Положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій Великобурлуцької районної державної адміністрації
Скачати 78.96 Kb.
НазваПоложення про відділ з питань надзвичайних ситуацій Великобурлуцької районної державної адміністрації
Дата конвертації26.03.2013
Розмір78.96 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови

районної державної адміністрації

від 8 серпня 2008 року № 253
ПОЛОЖЕННЯ
про відділ з питань надзвичайних ситуацій


Великобурлуцької районної державної адміністрації
1. Відділ з питань надзвичайних ситуацій районної (далі — відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації і є підзвітним та підконтрольним голові районної державної адміністрації та Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій Харківської обласної державної адміністрації.

Відділ є органом управління місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій (далі — територіальна підсистема цивільного захисту).
2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими, відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, розпорядженнями голови обласної, районної державних адміністрацій, наказами начальника Головного управління з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями відділу є:

3.1. Участь у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту;

організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

3.2. Розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил ланки територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період.

3.3. Здійснення разом з іншими органами управління ланки територіальної підсистеми цивільного захисту інформаційного забезпечення, впровадження сучасних інформаційних технологій та створення банків даних з питань захисту населення.
4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення.

4.2. Подає голові районної державної адміністрації, Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації:

пропозиції до проектів програм щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на територію району;

пропозиції щодо включення до проектів районного і місцевих бюджетів витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил ланки територіальної підсистеми цивільного захисту, систем зв’язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

4.3. Здійснює у межах своїх повноважень збір, накопичення, обробку і аналіз інформації про стан техногенної та природної безпеки та забезпечує оперативне інформування голови районної державної адміністрації, Головного управління з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації.

4.4. Подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо утворення та складу спеціальних комісій з ліквідації надзвичайних ситуацій, бере участь у їх роботі.

4.5. Координує діяльність сил ланки територіальної підсистеми цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

4.6. Забезпечує оповіщення керівного складу органів управління та сил ланки територіальної підсистеми цивільного захисту і населення про загрозу виникнення та виникнення надзвичайної ситуації.

4.7. Бере участь:

у прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, районуванні територій за наявністю потенційно небезпечних об’єктів і об’єктів підвищеної небезпеки та загрози виникнення стихійного лиха;

у підготовці для подання голові районної державної адміністрації пропозицій щодо розподілу коштів резервного фонду районного бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;

в організації відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що проводяться силами цивільного захисту;

у впровадженні в практику досягнень науки і техніки з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення впливу негативних наслідків та проведення робіт з їх ліквідації;

у розробленні для подання в установленому порядку голові районної державної адміністрації планів цивільного захисту і заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

в організації проведення підготовки органів управління та сил ланки територіальної підсистеми цивільного захисту і населення до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період, зокрема підготовки учнів з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту (цивільної оборони);

у розробленні та організації здійснення заходів щодо евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій та зон можливих бойових дій в особливий період.

4.8. Організовує та в установленому порядку здійснює контроль за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом і цільовим використанням матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

4.9. Сприяє, під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, застосуванню за призначенням сил Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціалізованих та невоєнізованих формувань.

4.10. Організовує роботу з планування укриття населення у захисних спорудах, веде їх облік, контролює стан утримання таких споруд, бере участь у роботі комісії з питань визначення їх стану.

4.11. Подає, разом з Великобурлуцьким районним відділом Головного управління МНС України в Харківській області, пропозиції голові відповідної держадміністрації щодо потреби в засобах радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил територіальної підсистеми цивільного захисту, а також щодо місць їх зберігання.

4.12. Організовує накопичення та зберігання засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил територіальної підсистеми цивільного захисту та їх своєчасну видачу під час загрози виникнення або виникнення радіаційних і хімічних аварій та в особливий період.

4.13. Здійснює у межах своїх повноважень:

контроль за проведенням робіт з ліквідації наслідків радіаційних аварій;

дає оцінку радіаційній обстановці на територіях, забруднених унаслідок радіаційних аварій, організовує проведення радіоекологічного моніторингу і координує роботи з визначення радіаційної обстановки на таких територіях.

4.14. Перевіряє готовність комунальних аварійно-рятувальних служб до реагування на надзвичайні ситуації.

4.15. Готує та вносить на розгляд голови районної державної адміністрації пропозиції щодо оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

4.16. Організовує роботу розрахунково-аналітичних груп з оцінки радіаційного і хімічного стану в умовах надзвичайних ситуацій.

4.17. Організовує та забезпечує роботу районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

4.18. Організовує роботу районної евакуаційної комісії.

4.19. Розробляє і здійснює,у межах своїх повноважень, заходи щодо:

участі органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту в територіальній обороні;

виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності у межах своїх повноважень.

4.20. Організовує роботу із забезпечення готовності системи зв’язку та централізованого оповіщення;

4.21. Забезпечує доведення до керівного складу районної державної адміністрації та виконавчих комітетів селищних і сільських рад розпоряджень про переведення ланки територіальної підсистеми цивільного захисту у вищі ступені готовності

4.22. Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та здійснює контроль за її збереженням.

4.23. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.
5. Відділ має право:

5.1. Одержувати в установленому порядку від управлінь і відділів районної державної адміністрації, виконкомів селищних і сільських рад, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування, інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

5.2. Заслуховувати інформацію посадових осіб підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності і підпорядкування, про хід виконання завдань і заходів у сфері цивільного захисту та в установленому законодавством порядку давати їм обов’язкові для виконання розпорядження про усунення порушень вимог цивільного захисту.

5.3. Залучати до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх виникненням, сили ланки територіальної підсистеми цивільного захисту згідно з планами взаємодії, а також окремих спеціалістів — за погодженням з їх керівниками.
6. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації та виконкомами селищних і сільських рад, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і підпорядкування, об’єднаннями громадян.

7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з начальником Головного управління з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації. На посаду начальника відділу призначаються цивільні особи у порядку, встановленому законодавством.
8. Начальник відділу:

8.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та прийняті ним рішення, визначає ступінь відповідальності працівників відділу.

8.2. Організовує діяльність відділу, спрямовану на розроблення і здійснення заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

8.3. Забезпечує підготовку у межах своїх повноважень проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації.

8.4. Подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо прийняття рішень про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

8.5. Інформує правоохоронні органи про виявлені на об’єктах господарювання та територіях порушення, які можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій.

8.6. Бере участь у розгляді виконкомами селищних і сільських рад питань цивільного захисту.

8.7. Скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
9. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу, кошторис, штатний розпис затверджуються головою відповідної держадміністрації після проведення експертизи відповідними фінансовими органами.
10. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 
Керівник апарату районної

державної адміністрації ОВСЯННІКОВ О.М.

Схожі:

Положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій Великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної...
Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що...
Положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій Великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної...
Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що...
Положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій Великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про сектор культури І туризму великобурлуцької районної державної адміністрації
Великобурлуцької районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, входить до складу Великобурлуцької...
Положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій Великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про сектор культури І туризму Великобурлуцької районної державної адміністрації
Великобурлуцької районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний...
Положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій Великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про сектор з питань надзвичайних ситуацій та цивільного...
Сектор є органом управління місцевої ланки Харківської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення...
Положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій Великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації
Положенням про архів Великобурлуцької районної державної адміністрації, Порядком обліку, використання, зберігання печаток І штампів...
Положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій Великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про сектор у справах молоді та спорту великобурлуцької...
Великобурлуцької районної державної адміністрації Харківської області, що утворюється відповідно головою районної державної адміністрації...
Положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій Великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Великобурлуцької...
Великобурлуцької районної державної адміністрації Харківської області, що утворюється відповідно головою районної державної адміністрації...
Положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій Великобурлуцької районної державної адміністрації iconРозпорядження
Положення про відділ освіти Великобурлуцької районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної...
Положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій Великобурлуцької районної державної адміністрації iconВідділ у справах сім’ї та молоді затверджую великобурлуцької районної...
Положення про відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації. Посадові інструкції
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка