Обовязки посадових осіб з охорони праці в закладах освіти витяг з Положення про організацію роботи праці учасників навчально – виховного процесу в установах І закладах освіти затверджено наказом Міністерства освіти І науки України за №563 від 08. 2001 р
Скачати 98.73 Kb.
НазваОбовязки посадових осіб з охорони праці в закладах освіти витяг з Положення про організацію роботи праці учасників навчально – виховного процесу в установах І закладах освіти затверджено наказом Міністерства освіти І науки України за №563 від 08. 2001 р
Дата конвертації27.03.2013
Розмір98.73 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
ОБОВЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
Витяг з Положення про організацію роботи праці учасників навчально – виховного процесу в установах і закладах освіти (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України за № 563 від 1.08.2001 р.
Директор:


 1. Відповідає за створення безпечний умов навчально – виховного процесу згідно з чинним законодавством, міжгалузевими і галузевими нормативними, інструктивними та іншими документами з охорони праці, цим Положенням, не дозволяє проведення навчально – виховного процесу за наявності шкідливих та небезпечних умов для здоров'я учасників навчально – виховного процесу.

 2. Відповідно до Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці 3.08.93р. за № 73 і зареєстрованого в Мінюсті України 30.09.93 р. за № 140. створює у закладі освіти службу охорони праці, яка безпосередньо йому підпорядковується, або призначає відповідальних за організацію роботи з охорони праці та визначає їх функціональні обов’язки, забезпечує функціонування системи управління охороною праці у закладі освіти.

 3. Призначає наказом осіб, відповідальних за стан охорони праці в структурних підрозділах, навчальних кабінетах, лабораторіях, спортзалах, тирах (стрільбищах) тощо.

 4. Затверджує посадові інструкції керівників за станом охорони праці в структурних підрозділів, працівників з обов’язковим блоком питань охорони праці.

 5. Створює і визначає порядок роботи постійної технічної комісії з уведення в експлуатацію нових, реконструйованих навчальних приміщень і обладнання, затверджує акти приймання.

 6. Уживає заходів щодо приведення інженерно – технічних комунікацій, устаткування, обладнання у відповідність до чинних стандартів, правил, норм з охорони праці.

 7. Щорічно укладає колективний договір (угоду), що містить розділ охорони праці, та забезпечує його виконання.

 8. Організовує роботу комісії з перевірки готовності закладу освіти до нового навчального року та до роботи в осінньо – зимовий період.

 9. Забезпечує виконання законодавчих, нормативних актів, наказів, рішень, розпоряджень, інструктивних матеріалів з питань охорони праці Міністерства освіти і науки України, місцевих органів управління освітою, виконання заходів з охорони праці колективного договору (угоди), приписів органів державного нагляду за охороною праці, пропозиції профспілкового комітету.

 10. На засіданнях ради закладу освіти, нарадах керівників структурних підрозділів, інших осіб, відповідальних за стан охорони праці, організовує звітування з питань профілактики травматизму, виконання заходів розділу з охорони праці колективного договору (угоди), видає накази, розпорядження з цих питань.

 11. Організовує профілактичну роботу щодо запобігання травматизму і зниження захворюваності серед учасників навчально – виховного процесу.

 12. Організовує роботу з розробки програми вступного інструктажу та забезпечує проведення всіх видів інструктажів (з охорони праці – відповідно до Типового Положення; з безпеки життєдіяльності – відповідно до цього Положення).

 13. Організовує роботу щодо розроблення та періодичного перегляду:

  • інструкцій з охорони праці для працівників відповідно до ДНАОП 0.00 – 4.15 -98 „Положення про розробку інструкцій з охорони праці”, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.98р. №9, зареєстрованого в Мінюсті України 7.04.98 за № 226/ 2666;

  • інструкції з безпеки для вихованців, учнів, студентів, аспірантів відповідно до цього Положення; перегляд цих інструкцій здійснюється один раз на п’ять років.

 14. Сприяє проведенню та бере участь у проведенні адміністративно – господарського контролю за дотриманням вимог охорони праці.

 15. Контролює забезпечення учасників навчально – виховного процесу спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96 „Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту”, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96р. за №170, зареєстрованим у Мінюсті України 18.11.96р. за № 667/1692.

 16. Здійснює контроль за підготовкою трудових студентських загонів, учнівських об’єднань щодо створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку на місцях їх дислокації.

 17. Забезпечує проведення дозиметричного контролю відповідно до чинних нормативних актів з обов’язковою реєстрацією у спеціальному журналі.

 18. Забезпечує навчання з питань охорони праці учасників навчально – виховного процесу та навчання з питань безпеки життєдіяльності вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів з наступною перевіркою знань відповідно до чинного законодавства і цього Положення.

 19. Забезпечує виконання організаційно – технічних заходів упровадження державної системи стандартів безпеки праці, проведення атестації робочих місць за умовами праці.

 20. Організовує проведення обов’язків попередніх та періодичних медичних оглядів учасників навчально – виховного процесу закладу освіти відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94р. за №45 і зареєстрованого в Мінюсті України 21.06.94р. за №136/345.

 21. Організовує з відповідними органами державного нагляду за охороною праці обстеження робочих місць перед виробничою практикою, забезпечує контроль за виконанням робіт, які негативно впливають на учасників навчально – виховного процесу та стан довкілля.

 22. Здійснює постійний зв'язок з державними органами та громадськими організаціями щодо запобігання травматизму серед учасників навчально – виховного процесу.

 23. Повідомляє за підлеглістю та Міністерство освіти і науки України протягом доби про кожний груповий нещасний випадок або випадок із смертельним наслідком, що трапився з вихованцем, учнем, студентом, курсантом, слухачем, аспірантом під час навчально – виховного процесу, на виробництві та в побуті.

 24. Організовує розслідування нещасного випадку з учасником навчально – виховного процесу, затверджує акт про нещасний випадок під час навчально – виховного процесу відповідно до чинних документів, проводить аналіз причин та розробляє заходи щодо запобігання травматизму.^ ОБОВЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
Витяг з Положення про організацію роботи праці учасників навчально – виховного процесу в установах і закладах освіти (затверджено наказом Міністерства освіти

і науки України за № 563 від 1.08.2001 р.
Заступник директора:


 1. Організовує і контролює виконання керівниками структурних підрозділів (факультетів, кафедр, кабінетів, лабораторій тощо) заходів щодо створення здорових і безпечних умов навчально – виховного процесу.

 2. Забезпечує впровадження відповідних вимог державних і галузевих нормативних документів з питань охорони праці у навчально – виховний процес; контролює проведення паспортизації навчальних кабінетів, майстерень, лабораторій, спортзалів тощо.

 3. Здійснює контроль за безпекою навчального обладнання, приладів, хімреактивів, навчально – наочних посібників тощо, які використовуються під час навчально – виховного процесу відповідно до чинних типових переліків і норм.

 4. Здійснює керівництво постійною технічною комісією з введення в експлуатацію нових, реконструйованих навчальних приміщень і обладнання.

 5. Бере участь у підготовці студентських загонів, учнівських об’єднань щодо створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку в місцях їх дислокації.

 6. Один раз на три роки організовує навчання і перевірку знань працівників закладу освіти з охорони праці, входить до складу комісії з перевірки знань.

 7. Контролює у структурних підрозділах проведення інструктажів з питань охорони праці учасників навчально – виховного процесу та інструктажів з безпеки життєдіяльності вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів.

 8. Забезпечує роботу щодо розробки і періодичного перегляду (один раз на п’ять років) інструкцій з охорони праці для працівників закладів освіти та інструкцій з безпеки для вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, а також розподіл вимог охорони праці у методичних рекомендаціях до виконання практичних, лабораторних робіт у навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях тощо.

 9. Забезпечує розробку інструкцій з охорони праці для професій або видів робіт з підвищеною небезпекою, які переглядаються один раз на три роки відповідно до ДНАОП 0.00 – 4.15-98 „Положення про розробку інструкцій з охорони праці”, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.98 р. за №9, зареєстрованого в Мінюсті України 7.04.98 р. за №226/2666.

 10. Бере участь у розробленні з охорони праці колективного договору (угоди)

 11. Затверджує погодженні службою охорони праці добові норми зберігання і витрачення речовин, займистих рідин та інших пожежо- і вибухонебезпечних матеріалів.

 12. Контролює дотримання працівників посадових інструкцій у частині забезпечення охорони праці.

 13. Бере участь в організації та проведенні адміністративно – громадського конролю за станом охорони праці.

 14. Відповідає за правильне та своєчасне розслідування нещасних випадків з учасниками навчально – виховного процесу, аналізує обставини нещасних випадків.


^ ОБОВЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ В ЗАКЛАДАХ

ОСВІТИ
Витяг з Положення про організацію роботи праці учасників навчально – виховного процесу в установах і закладах освіти (затверджено

наказом Міністерства освіти і науки України

за № 563 від 1.08.2001 р.
Завідувач кабінету, лабораторії, майстерні, навчально – виробничої майстерні,

майстер виробничого навчання:


 1. Несе безпосередньо відповідальність за безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, інвентарю тощо.

 2. Не допускає до проведення навчальних занять або робіт учасників навчально – виховного процесу без передбаченого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.

 3. Вимагає у встановленому порядку забезпечення спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту учасників навчально – виховного процесу згідно з ДНАОП 0.00 – 4.26 -96 „Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту”. затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 р. № 170. зареєстрованим у Мінюсті України 18.11.96 р. за № 667/1692.

 4. Відповідно до цього Положення розробляє і переглядає (один раз на п’ять років) інструкції з безпеки під час проведення занять у кабінетах, лабораторіях, навчально – виробничих майстернях, навчальних господарствах, спортивних залах тощо.

 5. Дозволяє використовувати обладнання, встановлене в лабораторіях, кабінетах, навчальних господарствах, цехах, дільницях, полігонах, передбачене чинними типовими переліками, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

 6. Контролює дотримання здорових і безпечних умов проведення виробничої практики вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів на підприємствах, в установах та організаціях, не дозволяє виконання робіт, не передбачених умовами договору.

 7. Проводить інструктажі з охорони праці під час навчального і навчально – виробничого процесу.

 8. Проводить або контролює проведення викладачем, учителем, вихователем інструктажів з безпеки життєдіяльності вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів з обов’язковою реєстрацією в журналі обліку навчальних занять (вступний) та в журналі встановленого зразка (первинний, позаплановий, цільовий).

 9. Бере участь у розроблені окремого розділу з охорони праці колективного договору (угоди).

 10. Терміново повідомляє керівника та службу охорони праці закладу освіти про кожний нещасний випадок, що трапився з учасником навчально – виховного процесу, організовує в разі потреби надання потерпілому першої долікарської допомоги, бере участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.


^ ОБОВЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ В ЗАКЛАДАХ

ОСВІТИ
Витяг з Положення про організацію роботи праці учасників навчально – виховного процесу в

установах і закладах освіти (затверджено

наказом Міністерства освіти і науки

України за № 563 від 1.08.2001 р.
Викладач, учитель, класовод,

куратор групи, вихователь,

класний керівник.


 1. Несе відповідальність за збереження життя і здоров'я вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів під час навчально – виховного процесу.

 2. Забезпечує проведення навчально – виховного процесу, що регламентується чинними законодавчими та нормативно – правовими актами з охорони праці.

 3. Організовує вивчення вихованцями, учнями, студентами правил і норм з охорони праці.

 4. Проводить інструктажі з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами.

а) з охорони праці під час проведення виробничої практики і трудового навчання відповідно до Типового Положення;

б) з безпеки життєдіяльності під час проведення навчальних занять, позакласних, позашкільних заходів: вступний (на початку навчального року) з реєстрацією в журналі обліку навчальних занять на сторінці класного керівника, куратора групи; первинний, позаплановий, цільовий інструктажі – з реєстрацією в спеціальному журналі; інструктажі перед початком заняття (нової теми, лабораторної, практичної роботи тощо) – з реєстрацією в журналі обліку навчальних занять і виробничого навчання на сторінці предмета в рядку про зміст уроку, лекції, практичної роботи тощо.

^ 5. Здійснює контроль за виконанням вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами правил (інструкцій) з безпеки.

6. Проводить профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів під час навчально – виховного процесу.

7. Проводить профілактичну роботу серед вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів щодо вимог особистої безпеки в побуті (дії у надзвичайних ситуаціях, дорожній рух, участь у масових заходах, перебування в громадських місцях, об’єктах торгівлі тощо).

8. Терміново повідомляє керівника та службу охорони праці закладу освіти про кожний нещасний випадок, що трапився з вихованцем, учнем, студентом, курсантом, слухачем, аспірантом, організовує надання першої долікарської допомоги потерпілому, викликає медпрацівника.

9. Бере участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.

Схожі:

Обовязки посадових осіб з охорони праці в закладах освіти витяг з Положення про організацію роботи праці учасників навчально – виховного процесу в установах І закладах освіти затверджено наказом Міністерства освіти І науки України за №563 від 08. 2001 р iconПро організацію роботи з охорони
На виконання вимог Закону України ”Про охорону праці”, “ Положення про організацію охорони праці учасників навчально виховного процесу...
Обовязки посадових осіб з охорони праці в закладах освіти витяг з Положення про організацію роботи праці учасників навчально – виховного процесу в установах І закладах освіти затверджено наказом Міністерства освіти І науки України за №563 від 08. 2001 р iconПоложення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного...
Це Положення розроблено відповідно до Законів України “Про охорону праці”, “Про освіту”, Положення про організацію роботи з охорони...
Обовязки посадових осіб з охорони праці в закладах освіти витяг з Положення про організацію роботи праці учасників навчально – виховного процесу в установах І закладах освіти затверджено наказом Міністерства освіти І науки України за №563 від 08. 2001 р icon1 Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної...
Міністерства освіти І науки України №419 від 01. 12. 98 р., а також «Поло­ження про організацію роботи з охорони праці учасників...
Обовязки посадових осіб з охорони праці в закладах освіти витяг з Положення про організацію роботи праці учасників навчально – виховного процесу в установах І закладах освіти затверджено наказом Міністерства освіти І науки України за №563 від 08. 2001 р iconНаказ
На виконання наказу Міністерства освіти І науки України №563 від 1 серпня 2001 року, «Положення про організацію охорони праці учасників...
Обовязки посадових осіб з охорони праці в закладах освіти витяг з Положення про організацію роботи праці учасників навчально – виховного процесу в установах І закладах освіти затверджено наказом Міністерства освіти І науки України за №563 від 08. 2001 р icon1 Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної...
При складанні інструкції враховано реко­мендації "Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного...
Обовязки посадових осіб з охорони праці в закладах освіти витяг з Положення про організацію роботи праці учасників навчально – виховного процесу в установах І закладах освіти затверджено наказом Міністерства освіти І науки України за №563 від 08. 2001 р iconВідділ освіти білоцерківської районної адміністрації маловільшанська...
На виконання наказу Міністерства освіти І науки України від 01 серпня 2001 року №563 Положення про організацію охорони праці учасників...
Обовязки посадових осіб з охорони праці в закладах освіти витяг з Положення про організацію роботи праці учасників навчально – виховного процесу в установах І закладах освіти затверджено наказом Міністерства освіти І науки України за №563 від 08. 2001 р icon№2 до підпункту 45. 8 Положення про організацію роботи з охорони...
Додаток №2 до підпункту 45. 8 Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах...
Обовязки посадових осіб з охорони праці в закладах освіти витяг з Положення про організацію роботи праці учасників навчально – виховного процесу в установах І закладах освіти затверджено наказом Міністерства освіти І науки України за №563 від 08. 2001 р iconЗолочівська районна державна адміністрація
На виконання ст. 20 Закону України "Про охорону праці", Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного...
Обовязки посадових осіб з охорони праці в закладах освіти витяг з Положення про організацію роботи праці учасників навчально – виховного процесу в установах І закладах освіти затверджено наказом Міністерства освіти І науки України за №563 від 08. 2001 р iconЗолочівська районна державна адміністрація
На виконання ст. 20 Закону України "Про охорону праці", Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного...
Обовязки посадових осіб з охорони праці в закладах освіти витяг з Положення про організацію роботи праці учасників навчально – виховного процесу в установах І закладах освіти затверджено наказом Міністерства освіти І науки України за №563 від 08. 2001 р iconЗаслухати на колегії відділу освіти відповідальних осіб за організацію...
З метою створення безпечних умов навчально-виховного процесу, запобігання травматизму серед учасників навчально-виховного процесу,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка