Про затвердження описів бланків документів про атестацію навчальних закладів та Інструкції щодо їх заповнення
Скачати 52.39 Kb.
НазваПро затвердження описів бланків документів про атестацію навчальних закладів та Інструкції щодо їх заповнення
Дата конвертації27.03.2013
Розмір52.39 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Про затвердження описів бланків

документів про атестацію навчальних

закладів та Інструкції щодо їх заповнення

НАКАЗ

Міністерства освіти і науки України

від 10.03.2006 р. № 172

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

від 29 березня 2006 р. за № 351/12225

На підставі п. 7 Положення про атестацію професійно технічних навчальних закладів, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.02.96 № 200, та п. 20 Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 липня 2001 року № 553, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 8 серпня 2001 року за № 678/5869, наказую:

1. Затвердити Опис бланка свідоцтва про атестацію, що додається.

  1. Затвердити Опис бланка додатка до свідоцтва про атестацію, що додається.

  2. Затвердити Інструкцію про порядок заповнення бланка свідоцтва про атестацію та бланка додатка до свідоцтва про атестацію, що додається.

  3. Начальнику управління ліцензування, акредитації та нострифікації Шинкаруку В.Д. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію.

  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Степка М.Ф.

Міністр С. Ніколаєнко

Затверджено

наказом Міністерства освіти і науки України

від 10 березня 2006 р. № 172

^ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

від 29 березня 2006 р. за № 351/12225

Опис

бланка свідоцтва про атестацію

Бланк свідоцтва про атестацію дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних і професійно-технічних навчальних закладів є документом суворої звітності.

Бланк виготовляється на папері щільністю не менше ніж 100 г/кв/ м + /–5 відсотків, розміром 210x297 мм з нефіксованим водяним знаком.

Бланк з обох боків видрукувано способом офсетного друку: з лицьового боку – в чотири фарби, із зворотного – у дві фарби, має захист від підроблення та несанкціонованого тиражування.

З лицьового боку бланка по периметру на відстані 6 мм від краю розміщується рамка заввишки 17 мм, у середині верхньої частини якої розміщується зображення Малого Державного Герба України.

По зовнішньому периметру ралиш надруковано мікротекст у негативному зображенні "УКРАЇНА" літерами заввишки 3,5 мм, а по внутрішньому – мікротекст у позитивному зображенні "СВІДОЦТВО" літерами заввишки 2,5 мм.

На площі, обмеженій внутрішнім периметром рамки, видрукувано сітку, яка створює фон бланка. У центрі контурне зображення сітки поступово переходить з одного кольору в інший. Під впливом ультрафіолетового проміння сітка та рамка набувають зеленого свічення у середній частині бланка.

У лівому верхньому кутку лицьового боку бланка надруковані слово "СЕРІЯ" та 2 літери, що її позначають, а в правому – шестизначний номер. Номер надруковано чорною фарбою, що відбивається на зворотний бік червоним кольором. Між серією та номером надруковано слова "СВІДОЦТВО ПРО АТЕСТАЦІЮ".

У нижньому правому кутку впресовано голограму діаметром 23 мм із зображенням Малого Державного Герба України та слів "УКРАЇНА UKRAINE".

У середині бланка не видимою при денному світлі фарбою надруковані слово "СВІДОЦТВО" та контурне зображення території України, які набувають зеленого свічення під впливом ультрафіолетового проміння.

Із зворотного боку бланка по периметру надруковано рамку заввишки 7 мм. На площі, обмеженій внутрішнім периметром рамки, видрукувано сітку. У нижній частині бланка термофарбою виконано приховане зображення слова "ДІЙСНЕ", яке з'являється під час нагрівання фарби до температури понад 35 град. С.

Начальник управління ліцензування, акредитації та нострифікації В.Д, Шинкарук

Затверджено

наказом Міністерства освіти і науки України

від 10 березня 2006 р. № 172

Інструкція

про порядок заповнення бланка свідоцтва

про атестацію та бланка додатка до свідоцтва

про атестацію

Бланк свідоцтва про атестацію та бланк додатка до свідоцтва про атестацію оформляються згідно з цією Інструкцією.

Тексти бланка свідоцтва про атестацію та бланка додатка до свідоцтва про атестацію друкуються на комп'ютері.

Під словами "СВІДОЦТВО ПРО АТЕСТАЦІЮ" на відстані 1 см уписується найменування органу, що видає свідоцтво про атестацію, згідно із законодавством (назва друкується великими літерами напівжирним шрифтом 14 розміру);

нижче вписується найменування юридичної особи, якій видається свідоцтво про атестацію;

нижче вписуються слова "Ідентифікаційний код юридичної особи" та цифрами зазначається ідентифікаційний код;

нижче записується: "відповідно до рішення (указується назва органу, що прийняв рішення про атестацію) від (указується дата прийняття рішення), протокол (наказ) № (указується номер) визнано АТЕСТОВАНИМ (указується рівень атестації навчального закладу – при атестації професійно-технічного навчального закладу або вказуються код та назва професії /за Класифікатором професій ДК 003: 2005/ при атестації професії). Якщо така інформація за своїм обсягом не може бути розміщена в цій графі, то вона вписується у додатку до свідоцтва про атестацію, про що вказується у графі;

нижче вписуються слова "Строк дії свідоцтва" та цифрами зазначається дата, до якої діє свідоцтво про атестацію (якщо для кількох атестованих професій установлено різний термін дії, у додатку до свідоцтва зазначається строк дії для кожної із них);

нижче вписуються посада, прізвище та ініціали посадової особи, яка підписала свідоцтво про атестацію;

нижче напроти слів "дата видачі свідоцтва про атестацію" цифрами вписується дата видачі свідоцтва про атестацію;

з лівого краю бланка свідоцтво засвідчується печаткою органу, що видав свідоцтво.

Номер (номери) бланка (бланків) додатка до свідоцтва про атестацію вписується на зворотному боці бланка свідоцтва про атестацію.

При заповненні бланка додатка до свідоцтва про атестацію під словами "ДОДАТОК ДО СВІДОЦТВА ПРО АТЕСТАЦІЮ" на відстані 1 см робиться запис "Серія № ", де вказуються серія і номер бланка свідоцтва про атестацію, до якого оформляється бланк додатка до свідоцтва про атестацію.

У додатку до свідоцтва про атестацію професійно-технічних навчальних закладів використовується таблиця:

№ з/п

Код за ДК 003: 2005

Назва професії

Строк дії


У графі "Код за ДК 003: 2005" цифрами вписується код професії відповідно до Класифікатора професій ДК 003: 2005, затвердженого наказом Держстандарту від 26 грудня 2005 року № 375.

У графі "Назва професії" вписується назва професії відповідно до вищеназваного класифікатора.

У графі "Строк дії" записується цифрами відповідний строк дії свідоцтва про атестацію для кожної професії.

Якщо бланків додатка до свідоцтва про атестацію більше ніж один, на кожному аркуші під словами "ДОДАТОК ДО СВІДОЦТВА ПРО АТЕСТАЦІЮ" на відстані 1 см робиться запис "Продовження додатка до свідоцтва про атестацію серія ________ № ____", де вказуються серія і номер бланка свідоцтва про атестацію, до якого оформляється бланк додатка до свідоцтва про атестацію, та зазначається номер сторінки додатка.

Додаток до свідоцтва про атестацію підписується тією самою особою, що й свідоцтво про атестацію. Підпис скріплюється печаткою.

Начальник управління ліцензування, акредитації та нострифікації В.Д. Шинкарук

Схожі:

Про затвердження описів бланків документів про атестацію навчальних закладів та Інструкції щодо їх заповнення iconЗміни І доповнення до інструктивно-методичних рекомендацій щодо заповнення...
Згідно з наказом Міністерства освіти І науки України від 03. 06. 2008 року №496 Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу...
Про затвердження описів бланків документів про атестацію навчальних закладів та Інструкції щодо їх заповнення iconНаказ Мінпраці Про затвердження форми №10-пі поштова річна „Звіт...

Про затвердження описів бланків документів про атестацію навчальних закладів та Інструкції щодо їх заповнення iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни
Про затвердження форми звітності №1А-риба (річна) "Виробництво продукції аквакультури за 20 р." та інструкції щодо її заповнення
Про затвердження описів бланків документів про атестацію навчальних закладів та Інструкції щодо їх заповнення iconНаказ
Про затвердження Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти
Про затвердження описів бланків документів про атестацію навчальних закладів та Інструкції щодо їх заповнення iconНаказ
Про затвердження Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти
Про затвердження описів бланків документів про атестацію навчальних закладів та Інструкції щодо їх заповнення iconПро затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного...
Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", з метою подальшого вдосконалення державних статистичних...
Про затвердження описів бланків документів про атестацію навчальних закладів та Інструкції щодо їх заповнення iconПро затвердження Інструкції про звільнення від проходження державної...
Про затвердження Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних...
Про затвердження описів бланків документів про атестацію навчальних закладів та Інструкції щодо їх заповнення iconНаказ
Про затвердження Інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та...
Про затвердження описів бланків документів про атестацію навчальних закладів та Інструкції щодо їх заповнення iconПро затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного...
Цивільного кодексу України, з метою отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації та подальшого вдосконалення...
Про затвердження описів бланків документів про атестацію навчальних закладів та Інструкції щодо їх заповнення iconСмт Летичів Про покладання обов’язків щодо
Про затвердження Положення про військовий облік військовозобов’язаних І призовників”, наказу Міністра оборони України від 27. 06....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка