Розпорядження
Скачати 184.33 Kb.
НазваРозпорядження
Дата конвертації27.03.2013
Розмір184.33 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы


ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Великий Бурлук
від 14 листопада 2011 року № 385
Про затвердження Положення

про порядок оформлення, обліку,

використання та зберігання

службових посвідчень в

Великобурлуцькій районній

державний адміністрації
З метою визначення порядку оформлення, обліку, використання та зберігання службових посвідчень в Великобурлуцькій районній державній адміністрації, керуючись статтями 6, 39, 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”:

1. Затвердити Положення про порядок оформлення, обліку, використання та зберігання службових посвідчень в Великобурлуцькій районній державній адміністрації (далі – Положення), що додається.
2. Керівнику апарату районної державної адміністрації Васильєвій Ю.А.:

2.1. Забезпечити до 1 грудня 2011 року видачу службових посвідчень серії А, В у порядку, встановленому цим Положенням.

2.2. Вжити заходів щодо повернення службових посвідчень Великобурлуцької районної державної адміністрації особами, які на цей час не перебувають у трудових відносинах з районною державною адміністрацією.

2.3. Вжити заходів щодо повернення службових посвідчень старого зразка посадовими особами апарату районної державної адміністрації та забезпечити знищення указаних посвідчень в порядку, установленому чинним законодавством.

2.4. Забезпечити контроль за належним виконанням Положення посадовими особами апарату районної державної адміністрації.

2.5. Інформувати до 15 грудня 2011 року голову районної державної адміністрації про виконання підпункту 2.1. цього розпорядження.
3. Керівникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації:

3.1. Забезпечити до 1 грудня 2011 року видачу службових посвідчень серії С у порядку, встановленому цим Положенням.

3.2. Вжити заходів щодо повернення службових посвідчень старого зразка посадовими особами управлінь, відділів та інших структурних підрозділів Великобурлуцької районної державної адміністрації та забезпечити знищення указаних посвідчень в порядку, установленому чинним законодавством.

3.3. Забезпечити належне виконання Положення посадовими особами управлінь, відділів та інших структурних підрозділів Великобурлуцької районної державної адміністрації.

3.4. Інформувати до 10 грудня 2011 року голову районної державної адміністрації через відділ організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації про виконання заходів, передбачених підпунктами 3.1., 3.2. цього розпорядження.
4. Керівникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів розробити та затвердити відповідні Положення.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної державної

адміністрації В. КРИНИЧАНСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО


розпорядженням голови районної державної адміністрації

14 листопада 2011 року №385


ПОЛОЖЕННЯ

про порядок оформлення, обліку, використання та зберігання службових посвідчень в Великобурлуцькій районній державній адміністрації

^
І. Загальні положення


1.1. Положення про порядок оформлення, обліку, використання та зберігання службових посвідчень в Великобурлуцькій районній державній адміністрації (далі – Положення) визначає порядок оформлення, обліку, видачі, заміни та знищення службових посвідчень в апараті, управліннях, відділах та інших структурних підрозділах Великобурлуцької районної державної адміністрації, а також порядок отримання, використання та зберігання службових посвідчень працівниками (посадовими особами та службовцями) Великобурлуцької районної державної адміністрації.

1.2. Службове посвідчення (далі – посвідчення) є документом, який засвідчує належність особи до посадових осіб (працівників) районної державної адміністрації, підтверджує займану посаду (виконання обов’язків) та повноваження, визначені Конституцією України, Законами України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про державну службу”, іншими законодавчими та нормативними актами, розпорядженнями голови районної державної адміністрації.

1.3. Посвідчення видається:

першому заступнику, заступникам голови та керівнику апарату районної державної адміністрації;

керівникам та заступникам керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації;

працівникам (посадовим особам та службовцям) апарату районної державної адміністрації;

працівникам (посадовим особам та службовцям) управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації.

1.4. Посвідчення видається при призначенні особи на посаду, просуванні по службі.

1.5. Посвідчення є дійсним протягом строку перебування особи, якій воно видане, на відповідній посаді.

ІІ. Підстави, для видачі, порядок оформлення посвідчень


2.1. Підставою для видачі посвідчень є:

розпорядження голови районної державної адміністрації про призначення особи на посаду;

наказ керівника управління, відділу та іншого структурного підрозділу районної державної адміністрації про призначення особи на посаду.

2.2. Посвідчення видається трьох серій: А, В, С.

Посвідчення серії А видаються за підписом голови районної державної адміністрації:

першому заступнику, заступникам голови та керівнику апарату районної державної адміністрації;

керівникам управлінь районної державної адміністрації.

Посвідчення серії В видаються за підписом керівника апарату районної державної адміністрації:

керівникам відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації;

заступникам керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації;

працівникам апарату районної державної адміністрації.

Посвідчення серії С видаються за підписом керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації працівникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації.

2.3. Забороняється видавати посвідчення особам, не визначеним у пункті 1.3. цього Положення.

Видача посвідчень особам не визначеним у пункті 1.3. цього Положення вважається порушенням трудової дисципліни.

2.4. Оформлення, облік та видача посвідчень за підписом голови районної державної адміністрації та керівника апарату районної державної адміністрації здійснюється відділом організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації.

Обов’язки щодо оформлення, обліку та видачі посвідчень покладаються на головного спеціаліста з питань кадрів відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації, про що зазначається в посадовій інструкції цієї особи.

Посвідчення за підписом голови районної державної адміністрації виготовляється за встановленим зразком згідно з додатком 1.

Посвідчення за підписом керівника апарату районної державної адміністрації виготовляється за встановленим зразком згідно з додатком № 2.

2.5. Оформлення, облік та видача посвідчень за підписом керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації здійснюється кадровою службою відповідного структурного підрозділу або посадовою особою, яка визначена відповідальною за виконання цих функцій у відповідному структурному підрозділі районної державної адміністрації (далі – відповідальна посадова особа), про що зазначається в посадовій інструкції цієї особи.

Посвідчення за підписом керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації оформляється за встановленим зразком згідно з додатком 3.

2.6. Облік видачі посвідчень за підписом голови районної державної адміністрації та керівника апарату районної державної адміністрації здійснюється в журналі обліку та видачі службових посвідчень районної державної адміністрації, що включений до номенклатури справ відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації, за встановленою формою згідно з додатком 4.

Повернуті посвідчення, що використовуються в апараті районної державної адміністрації, не рідше одного разу на рік підлягають знищенню Комісією щодо знищення печаток, штампів, бланків та посвідчень особи, про що складається відповідний акт.

2.7. Облік видачі посвідчень за підписом керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації здійснюються в журналі обліку та видачі службових посвідчень відповідного структурного підрозділу районної державної адміністрації, що включений до номенклатури справ відповідного структурного підрозділу, за встановленою формою згідно з додатком 5 (додається).

Повернуті посвідчення підлягають знищенню відповідною комісією структурного підрозділу районної державної адміністрації (не рідше одного разу на рік), про що складається акт.

2.8. Особа, яка отримала посвідчення за підписом голови районної державної адміністрації та керівника апарату районної державної адміністрації, ознайомлюється з цим Положенням, про що робить запис в журналі обліку та видачі службових посвідчень районної державної адміністрації та ставить свій підпис.

При отриманні нового посвідчення посадова особа зобов’язана повернути раніше видане посвідчення.

При звільненні із займаної посади особа зобов’язана повернути посвідчення до відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації, про що робиться запис у журналі обліку та видачі службових посвідчень районної державної адміністрації.

На обхідному листі працівників Великобурлуцької районної державної адміністрації відділом організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації ставиться відмітка про повернення посвідчення.

2.9. Особа, яка отримала посвідчення за підписом керівника управління, відділу або іншого структурного підрозділу районної державної адміністрації, ознайомлюється з цим Положенням, про що робить запис у журналі обліку та видачі службових посвідчень відповідного структурного підрозділу та ставить свій підпис.

При отриманні нового посвідчення посадова особа зобов’язана повернути раніше видане посвідчення.

При звільненні із займаної посади особа зобов’язана повернути посвідчення до кадрової служби або відповідальній особі відповідного управління, відділу або іншого структурного підрозділу районної державної адміністрації, про що робиться запис у журналі обліку та видачі службових посвідчень відповідного структурного підрозділу районної державної адміністрації.
ІІІ. Порядок використання та зберігання посвідчення
3.1. Особа, якій видано посвідчення, несе персональну відповідальність за його збереження. Така особа зобов’язана забезпечити використання та зберігання посвідчення таким чином, щоб унеможливити його втрату, псування або доступ до нього сторонніх осіб.

Передавати посвідчення іншим особам, надавати його в заставу та використовувати з метою, не пов’язаною зі службовою діяльністю, забороняється.

3.2. Посвідчення пред’являється особою, якій його видано, під час виконання службових обов’язків, у тому числі при вході до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

3.3. У разі втрати або псування посвідчення посадова особа зобов’язана негайно повідомити про це свого безпосереднього керівника шляхом подання пояснювальної записки, а також відповідно відділ організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації, кадрову службу або відповідальну особу управління, відділу або іншого структурного підрозділу районної державної адміністрації.

У разі втрати (викрадення) посвідчення посадова особа зобов’язана звернутися із відповідною заявою до органів внутрішніх справ та дати оголошення до місцевого друкованого засобу масової інформації.

3.4. Втрачене посвідчення вважається недійсним.

3.5. За фактами втрати, псування, використання посвідчення з метою, не пов’язаною зі службовою діяльністю, або видачі посвідчення особі, не визначений у пункті 2.2. цього Положення, за рішенням голови районної державної адміністрації (керівника відповідного управління, відділу, іншого структурного підрозділу районної державної адміністрації) стосовно посадової особи може проводитися службове розслідування, за результатами проведення якого до такої посадової особи може бути застосоване дисциплінарне стягнення.

3.6. Замість втраченого або зіпсованого посвідчення видається нове посвідчення в порядку, визначеному цим Положенням.

Керівник апарату районної

державної адміністрації Ю. ВАСИЛЬЄВА

Додаток 1

до Положення про порядок оформлення, обліку, використання та зберігання службових посвідчень в Великобурлуцькій районній державній адміністрації
^ Зразок та опис службового посвідчення
1. Лицьовий бік службового посвідченняРАЙОННА

ДЕРЖАВНА

АДМІНІСТРАЦІЯ
2. Внутрішні вклейки службового посвідчення


^ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


ПОСВІДЧЕННЯ

А – 000

Дійсне до

__” ____________ 20___ року

підлягає поверненню


ПРІЗВИЩЕ

Ім’я, По батькові
ПОСАДА
^ ГОЛОВА ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ

РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ

АДМІНІСТРАЦІЇ
А – 000

(дата видачі) ____________________

(підпис)ФОТОКАРТКА

3 х 4


^ 3. Опис службового посвідчення,

що видається за підписом голови районної державної адміністрації
Посвідчення являє собою книжечку у шкіряній обкладинці синього кольору.
На лицьовому боці посвідчення у верхній частині позолотою відтиснуто зображення малого Державного Герба України, нижче у три рядки – напис “РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ”.
Фон внутрішніх вклейок посвідчення блакитно-жовтого кольору.
На внутрішній лівій вклейці посвідчення:

угорі посередині розміщені: слова “ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ”, ліворуч посередині вміщено зображення малого Державного Герба України, під ним розміщені: слово “ПОСВІДЧЕННЯ”, серія та номер посвідчення, у лівому нижньому куті – слова “Дійсне до”, дата, до якої дійсне посвідчення, і слова “підлягає поверненню”. Слова і знак “№” виконано синьою фарбою, серія та номер посвідчення – чорною фарбою;

праворуч розміщена кольорова фотокартка особи розміром 3 х 4 см, скріплена у лівому нижньому куті малою гербовою печаткою районної державної адміністрації.
На внутрішній правій вклейці посвідчення:

посередині вклейки зверху вниз розміщуються відомості про особу: прізвище, ім’я, по батькові, посада;

у лівому нижньому куті розміщені слова “ГОЛОВА ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ”, під ними – серія, номер та дата видачі посвідчення, у правому нижньому куті розміщені ініціали та прізвище голови районної державної адміністрації, між ними – місце для підпису та малої гербової печатки районної державної адміністрації.

Тексти на внутрішній правій вклейці посвідчення виконуються чорною фарбою, слова, ініціали та прізвище голови районної державної адміністрації – синьою фарбою.

Підпис голови районної державної адміністрації скріплюється малою гербовою печаткою районної державної адміністрації.

Керівник апарату районної

державної адміністрації Ю. ВАСИЛЬЄВА

Додаток 2

до Положення про порядок оформлення, обліку, використання та зберігання службових посвідчень в Великобурлуцькій районній державній адміністрації
Зразок та опис службового посвідчення
^ 1. Лицьовий бік службового посвідченняРАЙОННА

ДЕРЖАВНА

АДМІНІСТРАЦІЯ
2. Внутрішні вклейки службового посвідчення

^ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


ПОСВІДЧЕННЯ

В – 000

Дійсне до

__” ____________ 20___ року

підлягає поверненнюФОТОКАРТКА

3 х 4


ПРІЗВИЩЕ

Ім’я, По батькові
ПОСАДА
^ КЕРІВНИК АПАРАТУ

ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ

РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ

АДМІНІСТРАЦІЇ
В – 000

(дата видачі) ____________________

(підпис)^ 3. Опис службового посвідчення,

що видається за підписом керівника апарату Великобурлуцької районної державної адміністрації
Посвідчення являє собою книжечку у шкіряній обкладинці синього кольору.
На лицьовому боці посвідчення у верхній частині позолотою відтиснуто зображення малого Державного Герба України, нижче у три рядки – напис “РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ”.
Фон внутрішніх вклейок посвідчення блакитно-жовтого кольору.
На внутрішній лівій вклейці посвідчення:

угорі посередині розміщені: слова “ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ”, ліворуч посередині вміщено зображення малого Державного Герба України, під ним розміщені: слово “ПОСВІДЧЕННЯ”, серія та номер посвідчення, у лівому нижньому куті – слова “Дійсне до”, дата, до якої дійсне посвідчення, і слова “підлягає поверненню”. Слова і знак “№” виконано синьою фарбою, серія та номер посвідчення – чорною фарбою;

праворуч розміщена кольорова фотокартка особи розміром 3 х 4 см, скріплена у лівому нижньому куті малою гербовою печаткою районної державної адміністрації.
На внутрішній правій вклейці посвідчення:

посередині вклейки зверху вниз розміщуються відомості про особу: прізвище, ім’я, по батькові, посада;

у лівому нижньому куті розміщені слова “КЕРІВНИК АПАРАТУ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ”, під ними – серія, номер та дата видачі посвідчення, у правому нижньому куті розміщені ініціали та прізвище керівника апарату районної державної адміністрації, між ними – місце для підпису та малої гербової печатки районної державної адміністрації.

Тексти на внутрішній правій вклейці посвідчення виконуються чорною фарбою, слова, ініціали та прізвище керівника апарату районної державної адміністрації – синьою фарбою.

Підпис керівника апарату районної державної адміністрації скріплюється малою гербовою печаткою районної державної адміністрації.

Керівник апарату районної

державної адміністрації Ю. ВАСИЛЬЄВА


Додаток 3

до Положення про порядок оформлення, обліку, використання та зберігання службових посвідчень в Великобурлуцькій районній державній адміністрації
Зразок та опис службового посвідчення
^ 1. Лицьовий бік службового посвідчення
РАЙОННА

ДЕРЖАВНА

АДМІНІСТРАЦІЯ2. Внутрішні вклейки службового посвідчення

^ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

назва структурного підрозділу районної державної адміністрації


ПОСВІДЧЕННЯ

С – 000
Дійсне до

__” ____________ 20___ року

підлягає поверненнюФОТОКАРТКА

3 х 4


ПРІЗВИЩЕ

Ім’я, По батькові
ПОСАДА
^ Керівник структурного

підрозділу Великобурлуцької

районної державної

адміністрації
С – 000

(дата видачі) ____________________

(підпис)


^ 3. Опис службового посвідчення,

що видається за підписом керівника структурного підрозділу

районної державної адміністрації
Посвідчення являє собою книжечку у шкіряній обкладинці синього кольору.
На лицьовому боці посвідчення у верхній частині позолотою відтиснуто зображення малого Державного Герба України, нижче у три рядки – напис “РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ”.
Фон внутрішніх вклейок посвідчення блакитно-жовтого кольору.
На внутрішній лівій вклейці посвідчення:

угорі посередині розміщені: слова “ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ” та назва структурного підрозділу районної державної адміністрації, ліворуч посередині вміщено зображення малого Державного Герба України, під ним розміщені: слово “ПОСВІДЧЕННЯ”, серія та номер посвідчення, у лівому нижньому куті – слова “Дійсне до”, дата, до якої дійсне посвідчення, і слова “підлягає поверненню”. Слова і знак “№” виконано синьою фарбою, серія та номер посвідчення – чорною фарбою;

праворуч розміщена кольорова фотокартка особи розміром 3 х 4 см, скріплена у лівому нижньому куті малою гербовою печаткою районної державної адміністрації.
На внутрішній правій вклейці посвідчення:

посередині вклейки зверху вниз розміщуються відомості про особу: прізвище, ім’я, по батькові, посада;

у лівому нижньому куті розміщені слова із зазначенням керівника структурного підрозділу районної державної адміністрації, під ними – серія, номер та дата видачі посвідчення, у правому нижньому куті розміщені ініціали та прізвище керівника структурного підрозділу районної державної адміністрації, між ними – місце для підпису та малої гербової печатки структурного підрозділу районної державної адміністрації.

Тексти на внутрішній правій вклейці посвідчення виконуються чорною фарбою, слова із зазначенням керівника структурного підрозділу районної державної адміністрації, його ініціали та прізвище – синьою фарбою.

Підпис керівника структурного підрозділу районної державної адміністрації скріплюється малою гербовою печаткою структурного підрозділу районної державної адміністрації.

Керівник апарату районної

державної адміністрації Ю. ВАСИЛЬЄВА

Додаток 4

до Положення про порядок оформлення, обліку, використання та зберігання службових посвідчень в Великобурлуцькій районній державній адміністрації

^ ЖУРНАЛ

обліку та видачі службових посвідчень

в Великобурлуцькій районній державній адміністрації


№ з/п

Номер і дата посвідчення

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Дата видачі посвідчення

Підпис

Відмітка про ознайомлення з Положенням

Підпис

Дата повернення посвідчення

Підпис

Відмітка про знищення, втрату

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Керівник апарату районної

державної адміністрації Ю. ВАСИЛЬЄВА

Додаток 5

до Положення про порядок оформлення, обліку, використання та зберігання службових посвідчень в Великобурлуцькій районній державній адміністрації

^ ЖУРНАЛ

обліку та видачі службових посвідчень

в __________________________________________________

(назва структурного підрозділу районної державної адміністрації)


№ з/п

Номер і дата посвідчення

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Дата видачі посвідчення

Підпис

Відмітка про ознайомлення з Положенням

Підпис

Дата повернення посвідчення

Підпис

Відмітка про знищення, втрату

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Керівник апарату районної

державної адміністрації Ю. ВАСИЛЬЄВА

Схожі:

Розпорядження iconРозпорядження
Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Васильєву Ю. А
Розпорядження iconРозпорядження
Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1 та 2 розпорядження голови районної державної адміністрації від 10 листопада 2010 року...
Розпорядження iconЛітківська сільська рада броварського району Київської області розпорядження...
На виконання розпорядження голови Броварської районної державної адміністрації №161 від 03. 02. 2012 року Про відзначення в районі...
Розпорядження iconРозпорядження
Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07. 06....
Розпорядження iconЗгурівська районна державна адміністрація розпорядження від „
Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про захист суспільної моралі”, розпорядження голови Київської обласної державної...
Розпорядження iconРозпорядження
На шляху до доброчесності”, на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 08. 12. 2009 №470 „Про план заходів щодо попередження...
Розпорядження iconРозпорядження
України та постанови Кабінету Міністрів України від 09. 10. 06 №1404 “Питання попередньої оплати товарів, робіт І послуг, що закуповуються...
Розпорядження iconРозпорядження
Лісового кодексу України, на виконання вимог розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 01 серпня 2012...
Розпорядження iconРозпорядження
Харківської обласної ради від 17 лютого 2011 року №82- VI та розпорядження голови районної державної адміністрації від 8 липня 2005...
Розпорядження iconРозпорядження
«Про доступ до публічної інформації», розпорядження голови районної держаної адміністрації від 10 травня 2011 року №142 «Про забезпечення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка