛозівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №9 «Перлинка»...

Навчальний план лозівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 Лозівської міської ради Харківської області iconЛозівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №9 «Перлинка»...

Навчальний план лозівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 Лозівської міської ради Харківської області iconРобочий навчальний план станичненської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Головного управління освіти І науки від 11. 05. 2012 №268 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2012/2013 навчальний рік...
Навчальний план лозівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 Лозівської міської ради Харківської області iconДо нового 2011-2012 навчального року
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка