Положення про міське методичне об’єднання вчителів хімії
Скачати 53.11 Kb.
НазваПоложення про міське методичне об’єднання вчителів хімії
Дата конвертації27.03.2013
Розмір53.11 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Положення

про міське методичне об’єднання

вчителів хімії


 1. Загальні положення


Методичне об’єднання вчителів хімії є основним структурним підрозділом методичної служби міста, яке здійснює проведення методичної, дослідницько-експериментальної роботи з предмету хімія.

ММО створюється з числа вчителів, для яких робота в місті є основним місцем роботи або роботи за сумісництвом

Кількість засідань ММО визначається згідно з задачами і питаннями на поточний навчальний рік, але не менше .

Методичне об’єднання вчителів хімії міста Горлівка у своїй діяльності дотримується Конвенції з прав дитини, керується Конституцією України, указами Президента України, рішеннями Міністерства освіти та науки України, рішеннями органів управління освітою всіх рівнів, будуючи згідно з вимогами стратегічних документів свою роботу.
Метою діяльності ММО є:

 • створення оптимальних умов для безперервного підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в міжкурсовий період;

 • удосконалення методичної і професійної майстерності учителів;

 • організація взаємовідвідування уроків, позакласних заходів для забезпечення сучасних вимог до навчання і виховання молоді;

 • запровадження нових педагогічних технологій, інновацій, науково-дослідницької і проектної діяльності в навчально-виховний процес;

 • якісна підготовка випускників до ЗНО, ДПА;

 • послідовна, систематична робота з обдарованими учнями на досягнення високих результатів в предметних олімпіадах різних рівнів.


II. Завдання та зміст діяльності методичного об’єднання вчителів

хімії

Методичне об’єднання вчителів хімії як структурний підрозділ методичної служби міста вирішує певні завдання :

 • організація підвищення кваліфікації вчителів;

 • забезпечення своєчасного вивчення нормативної та методичної документації з питань хімічної науки;

 • удосконалення методики проведення занять з хімії, позакласних заходів з предмету;

 • проведення проблемного аналізу навчального процесу з предмету;

 • вносить пропозиції щодо організації та змісту досліджень, зорієнтованих на покращення засвоєння учнями навчального матеріалу з хімії відповідно з державними стандартами;

 • приймає рішення про підготовку методичних рекомендацій на допомогу вчителям хімії, організує їх розробку та опанування;

 • організує роботу методичних семінарів для вчителів хімії;

 • організує роботу Школи Молодого Вчителя;

 • організує проведення педагогічних експериментів;

 • організує вивчення передового педагогічного досвіду;

 • стимулює покращення матеріальної бази кабінетів хімії в школах;

 • аналізує методи викладання з хімії.


ІІІ. Основні форми роботи в методичному об’єднанні вчителів хімії


 • засідання методичних об’єднань з питань методики навчання з хімії;

 • круглі столи, наради, семінари, творчі звіти вчителів, ділові ігри, форуми, симпозіуми тощо;

 • відкриті уроки та позакласні заклади з хімії та їх взаємовідвідування ;

 • засідання творчих груп при ММО, школи молодого вчителя;

 • інші.


^ IV. Порядок роботи
Робота методичного об’єднання проводиться згідно з планом роботи на поточний рік. План складається керівником МО, розглядається на засіданні Методичної ради, узгоджується з методистом ММК та затверджується на засіданні Методичної ради при МО вчителів хімії.

Засідання МО проводяться 1-2 рази на півріччя. Про час і місце проведення МО вчителів попереджають заздалегідь.

По кожному з обговорюваних питань приймаються рекомендації, які фіксуються в матеріалах засідань ММО.

Контроль за діяльністю ММО вчителів хімії здійснюється методичною службою ММК Департаменту освіти, молоді та спорту Горлівської міської ради.
^ V. Документація методичного об’єднання вчителів хімії

Для нормальної роботи в методичному об’єднанні повинні бути наступні документи:

 • Положення про ММО

 • Положення про Методичну раду при ММО вчителів хімії.

 • Аналіз роботи за минулий рік.

 • Тема методичної роботи, її ціль, приоритетні напрямки і завдання на новий навчальний рік.

 • План роботи ММО вчителів хімії на поточний рік.

 • План-сітка роботи ММО на кожний місяць.

 • Банк даних про вчителів-хіміків: кількісний і якісний склад (вік, освіта, спеціальність; предмет, що викладається; загальний стаж і педагогічний, кваліфікаційна категорія, нагороди, звання). Дані про курсову перепідготовку та про теми самоосвіти.

 • Графік проведення зборів, конференцій, семінарів, тощо.

 • Перспективний план атестації вчителів-хіміків.

 • Інформація про навчальні програми та їх навчально-методичне забезпечення з предмету.

 • Протоколи засідань ММО.

VІ. Права міського методичного об’єднання вчителів хімії

ММО вчителів хімії має право:

 • висувати пропозиції про покращення процесу навчання з хімії;

 • звертатися за консультаціями з проблем організації навчального процесу в ММК, до методистів ММК Департаменту освіти, молоді та спорту Горлівської міської ради;

 • ставити питання про заохочення вчителів за успіхи в роботі, активну участь в інноваційній діяльності;

 • вносить пропозиції з організації та змісту атестації вчителів хімії;

 • висуває від ММО вчителів для участі в конкурсі „Вчитель року”, інших обласних та державних конкурсних заходах;

 • рекомендує вчителям різні форми підвищення кваліфікації;

 • ставить питання про публікації матеріалів з передового педагогічного досвіду.

Вчитель, член ММО вчителів хімії, має право у межах компетенції:

1.Приймати участь у роботі МО вчителів хімії, роботі методичної ради.

2. Розробляти та створювати методичні рекомендації, які стосуються питань хімічної освіти і не суперечать чинному законодавству.

3. Вносити пропозиції з покращення роботи МО вчителівхімії.

4. Звертатися за консультацією з питань організації навчальної діяльності та виховання учнів до методистів ММК Департаменту освіти, молоді та спорту Горлівської міської ради.
VІІ. Обов’язки вчителів, які входять до складу міського методичного об’єднання вчителів хімії

 • Участь у методичній та інформаційній роботі методичного об’єднання.

 • Участь у засіданнях ММО, науково-методичних семінарах, тощо.

 • Участь в роботі по науково-методичному забезпеченню змісту предмету хімія, програм факультативного курсу, тощо.

 • Розробка інструментарію з питань діагностики, прогнозування, планування

 • викладання хімії.

 • Самоузагальнення досвіду роботи і організація його розповсюдження серед вчителів міста.

 • Підготовка творчих звітів з найбільш продуктивних методів навчання та розвитку, які використовуються в навчальному процесі.

 • Надання допомоги молодим вчителям (у тому числі і через проведення відкритих уроків).

 • Проведення консультацій для педагогів з актуальних проблем методики викладання предмету.

Учителі, які входять до складу ММО, повинні:

1. Планувати свою діяльність із урахуванням питань охорони здоров'я та життя дітей, заходів техніки безпеки.

2. Створювати Банк тестів, діагностик, поурочних розробок, інноваційних технологій, які сприяють покращенню якості біологічної освіти.

3. Впроваджувати інноваційні технології, приймати участь у проведенні шкільних, міських експериментів.

4. Займатися самоосвітою.

5. Звітувати про свої творчі здобутки у випадку встановлення вчителю вищої категорії чи присвоєнні звання «Старший учитель», «Учитель-методист».

Схожі:

Положення про міське методичне об’єднання вчителів хімії iconПлан роботи методичного об’єднання вчителів хімії на 2010 2011 н р
В 2009-2010 навчальному році методичне об’єднання вчителів хімії продовжило роботу над проблемою «Використання інтерактивних форм...
Положення про міське методичне об’єднання вчителів хімії iconПоложення про методичн е об'єднання вчителів предметників
Методичне об'єднання структурний підрозділ внутрішньої системи управління навчально-виховним процесом, який
Положення про міське методичне об’єднання вчителів хімії iconПоложення моніторингово-дослідницької групи вчителів хімії
Моніторингово-дослідницька група вчителів хімії є структурним підрозділом методичного об’єднання департаменту освіти
Положення про міське методичне об’єднання вчителів хімії iconПоложення про шкільні предметні методичні об’єднання вчителів
Методичне об’єднання учителів-предметників (МО) – це структурний підрозділ науково-методичної служби школи, одна з форм методичної...
Положення про міське методичне об’єднання вчителів хімії iconМетодичне обʹєднання вчителів хімії охоплює 27 вчителів району. З...
«Формування творчих компетентностей на уроках методами інтерактивного навчання як умова підвищення інтересу до предмета», яка випливає...
Положення про міське методичне об’єднання вчителів хімії iconПоложення про районне методичне об’єднання
Рмо створюється з числа вчителів, для яких робота в районі є основним місцем роботи або роботи за сумісництвом
Положення про міське методичне об’єднання вчителів хімії iconПоложення про методичне об'єднання класних керівників Великовільшанської зош І – ІІІ ступенів
Методичне об'єднання класних керівників — це структурний підрозділ внутрішньошкільної систе­ми управління виховним процесом, який...
Положення про міське методичне об’єднання вчителів хімії iconРайонне методичне об’єднання вчителів фізики та астрономії об’єднує...
Районне методичне об’єднання вчителів фізики та астрономії об’єднує 34 вчителя, серед них 14 вчителів мають вищу категорію, 10 –...
Положення про міське методичне об’єднання вчителів хімії iconПідсумки роботи методичного об’єднання вчителів основ безпеки життєдіяльності...
Протягом 2005-2006 н р методичне об’єднання вчителів обж та основ здоров’я працювало над реалізацією проблемної теми «Формування...
Положення про міське методичне об’єднання вчителів хімії iconПлан роботи
Визначення задач та проблеми, над якою працюватиме методичне об’єднання вчителів, у 2012– 2013 н р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка